مقاله تصفیه و پساب صنعتی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تصفیه و پساب صنعتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تصفیه و پساب صنعتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه   ۱
۲- منابع و مقادیر تولید فاضلاب   ۲
۲-۲ فاضلاب های انسانی تولید شده:   ۳
۴-۱- کیفیت پساب خروجی:   ۵
برداشتهای کلی:   ۶
مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی:   ۱۰
مواد غذایی Nutrients:   ۱۰
مواد آلی، معدنی:   ۱۰
خصوصیات کیفی فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز:   ۱۰
خصوصیات فاضلاب تصفیه شده   ۱۲
فرایندهای مختلف تصفیه فاضلاب:   ۱۳
تصفیه مقدماتی:   ۱۴
تصفیه اولیه:   ۱۵
تصفیه ثانویه:   ۱۵
سیستم پیشنهادی تصفیه فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز   ۱۷
روش تصفیه:   ۱۷
-مشخصات فنی بخشهای مختلف تصفیه خانه:   ۱۹
مخزن بیهوازی متعادل کننده:   ۲۰
حوض هوادهی:   ۲۰
حوض ته نشینی :   ۲۰
مخزن تماس کلر:   ۲۱
منابع:   ۲۲

مقدمه

تمام فاضلابهای صنعتی به نحوی بر محیط زیست اثر می گذارند، هنگامیکه در نتیجه این تاثیر دیگر نتوان محیط زیست را به منظور بهترین  بنزین کاربرد آن مورد استفاده قرار داد،. می گویند آلودگی بوجود آمده است.

تفاوتهای زیادی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی بین فاضلابهای صنعتی و فاضلاب شهری وجود دارد از جمله اینکه میزان آلودگی فاضلابهای صنعتی می تواند از مقادیر بسیار کم تا بیش از دهها هزار میلی گرم در لیتر باشند. کیفیت فاضلاب صنعتی از نظر زمانی نیز دارای تفاوتهایی است و در هر دوره بهره برداری دچار تغییراتی می گردد. پس می توان گفت یکی از مهمترین عوامل آلودگی های زیست محیطی تخلیه فاضلابهای صنعتی به محیط زیست است، متاسفانه امروزه به دلیل گسترش صنایع و بکارگیری سالیانه هزاران ترکیب شیمیایی جدید در صنایع و ورود قسمتی از آن ترکیبات از طریق تخلیه فاضلابها، به محیط زیست، برپیچیدگی مسایل آلودگی افزوده شده و مبارزه با آن را دشوار تر کرده است. یکی از صنایعی که تولید و تخلیه فاضلاب آن مشکلاتی را از نظر آلودگی محیط زیست در کشور ها بوجود آورده فاضلاب صنایع لبنی هستند.

بطور کلی صنایع لبنی به فرآورده های متنوعی نظیر شیر پاستوریزه، پنیر، خامه، کره، ماست،… و اطلاق می شود که طی فرآیند های متفاوتی در  چرخه تولید، از شیر خام تهیه شده و پس از طی مراحل و آزمایشات مختلف میکرو بیولوژیکی، در دسترس عموم قرار می گیرد و طبیعتا پساب خروجی حاصل از فعل و انفعالات این صنایع نیز بدلیل وفور مواد غذائی و آلودگی بالا، مخاطراتی از جهت زیست محیطی بهمراه دارد.

۲- منابع و مقادیر تولید فاضلاب

 

منابع تولید فاضلاب در صنابع لبنی عبارتند از :

فاضلاب صنعتی (فاضلاب حاصل از فرایند تولید)

فاضلاب انسانی (فاضلاب بهداشتی تولیدی پرسنل)

۲-۱- منابع تولید فاضلاب صنعتی در صنایع لبنی شامل مواد ذیل می  باشند.

الف- فاضلاب ناشی از کندانسورها، پاستوریزورها و خنک کننده ها که بعلت فقدان مواد آلی، عدم آلودگی خاص و ثابت بودن کیفیت می تواند به منظور کاهش حجم فاضلاب تولیدی از سایر فاضلابها جدا گردد و سپس بدون انجام عملیات تصفیه ضمن اختلاط با فاضلاب تصفیه شده خروجی به منابع پذیرنده تخلیه گردد. البته فاضلاب مذکور از نظر درجه حرارت بالا می تواند تغییراتی را در اکوسیستم منبع پذیرنده ایجاد نماید.

ب- فاضلاب ناشی از عملکرد دستگاههای خط تولید، به عبارتی فرآیند تولید که به صورت دائم یا غیر دائم تولید می گردد میزان این فاضلاب و مقادیر کیفی آن بسته به شرایط تولید و نوع محصول و تعداد شیفت کاری کارخانه می تواند متغیر باشد، بیشترین آلودگی ناشی از فاضلاب صنایع لبنی مربوط به این قسمت است.

به طوری که در صنایع لبنی که به تولید پنیر نیز اشتغال دارند آب پنیر حاصل از فرآیند تولید مقادیر قابل توجهی اسید لاکتیک، لاکتوز چربی و مواد معلق دارد که این مواد مقدار اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی در (BOD) فاضلاب را افزایش می دهد.

ج- فاضلاب ناشی از شستشوی دستگاهها- مخازن- لوله های خط تولید که در طی فر‌‌آیند یا پایان هر شیفت کاری تولید می گردد کیفیت این نوع  فاضلاب به گونه ای است که بیشترین آلودگی را ایجاد می کند و فاضلاب آن حاوی درصد بالایی چربی مواد آلی محلول و نامحلول، مواد معلق و PH متغیر بعلت استفاده از مواد شیمیایی و سیستم CIP جهت شستشوی دستگاهها و می باشد.

د- فاضلاب ناشی از شستشو کف سالن های تولید که پایان هر شیفت کار تولید می گردد. و حاوی ذرات چربی، مواد آلی محلول، مواد معلق، ودترجفت ها می باشد

۲-۲ فاضلاب های انسانی تولید شده:

این نوع فاضلاب ناشی در اثر استفاده از دستشویی ها، حمام، آشپزخانه و سایر مصارف انسانی پرسنل شاغل در کارخانه  تولید می گردد که مقدار آن با توجه به تعداد پرسنل شاغل و میزان سرانه مصرف مشخص می گردد.

شمای خط تولید و چگونگی تولید فاضلاب در کارخانه لبنی نیلوفر روز:

به منظور آشنایی با منابع فاضلاب کارخانه نیلوفر روز مراحل مختلف عملیات تولید بشرح زیر بیان می گردد.

شیر پس از انتقال به کارخانه در دو مخزن که هر کدام دارای به ظرفیت ۱۰۰۰۰ لیتر (جمعا ۲۰۰۰۰ لیتر) می باشد تخلیه شده و سپس با انجام مراحل کار عمل پاستوریزاسیون شیر را انجام داده و بمنظور انجام سایر مراحل مورد استفاده قرار می گیرد.

بخشی از شیر پاستوریزه شده به منظور تولید شیر مدارس به محل بسته بندی منتقل می گردد در آنجا لیوانهای شیر به ظرفیت حدود ۲۰۰ سی سی پر خواهد شد، البته در حین کار بمنظور نظافت و پاکیزگی ناشی از سرریز شدن شیر بروی دستگاه از محلول پرکلرین۳/۰ درصد برای شستشو استفاده می گردد. علاوه بر این سایر محصولات کارخانه عبارتند از شیر کم چرب (۵/۲ درصد چربی)، ماست، دوغ که مستقیما از ماست تهیه می گردد.

بخش قابل توجهی از فاضلاب تولیدی کارخانه ناشی از شستشوی سالن تولید هفته ای یکبار کل دستگاهها و سالن تولید می باشد با محلول هالامیر ۳/۰ درصد بصورت اسپری شستشو می گردد و علاوه بر آن در انتهای هر شیفت کاری سالن مورد شستشو قرار می گیرد بطوریکه شیفت کاری از ساعت ۸ صبح شروع شده و تا ساعت ۱۴ ادامه دارد و پس از آن حدود ۲ ساعت برای شستشو سالن، دستگاههای بسته بندی و …. زمان صرف می گردد

.آب مورد نیاز در کارخانه از چاه موجود تامین و و پس از کلرزنی با محلول پرکرین همراه با ۰۹/۰ درصد کلر بداخل مخزن تخلیه و از طریق مخزن هوایی فشار لازم تامین می گردد، روزانه ۶۰ متر مکعب آب مصرف می گردد که از این میزان ۱۰ متر مکعب مربوط آب کندانسها و آب داغ بوده و ۵۰ متر مکعب آن مربوط به عمل شستشو و نظافت می باشد.

برای شستشو از محلول آب داغ، بادر حرارت ۹۵ درجه سانتی گراد همراه با NAOH،HNO3 2 درصد استفاده می شود، این محلول شستشو در مخازنی که هر کدام ۵۰۰ لیتر ظرفیت دارند نگهداری می شود گاهی در یک روز دو مرتبه کل سیستم شستشو می گردد در طرح نهایی کارخانه حجم مخازن فوق دو برابر شده و بدین ترتیب  آب استفاده شده در عملیات شستشو حدود ۶۰۰۰ لیتر خواهد شد.

علاوه بر فاضلاب صنعتی فوق در محل کارخانه و احدهای حمام و سرویس بهداشتی نیز برای استفاده، پرسنل وجود دارد که فاضلاب تولیدی این واحدها نیز همراه با فاضلاب بخش تولید به  تصفیه خانه منتقل می گردد. در این کارخانه آسپزخانه ای برای طبخ غذا وجود ندارد به پرسنل شخصا نسبت و تامین غذایی خود اقدام می نمایند.

۴- مقادیر کمی فاضلاب تولیدی کارخانه لبنی نیلوفر روز:

مقادیر کمی فاضلاب تولیدی کارخانه با توجه به اطلاعات ارائه شده  در خصوص میزان تولید آب در دوره های مختلف سال و اظهارات مسئولین کارخانه در خصوص افزایش ظرفیت که تولید منجر به تولید فاضلاب به میزان ۵۰ متر مکعب در روز می گردد حد نظر گرفته است نمودارهای شماره  ۱و ۲ میزان آب مصرفی و فاضلاب تولیدی کارخانه را طی حدود یکماه اندازه گیری نشان می دهد لازم به ذکر است نتایج حاصل از مصرف آب بر اساس قرائت کنتور موجود ثبت گردیده است.

ضمنا مقادیر کیفی نیز بر اساس آخرین نتایج حاصل از آنالیز فاضلاب به شرح جدول شماره ۳ بوده و مبنای طراحی فرآیند قرار گرفته است.

۴-۱- کیفیت پساب خروجی:

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی تصفیه خانه همدان
 • مقاله تصفیه آب
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.