مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تعامل روحانیت و دولت اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
الف. مفاهیم   ۳
روحانیت   ۳
دولت اسلامی   ۳
ب. مبانی نظری   ۴
۱٫ اسلام و اجتماع   ۴
۲٫ اسلام و تأسیس دولت   ۴
۳٫ اسلام و روحانیت   ۵
۳ـ۱٫ ضرورت عقلی   ۵
۳ـ۲٫ ضرورت دینی   ۵
۳ـ۳٫ ضرورت تاریخی   ۶
۴٫ روحانیت و جامعه   ۶
۵٫ مشروعیت دولت‌ها   ۷
ج. دیدگاه‌ها در شیوه تعامل با حکومت   ۸
۱٫ همکاری با دولت‌ها   ۸
۲٫ ادلّة مخالفان و موافقان همکاری علما با دولت‌های جائر   ۸
د. دیدگاه‌ها   ۱۰
۱٫ نظریه دولت‌سالاری مطلق   ۱۰
۲٫ نظریه روحانیت‌سالاری مطلق   ۱۱
۳٫ نظریه جدایی روحانیت از دولت اسلامی (سکولاریسم)   ۱۲
۴٫ نظریة دولت اسلامی منهای روحانیت (روحانیت‌ستیزی)۲۹   ۱۳
ه‍ . تعامل نهادی روحانیت با دولت اسلامی   ۱۳
۱٫ تفکیک میان حاکمیت و ساختار اعمال آن   ۱۳
۲٫ روحانی، به عنوان رهبری دینی و روحانی به عنوان عضو یک صنف   ۱۵
۳٫ انفکاک‌ناپذیری مأموریت و تکالیف روحانیت و دولت اسلامی   ۱۵
۴٫ عوامل پیوند روحانیت با دولت اسلامی   ۱۶
۴ـ۱٫ اجتهاد و قانون‌گذاری   ۱۶
۴ـ۲٫ هدایت، نظارت، حفاظت   ۱۶
۴ـ۳٫ قضاوت   ۱۷
۴ـ۴٫ امر به معروف و نهی از منکر   ۱۷
۴ـ۵٫ تبلیغ دین   ۱۷
۴ـ۶٫ تربیت، تهذیب و تتمیم مکارم اخلاق   ۱۸
۵٫ لوازم تعامل روحانیت و دولت اسلام   ۱۸
۵ـ۱٫ استقلال   ۱۸
الف. استقلال مالی   ۱۹
ب. استقلال جایگاه   ۱۹
۵ـ۲٫ کارآمدی   ۲۱
۵ـ۳٫ حفظ جایگاه، خاستگاه و پایگاه   ۲۲
حفظ پایگاه   ۲۳
۵ـ۴٫ انسجام و سازماندهی   ۲۴
نتیجه‌گیری   ۲۶
پی‌نوشت‌ها:   ۲۷
منابع   ۳۱

منابع

اغصان، علی رحیق، دانشنامه در علم سیاست ، تهران، فرهنگ صبا، ص۳۰۰٫

امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، تهران، مکتبه الاعتماد، ۱۳۶۶٫

ـــــ ، جهاد اکبر، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار، ۱۳۷۳٫

ـــــ ، شرح چهل حدیث، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار ۱۳۷۳٫

ـــــ ، صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰٫

ـــــ ، کشف الاسرار، تهران، محمد، بی‌تا.

ـــــ ، ولایت فقیه: حکومت اسلامی قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار، ۱۳۷۳٫

باربیه، موریس، دین و سیاست در اندیشه مدرن، ترجمه امیررضایی، تهران، قصیده سرا، ۱۳۸۴٫

بازرگان ، مهدی، بعثت و ایدئولوژی، تهران، طلوع، ۱۳۴۵٫

ـــــ ، آخرت و خدا هدف رسالت انبیاء، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۷٫

جعفریان، رسول، دین و سیاست در دوره صفویه، قم، انصاریان، ۱۳۷۰٫

جمشیدی، محمدحسین، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸٫

جوادی آملی، عبداللـه، ولایت فقیه: فقاهت و عدالت، قم، اسراء، ۱۳۷۸٫

حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران، بی‌جا، امیر کبیر، بی‌تا.

حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.

خامنه‌ای، سیدعلی، حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵٫

ذبیح‌زاده، علینقی، مرجعیت و سیاست در عصر غیبت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۳٫

سروش، عبدالکریم، قبض و بسط تئوریک شریعت، تهران، موسسه فرهنگی صراط، ۱۳۷۳٫

شجاعی زند، علیرضا، «مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین»، نشر تبیان، ۱۳۷۶

شریعتی، علی، تشیع علوی و تشیع صفوی، تهران، چاپخش، ۱۳۷۸٫

ـــــ ، مذهب علیه مذهب، تهران، چاپخش، ۱۳۷۷٫

صدر، محمدباقر، الاسلام یقود الحیات (رسالتنا)، بی‌جا، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، ۱۳۷۹٫

طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان، بیروت، مؤسسة الاعلی للمطبوعات، ۱۴۱۱ق.

طبری، محمدبی‌جریر، تفسیر طبری،تهران، توس، ۱۳۶۷٫

عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نی، ۱۳۷۳٫

قائم مقام فراهانی، میرزا عیسی، احکام جهاد و اسباب الرشاد، با مقدمه و تصحیح غلامحسین زرگری نژاد، تهران، بقعه، ۱۳۸۰٫

قرطبی، محمدبن‌احمد، الجامع لاحکام القرآن، بی‌جا، دارالفکر، ۱۴۲۴ق .

ماوردی، علی بن محمد، النکت و العیون: تفسیر الماوردی، بی‌جا، دار الکتب العلمیه، ۱۳۸۶٫

محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۳۷۹٫

ـــــ ، رسائل المحقق الکرکی، قم، مکتبة آیةالله المرعشی العامة، ۱۴۰۹ق.

مصباح یزدی، محمدتقی، جامعه و تاریخ، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۲٫

مطهری، مرتضی، روحانیت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰٫

چکیده

در ارتباط با نوع تعامل روحانیت با دولت اسلامی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد: دیدگاهی روحانیت را تابع دولت اسلامی و در خدمت آن می­داند و معتقد است که چون دولت اسلامی است، به حکم وظیفه دینی همه از جمله روحانیت، باید از همة اجزا آن اطاعت کند. دیدگاه دیگر روحانیت را حاکم بر دولت اسلامی دانسته و معتقد است که دولت اسلامی مجرای اجرای حدود الهی است و عامل اجرای آن عالمان و کارشناسان دین هستند. دولت اسلامی آن‌گاه محقق می‌شود که روحانیت به عنوان رهبری دینی در رأس آن باشد. جریانی نیز اصولاً ارتباط میان دین و سیاست را قبول ندارد و با همین توجیه، عرصة حضور و مأموریت روحانیت و دولت را متفاوت و از هم جدا می‌داند. تفکری مدعی پیوند دین و سیاست است، ولی این پیوند را به روحانیت و دولت سرایت نمی‌دهد و معتقد به دولت اسلامی، منهای روحانیت است. منشأ هریک از این دیدگاه‌ها، تلقی صاحبان آن از مفهوم روحانیت و دولت اسلامی، رابط بین دین و جامعه، اسلام و حکومت، اسلام و روحانیت، روحانیت و جامعه و… است.

در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم و مبانی موضوع و بررسی دیدگاه‌های مختلف در این خصوص، به بررسی و ارائه الگویی هماهنگ با فلسفه سیاسی اسلام و منطبق بر اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)، به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی پرداخته می‌شود.

کلید واژه‌ها: روحانیت، دولت اسلامی، دولت‌سالاری، روحانیت‌سالاری، روحانیت‌ستیزی، تعامل نهادی.

 

مقدمه

تعامل روحانیت و دولت اسلامی از مسائل مهمی است که پرداختن به آن، با توجه به گذشت سه دهه از استقرار حاکمیت دینی در ایران امری ضروری است. در حقیقت، این مسئله افزون بر آنکه یکی از مطالبات اساسی رهبری انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون بوده بوده است، همواره دغدغة کارگزاران حکومت دینی نیز بوده است. حوزه‌های علمیه به عنوان کانون تولید علم، تسیهیل و زمینه‌سازی اجرای قوانین اسلامی در جامعه، نقش زیادی در ایجاد، حفظ و گسترش حاکمیت دینی دارند. در زمینة چگونگی ارتباط نهاد حوزه با دولت اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در این مقال، ضمن نقد و ارزیابی این دیدگاه‌ها، به تبیین دیدگاه موردنظر اشاره می‌گردد.

 

الف. مفاهیم

روحانیت

برای واژة «روحانیت» سه معنا ذکر شده است: ۱٫ روحانیت به معنای «معنویت» در مقابل مادیت؛ ۲٫ روحانیت «منسوب به روح» و یا عالم ملائکه و اجنه؛ ۳٫ به معنای روحانیان به عنوان طیفی از انسان‌ها.۱ روحانیت مدنظر در این مقاله، معنای سوم است.

اما اینکه چرا به این گروه از انسان‌ها، «روحانی» گفته می‌شود؟ آیا این واژه مبنای اسلامی دارد یا نه، باید گفت: در معارف اسلامی واژه­ای به نام «روحانیت» سابقة طولانی ندارد، ولی این، به معنای آن نیست که اصل روحانیت در اسلام سابقه ندارد، بلکه حقیقتی به عنوان عالمان اسلامی، که وظیفة شناخت عمیق و همه‌جانبه اسلام و تبیین و تبلیغ آن را عهده‌دار است، ریشه در معارف و تاریخ اسلام دارد و در هر زمان، به تناسب فرهنگ و ادبیات حاکم، از آن با اسم یا واژه­ای خاص یاد می­شده است.

بر اساس ادلّه ضرورت وجودی روحانیت که در پی خواهد آمد، روحانیت موردنظر در این تحقیق عبارتند از: «طیفی از انسان‌های عالم و معتقد به اصول، ارزش‌ها و احکام اسلامی، که مراحل نظام تعلیم و تربیت ویژه علوم دینی، به تناسب مأموریت‌های متفاوت، را طی نموده و در خدمت شناخت و تبیین و ترویج دین قرار دارند. از نصاب لازم تقوا و معنویت برای انجام این وظیفه برخوردار بوده و معمولاً با لباس خاص و امروزه با عنوان روحانیت شناخته می‌شوند.»

دولت اسلامی

در علم سیاست، دولت عبارت است از: سازمان مرکزی سیاست که دارای چهار رکن است: رکن اقلیمی (سرزمین)؛ رکن انسانی (مردم)؛ رکن حاکمیتی (نوع حاکمیت)؛ رکن ساختاری (حکومت یا ساختار اعمال حاکمیت).۲

بر اساس این تعریف، جمهوری اسلامی ایران، نشانگر ساختاری از حاکمیت است که در ولایت فقیه تبلور یافته و در حال حاضر، در کشور ایران و متعلق به مردم آن است.

ب. مبانی نظری

۱٫ اسلام و اجتماع

با قطع‌نظر از دیدگاه‌های مختلف متفکران دینی و غیردینی در خصوص ماهیت و حقیقت جامعه و اصالت یا فرعیت آن نسبت به فرد و تفاوت دیدگاه متفکران اسلامی در این خصوص،۳ اصل موضوعیت جامعه و اهمیت آن انکارناپذیر است.۴

با نگاهی استقرایی به اصول، ارزش‌ها و احکام اسلامی، اجتماعی بودن آنها بی‌نیاز از استدلال است. از دَه ضروری دین (روزه، نماز، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولی، تبری)، فقط سه ضروری (روزه، نماز، حج)، آن هم با نگاه بسیط، عبادی و فردی محسوب می‌شوند و اجتماعی بودن هفت ضروری دیگر بدیهی است. با نگاهی جامع به زوایای مختلف روزه، نماز و حج، ابعاد اجتماعی آنها کمتر از ابعاد فردی نیست. روزه و غایاتی که برای آن لحاظ شده، از جمله درک رنج مستمندان و گرسنگان و کمک به آنان و نقش و آثار اجتماعی نمازهای جمعه و جماعات و آثار اجتماعی اصل نماز طبق صراحت قرآن کریم «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ…»(عنکبوت: ۴۵) و آثار اجتماعی حج به عنوان یک کنگرة عظیم جهانی به خوبی روشن است که اسلام یک مکتب اجتماعی است و برای جامعه طرح، برنامه و قانون دارد و جامعه را بستر بندگی خدا و تکامل انسان تا رسیدن به کمال نهایی، یعنی قرب خداوند می‌داند.

امام خمینی(ره) در این‌باره می‌فرمایند: «احکام شرع حاوی قوانین و مقرّرات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این نظام حقوقی، هرچه بشر نیاز دارد، فراهم آمده است.»۵ و در تعریف جامع و همه‌جانبه از فقه می­فرمایند: «فقه، تئوری واقعی و کامل ادارة انسان و جامعه از گهواره تا گور است.»۶

۲٫ اسلام و تأسیس دولت

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق حوزه علمیه، نظام اسلامی و حضور روحانیت در عرصه سیاست
 • نقش روحانیت در انقلاب اسلامی
 • مقاله شاهنشاهی پهلوی در ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.