مقاله تعلیم و تربیت در نظر قرآن و علمای اسلام


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تعلیم و تربیت در نظر قرآن و علمای اسلام  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تعلیم و تربیت در نظر قرآن و علمای اسلام  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۵
درآمد    ۶
معنی ومفهوم تربیت    ۷
معنی و مفهوم تعلیم    ۸
فلسفه تعلیم و تربیت    ۹
روش فلاسفه و دانشمندان ایران    ۹
رئالیسم اسلامی    ۱۰
تزکیه و تعلیم وتربیت    ۱۱
تزکیه قبل از تعلیم    ۱۳
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت    ۱۴
مسکویه    ۱۴
اهداف تربیت    ۱۴
مراحل تربیت    ۱۶
اصول تعلیم و تربیت    ۱۶
روشهای تربیت    ۱۷
شیخ اشراق    ۱۸
اهداف تعلیم و تربیت    ۱۸
اصول تعلیم و تربیت    ۱۹
روش های تربیتی    ۲۰
نتیجه گیری    ۲۱
منابع و مآخذ    ۲۳

منابع و مآخذ

۱-قرآن کریم
۲-باهنر،محمدجواد،گفتارهای تربیتی،۱۳۷۰،تهران،ج۱
۳-شریعتمداری،علی ، جامعه و تعلیم و تربیت ،۱۳۶۲،تهران،ج۱
۴-کریمی،عبدالعظیم،تربیت چه چیز نیست؟۱۳۸۱،تهران،ج۱
۵-شریعتمداری،علی،اصول و فلسفه تعلیم وتربیت،۱۳۶۴،تهران،ج۱
۶-شکوهی،غلامحسین،تعلیم و تربیت و مراحل آن،۱۳۶۸،مشهد،ج۱
۷-میالاره،گاستون،تعلیم و تربیت جدید،۱۳۶۶،تهران،ج۱
۸-اعرافی،علیرضا،آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن،۱۳۷۹،قم،تهران،ج
۹-علامه طباطبائی،اصول فلسفه و روش رئالیسم،۱۳۶۲،تهران،ج۳

چکیده

این نوشتار تعلیم و تربیت را از نظرگاه ها و دیدگاه های مختلف از جمله از منظر قرآن ، دین اسلام ، دانشمندان و علما ، فلاسفه و … به کاوش نشسته است. پیوست ها و گسست های تعلیم و تربیت در ساحت های مفهوم ، اسباب ، عوامل ، روابط ، اصول و روش های تعلیم وتربیت از محور های اصلی و کلیدی این پژوهش به شمار می رود.پژوهنده در فرجام این جستارتعلیم وتربیت ازدیدگاه های مختلف رادومفهومی می داند که دربسیاری ازعرصه ها جدای ازهم هستند ودرپاره ی مواردنیز پیوست وهم نشینی باهم دارند ولازم وملزوم یکدیگرند معرفی می کند.

نگارنده این مقاله بر خود لازم می داند که از تمامی کسانی که برای نگارش این مقاله اهتمام داشته اند و همکاری از آنها به عمل آمده است تشکر و قدردانی کند و امیدوار است که مورد قبول خوانندگان ظریف اندیش و صاحب نظران لطیف نگر واقع شود.

کلید واژه ها:تعلیم وتربیت /تزکیه/دانشمندان مسلمان/ قرآن وروایات

درآمد

در جامعه ی اسلامی تعلیم وتربیت دو رکنی هستند که از یکدیگر جداناپذیرند.انسان به کمک آن دو می تواند پله های ترقی را طی کند و استعداد های درونی خود را پرورش دهد و شکوفا سازد. اهمیت تعلیم و تربیت بر کسی پوشیده نیست. امروزه به این دو رکن توجه ویژه ای شده است به طوری که در بسیاری از عرصه های مختلف از این دو کمک می گیرند.

تعلیم وتربیت آدمی عملی است که دارای ارج و منزلت الهی و در عین حال کاری سخت و پیچیده است. به طوری که کانت در این باره می نویسد: “در بین ابداعات بشر دو تا از بقیه مشکل تر است : هنر مملکتداری و حکومت و هنر تعلیم و تربیت”.

در این پژوهش سعی بر آن است که به آشنا کردن مخاطبان با اهداف ، روش ها ، مراحل ، اصول و مبانی ، و فلسفه تعلیم و تربیت آن هم از منظر دین اسلام و مسلمانان و کتاب آسمانی آنها – قرآن مجید – بپردازد.

بر پای بست چنین نگاهی نوشتار پیش رو کوشیده است به این پرسش ها که تعلیم و تربیت چیست؟ تربیت مهم تر است یا تعلیم؟ آیا بین تعلیم و تربیت پیوستگی وجود دارد یا مرزهای جدایی بین آنهن به چشم می خورد؟ فلسفه تعلیم وتربیت چه چیز است؟ از منظر اسلام و قرآن پاسخ دهد.

معنی ومفهوم تربیت

تربیت از منظرهای متفاوت و معرفت های گوناگون ، تعریف های مختلفی را شاهد بوده است:

تربیت در لغت نشو و نما دادن ، زیاد کردن ، برکشیدن و مرغوب یا قیمتی ساختن است.خواجه نصیر الدین طوسی و امام محمد غزالی در این رابطه تعاریفی از تربیت را ارائه کرده اند.خواجه نصیر الدین طوسی معتقد است تربیت آدمی علاوه بر آنکه به پرورش تن مربوط می شود و باعث نشو ونما و افزایش ابعاد مادی وجود می گردد چه بسا که سبب تنزل صورت شی در ظاهر خود تحت تاثیر تربیت شود.(شکوهی ، ۱۳۶۸ ، ج ۱ ، صص ۲ و ۳ )

تربیت یعنی اینکه فرد بتواند خود را با محیط انطباق دهد و ارزشها و معلوماتی را که جامعه بر آن استوار است و فرد بهآن متعلق است انتقال دهد. فرهنگ لغات حکمه  تربیت را رشد استعداد های جسمانی ، عقلانی ، و اخلاقی انسان تعریف می کند. تربیت به خودی خود هم می تواند هدف باشد هم وسیله.(میالاره، ۱۳۶۶ ، ج ۱ ، صص ۱۹ و ۲۲ )

در بعضی از تعاریف روی کلمه رشد بیشتر تکیه شده است. دونالد باتلر تعلیم و تربیت را کوششی می داند که توسط  افراد مسن و رشد یافته به افرادی که کمتر رشد یافته اند منتقل می شود تا بدین منظور رشد بیشتری در آنها به وجود آید و زندگی انسانی آنها پیشرفت کند. (شریعتمداری ، ۱۳۶۴ ، ج ۱ ، ص ۷۵ )

عده ای از صاحب نظران تعلیم و تربیت و روان شناسان “تعلیم” را انتقال دادن معلومات به ذهن یادگیرنده و “تربیت” را فراهم کردن زمینه برای شکوفایی استعدادها تعریف کرده اند و عده ای دیگر ” آموزش” را انتقال دانش و ” پرورش” را انتقال ارزش می دانند.(کریمی ،۱۳۸۱ ، ج ۱،ص۲۳)

معنی و مفهوم تعلیم

در تعریف تعلیم، سوگمندانه نمی‌توان شاهد هم داستانی و یگانه اندیشی میان اندیشه ورزان این ساحت بود. از این سبب، تنها به تعریف‌های زیر که بخشی از تعریف‌های ارائه شده برای تعلیم است و موجه‌ترین  تعریف ها به نظر می آید،بسنده می شود.گفته‌اند: تعلیم «پرورش نیروی فکری و بعد عقلانی انسان» و به تعبیر دیگر، «فراهم آوردن زمینه برای رشد و شکوفایی استعدادهای ذهنی انسان» است. (شریعتمداری، ۲۵) و نیز گفته شده است: تعلیم، «ایجاد خلاقیت و ابتکار در فکر و نیروی اندیشه انسان» است. (همان)
در شمار برآیندهای این تعریف‌ها که از تعلیم آوردیم، به چند نکته می‌توان اشاره داشت:
یک: تعلیم ناظر به شکوفا ساختن و به فعلیت در آوردن نیروی فکری یا ذهنی و عقلانی انسان است و از همین رو، تعلیم اختصاص به انسان‌ها دارد، چه تنها انسان است که از نیروی تفکر و عقلانیت بهره‌ور است.
دوم: نیروی ذهنی و عقل آدمی امکان رشد و افزایش دارد و چنان نیست که از هنگام زاده شدن تا مردن،  یکسان و در یک مرتبه قرار داشته باشد.

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مفهوم‌شناسی تربیت
 • مقاله زمینه های تربیت از دیدگاه اسلام
 • مقاله وظایف و نقش های انجمن اولیا و مربیان پیرامون تعلیم و تربیت دانش آموزان
 • مقاله تربیت کودک
 • مقاله جایگاه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) در تولید علم
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.