مقاله تعمیر و نگهداری معمولی خودرو


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تعمیر و نگهداری معمولی خودرو

 

*)دستورالعمل های تعمیر و نگهداری

*)تعویض فیلتر و روغن موتور :

تعویض مکرر روغن و فیلتر ، مهمترین اقدام در جهت تعمیر و نگهداری پیشگیرانه می باشد . قبل از این عملیات تمام وسایل را آماده کرده و مقداری روزنامه باطله یا کهنه ی تمیز جهت پاک کردن هر گونه ریزش روغن فراهم کنید . بهتر است که روغن هنگام تخلیه گرم باشد تا هم تخلیه بهتر انجام شود و هم لجن و لای تولید شده بیشتری با آن جابجا شود ‌، برای پیشگیری از هر گونه سوختگی ناشی از اگزوز ، قطعات داغ ، روغن سوخته و …. بهتر است هنگام تعویض روغن دستکش بپوشید. چننانچه برای تخلیه روغن خودرو را روی چال یا جک گذاشته اید مطمئن شوید که خودرو صاف قرار داد یا اگر زاویه دار است پیچ تخلیه در پایین ترین قسمت قرار گرفته باشد . پس از چرخاندن نیم دور پیچ تخلیه تشت روغن سوخته را زیر کارتر قرار دهید در صورت ممکن ، هنگام باز کردن پیچ با دست در دور آخر سعی کنید در پوشی را که داخل کارتر به صورت فشرده شده قرار دارد ، ثابت نگه دارید . واشر درز بند را از روی پیچ تخلیه بردارید . پس از اتمام تخلیه روغن پیچ کارتر و واشر درزبند را با کهنه تمیز کرده و با گشتاور مخصوص پیچ را ببندید . با استفاده از آچار فیلتر بازکن ابتدا فیلتر را شل کرده و در ادامه با دست آن را بچرخانید با یک کهنه تمیز کرده و با گشتاور مخصوص پیچ را ببندید . با استفاده از آچار فیلتر بازکن ابتدا فیلتر را شل کرده و در ادامه با دست آن را بچرخانید با یک کهنه کلیه روغن ها را در محل آب بند فیلتر تمیز کنید . واشر درز بند را روی فیلتر جدید بگذارید و مقداری سطح آن را روغن کاری کنید سپس فیلتر را فقط با دست محکم کنید . گیج روغن را بیرون آورید ، سپس درپوش روغن ریز موتور را شل کرده و از قالپاق سوپاپ جدا کنید موتور را با استفاده از روغن مناسب ( از نظر کلاس و نوع ) پر کنید . برای ریختن روغن داخل موتور بهتر است ازیک قیف استفاده کنید ، ابتدا نصف ظرف روغن را داخل موتور بریزید و چند لحظه صبر کنید روغن به داخل کارتر برود سپس دوباره روغن بریزید تا روغن به علامت فوقانی (max)  گیج روغن برسد. درپوش روغن ریز را دوباره جا بزنید . پس از روغن کردن ماشین نشت های اطراف کاسه نمد فیلتر و پیچ تخلیه کارتر را بازدید کنید توجه داشته باشید که چراغ روغن با چند لحظه تأخیر خاموش می شود . چون قبل از اینکه فشار روغن بالا رود ابتدا روغن داخل مجراهای اصلی جریان می یابد . سپس موتور را خاموش کنید . چند دقیقه صبر کنید تا روغن به طور کامل داخل کارتر شود بعد گیج روغن را بکشید و سطح روغن را کنترل کنید .

*)بازدید شیلنگ و نشت روغن

صفحه های اتصال موتور ، واشرها و کاسه نمدها را برای یافتن علائمی مانند نشت روغن یا آب به صورت چشمی بازدید کنید . به نواحی اطراف قالپاق سوپاپ ، سر سیلندر ، فیلتر روغن و صفحه های اتصال کارتر توجه ویژه نمایید . پس از یافتن نشت باید واشر محافظ یا کاسه نمد مربوطه تعویض گردد. وضعیت و ایمنی کلیه شیلنگ ها و لوله های مرتبط باید بررسی شود . گیره های کابل و بست های اطمینان در جای خود و مناسب قرار گرفته باشند . شیلنگ های رادیاتور و بخاری را به دقت بازدید کنید . در صورت ترک خوردگی ، باد کردن و یا پارگی تعویض شوند. به بست هایی که شیلنگ ها را به سیستم خنک کننده وصل می کنند دقت کنید ،  بست های حلزونی بهتر عمل می کنند . تمام اجزاء سیستم خنک کننده باید بررسی شوند . شیلنگ روغن جعبه دنده اتوماتیک را برای وجود نشت و یا خرابی بازدید کنید . باک بنزین و گلویی آن را برای وجود سوراخ ، ترک یا سایر صدمات وارسی کنید . اتصال بین گلویی و باک بسیار بحرانی و حساس است . کلیه شیلنگ های لاستیکی و لوله های بنزین که بیرون از باک هستند وارسی نمایید . همچنین اتصالات گشاد ، شیلنگ های خراب ، لوله های چروک خورده و تابیده شده و دیگر صدمات را بررسی کنید . شیلنگ ها و لوله های هواگیری باک را به دقت بررسی کنید . در داخل محفظه ی کاپوت ، ایمنی کلیه اتصالات و ضمائم لوله ی بنزین را بررسی کنید ، لوله های مکش هوا  و لوله های بنزین از لحاظ پیچ خوردگی ، خراشیدگی ، ساییدگی و خرابی بازدید کنید . در صورت امکان ، وضعیت لوله ها و شیلنگ های روغن فرمان هیدرولیک را وارسی کنید .

AE8XYW Close up of male auto mechanic working on engine in auto repair shop

*) بازدید گردگیر پلوس و سرپلوس

خودرو را روی خرک قرار داده و فرمان را به طور کامل بچرخانید . وضعیت گردگیرهای بیرونی سرپلوس را بررسی کنید تا علائمی مانند ترک ، شکاف طولی یا خرابی گردگیر وجود نداشته باشد و همچنین وضعیت بست های نگه دارنده بررسی کنید و همین عملیات برای گردگیرهای داخلی برای بررسی وضعیت سرپلوس باید محور پلوس را گرفته و چرخ را تکان دهیم ( بچرخانیم ) و همین طور برای سرپلوس داخلی ، چنانچه حرکت محسوسی مشاهده شد حاکی از ساییدگی مفاصل ، فرسایش خارها و یا گشاد شدن مهره ی نگه دارنده محور پلوس می باشد .

*) روغن کاری قفل و لولا :

لوله های کاپوت و درب ها را با کمی روغن ، روغن کاری کنید . مکانیزم سیم کاپوت و قسمت روباز کابل داخلی را با مقداری گریس روغن کاری کنید . ایمنی و عملکرد تمام لوله ها ، چفت ها و قفل ها را بازدید کرده و درصورت نیاز آن ها را تنظیم کنید . همچنین سیستم قفل مرکزی را بازدید کنید . وضعیت و عملکرد جک های درب صندوق را بازدید کنید در صورتی که  می کند یا تحمل نگهداری درب را ندارد آن ها را تعویض کنید .

تست های جاده ای :

*) تجهیزات الکتریکی و ابزار آلات :

عملکرد کلیه تجهیزات الکتریکی و ابزارها را بازدید نمایید . اطمینان حاصل کنید که کلیه ی ابزارها به طور صحیح خوانده می شود و همچنین به منظور بازدید کارکرد درست و دقیق تجهیزات الکتریکی ، آن ها را روشن کنید .

سیستم تعلیق و فرمان :

 عملکرد سیستم های فرمان دهی ، جلو بندی ، و فرمان پذیری و بازخورد جاده باید بررسی شود . خودرو هنگام حرکت لرزش یا صدای غیر عاددی نباید داشته باشد . فرمان باید کاملا نرم بوده و عملکرد جلوبندی به هنگام حرکات چرخشی و کناری و عبور از دست انداز مشخص می شود

سیستم محرکه :

موتور، کلاچ ، محورهای محرک ، سیستم های انتقال قدرت . هیچگونه صدای غیر معمولی نباید داشته باشند . موتور در حالت درجا نرم و آرام کار میکند و هنگام شتاب گرفتن هیچگونه مکث و وقفه ای وجود ندارد . تمامی دنده ها به آرامی و نرمی و بدون صدا درگیر می شوند و دسته دنده نیز عملکرد نرمی دارد .

در مدل های جعبه دنده خودکار مطمئن شوید که تعویض دنده بدون قاپیدن کلاچ و افزایش دور موتور انجام شود. اگر خودرو در یک مسیر دایره ای با حد اکثر چرخش فرمان حرکت کند و صدای تیک تیک بدهد عیب از فرسایش چار شاخ است که باید تعویض شود.

عملکرد و کارکرد سیستم ترمز گیری :

هنگام ترمز گیری خودرو به یک طرف کشیده نمی شود و به هنگام ترمز شدید بی موقع قفل نمی شود . در ترمز گیری هیچگونه لرزشی در فرمان نباید داشته باشیم . ترمز دستی بدون حرکت اضافی دست خودرو را در سرازیری نگه می دارد عملکرد بوستر ترمز به صورت زیر بررسی می شود :

با موتور خاموش ، چهار یا پنج مرتبه ترمز پایی را فشار دهید تا خلأ تخلیه شود ، موتور را روشن کنید و پدال را به صورت فشرده نگه دارید . همچنان که موتور روشن است برای افزایش تدریجی خلأ باید پدال ترمز را به صورت قابل ملاحظه ای فشار بدهید . موتور باید حداقل ۲ دقیقه کارکرده و سپس خاموش شود اگر پدال ترمز در این لحظه فشرده شده است باید امکان تشخیص یک صدای « هیس » مانند از پمپ پایین کلاچ وجود داشته باشد بعد از تکرار این عملیات نباید صدای هیس شنیده شود پدال باید به طور قابل ملاحظه ای سفت تر احساس شود .

*) تعویض فیلتر هوای اتاق :

فیلتر هوای اتاق جلوی ورودی محفظه ی تهویه – گرمایش قراردارد آن را بیرون آورده و فیلتر جدید را جایگذاری کنید. دقت کنید فیلتر جدید درست درجای خود قرار گرفته باشد .

*) بازدید و تعویض تسمه قطعات جانبی :

در مدل های بدون فرمان هیدرولیک و کولر . شرکت پژو یک وسیله ی الکترونیکی مخصوص را برای تنظیم درست کشش تسمه قطعات جانبی ارائه کرده است ( وسیله اندازه گیری کشش تسمه ، مدل C.TRONIC  SEEM  نوع ۵/۱۰۵ ) اگر به این تجهیزات دسترسی پیدا نکردید با استفاده از روشی که در زیر توضیح داده می شود ، می توان تسمه را به طور تقریبی تنظیم نمود .

بازدید :

ترمز دستی را بکشید و چرخ های جلو را جک گذاری کرده و روی خرک بگذارید .

چرخ جلو سمت راست باز می شود . پیچ هایی که بخش جلویی شل گیر سمت راست را محکم به پایین سپر متصل نموده باز کنید . بست هایی که شل گیر را محکم به بدنه وصل کرده باز نمایید ، ابتدا پین وسطی خارج شود سپس کل بست را بیرون آورید . پس از آن جلوی شل گیر را زیر گلگیر بیروون می آید .

با استفاده از یک بکس و دسته بکس مناسب که با پیچ چرخ زنجیر سر میل لنگ درگیرشده است ، میل لنگ را بچرخانید طوری که کل طول تسمه پروانه را بتوان آزمایش کرد ، تسمه پروانه را برای ترک ها ، شکاف های طولی ، ساییدگی و…… بایدید کنید .

همچنین علائم صیقلی ، براق شدن تسمه و تفکیک و تجزیه ی لایه های تسمه نیز بررسی شود . در صورت روئت یکی از این عیوب تسمه عوض می شود . اگر تسمه سالم بود وضعیت کشش آن را در مدل های بدون فرمان هیدرولیک بررسی کنید . در مدل های دارای فرمان هیدرولیک و کولر نیازی به بازدید کشش تسمه پروانه نیست و با یک تسمه سفت کن خودکار تنظیم می شود . شل گیر را مثل باز کردن آن جا زده و پین ها و پیچ ها را ببندید .

نوسازی – مدل های بدون فرمان هیدرولیک یا کولر :

بازکردن :

همانگونه که شرح داده شد شل گیرها را باز کرده و قطب منفی باتری را قطع کنید . پیچ های بالائی و پایینی و پایه ی دینام را شل کنید . تسمه پروانه را آزاد کنید سپس تسمه پروانه را مرحله به مرحله به سمت بیرون پولی بلغزانید تا از دور پولی خارج شود .

سوار کردن مجدد:

در صورت تعویض مطمئن شوید که از مدل مناسب و اصلی استفاده کرده باشید و جهت جا زدن تسمه درست باشد . پس از جازدن تسمه با استفاده از پیچ تنظیم تسمه را به اندازه ی استاندارد سفت کنید . اگر ابزار اندازه گیری در دسترس نیست ، تسمه باید توسط فشار محکم ؟؟؟ ما بین فولی ها حدود ۵ میلی متر به طور آزادانه حرکت کند . کشش صحیح در تسمه عمر ان را بیشتر می کند . در صورتی که بیش از حد شل باشد صدای جیغ جیغ می کند و باعث ساییدگی سطح داخلی می شود و اگر بیش از حد سفت باشد هم باعث کاهش عمر خستگی تسمه شده وو هم سایش و فرسایش بلبرینگ های دینام می شود . برای تنظیم کشش تسمه توسط پیچ مونتاژ بالایی ( که فقط دینام را محکم نگه داشته ) ، پیچ مونتاژ پایینی و پیچ های پایه تنظیم دینام که همه ی آن ها را شل نموده اید . پیچ تنظیم را تا رسیدن به کشش مناسب تسمه بچرخانید . میل لنگ را ۲ بار بچرخانید . کشش تسمه را دوباره بازدید نمایید سپس هر دو پیچ مونتاژ دینام و پیچ پایه تنظیم را با گشتاور مخصوص محکم کنید . شل گیر ها را دوباره جازده و پیچ ها و بست های مخصوص را سفت کنید چرخ ها را جا می زنیم و در پایان باتری را وصل می کنیم .

نوسازی – مدل های دارای فرمان هیدرولیک یا کولر

باز کردن :

تمام عملیات مشابه قبل انجام می گیرد فقط برای شل کردن تسمه پیچ ستاره ای مرکزی تسمه سفت کن را شل کنید . تسمه سفت کن (هرز گرد) را با استفاده از یک آچار به سمت بیرون تسمه پروانه بچرخانید تا تسمه پروانه به اندازه ی کافی جهت خروج از فولی ها شل شود .

سوار کردن مجدد:

مشابه قبل عمل می شود با این تفاوت که تسمه پروانه را به ترتیب زیر جا می زنیم:

الف) پمپ فرمان هیدرولیک یا کمپرسور تهویه مطبوع

ب) میل لنگ

ج) دینام

د) غلتک دینام

از جهت درست تسمه اطمینان حاصل کنید .

*)بازدید لنت ترمز جلو :

ترمز دستی را بکشید و با استفاده از جک خودرو را روی خرک بگذارید . چرخ های جلو را باز کنید . می توان سریعا ضخامت لنت ترمز را از طریق سوراخ بازرسی موجود روی سیلندر ترمز چرخ جلو وارسی کرد . با استفاده از یک خط کش فلزی ، ضخامت ماده اصطکاکی روی لننت را اندازه بگیرید . این مقدار نباید کمتر از کوچک ترین مقادیر داده شده در مشخصات فنی خودرو باشد.

برای وارسی جامع و کامل ، لنت های ترمز را بیرون آورده و تمیز نمایید ، سپس عملکرد سیلندر ترمز چرخ جلو را بازدید کرده و دیسک ترمز را به صورت کامل و در دو جهت آن آزمایش کنید.

اگر ماده اصطکاکی هر کدام از لنت ها تا کمترین ضخامت مخصوص یا کمتر از آن ساییده شده است ، هر چهار لنت به صورت یک مجموعه باید تعویض شوند .

اخطار:

لنت ترمز های جلو را همزمان با هم ، عوض کنید . هیچ گاه لنت یک چرخ را به تنهایی عوض نکنید  ، زیرا ترمز گیری ناهماهنگ رخ می دهد . توجه کنید که گرد ایجاد شده توسط استهلاک لنت شامل آزبست است که برای سلامتی مضر می باشد . هیچ گاه بوسیله ی باد آن را پراکنده نکنید و هرگز آن را استنشاق ننمایید . هنگام کار روی ترمز ها از یک ماسک با فیلتر مجاز استفاده کنید . هیچ گاه از بنزین یا ترکیبات نفتی برای پاک کردن اجزاء ترمز استفاده نکنید . برای این کار از ترمز پاکن یا الکل صنعتی بهره بگیرید.

اگر هنوز هم لنت های ترمز قابل استفاده اند ، آن ها را با بررسی سیمی نرم تمیز کرده و به پشت و جلو و اطراف آن و همچنین قسمت های فلزی لنت توجه نمایید . شیارهای موجود را تمیز کرده و ذرات ریز و درشت فرو رفته در آن را بیرون بکشید محل استقرار لنت در بدنه سیلندر ترمز / پایه ی آن را به دقت تمیز کنید .

قبل از بستن لنت ها ، وارسی کنید که پین های  راهنما آزادانه در پایه سیلندر ترمز می لغزد و گرد گیرهای لاستیکی پین راهنما آسیب ندیده است . کثافات و گرد و خاک را از روی سیلندر ترمز و پیستون پاک کنید ، اما از آن استنشاق نکنید ، زیرا برای سلامتی مضر است گردگیر اطراف پیستون را برای علائم آسیب دیدگی بازرسی کنید .

*) بازدید و تنظیم ترمز دستی :

برای بررسی تنظیم بودن ترمز دستی ، ابتدا پدال ترمز را چند بار محکم فشار دهید ، البته در حالی که ترمز دستی آزاد است . حال که به همپوشانی صحیح کفشک به کاسه ی ترمز دستیابی پیدا کرده اید ترمز دستی را چند بار بگیرید و آزاد کنید تا از تنظیم مکانیزم خود تنظیم اطمینان حاصل کنید . با اعمال یک فشار نرمال تدریجی ، اهرم (دسته ) ترمز دستی را کامل بکشید و تعداد تق تق هایی که از مکانیزم جغجغه ای ترمز دستی به گوش می رسد را بشمارید . تعداد صحیح باید بین ۴ تا ۷ تق تق قبل از به انتها رسیدن اهرم شنیده شود . اگر تنظیم نبود به روش زیر عمل کنید :

چرخ های جلو را قفل کنید . عقب خودرو را با جک بلند کنید و روی خرک قرار دهید . برای دسترسی به مهره تنظیم ترمز دستی بخش عقبی کنسول وسط را باز کنید .

در حالی که صفحه متعادل کننده دسته ترمز دستی را مشاهده می کنید ، ترمز دستی را چند بار گرفته و آزاد کنید . هنگامی که اهرم به بالا و پایین کشیده می شود باید صفحه نسبت به آن حالت عمود داشته باشد . در غیر اینصورت باید نقصی در سیم ها وجود داشته باشد ککه قبل از تنظیم موثر باید این نقص را رفع نمایید .

اگر کابل ها آزادانه حرکت می کنند ، اهرم ترمز دستی را کاملا آزاد کرده و مهره تنظیم کننده را شل کنید . موتور را روشن کنید و پدال ترمز را تقریبا ۴ بار فشار دهید تا از تنظیم بودن مکانیزم خود تنظیم اطمینان حاصل کنید . موتور را خاموش کرده و مهره تنظیم را سفت کنید تا جلوی بازی آزادانه هر دو سیم ترمز دستی گرفته شود . حداقل ۱۰ مرتبه ترمز دستی را کشیده و آزاد کنید تا سیم ها در جای خود قرار گیرند.

وقتی که اهرم ترمز دستی روی دومین برآمدگی مکانیزم جغجغه ای می باشد . مهره تنظیم را بچرخانید ، طوری که فقط مقدار کمی نیروی مقاوم به هنگام چرخش چرخ های عقب احساس شود . حال ترمز دستی را آزاد کرده و بررسی کنید که چرخ ها / توپی ها به صورت آزادانه می چرخند . با کشیدن ترمز دستی و شمارش تعداد صداهای تق تق ، تنظیم بودن آن را وارسی کرده و در صورت لزوم دوباره آن را تنظیم نمایید .

*) بازدید جلو بندی و فرمان :

قسمت جلوی خودرو را روی خرک قرار دهید .

گردگیرهای سیبک وگردگیرهای جعبه فرمان را برای وجود شکاف ها و خراشیدگی یا خرابی به صورت چشمی بازرسی کنید هر گونه فرسایش در این اجزاء باعث کاهش روغن موتور و همچنین ورود آب و ذرات خارجی به داخل آن ها خواهد شد که نتیجه ی این امر خرابی سریع سیبک ها و جعبه فرمان می باشد .

در خودروهای دارای فرمان هیدرولیک ، لازم است خرابی یا خراشیدگی لوله ها و شیلنگ ها را بازدید کرد . همچنین مهره ماسوره لوله ها و شیلنگ ها را از نظر نشت سیال وارسی نمایید . در ضمن نشت روغن تحت فشار را در گردگیرهای لاستیکی جعبه فرمان که حاکی از نقص کاسه نمدهای روغن جعبه فرمان است ، بازرسی کنید .

بالا و پایین چرخ را بگیرید و سعی کنید آن را به صورت نوسانی تکان دهید . لقی و خلاصی بسیار ناچیزی ممکن است احساس شود ، ولی اگر مقدار لقی محسوس است . بررسی بیشتری برای یافتن منبع آن لازم است . همزمان که یک نفر کمکی پدال ترمز را فشار می دهد ، تکان دادن چرخ را ادامه دهید . اگر لقی به هنگام فشار دادن پدال ترمز همچنان مشهود است بنابراین مفاصل یا پایه های جلوبندی دچار فرسایش شده اند .

حال طرفین چرخ را محکم بگیرید و مانند حالت قبل سعی کنید آن را تکان دهید.

هر جابجایی که هم اکنون احساس شود ، ممکن است دوباره باعث ساییدگی در یاتاقان های توپی یا سیبک های میل فرمان شود . اگر سیبک داخلی یا خارجی ساییده شده باشد ، حرکت و جابجایی آشکاری دیده خواهد شد .

از یک پیچ گوشتی بلند استفاده کرده و با اهرم کردن بین قسمت موبوطه و نقطه ی اتصال آن ، سایش بوش های پایه ی سیستم تعلیق را وارسی نمایید . در صورتی که پایه ها از لاستیک ساخته شده باشند . مقداری حرکت قابل انتظار است ، ولی هر گونه فرسایش بیش از حد باید مشخص شود . همچنین وضعیت تمام بوش های لاستیکی قابل رویت را بررسی کرده و در جستجوی علائمی مانند ترک ها ، شکاف ها یا آلودگی لاستیک باشید . هنگامی که خودرو روی چرخ ها قرار دارد از یک نفر کمکی استفاده کرده و هر مرتبه غربیک فرمان را یک هشتم گردش کامل ، به چپ و راست بچرخانید . مقدار حرکت چرخ باید خیلی کم باشد . اگر هیچ گونه حرکتی وجود ندارد ، پس حتما سیستم فرمان دهی مشکل دارد در این صورت ، همانطور که قبلا شرح داده شد مفاصل و پایه ها را به دقت مشاهده کنید . همچنین چار شاخه فرمان ، لوله فرمان و خود جعبه فرمان را نیز وارسی نمایید .

*) بازدید کمک / لرزه گیر :

هر گونه علامت نشت روغن از بدنه ی لرزه گیر یا نشت از گردگیر لاستیکی در نزدیکی میله ی رابط را بررسی کنید . در صورت مشاهده هرگونه روغن ، لرزه گیر از داخل معیوب شده و باید تعویض شود.

تذکر:

لرزه گیر ها و کمک ها باید همیشه به صورت زوجی و در یک محور تعویض شوند ، در غیر اینصورت فرمان پذیری خودرو تحت تاثیر قرار می گیرد .

بازده لرزه گیر و کمک فنر را می توان توسط جهش خودرو در هر گوشه وارسی نمود . به طور کلی بدنه پس از فشرده شدن ( فنرهای سیستم تعلیق ) به حالت طبیعی خود بر می گردد و ثابت می شود . اگر خودرو به هنگام جهش بال و پایین می کند باید به عملکرد و لرزه گیرها و کمک ها شک نمود . همچنین پایه های پایینی و بالایی لرزه گیر و کمک را از نظر علائمی مانند فرسایش و ساییدگی آزمایش نمایید .

*) تعویض روغن ترمز :

اخطار:

روغن هیدرولیک ترمز می تواند به چشمان شما و همچنین سطوح رنگ شده آسیب برساند ، بنابراین به هنگام استفاده از آن با دست و یا ریختن آن ، نهایت دقت را به عمل آورید . از روغنی که چند بار در معرض هوا قرار گرفته است استفاده نکنید ، زیرا رطوبت هوا را جذب نموده و رطوبت اضافی می تواند اثر بخشی ترمز گیری را کاهش دهد و خطرناک است .

در فرآیند تعویض روغن ، روغن ترمز با سیفون خالی می شود . ابتدا پیچ تخلیه ی اول را باز کنید ، سپس پدال ترمز را به تدریج فشار دهید ، تا تقریبا همه ی روغن مستعمل از مخزن پمپ ترمز زیر پا تخلیه شود . مخزن را تا علامت MAX پر کرده و تلمبه زدن را آانقدر ادامه دهید تا فقط روغن تازه در مخزن باقی بماند ، روغن تازه را می توان به هنگام خروج از پیچ تخلیه مشاهده نمود . ( که در این حالت باید تلمبه زدن را قطع نمود ، زیرا مخزن پر از روغن تازه است ) پیچ را ببندید و مخزن را تا رسیدن به علامت MAX پر کنید .

همه پیچ های هوا گیری را به ترتیب بازکنید تا روغن تازه در همه ی آنها دیده شود . مراقب باشید همواره سطح روغن مخزن سیلندر اصلی را بالاتر از علامت       er  dan نگه دارید . در غیر اینصورت ممکن است هوا وارد سیستم شده و شما را با مشکل مواجه نماید . تمام آثار پاشش روغن را با شسشو کاملا تمیز نمایید و سطح روغن مخزن سیلندر اصلی را دوباره وارسی کنید.

*)تعویض شمع ها :

عملکرد صحیح شمع ها برای بازدهی و کارکردن درست موتورحیاتی است و جا زدن شمع های مناسب برای موتور مهم می باشد . در صورتی که از مدل مناسب استفاده شده و موتور در وضعیت خوبی به سر می برد ، لزومی ندارد در فواصل زمانی برنامه ریزی شده شمع ها راتعویض نمود .

برای دسترسی به شمع ها باید کوئل را باز کنید شمع ها را با استفاده از یک آچار رینگی مناسب یا بکس و دسته بکس باز کنید .

شمع ها را پس از باز کردن به صورت زیر آزمایش کنید ؛

آزمایش شمع ها برآورد خوبی از وضعیت موتور به شما خواهد داد. اگر دماغه عایق شمع سفید و تمیز است و هیچ گونه رسوبی روی آن وجود ندارد ، این امر نشان دهنده مخلوط رقیق بنزین و یا گرمای بیش از حد شمع است .یک شمع پایه بلند گرما را به آرامی به بیرون منتقل می کند و یک شمع پایه کوتاه گرما را به سرعتمنتقل می نماید . در صورتی که نوک عایق شمع توسط رسوبات سیاه رنگ سخت پوشیده شده باشد این امر نشان دهنده ی مخلوط غنی بنزین می باشد .

اگر شمع سیاه و روغنی باشد ، احتمالا موتور دچار فرسایش شده و مخلوط بنزین نیز غنی بوده است . اگر نوک شمع بارسوبات خرمایی روشن مایل به خاکستری پوشیده  شده باشد، هم مخلوط بنزین مناسب است و هم احتمالا موتور در شرایط خوبی به سر می برد.

دهانه ی الکترود شمع دارای اهمیت قابل توجهی است ، اگر خیلی بزرگ یا خیلی کوتاه باشد ، روی اندازه و کارایی شمع به شدت تاثیرمنفی خواهد گذاشت . اندازه ی دهانه شمع باید با مقدار داده در قسمت مشخصات فنی هر خودرو مطابقت داشته باشد.

دهانه ی الکترود شمع را در شمع هایی که چند الکترود دارند ، نمی توان تنظیم نمود .

برای تنظیم دهانه ی شمع در شمع های تک الکترود ، فاصله ی دهانه را با تیغه ی فیلر اندازه بگیرید و سپس الکترود بیرونی را به سمت داخل یا خارج خم کنید تا اندازه ی درست دهانه به دست آید . الکترود وسطی هیچ گاه نباید خم شود . زیرا سبب ترک برداشتن عایق (چینی) شمع شده و شمع را معیوب می نماید . اگر از تیغه ی فیلر استفاده کرده و تیغه ای با اندازه مناسب را به صورت لغزشی و محکم جا بزنید ، اندازه درست و مناسب دهانه به دست خواهد آمد .

قبل از جا زدن شمع ها ، مطمئن شوید لوله ی رزوه داری که شمع در آن پیچانده می شود محکم بوده و قسمت بیرونی شمع و رزوه های آن کاملا تمیز باشد .

*) تعویض صافی بنزین :

صافی بنزین در قسمت زیرین و انتهای خودرو و در جلوی باک واقع شده است . برای دستیابی به صافی ، قسمت عقب خودرو را روی خرک قرار دهید یا از چاله سرویس استفاده کنید . یک کهنه ی بزرگ در اطراف بست لوله ی بنزین پهن کنید تا هرگونه بنزین پاشیده شده که ممکن است با فشار خارج شود ، روی آن بریزید . سپس بست های نگه دارنده را فشار دهید و به آرامی لوله ی بنزین را جدا نمایید . لوله ی بعدی را از قسمت انتهایی سمت دیگر صافی جدا نمایید و اجازه دهید محتویات صافی تخلیه شده و داخل تشت بریزد . بست های نگه دارنده صافی را ازقسمت نگه دارنده ی آن بیرون آورید ، توجه کنید که صافی چگونه جا زده شده است . صافی مستعمل را با حفظ ایمنی دور بیندازید ، زیرا به شدت اشتعال پذیر بوده و در صورت تماس با آتش ، ممکن است منفجر شود.

صافی نو را در محل خود جا زده و مطمئن شوید که درست قرار گرفته باشد، روی صافی یا علامت فلش وجود دارد و یا علامت cut که در انتهای آن حک شده است . اطمینان حاصل کنید که صافی به صورت محکم به نگه دارنده اش چسبیده است ،سپس هر دو لوله ی بنزین را دوباره وصل کنید . مطمئن شوید که لوله ها به درستی در جای خود روی صافی قرار گرفته اند و محکم توسط گیره های ارتجاعی نگه داشته شده اند . پس از روشن کردن موتور از نشتی را بازدید کنید .

 *) تعویض فیلتر هوا :

پیچهای نگه دارنده که درپوش محفظه هواکش را محکم نگه داشته ، باز کنید . درپوش را بردارید و فیلتر هوا را از محفظه جدا کنید به چگونگی جازدن فیلتر هوا دقت کنید . در صورت لزوم بست نگه دارنده ای که لوله ی ورودی را محکم به درپوش محفظه هواکش بسته است شل کنید ، سپس درپوش را بردارید .

قسمت داخلی محفظه را تمیز کنید . سپس فیلتر جدید را جا زده و مطمئن شوید که به درستی نصب شده است . درپوش را نیز به درستی روی محفظه قرار دهید و پیچ های نگه دارنده را محکم بپیچانید . در صورت لزوم لوله ی ورودی را دوباره وصل کنید و بست نگه دارنده را محکم کنید .

*) بازدید سطح روغن جعبه دنده معمولی :

در برخی مدل ها ممکن است برای بازکردن پیچ روغن زیر جعبه دنده به یک آچار چارگوش نیاز باشد . ماشین باید روی یک سطح صاف قرار گیرد . و حداقل ۵ دقیقه بعد از اینکه موتور را خاموش کردید سطح روغن را بازدید کنید . اگر روغن را بلافاصله بعد از راندن خودرو بازدید کنید باید توجه کنید که مقداری از روغن به صورت پخش شده در اطراف جعبه دنده باقی مانده و باعث می شود که سطح روغن  به صورت دقیق مشاهده  نشود

برای دسترسی  به مخزن روغن  جعبه دنده ، پیچ ها یی که قسمت جلویی  شکل گیر  سمت چپ را به زیر سپر محکم کرده باز نمایید  بسته های  اتصال شکل گیر  به بدنه  را باز کنید  ، ابتدا پین مرکزی را بیرون کشیده  سپس  کل بست را باز کنین . حال قسمت جلویی شکل گیر را به بیرون  گلگیر هدایت نمایید .پیچ تخلیهرا باز کرده ان را تمیز کنید  واشر درز بند را باز کنید

سطح روغن باید به لبه  پایینی سوراخ باید روغن  برسد مقدار معین  روغن پشت  پیچ بازدید روغن جمع می شود و هنگامی که پیچ باز شود ، روغن قطره قطره  خواهد چکید  البته این  امر لزوما  نشان دهنده ی درست بودن  سطح روغن با کیفیت خوب و مناسب  استفاده کنید

حتما قبل از بازدید  سطح روغن صبر کنیند روغن ساکن شود . اگر مقدار  زیادی به هنگام وارسی کردن  سطح روغن  به بیرون جریان یافت ، پیچ بازدید  را دوباره  جا بزنید  و با ماشین  یک مسافت  کوتاه را طی کنید  تا روغن  تازه به طور کامل  در میان اجزاء جعبه دنده  پخش شود ، سپس  هنگامی که  روغن ساکن شد  سطح آن را بازدید کنید

اگر جعبه دنده آنچنان پر شده است که  به هنگام باز کردن  پیچ بازدید ، روغن جعبه دنده  به بیرون  جریان میا بد ، بررسی  کنید  که خودرو کاملا صاف قرار گرفته باشد  و اجازه دهید  مازاد و آن داخل یک تشت  تخلیه شود  هنگامیکه سطح روغن درست شده یک واشر درز بند  نو را در پیچ بازدید روغن جاسازی  کنید  درپوش را جا بزنید  و  سفت کنید و شکل گیرها را مشاب  بازکردن ، جابزنید و محکم کنید

تعویض مایع خنک کننده :

تذکر : قبل از شروع این عملیات  صبر کنید  تاموتور کاملا  خنک شود  ضد یخ  نباید  با پوست  یا سطوح رنگ شده تماس پیدا کند  هرگونه  پاشش  این سیال  را بلافاصله  با آب بشوئید  هیچ گاه  ضدیخ  را در یک تشت  رو باز  یا به صورت  ریخته  شده در چالهای  کف گاراژ و محوطه اطراف  آن رها نکنید  بچه ها وحیوانات خانگی  مجذوب  بوی ضد یخ  می شوند  ولی در صورت  بلعید شدن  می تواند کشنده باشد

تخلیه سیستم خنک کنند ه :

هنگامی که موتور  کاملا خنک است  در پوش منبع  انبساط را باز کنید  یک تشت  زیر خروجی  مایع خنک کن  که در قسمت  سمت چپ و پایین رادیاتور  واقع شده است  قرار دهید  پیچ تخلیه را شل کنید  و اجازه دهید  مایع داخل تشت  تخلیه می شود  اگر دوست دارید  می توانید  یک لوله در خروجی  تخلیه جا بزنید  تا مایع  به هنگام تخلیه  به صورت مستقیم  خارج شود  برای تهسیل در تخلیه ، درپوش پیچ هواگیری  سیستم خنک کننده را  از مهره ماسوره  شیلنگ خروجی  شیلنگ خروجی شبکه  گرمکن بخاری  جدا نمایید . همچنین  پیچ هواگیری  و واشر  درز بند  را از بالای  محفظه ی  خنک کن  که در قسمت  سمت چپ و انتهایی  سر سیلندر واقع شده باز کنید  اگر مایع خنک کن به هر دلیل  به غیر از تعویض ، تخلیه شود  به شرط اینکه  تمیز بوده  و کمتر از  پنج سال  از آن استفاده شده باشد می توان آن را دوباره  مورد استفاده  قرار داد

شستو شوی سیستم خنک کننده :

اگر در تعویض آب  رایاتور اهمال گردد یا مخلوط  ضدیخ  رقیق شود  ، دیر یا زود  کارایی سیستم  خنک کننده  کاهش خواهد یافت  همچنین به علت پوسیدگی  و رسوب گرفتگی ، مجراهای آب تنگ شده  که این امر نیز  در کاهش کارایی  سیستم خنک کننده  تاثیر گذار است  برای جلوگیری از آلودگی بیشتر  باید  رادیاتور  جدا  از موتور و با فشار  آب شستشو شود

شستو شوی موتور با استفاده از فشار آب :

 برای اینکه  ابتدا درپوش   تخلیه رادیاتور  را محکم ببندید . شیلنگ های  بالا پایین و هرگونه  شیلنگ متصل  به رادیاتور  را از آن جدا نمایید یک شیلنگ  در مجرای  بالیی رادیاتور  قرار دهید  جریان آب تمیز وارد  رادیاتور کنید  و آنقدر  ادامه دهید  تا از مجرای  خروجی پایینی  آب تمیز خارج شود اگر بعداز یکمدت آب هنوز به درستی  جریان نیافت  می توان از مواد  شوینده رادیاتور  استفاده کرد  یا رادیاتور  را از مجرای خروجی تمیز کرد

شستوشوی موتور :

برای شستن این قسمت  ترموستاد را باز کنید شیلنگپایینی را جدا کنید  یک شیلنگ آّ وارد محفظه  خنک کننده  نمایید  و جریان آب تمیز را وارد موتور نمایید  و شستو شو  را آنقدر ادامه دهید  تا آّ تمیز خارج شود  پس از شستو شو  ترموستادرا جازده  و شیلنگ را ببندید                   

                                     

پر کردن سیستم خنک کننده:

قبل ازپر کردن مطوئن شوید که شیلنگ ها و بست ها در جای خود محکم هستند این نکته را مد نظر داشته باشید که برای جلوگیری از خوردگی قطعات موتور باید از مخلوط ضد یخ در کل سال استفاده نمود. همچنین در پوش تخلیه رادیاتور در جای خود محکم باشد

در پوش انبساط را باز می کنیم و بازرسی پیچ ها و درپوش هواگیری سیستم خنک کننده فراموش نشود.

شرکت پژو این توصیه را دارد که هنگام پر کردن مجدد سیستم از یک منبع مخصوص استفاده کنید تا امکان حبس شدن هوا در سیستم کاهش یابد. منبع مخصوص را روی منبع انبساط سوار کنید و در حالی که سوراخ های هواگیری را مشاهد می کنید سیستم را پر کنید مایع خنک کننده از همه ی سوراخ های هواگیری یکی پس از دیگری بیرون می زند که ابتدا از شیلنگ بخاری شروع می شود به محض اینکه مایع خنک کننده عاری از حباب های هوا شده پیچ شش گوش را محکم ببندید سپس سوراخ هواگیری روی محفظه ی خنک کن را نگاه کنید همین که مایع خنک کننده که از سوراخ محفظه بیرون می آید عاری از هوا شد. پیچ هواگیری و واشر درز بند را جا زده و محکم ببندید.

آنقدر به پر کردن سیستم خنک کننده ادامه دهید تا حباب های موجود در منبع انبساط رادیاتور ناپدید شود. کمک کنید تا سیستم را با فشردن مکرر شیلنگ پایینی رادیاتور هواگیری نمایید. وقتی هیچ حبابی باقی نماند اطمینان حاصل کنید. که منبع رادیاتور پر است سپس موتور را روشن کنید موتور را با دور آرام راه بیندازد تا پروانه برای دوباره شروع به کار کرده و از حرکت باز ایستد سپس زمانی که پروانه برای بار دوم متوقف شد موتور را خاموش کنید پس از خنک شدن موتور منبع مخصوص را جدا کنید و هرگونه مایع پاشیده شده را با آب سرد تمیز کنید و همچنین سطح مایع خنک کننده را بازدید نمایید در صورت لزوم مقدار مایع اضافه نمایید و بعد از آن درپوش منبع انبساط رادیاتور را ببندید.

مخلوط ضد یخ:

ضد یخ باید همیشه در فواصل زمانی مخصوص تعویض گردد این کار نه تنها به خاط حفظ خواص ضد یخ بلکه به خاطر جلوگیری از خوردگی نیز می باشد همیشه از ضد یخ با پایه اتیلن گلیکول استفاده نمایید. زیرا برای سیستم های خنک کننده آلیاژی مناسب است. قبل از اضافه نمودن ضد یخ باید سیستم خنک کننده همانطور که توضیح داده شده کاملاً تخلیه و شست شو شود و از ضد یخ در سیستم شیشه شور استفاده نکنید زیرا به رنگ خودرو صدمه خواهد زد برای جلوگیری از یخ زدن آب شیشه شور یک افزودنی شوینده با مقدار عنوان شده روی بطرب بی به سیستم شیشه شور اضافه شود.

فرایندهای تعمیر داخلی موتور:

ازمون کمپرس- توضیح و تفسیر:

وقتی که موتتور خوب کار نکند یا ماشین روشن نشود به طور که ناشی از سیتم جرقه زنی یا سوخت رسانی نباشد یک آزمون کمپرس می تواند اطلاعات خوبی از وضعیت موتور به شما بدهد در صورتی که ازمون به صورت منظم انجام شود می تواند قبل از بروز عوارض دیگر شما را از وجود مشکلات موجود آگاه نماید موتور باید بطور کامل تا دمای عملکرد نرمال گرم شود و باطری را نیز کاملاً شارژ نماید مجموعه کوئل و شمع ها را باز کنید یک تستر کمپرس (تراکم سنج) به به سوراخ شمع  سیلندر شماره ۱ ببندید تستری که به رزوه شمع و پیچ می شد در اولویت است.

موتور را باید با شرایط زیر استرت زد.

دریچه ی گاز را کاملاً باز نگه دارید

موتور را یک یا دو استارت کنید

مشاهده می کنید که فشار ترکم باید به یک مقدار ماکزیمم برسد سپس ثابت شود. این مقدار پیشینه را ثبت کنید.

این آزمایش را روی بقیه سیلندرها امتحان کنید کلیه سیلندرها باید فشار مشابه ر ایجاد کنند. اختلاف بیشتر از دوبار بین هر دو سیلندر نشانه اشتباه بودن تست است به این نکته توجه کنید که در یک موتور سالم تراکم (فشار) باید به سرعت زیاد شود تراکم کم در کورس اول که باعث افزایش تدریجی فشار روی کورس های متوالی می شود نشان دهنده ساییدگی (فرسوذگی) رینگ های پیستون می باشد تراکم پایین روی کورس اول که در طول کورس های بعدی افزایش نمی یابد نشان دهدنده نشتی از سوپاپها یا سوختن واشر سرسیلندر می باشد رسوبات موجود در زیر سر سوپاپ نیز می تواند باعث کاهش تراکم شود

به عنوان راهنما هر فشار سیلندری که زیر ده بار باشد را می توان به عنوان فشاری که سالم نیست در ظر گرفت اگر فشار سرسیلندر پایین است تست زیر را برای رفع عیب انجم دهید به اندهزه ی یک قاشق چای خوری روغن تمیز از سوراخ جای شمع وارد سیلندر کرده و تست را تکرار نمایید اگر روغن افزوده شده فشار ترکم را به طور موقت بهبود بخشید این امر نشان دهنده ساییدگی پیستون و یا قسمت داخلی سیلندر بعث کاهش فشار می شود اگر فشار بهبود نیافت آنگاه ممکن است کمپرس رد کردن سوپاپ ها یا سوختن واشر سر سیلندر عامل این کاهش باشد.

فشار تراکم پایین در دو سیلندر مجاور به احتمال قریب به یقین به خاطر سوختن واشر سرسیلندر در ناحیه بین آن دو سیلندر است وجود مایع خنک کننده در روغن موتور این مطلب را تصدیق خواهد کرد اگر فشار یک سیلندر حدوداً ۲۰ درصد کمتر از بقیه باشد و موتور در دور آرام بدکار کند سایش بادامک می تواند دلیل این مشکل باشد اگر تراکم خوانده شده به طور غیرعادی زیاد بود احتمالاً محفظه های احتراق دوده گرفته اند در این حالت باید سرسیلندر باز شده و کربن زدایی گردد.

مجموعه موتور / سوراخ های تنظیم (زمان بندی) سوپاپ:

سوراخ های تنظیم در چرخ زنجیر میل بادامک و در عقب فلایول / صفحه ی محرک ایجاد شده است سوراخ برای اطمینان از اینکه میل لنگ و میل بادامک هنگام مونتاژ موتور یا نصب مجدد تسمه تایمینگ برای جلوگیری از برخورد سوپاپ ها و پیستون ها در زمان نصب مجدد سرسیلندر در محل صحیح شان قرار گرفته اند به کار برده می شود وقتی که سوراخ های تنظیم با سوراخ های موجود در سرسیلندر و جلوی بدنه موتور هم راستا می شود پیچ های با قطر مناسب می تواند برای قفل کردن میل بادامک و میل لنگ به کار روند تا باعث جلوگیری از چرخیدن آنها شود.

قاب بالایی تسمه تایمینگ را باز کنید حال باید میل لنگ ر آنقدر بچرخانید تا سوراخ تنظیم در چرخ زنجیر میل بادامک با سوراخ مشابه در سرسیلندر هم راستا شود با نگاه کردن از انتهای سمت راست موتور سوراخ ها زمانی هم راستا می شوند که سوراخ چرخ زنجیر میل بادامک در موقیعت ساعت ۲ قرار گیرد میل لنگ را می توان با درگیر کردن یک آچار در چرخ زنجیر  میل  لنگ ، در  جهت عقربه  های ساعت  چرخاند .

زمانی که سوراخ چرخ زنجیر بادامکا در موقیت  صحیح  قرار گرفت یک پیچ پایین  به قطر ۶ میلی متر در سوراخ لبه جلوییه و سمت چپ بدنه موتور وارد  کرده وان را در سوراخ  تنظیم ، در عقب  فلایویل / صحفه محرک قرار دهید در صورت نیاز میل  لنگ را کمی جهت هم راستا کردن سوراخ بچرخانید .

زمانی که فلایویل  در موقیت  صحیح قرار گرفت  یک پیچ پایین  به قطر ۱۰ میلی متر از میان سوراخ  تایمینگ  در چرخ زنجیر  میل بادامک  عبورداده ، آن  را در سوراخ  سر سیلندر  قراردهید  اگنون میل لنگ و میل بادامک  در جای خود  قفل شده  اند  و از چرخش های  غیر ضروری جلوگیری می کنند .

درپوش سوپاپ :

سرمنفی باتری  را قطع کنید  .شیلنگ های هواکش را از درپوش  سوپاپ جدانمایید  کوئل را در مرحله بعد باز کنید  در مهره نگه دارنده  و اشرهای آب بندی را باز کنید  سپس درپوش سوپاپ  را به همراه واشر  لاستیکی  بلند کنید  کاسه نمد را برای علایمی  مانند اسیب دیدگی  یا خرابی  بررسی نمایید  و در صورت لزوم  تعویض نمایید

 فاصله گیره ها  را از پیچ  دو سر رزوه جدا کرده  و صفحه روغن گیر  را بلند نمایید.

نصب مجدد :

سطوح اتصال  در پوش  سوپاپ  به سر سیلندر  را به دقت  تمیز کرده  و روغن ها  را نیز پاک نمایید  واشر لاستیکی را روی لبه در پوش  سوپاپ جا بیندازید . اطمینان  حاصل کنید که  به درستی قرار گرفته است صفحه روغن گیر  را دوباره  جازده و فاصله گیرها  را به پیچ های  دو سر زده رزوه ببندید  با دقت درپوش سوپاپ را روی  موتور قرار دهید  نهایت دقت را به کار ببرید  تا واشر  لاستیکی جابجا نشود واشر آب بندی  و مهرهای  نگه دارنده در پوش سوپاپ  را جازده و سفت کنید

کوئل و شیلنگ ها را به دقت جابزنید .

قابهای تسمه تایمینگ :

قاب بلایی :

دو پیچ نگه دارنده را شل کرده  و بازنمایید  و قاب تسمه بالیی را از سر سیلندر  باز کنید  ترمز دستی رابکشید  و با استفاده  از جک  جلوی  خودرو را روی خرک قرار دهید

پیچ های قسمت  جلویی  شکل گیر سمت راست  را به پایین سپر  وصل کرده  باز نمایید  بست هایی را که شکل گیر  سمت راست  را به پایین  سپر وصل کرده باز نمایید بست هایی را که شل گیر را به بدنه محکم کرده  باز کنید  سپس قسمت  جلویی شل گیر  را از زیر  گلگیر بیرون بکشید  پیچ های نگه دارنده  را بازکنید  و قاب مرکزی را بیرون آورید

قاب پایینی :

ابتدا باید  قاب بالایی راهمانطور که گفته شد بازکرد سپس فولی سرمیل لنگ که ۳ تا پیچ دارد باز میکنید  و به جهت فولی دقت کنید  سپس پیچ های نگه دارنده را باز کنید  و قاب پایینی را از موتور باز می شود

 تسمه تایمینگ :

تسمه تایمینگ  به واسطه  یک چرخ زنجیر  دندانه ای  که در قسمت  جلویی میل لنگ قرار دارد  میل بادامک  وواترپمپ را می گرداند  در صورتی که  به هنگام تعمیر ، تسمه پاره شده یا بکسوا کند، به احتمال زیاد  پیستون ها  به سر سوپاپ ضربه می زنند  که نتیجه این امر آسیب  شدید می باشد

شمه تایمینگ  راباید در فواصل زمانی  مخصوص  تعویض نمود  و در صورتی که  با روغن آلوده شده  و یابه  هنگام کار : سر صدا میکند  باید زودتر از موعد  تعویض کرد

در صورتی که قرار است  تسمه تایمیگ  را تعویض کنید  برای احتیاط  بیشتر بهتر  است وضعیت  واتر پمپ را همان  موقعه بررسی کنید  این امر  در صورت خراب شدن  واترپمپ باعث جلوگیری  از نیاز مجدد  به بازکردن  تسمه تایمینگ می شود .

بازکردن  سرمنفی باتری را قطع کنید

سوراخهای تنظیم سوپاپ / مجموعه ای موتوررا  تنظیم نمایید  و چرخ زنجیر  میل بادمک و صفحه   محرک / فلایویل  را درجای  خود قفل کنید  هنگامی که  میل سوپاپ  و فلایویل  قفل  شده اند  موتور را به گردش در نیاورید

برای دسترسی به مهره  صفحه مونتاژ ف دسته سیم را از قسمت جلویی  واحد کنترل  الکترونیکی موتور  جدا کنید . مهره  را با استفاده  از یک انبر قفلی  شل کرده  و باز کنید  سپس باز نمایید  صفحه مونتاژ ecu را از بدنه آزاد  کرده و ان را بیرون از موتور  قراردهید

قاب تسمه ای  پایینی  را همان طور که توضیح داده شد باز کنید مهره نگه دارنده  پولی تنظیم  تسمه تایمینگ  را شل کنید  با استفاده از یک خار چار گوش  که در سوراخ  توپی  پولی  جازده شده است ، پولی را ساعتگر  بچرخانید  سپس مهره  نگه دارنده  را دوباره  محکم کنید

بستن :

قبل از بستن  چرخ زنجیر های تسمه  تایمینگ  را به طور  کامل تمیز نمایید  وارسی کنید  که پولی  تسمه سفت کن  به راحتی و بدون هرگونه  ناهمواری  و زمختی  بچرخد  در صورت لزوم  پولی  تسمه سفت کن  را تعویض کنید  اطمینان  حاصل کنید  ابزار های قفل کن  به درستی در جای خود  قرار گرفته اند  تسمه تایمیگ  را به درستی  در جای خود  قرار دهید  اطمینان حاصل کنید  که فلش های  تسمه درجهت  صحیح چرخش تسمه  قرار گرفته اند  درجهت حرکت  عقربه های ساعت  هنگامی که  ازسمت راست  انتای موتور نگاه کنید

رمانی که تسمه تایمینگ  رادوباره  جامی زنید  مراقب باشید  آن را تاب ندهید تسمه را  بالای چرخ زنجیرهای  میل بادامک  و میل لنگ  جا بیندازید   اطمینان حاصل  که قسمت  راه انداز تسمه ، کاملا کشیده محکم باشد  تسمه را بالای  چرخ زنجیر  واترپمپ و پولی تسمه سفت کن  جا بیندازید  اطمینان حاصل کنید  دندانه های  تسمه در چرخ زنجیرها  قرار گرفته اند  مهره نگه دارنده  پولی تسمه  سفت کن  را شل کنید  برای ازبین بردن  خلاصی  تسمه تایمینگ  پولی را درجهت  پارسا عتگرد بچرخانید  سپس مهره را دوباره  محکم کنید تسمه تایمینگ را سفت کنید

صورتی که ابزار مخصوص در دسترس نیست برای تنظیم تقریبی کشش تسمه می توان پولی تسمه سفت کن را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت چرخاند طوری که بتوان تسمه تایمینگ را بین چرخ زنجیر میل بادامک و میل لنگ فقط تا ۹۰ درجه تاب دارد شکم دادن تسمه در نقطه ی وسط بین چرخ زنجیر ها باید تقریبا ۶ میلی لیتر باشد

با استفاده ازیک بکس و دسته بکس مناسب روی پیچ چرخ زنجیر میل لنگ چهار دور کامل میل لنگ را در جهت ساعتگرد بچرخانید ابزار قفل کن فلایول / صفحه ی محرک را جا زده و وارسی کنید ک سوراخ تنظیم میل بادامک به درستی با سوراخ سرسیلندر تنظیم شده باشد

تذکر : هیچ گاه میل لنگ را در جهت پادسعتگرد بچرخانید

مهره پولی تسمه سفت کن را شل کرده و تسمه را همانطور که توضیح داده شده مجدداً  بکشید سپس مهر ه یپولی تسمه سفت کن را محکم کنید

ابزار قفل کن فلایول/ صفحه محرک را باز کرده و میل لنگ را کمی بیشتر از دو دور در جهت ساعتگرد بچرخانید وارسی کنید که هر دو سوراخ چرخ زنجیر میل بادامک و سوراخ های تنظیم فلایول هنوز هم به درستی تنظیم باشد اگر همه چیز مرتب است قاب های تسمه را همانطور که توضیح داده شد دوباره نصب کنید

مجموعه واحد کنترل الکتریکی موتور را روی پایه ی آن قرار داده و قاب آن را با استفاده از یک مهره استاندارد و نو در جای خود محکم کنید دسته سیم را در جای خود گیر کرده سپس سر منفس باتری را وصل کنید

کاسه نمد میل بادامک

اگر کاسه نمد میل بادامک نشت می کند تسمه پروانه را برای بررسی علائم آلودگی روغن باید تسمه را تعویض نمود. قبل از جا زدن تسمهی جدید تمام آثار روغن را از چرخ زنجیرها و نواحی اطراف آن پاک کنید

چرخ زنجیر میل بادامک را باز کنید

دو سوراخ کوچک روی کاسه نمد و روبه روی هم ایجاد نمایید یک پیچ خودکار در هر سوراخ بپچانید و برای بیرون کشیدن کاسه نمد به وسیله انبردست پیچ ه را گرفته و کاسه نمد را بیرون بکشید همچنین می توانید با استفاده از یک پیچ گوشتی تخت و اهرم نمودن آن کاسه نمد را بیرون بکشید

محفظه کاسه نمد را تمیز کنید و هرگونه پلیسه و لبه های برآمده را پرداخت نمایید زیرا ممکن است باعث خرابی زود رس کاسه نمد شود.

لبه های کاسه نمد نو را به وسیله روغن موتور و روغن کری کنید و آن را طوری جا بزنید تا به درستی روی شان ه اش جا بیفت بری این کار از یک جا زن لوله ای مانند یک بکس استفاده کنید طوری که فط با لبه ی سخت خارجی کاسه نمد در تماس باشد مواظب باشید به هنگام جا زدن به لبه های کاسه نمد آسیب نرسانید

توجه کنید لبه های کاسه نمد به سمت داخل باشند چرخ زنجیر میل بادامک را جا بزنید

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.