مقاله تعهد و وجدان کاری در مدیریت اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تعهد و وجدان کاری در مدیریت اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تعهد و وجدان کاری در مدیریت اسلامی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی۱
اهمیت کار۱
مفهوم کار۳
تعاریف وجدان۶
تقسیم بندی و معانی اصطلاحی وجدان۸
وجدان کاری۱۱
وجدان کاری در قرآن۱۵
پاره ای از موارد استعمال وجد در قرآن کریم۲۱
وجدان کاری در کلام رهبر۲۳
اخلاقیات۲۷
اخلاق کار۳۰
اخلاق در غرب۳۲
اخلاق کار در ژاپن۳۴
عوامل روانی در وجدان کاری۳۵
نقش وجدان کاری در توسعه پایدار۳۹
وجدان کار و بهره وری۴۱
تعهد و وجدان کاری۴۶
عدم بروز وجدان کاری به صورت یک مسئله و مشکل فراگیر سازمانی۴۷
دیدگاه دانشمندان علم مدیریت و رفتار۴۹
وجدان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی۵۲
ضمانت اجرایی احکام وجدانی۵۵
منابع۵۸

منابع :

۱- علی اکبر فرهنگی، نگرش فلسفی اجتماعی بر کار و مسایل آن، مجله دانش مدیریت، شماره ۱۲، ۱۳۷۰
۲- محمد جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، کتابخانة گنج دانش، تهران، ۱۳۷۰٫
۳- بیروآلن، فرهنگ علوم اجتماعی- ت- دکتر باقر ساروخانی- انتشارات کیهان، تهران ۱۳۶۶٫
۴- مسعود حاجی زاده، میهندی، آشنایی با جامعه شناسی کار، محیط کار و جامعه، شماره ۲، خرداد ۷۲ .
۵- آیت ا… مصباح یزدی، کار در نظام ارزشی اسلام، مجله کار و جامعه، شماره ۸ و ۹٫
۶-مسعود حاجی زاده میهندی، آشنایی با جامعه شناسی کار.
۷-علی اکبر دهخدا، “لغت نامه دهخدا” ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج اول، ۱۳۷۲، ج ۱۴٫
۸-حسن عمید، در فرهنگ فارسی عمید، موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳
۹-جمال الدین محمدبن مکرم (ابن منظور)، «لسان العرب»، دارالفکر، بیروت، لبنان،
۱۴۱ هـ . ح ۳٫
۱۰- محمدتقی جعفری، «وجدان» ، انتشارات اسلامی، تهران.
۱۱- باقر ساروخانی، «دایرة المعارف علوم اجتماعی»، جلد اول، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۶٫
۱۲- اریک فروم، «انسان برای خویشتن»، ترجمه: اکبر تبریزی، کتابخانه بهجت، تهران، مهر ۱۳۶۱، صص ۱۶۰-۱۵۹٫
۱۳- ژکس، «فلسفه اخلاق» (اخلاق عملی۹، ترجمه: ابوالقاسیم پورحسینی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲٫
۱۴- میرمحمد سید عباس زاده، وجدان کار، رهیافت علمی و کاربردی، انتشارات آرشیا، ۱۳۷۴٫
۱۵- ذبیح الله صدفی، پیمایشی در سنجش میزان وجدان کاری، خلاصه مقالات دومین اجلاس بررسی راههای عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
۱۶- شورای فرهنگ عمومی، ۱۳۷۳، دورة سوم.
۱۷- تفسیر المیزان، ج۲٫
۱۸- بحار، ج ۹۲٫
۱۹- الحیاة، ج ۲، ص ۲۹۴٫
۲۰- نهج البلاغه به نقل از الحیاة.
۲۱- مدثر آیه ۳۸٫
۲۲- المستدرک به نقل از الحیاة ، ج ۱، ص ۲۷۴٫
۲۳- بحارالانوار، نقل از الحیاة، ج ۱، ص ۲۷۰٫
۲۴- حسین بن محمد الراغب الاصفهانی، «مفردات»، دارالمعرفه، بیروت، لبنان.
۲۵- وجدان کاری در کلام رهبر، مجله صف، شماره ۲۱۶٫
۲۶- سید حسن ابطحی، اخلاقیات در مدیریت، نامه پژوهش، شماره ۵٫
۲۷- سید محمد مقیمی، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش، تهران، انتشارات ترمه، ۱۳۷۷٫
۲۸- وفا غفاریان، حفظ اخلاق و ارزشهای اعتقادی در سازمانها، مجله تدبیر، شماره ۱۶، مهر ۷۶٫
۲۹- سید مهدی سجادی، تعلیم و تربیت خانواده و وجدان کار، نامه پژوهش، شماره ۵، صص ۲۹۵ و ۲۹۳٫
۳۰- دکتر خسرو موحد، نقش وجدان کاری و انضباط اجتماعی در توسعه پایدار، خلاصه مقالات دومین اجلاس بررسی حاکمیت وجدان کار و انضباط اجتماعی.
۳۱- دکتر حسن میرزایی، تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی در سازمان، خلاصه مقالات دومین اجلاس بررسی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی.
۳۲- س فجر، ی، ۳۰-۲۷
۳۳- سوره قیامت، ص ۲۰
۳۴- جمال الدین محمد خوانساری، «شرح غررالحکم و دررالحکم»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج ۵٫

 

 تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر “وجدان کاری”‌ و “انضباط اجتماعی”

در این تحقیق در ابتدا به این مطلب می پردازدکه چرا مقوله های وجدان کار و انضباط اجتماعی بسیار کم و جزئی در مطالعات و نوشته های سازمانی آمده است. این تحقیق ضمن شناخت این دو مقاله یک طرح نظری برای شناخت، پژوهش و تجزیه و تحلیل علل و عوامل بوجود آورنده و مؤثر بر آنها ارائه می‎دهد. محقق وجدان کاری در سازمان را یک پدیده عقیدتی می داند که در عمق ذهنیت افراد سازمانی نفوذ کرده و با آثار مثبت، مفید و اثربخشی از قبیل: تعهدکاری، درست کاری، وقت شناسی، کیفیت کار و … در متن “فرهنگ سازمانی” جلوه گر و نمایان می‎شود. برمبنای مطالب این تحقیق هر نوع بررسی و تحقیق در ماهیت، ریشه های آثار عوامل و متغیرهای وجدان کاری در سازمان یک مدل سه بعدی را دربرمی گیرد که در یک بعد آن علل و عوامل ساختاری، در بعد دیگر علل و عوامل رفتاری و در بعد سوم علل و عوامل زمینه ای روی پژوهش قرار گرفته و مشخص می‎شوند.

اهمیت کار

کار جوهر وجود آدمیان است برای یک یک افراد جامعه کارکردهایی بسیار دارد که از آن جمله اند:

–         تأمین نیازهای حیاتی و اقتصادی

–         ارضاء خواسته های روانی.

بدین سان که از طریق کار مولد، انسان احساس بودن می نماید هستی خویش را مفید می شمارد و از حاصل کارش لذت می‎برد. از اینرو است که بسیاری، مهم ترین عامل از خود بیگانگی[۱] را ندیدن حاصل کر توسط عامل و آفریننده آن می دانند به نظر ما، حاصل کار، جلوه ای از وجود فرد دارد انسان در آن آیینه ای هستی خویش را می بیند حاصل کار، تبلور و مصداق حیات است. حال این دستاورد می‎تواند مادی باشد، نظیر تولید یک کفش، یا غیرمادی، نظیر انتقال اندیشه و تربیت.

برای جامعه نیز کار، کارکردهایی بی شمار دارد. کار انسانها مایه حیات و بقاء جامعه است یعنی فقر و غنای جامعه مستقیماً با کمیت و کیفیت کار انسانها در ارتباط است.

شرابیر در اثرش تکاپوی جهانی می نویسد ژاپنیها در آغاز قرن نوزدهم خود را از کاروان توسعه دور یافتند برای رسیدن بدان بسیار اندیشیدند اما، در این میان هیچ نیافتند. نه سرزمینی وسیع داشتند و نه منابع زیرزمینی گسترده بنابراین، به بالاترین و پایان ناپذیرترین ثروتهای عالم، یعنی کار، تولید و آفرینش تمسک جستند و این همان ثروتی بود که در همه برهه های حیات، این کشور را یاری داد. حتی زمانی که بر اثر جنگی خون ریز و اتمی جای جای جامعه تخریب شده بود.

برای جامعه کار نه تنها مایه بقاء حیاتی است، بلکه بقاء تاریخی جامعه نیز از طریق تولید و کار تحقق پذیر است. دستاوردهای کار آدمیان در دل تاریخ می نشیند و با آن، یادگارهای جاودان بشر فراهم می آیند جامعه از طریق کار آدمیان طبیعت را تسخیر می کند، بر آن چیره می‎شود و انسانهایش مصداق تحقق خلیفة ا… می گردند.

مفهوم کار

«کار» در زبان فارسی به معنای شغل است و گاه نیز به فعل آمده است. کار فعلی است که با مشقت توأم باشد. «راغب اصفهانی»، بر این اعتقاد است که هر فعلی که با اراده از حیوان صادر شود کار است.[۲]

در اینجا مقصود از کار، کار انسانی است چون حیوانات نیز به کار و کار گروهی می پردازند ملاک تمایز کار انسان از کار سایر جانداران، آگاهانه بودن کار انسانی است.

خصوصیت دیگر کار انسان مفید بودن آن است با توجه به این ویژگی اقتصاددانان لیبرال کار را چنین معرفی می کنند:

«کار عبارت است از استفاده ای که انسان از نیروهای مادی و معنوی خود در راه تولید ثروت یا ایجاد خدمات می نماید».

خاصیت تولیدی بودن نیز در تعریف کار از دیدگاه برخی اقتصاددانان دارای اهمیت است «لوردویک اچ مای»، اقتصاد دان آمریکایی کار را با توجه به ویژگی تولیدی آن چنین تعریف می‎کند: «هر گونه تلاش انسانی خواه تلاش ذهنی، جسمی و معنوی که به تولید کالاهای اقتصادی منتهی شود کار نامیده می‎شود».

«کار، فعالیت انسان به منظور تولید، تغییر شکل یا انتقال اشیاء است، حاصل تلاش مذکور را هم کار گویند».[۳]

برگسن می گوید:[۴] «کار عبارت است از آفرینش امر فایده بخش».[۵]

پرودن[۶] در تعریف کار، آنرا عمل هوشیارانة انسان بر روی ماده می داند.[۷] و فریدمن[۸] کار را مجموعة اعمالی می داند که انسان بر روی ماده با هدفی معطوف به فایده و مصلحت، به کمک مغز و دست و اعضای دیگر انجام می‎دهد.[۹]

به عقیده «کارل مارکس» کار عملی است که بین انسان و طبیعت به وقوع می پیوندد.

وی در این زمینه در کتاب سرمایه می نویسد: «کار نخستین برخورد بین انسان و طبیعت است. انسان در برابر طبیعت نقش یک قدرت طبیعی را ایفا می کند، او قدرت جسمانی خود یعنی قدرتی که در بازوها، پاها و سروصورت خود دارد به حرکت وامی دارد تا مواد را به شکل درآورد که برای زندگی اش مفید باشد».[۱۰]

به طور کلی کار دارای مفاهیم مختلفی است:

الف: مفهوم فلسفی کار: بسیار وسیع است و وسیع ترین مفهوم این لفظ به شمار می رود یعنی هم در مورد خداوند متعال صدق می‎کند هم درباره انسان و هم حتی دربارة موجودات طبیعی.

ب: مفهوم فیزیکی کار: در فیزیک، کار عبارت است از تبدیل انرژی و اصولاً انرژی را به چیزی که قابل تبدیل به کار تعریف می کنند انرژی وقتی مصرف می‎شود و تغییری در آن به وجود بیاید است.

ج: مفهوم اخلاقی کار: منظور از مفهوم اخلاقی کار این است که افراد دو نوع هستند بعضی ها خلق و خویی دارند که نمی توانند بیکار بنشینند، دلشان می خواهد فعالیت کنند، دائماً می خواهند تلاش کنند، آرام نمی گیرند.

برعکس انسانهایی نیز هستند که نمی خواهند کار کنند، تنبلند، به زور و با اهرم باید از جا بلندشان کرد. اخلاق پسندیده این است که انسان فعال باشد و کار کند، یعنی بیکار و تنبل نباشد.

د: مفهوم اقتصادی کار: در این مفهوم کار عبارت است از حرکتی که کسی انجام دهد و موجب می‎شود که چیزی مورد رغبت دیگران قرار گیرد، به طوری که در ازای آن حاضر باشند چیزی بپردازند[۱۱] با توجه به مطالب گفته شده کار را می‎توان به شکل زیر تعریف نمود:

کار عبارت است از مجموعة عملیاتی که انسان به کمک مغز، دستها، ابزار و ماشین آلات به منظور استفاده عملی بر روی ماده انجام می‎دهد و این اعمال نیز به نوبة خود بر انسان اثر می گذارد و او را تغییر می‎دهد.[۱۲]

بنابراین کار دارای خصوصیات اصلی زیر می‎باشد:

۱-   دائمی و همیشگی بودن کار

۲-   به تولید کالا و خدمات می‎انجامد.

۳-   دستمزدی برای آن در نظر گرفته شود.

۴-   منجر به برقراری تعادل جسمانی و حفظ سلامت روحی و بدنی انسان می‎شود.

۵-   موجب تقویت روابط اجتماعی و ارضای نیازهای اجتماعی افراد می‎شود.

تعاریف وجدان

معنی لغوی کلمة وجدان

کلمات در زبانهای گوناگون دارای تعاریفی هستند. در عده ای از این کلمات علاوه بر تعاریف لغوی و معنای اصلی کلمات معانی اصطلاحی نیز وجود دارد که اغلب این تعاریف اصطلاحی بسته به کاربرد کلمات در علوم، مختلف می‎باشد کلمه «وجدان» نیز از این گونه کلمات است در ذیل به معنای لغوی وجدان خواهیم پرداخت:

«وجدان [وِ] (ع، صص) وجود. وجد: گم شده را یافتن؛ در عرف بعضی، وجدان عبارت است از نفس و قوانی باطنی»[۱۳]

در فرهنگ فارسی عمید از کلمه وجدان چنین یاد شده است:

«یافتن، یافتن مطلوب، نفس و قوای باطنی آن، قوای باطنی آن، قوة باطنی که خوب و بد اعمال به وسیلة آن ادراک می‎شود».[۱۴]

در کتاب لسان العرب که یک کتاب کامل فرهنگ عربی است معنی وجدان به صورت زیر آمده است:

«کلمه وجدان از وجد گرفته شده و به معنای دست یافتن به مطلوب است و اگر از کلمه وجد مشتق شده باشد به معنی زمین هموار می‎باشد البته در یک معنی، به معنای غضب هم آمده است».[۱۵]

در انگلیسی کلمة وجدان به Conscience تعبیر می‎شود و این کلمه دارای معنای زیر می‎باشد:

«احساس درست بودن یا اشتباه بودن، افکار و احساسات در یک فرد که به او الهام می‎کند چه چیزی غلط است».[۱۶]

با توجه به این سه دسته معنی یعنی در زبان فارسی و عربی و انگلیسی می یابیم که در هر سه زبان تقریباً یک معنی افاده می گردد و از همه آنها معنای قوة باطنی، نفس و نیروی درونی که انسان را به خیر و شر هدایت نموده و برای کارها ارزش گذاری می‎کند می‎توان فهمید.

تقسیم بندی و معانی اصطلاحی وجدان

الف: تعریف عمومی

در تعاریف عمومی، وجدان عبارت است از آگاهی به «من» یا آگاهی به «شخصیت» که این تعریف تقریباً دلالت بر Conscience دارد. در این صورت احراز شخصیت و هر نوع پدیده و فعالیتی که در درون انسان انجام می‎گیرد اگر به طور خودآگاه بوده باشد انسان در این حالت از فعالیت وجدانی بهره مند است.[۱۷]

در فرهنگ علوم اجتماعی وجدان چنین تعریف شده است: وجدان نظام فکری و احساسی است که با آن فرد با مسائل موجه می‎شود. وجدان از این نظر که معین می‎کند که در شرایط معین و برای شخصی معین، چه چیز درست و چه چیزی نادرست است جهات اخلاقی و هنجارگذار دارد.»[۱۸][۱]  Alienation

[2] علی اکبر فرهنگی، نگرش فلسفی اجتماعی بر کار و مسایل آن، مجله دانش مدیریت، شماره ۱۲، ۱۳۷۰، ص ۲۴٫

[۳] محمدجعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، کتابخانة گنج دانش، تهران، ۱۳۷۰، ص ۵۱۶٫

[۴]  Bergson.

[5] بیروآلن، فرهنگ علوم اجتماعی- ت- دکتر باقر ساروخانی- انتشارات کیهان، تهران ۱۳۶۶، ص ۴۵۲

[۶] Proudhon

[7]  همان.

[۸]  Friedmann

[9] همان.

[۱۰] مسعود حاجی زاده، میهندی، آشنایی با جامعه شناسی کار، محیط کار و جامعه، شماره ۲، خرداد ۷۲، ص ۴۰٫

[۱۱] آیت ا… مصباح یزدی، کار در نظام ارزشی اسلام، مجله کار و جامعه، شماره ۸ و ۹، ص ۲۷ و ۲۸٫

[۱۲] مسعود حاجی زاده میهندی، آشنایی با جامعه شناسی کار، ص ۴۰٫

[۱۳] علی اکبر دهخدا، “لغت نامه دهخدا” ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج اول، ۱۳۷۲، ج ۱۴٫

[۱۴] حسن عمید، در فرهنگ فارسی عمید، موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳، ص ؟؟؟

[۱۵] جمال الدین محمدبن مکرم (ابن منظور)، «لسان العرب»، دارالفکر، بیروت، لبنان، ۱۴۱ هـ . ح ۳٫

[۱۶]  “Scott. Foresman Advanced Die”. E.L. Thorndike & Clarencel. Barnhart, USA: Scott. Forseman. And Company.), 1979.

[17] محمدتقی جعفری، «وجدان» ، انتشارات اسلامی، تهران، ؟؟؟

[۱۸] باقر ساروخانی، «دایرة المعارف علوم اجتماعی»، جلد اول، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۶، ص ۱۲٫

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدیریت اسلامی
 • مقاله تعهد سازمانی و کاری
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.