مقاله تفکرات انطباق‌ناپذیر و رفتارهای منفی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تفکرات انطباق‌ناپذیر و رفتارهای منفی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تفکرات انطباق‌ناپذیر و رفتارهای منفی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
تفکرهای انطباق‏ ناپذیر   ۳
تفکر بسته   ۴
تفکر خرافی   ۵
تفکر منفی   ۱۳
ذهنیت‌های منفی   ۱۴
۱٫ وابستگی   ۱۴
۲٫ مقهور‌سازی   ۱۴
۳٫ آسیب‏ پذیری از حوادث و بیماری‏ها   ۱۵
۴٫ ترس از دست دادن کنترل   ۱۵
۵٫ محرومیت عاطفی   ۱۵
۶٫ ترس از تنهایی   ۱۶
۷٫ بدگمانی   ۱۶
۸٫ احساس بیگانگی   ۱۶
۹٫ پذیرفته نشدن   ۱۷
۱۰٫ فقدان مطلوبیت اجتماعی   ۱۷
۱۱٫ فقدان صلاحیت   ۱۷
۱۲٫ احساس گناه   ۱۸
۱۳٫ شرمساری   ۱۸
۱۴٫ انتظارات با معیارهای سخت   ۱۸
۱۵٫ خودمحوری   ۱۸
راه شناسایی موفقیت در مقابله با طرحواره‌های انحرافی   ۱۹
راه‌های مقابله با تفکرات منفی   ۲۱
تخریب یا مبارزه با عقاید و باورهای غلط   ۲۱
مقایسة باورهای معقول و نامعقول، و انتخاب باورهای معقول   ۲۱
مقایسه‏های خوش‌بینانه و پرهیز از مقایسه‏های بدبینانه   ۲۲
توجه به حکمت نعمت‌های الهی   ۲۶
تمرکز بر نقاط قوت   ۲۷
توجه به آثار مثبت   ۲۸
نتیجه‌گیری   ۳۱
منابع   ۳۳

منابع

نهج‌البلاغه، ترجمة محمد دشتی، قم، پرهیزکار، ۱۳۷۹٫

قمی علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، مؤسسه دار الکتاب، ۱۴۰۴ ق.

ابن طاووس علی بن موسی، جمال الأسبوع، قم، رضی، بی تا.

ابنا بسطام عبد الله و حسین، طب الأئمة‰، قم، رضی، ۱۴۱۱ .

آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات، ۱۳۶۶٫

تمیمی نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، مصر، دار المعارف، ۱۳۸۵ ق.

حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۹ ق.

حرانی حسن بن شعبه، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ ق.

شیخ بهایی، محمد بن حسین، مفتاح الفلاح، دار الاضواء، بیروت، ۱۴۰۵ ق.

شیخ صدوق محمدبن علی، معانی‏الأخبار، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۱،ص : ۱۸۹

صدوق محمدبن علی، التوحید، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۹۸ ق.

صدوق محمدبن علی، عیون اخبار الرضا†، ؟تهران، انتشارات جان، ۱۳۷۸ ق.

صدوق محمدبن علی، معانی‏الأخبار، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۱٫

صدوق محمدبن علی، من لایحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ ق.

صدوق، محمد بن علی، امالی، قم، کتابخانه اسلامیه، ۱۳۶۴٫

طبرسی ابوا الفضل علی بن حسن، مشکاة الأنوار، نجف، کتابخانه حیدریه، ۱۳۸۵ ق.

طبرسی احمد بن علی، الاحتجاج، مشهد، مرتضی، ۱۴۰۳ ق.

قمی علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، مؤسسه دار الکتاب، ۱۴۰۴ ق.

کریس. ال.کلینکه، مهارت‏های زندگی، ترجمه شهرام محمدخانی، تهران، اسپند هنر، ۱۳۸۳ .

کفعمی ابراهیم بن علی، مصباح کفعمی، قم، رضی، ۱۴۰۵٫

کلینک کریس، رویارویی با چالش‌های زندگی و فن آوری، ترجمه علی‏محمد گودرزی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۲٫

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ش.

کنت، دیویس، خانواده، راهنمای مفاهیم و فنون برای متخصص یاوری، ترجمه فرشاد بهاری، تهران، تزکیه، ۱۳۸۲٫

گلدارددیوید، مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره، ترجمه سیمین حسینیان، تهران، دیدار، ۱۳۷۴٫

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ ق.

مستغفری ابوا العباس، طب النبی، قم، رضی، ۱۳۶۲٫

مصطفوی جواد، بهشت خانواده، قم، دار الفکر، بی تا

مفید، محمدبن نعمان، الاختصاص، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ ق.

نوری، حسین، مستدرک الوسایل، قم، مؤسسة آل‌البیت‰، ۱۴۰۸ ق.

چکیده

تفکر به منزلة زیربنای رفتار انسان جایگاه ویژه‌ای دارد و برای تقویت، اصلاح و آسیب‌شناسی رفتار، لازم است تفکرات را شناسایی کرد. با توجه به اینکه تفکر، محوری سازنده، ضروری و مفید دانسته شده است، مسئلة ‌مطرح در این پژوهش این است که آیا هر اندیشه‌ای را می‌توان مفید و سازنده ارزیابی کرد یا تفکرات ویرانگر و زیانبار نیز وجود دارد که باید آنها را شناسایی و مزاحمتشان را در فرایند تفکر، مهار کرد؟ هدف این پژوهش این است که به تفکرات آسیب‌زا و مضر، همچون تفکر بسته، تفکر خرافی و تفکر و ذهنیت‌های منفی که از آنها با عنوان تفکرات انطباق‌ناپذیر یاد می‌شود، بپردازد و حد و مرز، انواع و راه‌های مقابله با آن را تبیین کند. روشی که در این پژوهش به کار رفته است، روشی تحلیلی، توصیفی و متکی به متون دینی و روان‌شناسی است و یافتة این پژوهش نشان می‌دهد که تفکرات انطباق‌ناپذیر، انسان را از حقیقتی که در عالم روی می‌دهد، دور می‌کند و بیراهه‌ها را راه نشان می‌دهد و سرابی می‌شود که انسان را به خطر می‌اندازد. بنابراین، باید با ظهور و بقای چنین تفکراتی مقابله کرد. راهکارهای مقابله با تفکر مزاحم، به نوع تفکر و مقایسة باورهای معقول و نامعقول ارتباط دارد که انسان‌ها می‌توانند باتمرکز بر نقاط قوت، به حذف یا کنترل آن اقدام کنند.

کلید واژه‌ها:تفکر، تفکر بسته، تفکر منفی، تفکر خرافی، انطباق‌ناپذیری

 

مقدمه

آنچه بحث و گفت‌وگو دربارة تفکرات انطباق‌ناپذیر را ضروری می‌سازد، این است که گرچه رفتارها ـ یعنی چیزی که با یکی از حواس پنجگانه قابل دریافت است ـ در محدودة توجه و نگاه انسان‌ها قرار می‌گیرند و ایشان در‌بارة آن ارزش‌گذاری و داوری می‌کنند، این نکته دارای اهمیت است که این رفتارها خود برخاسته از برخی تفکرات است که مبنای این رفتارها به شمار می‌آیند. بی‌شک، توجه به رفتار بدون در نظر گرفتن مبنای فکری آن، ما را در تحلیل و داوری به اشتباه دچار می‌سازد. برای بررسی و تحلیل هر رفتاری، مناسب است به جای تمرکز بر پدیدة رفتار، به عمق آن نفوذ کنیم و در لایه‌های زیرین، به فلسفة پدید آمدن آن و تفکری که مبنای پیدایش آن است، بیاندیشیم. این به ما کمک می‌کند که ارزیابی دقیق‌تر و جامع‌تری دربارة رفتار داشته باشیم. از آنجا که همة روابط انسانی بر اساس تحلیل و قضاوت انسان شکل می‌گیرد و این جز در سایة فهم درست مبنای رفتار امکان‌پذیر نیست، شناخت مبانی رفتار، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. برای نمونه، ناسازگاری در رفتار قطعاً برخاسته از تفکری است که منشأ آن است. برای اصلاح رفتار، ما باید به اصلاح مبنای فکری آن رفتار بیاندیشیم و تا زمانی که تفکرات انسان تغییر نیابد، رفتار او تغییر نمی‌کند. پرسش‌های اصلی این است که ما چند گونه تفکر داریم و چه ویژگی‌هایی این تفکرات را از یکدیگر متمایز می‌سازد؟ هر یک از این تفکرات، چه آثاری به همراه دارد تا شیوة داوری و ارزش‌گذاری ما با واقعیت منطبق باشد؟ پرسش‌های فرعی عبارت است از اینکه بی‌سوادی و کم‌سوادی در پدید آمدن تفکرات انطباق‌ناپذیر چه نقشی دارد؟ منحصر کردن علم به علم تجربی، در ایجاد این تفکرات چه نقشی دارند؟ ذهنیت‌های منفی کدام است و راه‌های مقابله با آن چیست؟

از بهترین تفکر، تفکر مثبت است که در روایات از آن به تفکر لطیف، سودمند، عمیق، باطن‌گرا و عاقبت‌اندیش یاد شده است. امام صادق† می‌فرماید: «الطفوا الفکر و انتفعوا بالعبر و …»؛ فکر خود را لطیف قرار دهید و از عبرت‌ها پند بگیرید. آن‌گاه حضرت در توضیح فکر لطیف می‌فرمایند: فکری لطیف است که به باطن بیاندیشد، در حالی که دیگران به ظاهر می‌اندیشند؛ به آخر و عاقبت کار فکر کند، در حالی که دیگران به اول آن می‌اندیشند. پس حلاوت آخر کار را فدای شیرینی اول آن نکند؛ همان گونه که مرارت آخر کار را به دلیل شیرینی اول آن نادیده نگیرد. این تفکر، مبتنی بر حقایق عالم و منطبق با آن است. در برابر، می‌توان از تفکرات انطباق‌ناپذیر یاد کرد که با واقعیت‌های عالم سازگاری و انطباق ندارد. این تفکرات زمینة پیدایش و بقای رفتارهای منفی است که نمونه‌های روشن آن را می‌توان در تفکر بسته، تفکر خرافی و تفکر منفی جست‌وجو کرد. در تفکر بسته، انسان برای تصمیم‌گیری با گزینه‌های فراوانی روبه‌رو نیست و نمی‌تواند بهترین راه را برگزیند. در تفکر خرافی، انسان احساس می‌کند اصلاً توان تصمیم‌گیری ندارد و نمی‌تواند حوادث را کنترل کند، مگر اینکه از علوم غریبه آگاه باشد. تصویرهای ذهنی در این تفکر، پشتوانة منطقی ندارد و برای دیگران نیز تحلیل‌پذیر نیست. در تفکر منفی، بدبینی بر خوش‌بینی غالب و حاکم است و نخستین تصویرهای ذهنی فرد تصویرهای سیاه است.

در این زمینه، پژوهشی‌هایی انجام شده است که به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم:

رویارویی با چالش‌های زندگی از کریس کلینک که در بخشی از آن به سبک‌های تفکر انطباق‌ناپذیر اشاره شده است. تفکر زاید از محمدجعفر مصفا که به بخشی از تفکرات انطباق‌ناپذیر پرداخته است. تفکر فلسفی غرب از منظر مرتضی مطهری، تفکر مذهبی از محمدباقر نجفی و مهارت در اندیشیدن از ادوارد بونو. آنچه در این پژوهش کاری نو به‌شمار می‌آید، عبارت است از بررسی و تطبیق تفکرات انطباق‌ناپذیر بر نمونه‌ها و مصادیقی که در متون دینی بحث شده‌اند؛ همچنین، بررسی شاخص‌هایی که تفکرات ما را از انواع تفکر‌های انطباق‌ناپذیر متمایز می‌سازد.

ما در این پژوهش برآنیم تا ویژگی‌های انواع تفکرات انطباق‌ناپذیر و کارکردهای آن را بررسی کرده، بر پایة آیات و روایات، نمونه‌های آنها را شناسایی کنیم. آن‌گاه با استفاده از راه‌کارهایی روان‌شناسانه، به رویارویی با این تفکرات و کنترل آنها بپردازیم. بر اساس این پژوهش، ما می‌توانیم تفکرات را از یکدیگر متمایز ساخته، و کارکردها و آثار هر یک را با هم مقایسه کنیم.

تفکرهای انطباق‏ناپذیر

در میان انواع تفکر، سه سبک تفکر انطباق‏ناپذیر و ناسازگارانه وجود دارند که عبارت‌اند از: تفکر بسته، تفکر خرافی و تفکر منفی که این سبک‌های تفکر عموماً مشکل‏سازند و پیامدهای منفی فراوانی دارند.

تفکر بسته

این تفکر، مرزبندی‏های شدیدی دارد؛ انعطاف در آن بسیار ضعیف است؛ دایرة احتمالات بسیار محدود است؛ و انسان در انتخاب وتصمیم‏گیری، با گزینه‏های فراوانی روبه‏رو نیست. افرادی که دارای این تفکرند، معتقدند:

* مردم یا با ما هستند یا بر ما، و قسم سومی وجود ندارد.

* همسرم یا عاشق من است یا از من متنفر است.

* دوستان من یا با من صددرصد موافق‌اند یا صد در صد مخالف.

* من یا تصمیم نمی‏گیرم یا اگر تصمیم بگیرم به هیچ روی از تصمیم خود برنمی‌گردم.

* اگر همسرم با من بد رفتاری کند، من نیز همان گونه رفتار می‏کنم و راه دیگری وجود ندارد.

روشن است که در این سبک تفکر، انسان‌ها در زندگی از سازگاری بسیار کمی برخوردارند.

از آنجا که در تفکر بسته هر فردی به طور طبیعی منافع خود را محور قرار می‏دهد، خودپسند و خودرأی می‏شود و با خود‌رأیی، عوامل هلاکت خود را فراهم می‏آورد. به همین دلیل، خودرأیی سرسلسلة نادانی و حماقت قلمداد شده است. در زندگی افراد، چنین تفکری فاصلة میان انسان‌ها را در یک جامعه را زیاد می‏کند و در حالی که انتظار آنها نزدیکی و انس بیشتر است، زمینة وحشت در آنان زیاد می‏شود و تنش،عصبانیت و تنفر در میان آنان افزایش می‏یابد. احساس رضایتمندی؛ اززندگی چنین کسانی محو می‏شود؛ زیرا آن گونه که خودشان در‌بارة تفکراتشان قضاوت می‏کند، دیگران قضاوت نمی‏کنند. اینان خود را بزرگ می‏بینند و از دیگران انتظاراتی دارند که با فکرشان همخوان نیست. این افراد تنها می‏مانند و از رسیدن به خواسته‏های خویش ناتوان می‏شوند و برخلاف انتظار، از فزونی وکمال باز می‏مانند. به همین دلیل، اگر انسان اشتباه کند، اما متوجه شده، از کردة خویش ناراحت شود، بهتر است از اینکه فکر خوبی داشته باشد، اما خودرأی و مغرور شود.

کسانی به عزت و بلندمرتبگی می‌رسند که خود را بزرگ نبینند. اینان دیگر با هیچ امر ناپسندی از جانب دیگران رو‌به‌رو نمی‏شوند.

حال برای اینکه از این تفکر نامناسب دور بمانیم، ضروری است که راهکاری بیاندیشیم و بهترین راهکار این است که هرگاه چنین تفکراتی به سراغ ما آمد و خود را بزرگ دیدیم و به خودرأیی روی آوردیم، خود را با خداوند متعال مقایسه کنیم و به ناچیزی خود توجه کرده، ابهّت و بزرگی خدا را در نظر بگیریم. از این راه می‏توانیم بزرگی خود را در سایة عظمت حقیقی حضرت حق ببینیم و از پندارهای دروغین خودبزرگ‌بینی مصون بمانیم. چنین نگاهی ما را از تفکرات نادرستی که زمینة ناسازگاری را فراهم می‌آورد، دور می‌سازد و سازگاری بیشتری ایجاد می‌کند.

تفکر خرافی

در این سبک تفکر، فرد حس می‏کند که وامانده است؛ توان تصمیم‏گیری برای ساختن سرنوشت خود را ندارد؛ و نمی‏تواند حوادث را کنترل کند، مگر اینکه از علوم غریبه برخوردار باشد و به طور غیرطبیعی و با سحر و جادو در برابر حوادث بایستد.

چنین افرادی به باورهایی روی می‏آورند که با هیچ منطقی قابل دفاع نیست. اینها اعتقادات ویژه‌ای دارند؛ از جمله اینکه:

* همه چیز به شانس ما مربوط است.

* برای اینکه بدانیم امروز روز خوبی خواهد بود یا نه، باید فال بگیریم.

* امروز برای من روز نحسی است؛ چون وقتی از خانه بیرون آمدم، جنازه یکی از همسایه‏ها را تشییع می‏کردند.

* سفر خوبی نخواهیم داشت؛ چون مجموع روزهای سفر ما سیزده روز است.

* با احمد دوست نمی‏شوم؛ زیرا چشمانش آبی است.

این تفکر، فرد را بسیار محدود می‏سازد؛ آن هم محدودیتی که بر اساس عواملی غیراختیاری و بی‌مبناست و هیچ منطق درستی آن را تأیید نمی‌کند. چنین فردی هیچ راهی برای تغییر مسیر ندارد و با این تفکر، کمتر می‏توان راهی برای زندگی سازگارانه در جامعه برگزید.

پس از بررسی تفکراتی همچون شانس، نحس بودن روز، شخص یا حادثه، فال بد، سحر و جادو از نگاه دینی، به این نتیجه می‏رسیم که بخشی از این امور اصلاً واقعیت ندارند و اعتقاد به وجود آنها کاملاً خرافی است. بخشی از آنها نیز بیانگر اموری است که به طور طبیعی وجود دارند و به رفتارهای اختیاری انسان مربوط است. این بخش، گرچه می‏تواند آثار شومی را در پی داشته باشد، نه غیرطبیعی و نه غیراختیاری است. بخش سومی از پدیده‏های شوم نیز هستند که ممکن است در حدوث و پیدایش، خارج از اختیار انسان باشند؛ اما برای کنترل و دفع آن، راه‏هایی برای انسان وجود دارد.

حال به بررسی این سه بخش می‏پردازیم. حضرت علی‌† می‏فرماید: چشم زخم، فال نیک، قرعه و سحر حقیقت و واقعیت دارد؛ اما شوم دانستن برخی از حوادث یا روزها که در اختیار انسان نیست و به طور معمول و عادی رخ می‏دهد،حقیقت ندارد.

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.