مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
مقایسه مضمون ایثار و شهادت در ادبیات حماسی ایران، یونان و روم    هدف و ضرورت تحقیق   ۱
روش تحقیق   ۳
۷- مقایسه مضمون ایثار در متون حماسی ایران و یونان و روم   ۷
نتیجه گیری   ۱۱
کتاب نامه (فهرست و مشخصات منابع و مراجع)   ۱۲

کتاب نامه (فهرست و مشخصات منابع و مراجع)

  گشسپ سوار»، کتاب ماه ادبیّات و فلسفه، سال هشتم، ش. ۹ ، صص ۳۴ ـ ۴۵٫

و تحلیل مضامین و بن مایه های حماسی، اساطیری و آیینی در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه. تبریز: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. (رساله ی تحصیلی دوره ی دکتری).

پاتر، آنتونی (۱۳۸۴). نبرد پدر و پسر در ادبیات جهان. ترجمه ی محمود کمالی. تهران: نشر ایدون.

      مختاری، محمد (۱۳۷۹). حماسه در رمز و راز   ملی. تهران: انتشارات توس.

مقدمه

«ادبیات حماسی» یکی از انواع و شاخه های مهم ادبیات در جهان است و در ادب پر برگ و بار فارسی نیز، این نوع در گستره ی زمانی طولانی (از دوره ی مادها تا عصر حاضر) همواره حضور و نمود داشته است. در این نوع ادبی، الگوها و بن مایه هایی به چشم می خورد که بارها تکرار شده اند.
«تقابل پدر و پسر» نیز از جمله ی این الگوها است که در ادبیات جهان و همچنین ادب حماسی کشورمان می توان نمونه های متعددی از آن به دست داد.

 مقایسه مضمون ایثار و شهادت در ادبیات حماسی ایران، یونان و روم

هدف و ضرورت تحقیق

چنانکه گفته شد هدف اصلی از این تحقیق بررسی و مقایسه دو مضمون مهم ایثار و شهادت در حماسه های ایران و یونان و روم است. در کنار این بررسی، ویژگیهای پهلوانان ایرانی و قهرمانان یونانی و شباهتها و اختلافات آنها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که با بررسی و مقایسه این دو مضمون برخی از مهمترین ویژگیها و اختلافات فرهنگی ایران و یونان و حتی شرق وغرب معلوم می گردد، انجام این پژوهش ضرورت دارد، جدا از اینکه تا کنون در این باره تحقیق مبسوطی انجام نشده است. همچنین در این راستا برآنیم تا بدانیم مفاهیم ایثار و شهادت در ادبیات حماسی ایران چه جایگاهی داشته است.
۳- فرضیه ها و سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق از این قرارند:
۱-ادبیات حماسی ایران از بهترین نمونه های بررسی فرهنگ ایران است.
۲-در بررسی مضامین ایثار و شهادت در فرهنگ و ادبیات ایران، بررسی ادبیات حماسی از بهترین نمونه هاست.
۳-مقایسه این مضامین در ادبیات حماسی ایران و یونان و روم، یکی از بهترین روشها در شناخت تفاوت این دو فرهنگ است.
سوالات اصلی تحقیق عبارتند از:
۱-بررسی مضمون های ایثار و شهادت در ادبیات حماسی تا چه اندازه بیانگر اهمیت این دو مضمون در فرهنگ ایران است.
۲-تطبیق و مقایسه این دو مضمون در ادبیات حماسی ایران و یونان و روم تا چه اندازه نشان دهنده شناخت این دو فرهنگ و تفاوت آنهاست.
در تاریخ ادبیات ایران، در مورد حماسه های ملی ایران و به ویژه شاهنامه و خالق این اثر سترگ و ماندگار یعنی فردوسی مقالات و کتابهای متعددی نوشته شده است که بیان آنها در اینجا ضرورتی ندارد.
به همین گونه در ادبیات غرب و به ویژه در ادبیات یونان و روم نیز در مورد ایلیاد و ادیسه و انه اید و سرایندگان آنها هومر و ویرژیل، مقالات و کتابهای متعددی نوشته شده که البته این پژوهش ها در مقایسه با شاهنامه فردوسی چه از لحاظ کمی و چه محتوایی بسیار پایین تر است.
اما در مجموع، این آثار با یکدیگر کمتر مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته اند. این تعداد معدود مقایسه ها نیز بیشتر مقایسه جنبه های ادبی و یا زندگی فردوسی و هومر می باشد.
در این میان، از نخستین پژوهش ها، کتاب زنده یاد زرین کوب و با نام «نامورنامه» است (زرین کوب، ۱۳۸۱) زرین کوب در این اثر خود در چند جا به طور بسیار خلاصه و گذرا ایلیاد و انه اید را با شاهنامه مقایسه کرده است این مقایسه بیشتر از جنبه ادبی می باشد.
در بخش دیگری از این کتاب در مقاله ای با عنوان شاهنامه و ایلیاد، (همان، ۱۳۷-۱۲۵) شادروان زرین کوب به اجمال برخی ویژگی های رستم را با آشیل مقایسه کرده است. پیش از این، این مقاله در کتاب نه شرقی نه غربی انسانی از مرحوم زرین کوب منتشر شده بود. (زرین کوب، ۱۳۸۰) این مقاله زرین کوب همچون دیگر آثار ایشان از ارزش ادبی بالایی برخوردار است، اما موضوع مورد تحقیق حاضر را کمتر مورد توجه قرار داده است. از دیگر نوشته ها در مورد فردوسی و هومر، کتابی است با همین نام، فردوسی و هومر نوشته آقای کامران جمالی (جمالی، ۱۳۶۸) این کتاب از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بحثی در مورد مقایسه فردوسی و هومر در حوزه زیبایی شناسی، آراء و عقاید فردوسی و هومر و بالاخره آخرین بخش که شامل پنج پیوست در موضوعات متفرقه است.
این کتاب هرچند بسیار خلاصه و مجمل می باشد اما نویسنده در همین کلام کوتاه، مهمترین تفاوت های فردوسی و هومر از لحاظ زیبایی شناسی و آراء و عقاید را به خوبی مورد توجه قرار داده است.
موضوع بحث پژوهش حاضر با موضوع این کتاب نیز همسو نیست.
از آخرین تلاش های ارزنده کتاب آقای محتشم محمدی با عنوان سیری در حماسه های برتر می باشد(محمدی،۱۳۸۱). هرچند این اثر نیز بسیار خلاصه می باشد اما نویسنده در همین کوتاه سخن، به خوبی از عهده و بیان مطلب برآمده، برخی ویژگی های پهلوانان ایرانی را با قهرمانان یونانی مقایسه کرده است.
ازآخرین تحقیقات در این مورد کتاب شاهنامه فردوسی و تراژدی آتنی نوشته خجسته کیا می باشد(کیا،۱۳۶۹). نویسنده در سه بخش به اختصار به برخی تفاوتهای شاهنامه و آثار هومر پرداخته است اما موضوع اصلی وی تراژدی می باشد و به موضوع تحقیق حاضر ارتباط کمتری دارد.

 روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش بر اساس اسنادی و کتابخانه ای است. در ابتدا اطلاعات مورد نظر از بین منابع مختلف به صورت فیش تهیه گردیده، سپس اطلاعات بر اساس تقسیم بندی موضوعی تقسیم شد و در آخر اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

از آنجا که بیان تمامی مباحث طرح حتی به اختصار نیز صفحات زیادی را طلب می کند در اینجا به اختصار به دو مورد از مهمترین مباحث این پژوهش اشاره می شود، مقایسه پهلوانان ایران با قهرمانان یونان و روم در موضوع ارتباط با خدا و مقایسه مختصر مضمون ایثار در بین این دو گروه از متون.
۶- مقایسه ارتباط با خدا در نزد پهلوانان ایرانی و قهرمانان یونانی و رومی
۶-۱- قهرمانان یونانی و رومی و خدا

در مورد رابطه انسانها با خدایان در حماسه های یونان و روم باید گفت که خدایان یونانی و رومی دارای خواسته هایی بسیار انسانی هستند. اینکه خدایان به انسانها بسیار نزدیکند، جالب توجه است اما دخالت خدایان در روابط بین انسانها چنان پررنگ است که دو نتیجه مهم را به همراه دارد. یکی اینکه خدایان در حماسه های یونان و روم از آن جایگاه باشکوه عظیم آسمانی به جایگاهی زمینی و در حد انسان و در مواردی فروتر از انسانها قرار می گیرند و از آن بدتر اینکه انسانها از خود هیچ اراده و نقشی ندارند. در فرهنگ حماسی غرب، انسانها در برابر سرنوشت خود کاملاً بی اراده اند اما در حماسه های ایرانی افرادی چون رستم و زال و سام به عنوان جهان پهلوان و سپس حتی افرادی با مراتب پایین تر چون گیو و گودرز و بیژن و حتی زنانی چون فرنگیس و سیندخت و رودابه و تهمینه و منیژه، در برابر سرنوشت خود به مبارزه می پردازند. مهمترین سلاح این افراد به جز اعمال پهلوانی، خردشان می باشد و باید گفت که تمام تلاش انسانهای حماسه های ایران آن است که بتوانند سرگذشتشان را بر سرنوشتشان به پیروزی برسانند. اگرچه در حماسه های ایرانی سرنوشت با نیروی الهی و خدا ارتباط می یابد و آن چنان می شود که از ابتدا قرار است صورت بگیرد و پهلوانان نیز این را می دانند اما تا آخرین لحظه پهلوان از اراده و خرد خود بهره می جوید تا بلکه سرنوشت را تغییر دهد.
پهلوان ایرانی می داند که اگر خدا بخواهد همان می شود اما نه به عنوان ستیز با خدا و سرنوشت بلکه در جهت تغییر دادن آن تلاش می کند اما قهرمان یونانی کودکانه و نابخردانه توان مقابله با سرنوشت را ندارد.
خدایان یونانی کمتر گذشت دارند و گویا واژه بخشش در فرهنگ لغات آنها وجود ندارد. پس از تلاش های زیاد اولیس برای رسیدن به سرزمینش ایتاک، مردم فئاسی با دادن پیشکشی های فراوان به او و در اختیار قرار دادن کشتی و خدمه، اولیس را به ایتاک می رسانند. پوزئیدن خدای دریاها از این کرده مردم فئاسی بسیار خشمگین می شود، پس پیش زئوس شکایت برده، از او اجازه می خواهد که مردم فئاسی را تنبیه کند. زئوس نه تنها او را از این کار باز نمی دارد بلکه سخن و تصمیم او را تأیید می کند و حتی به او یاری می کند. در نتیجه خشم پوزئیدون و تأیید زئوس خدای خدایان، کشتی فئاسی با دریانوردانش در جلو چشم مردم فئاسی نابود می شود. (هومر،۱۳۷۲: ۲۹۲))
یاری رساندن پادشاه شهر فئاسی به اولیس از معدود موارد یاریگری در متون حماسی یونان و روم است و جالب آنکه در آخر میزبان و یاریگر پشیمانی خود از کرده اش را بازگو می کند در حالی که در متون حماسی ایران به کرات از مهمان نوازی ایرانیان نه تنها برای خویشان و دوستان که برای دشمنان نیز سخن رفته است.

۶-۲  پهلوانان ایرانی و خدا

15,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.