مقاله تقسیم مراحل اعتباری در طول حیات انسان از نظر قرآن مجید


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تقسیم مراحل اعتباری در طول حیات انسان از نظر قرآن مجید مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تقسیم مراحل اعتباری در طول حیات انسان از نظر قرآن مجید نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۵
تقسیم مراحل اعتباری در طول حیات انسان از نظر قرآن مجید ۶
سرآمد زندگی و اجل معین در قرآن کریم ۸
کیفیت دو اجل ۱۰
در مجانست خواب و مرگ ۱۱
ترس از مرگ ۱۳
عمل فرشتگان قبض ارواح و ملک الموت عین عمل خداست. ۱۷
قبض روح و مشاهدات در حال مردن با باطن است. ۲۱
کیفیت قبض روح ۲۳
لحظه مرگ ۲۳
آسانی و سختی جان دادن ۲۵
گزارش های پس از مرگ ۲۶
سئوال و جواب قبر (اولین منزل جهان دیگر) ۲۶
خداوند می ترساند ۲۷
برزخ ۲۸
عالم مثالی بدن مثالی ۲۹
برزخ کجاست؟ ۲۹
ثواب و عقاب برزخ در قرآن ۳۰
حوض کوثر دربرزخ ۳۱
برهوت مظهر جهنم برزخی ۳۲
قیامت ۳۳
نفخ صور ۳۳
اسرافیل در صوری دمر ۳۴
نزدیکی و راست بودن قیامت ۳۶
زلزله ی قیامت کوه خرد کن است ۳۷
سه طائفه که حسرتشان بیشتر است ۳۸
اصفاف سه گانه ی مردمان در محشر ۳۸
شکل های گوناگون در محشر ۳۹
دل ها در گلو گیر می کند. ۴۰
آن هایی که از فرغ قیامت در امان اند. ۴۱
تطایر کتب (نامه ی اعمال) ۴۱
میزان ۴۲
حساب ۴۲
پرسش های قیامت ۴۳
شاهدان قیامت ۴۴
اخذ حقوق ۴۶
حوض کوثر ۴۶
بهشت ۴۷
آنان که بی حساب به بهشت می روند ۴۷
تفضل خداوند و اهل بیت نسبت به شیعیان ۴۹
دوش پیغمبر (ص) بهترین زمانها ۵۰
بدترین زمان ها زمان ما است ۵۰
خادمان بهشتی چه کسانی هستند ۵۱
شراب بهشتی سردرد و بیهوشی ندارد ۵۲
میوه ها و گوشت مرغ بهشتی ۵۲
نیروی مومن در بهشت ۵۳
سخنان علی علیه السلام درباره بهشت و طالبان آن ۵۳
سلطنت مومن ۵۴
التفات به لطف خدا و زیاد شدن معرفت ۵۵
میهمانی های پیغمبران در بهشت ۵۵
جمعه روز میهمانی ویژه خداوند ۵۶
نعمات جسمی بهشتیان ۵۷
لذات روحانی بهشتیان ۵۹
باد گرم و آب جوشان برای اصحاب شمال ۵۹
آتش سیاه پس از سه هزار سال دمیدن ۶۰
هر شراره دوزخ چون شتری است ۶۰
عذاب ها ی جسمانی دوزخیان ۶۱
عذاب های روحی دوزخیان ۶۲
منابع ۶۴

 منابع

اصول اعتقادات ، حجه السلام حاج شیخ اصغر قائمی ، نشر برگزیده ، چاپ دوم ، ۱۳۷۷
سرای دیگر ، استاد محمد حسین دستغیب ، نشر بهاران ، ۱۳۶۰
معاد شناسی ، استاد عبدالحسین دستغیب ، نشر بهاران ، ۱۳۶۱
معاد ، آیت الله طهرانی ، نشر بهاران ، ۱۳۶۱
سیاحت غرب ، آقا نجفی قوچانی ، نشر دارالفکر ، چاپ دوم ، ۱۳۷۶
گفتگو با خدا ، نیل دونالدوالش / توراندخت تمدن ( مالکی ) ، نشر دایره ، چاپ پنجم ، ۱۳۸۳

 

 

مقدمه :

سپاس خدایی را که اول است و پیش از او اولی نبوده و آخر اوست وپس از او آخری نباشد . خدایی که دیدگان از دیدنش ناتوان اند و اندیشه های وصف کنندگان از عهده ی وصفش برنپیایند . به قدرت و توانایی خود آفریدگان را آفرید و آنان را در اراده و خواست خویش به وجود آورد ، بی آنکه از روی مثال و نمونه ای باشد. سپس آنان را در راه اراده وخواست خویشتن روان گردانید و در راه محبت ودوستی به خود بر انگیخت. و از رزقی که عطا فرموده هر جانداری ر ا روزی معلومی قرار داده است. سپس از آن برای او در زندگی مدتی معلوم تعیین و پایانی معین قرار داده که با روزهای زندگیش به سوی آن پایان گام برمی دارد. در توحید و یگانگی اش راهنمایی مان فرموه و از عدول و کجروی و شک در امر خود دورمان ساخت. سپاسی که به آن از آتش دردناک خدا رسته به جوار رحمتش رهسپار شویم. سپاسی که به آن شانه به شانه مقربین از فرشتگان رفته ، جا را به آنها تنگ سازیم و به آن در سرای جاودانی، با پیغمبران و فرستاده اش گرد آییم. سپاسی را که حد آن را انتها … نیست. سپاسی که موجب … خشنودی و وسیله آمرزش … و پناه از عذاب … و جلوگیری از  معصیت … باشد. سپاسی که به وسیله آن در بین نیک بختان و دوستان او کامروا گردیم، که خدا یاری دهنده مؤمنین و در خوشی و سختی ستوده شده است. در ستایش خدای عز و جل

 

تقسیم مراحل اعتباری در طول حیات انسان از نظر قرآن مجید

خداوند می فرماید : این زندگی دنیا، این زندگی که بشر با این صحنه وسیع و اعتبارات و خواسته ها و آرزوها  که عمر خود را بر اساس آنها سپری میکند، و ساعات و دقائق خود را بر آنها منطبق می نماید، و بالاخره با دست تهی از دنیا می رود، از پنج موضوع خارج نیست.

این زندگی که انسان را از حقایق دور نموده و حقیقتاً دوران زندگی حیوانات و بهائم است، مرکب است از « کِعب» بازی بدون خواهش نفسانی، « لهو» کارهایی که انسان روی تمایلات نفسانی انجام می دهد و غرض عقلانی صحیحی بر آن ناظر نیست، « وزینَه » یعنی روی باطل و اعتبارات را به لباس حقیقت پوشانیدن و امور فانی را به صورت امور باقی جلوه دادن، « تَفاخُر بَینَکُم » و خودپسندی نمودن بر اساس تفاخر و مباهات امور زندگی خود را بنا نهادن، « و تکاثر فی الأموال و الأولاد» و پیوسته به دنبال زیاد نمودن مقدار اموال و تعداد اولاد بر آمدن است.

مرحوم شیخ بهاء الدین عاملی(ره) کلام لطیفی درتفسیر این آیه دارد و می فرماید : «خداوند این پنج مرحله را به موازات سیر عمر افراد بشر بیان فرموده است. انسان در مرحله اول زندگی که دوران صباوت است، به بازی مشغول می گردد، در دوران بلوغ به لهو وامور مشهیانه دست می زند، در هنگام جوانی زینت به حد اعلا به او روی می آورد و در نیمه عمر به تفاخر و حس تفوق می پردازد و بالاخره در دوران پیری زیاد نمودن اموال و اولاد در سر او می افتد. طبع بشر چنین است که در  هر اساسی تربیت شود، نفس او  هم بر همان اساس است و احوال گذران او به صورت ملکات ثابته   در می آیدو البته چون خود را بر محور قانون دین وحق تربیت نموده، بنابراین در آخر عمر نتیجه نفسانی او همان تراکم احوال و تحجر خاطرات وافکار اوست.

در عالم جان و حقیقت و نتیجه این عالم که عالم آخرت است مردم به دو دسته تقسیم می شوند : ۱- کسانی که به امور ظاهر قناعت نموده و از زینت و غرور دنیا و از اعتبارات و لذات موقتی قدمی فراتر نمی گذارند و کام آنها از حیات سرمدی سیراب نگشته و به معدن عظمت و لقای خدای خود نائل نشده، و در پرتو صفات جمال او از جذبات ربانی بهره مند نشده و هرچه بوده برای آنها سرابی بیش نبوده است. و در آخرت نتیجه آنها محرومیت است.  ۲- کسانی که امور ظاهری دنیا را عنوان عالم ابدی قرار نداده و خود را در کام سهمگین اعتبارات فانی دنیا رها نکرده اند، وجود و قوای خود را صرف لذات زودگذر نکرده و به سراب آب، اکتفا نکرده اند، بلکه نظر به باطن این عالم نموده و از حیات ثمر بخش ابدیت زندگی یافته و به لقاء جمال خداوند و دلبستگی به انوار سرمدی بهره مند شده اند. نتیجه استقامت و پایداری برای وصول به مقام عظمت و مقاومت در مقام متین صدق و حقیقت همانا رضوان خدا و کامیابی از صفات حسنی و اسماء اولیای او بهره مندی از مقام مغفرت است. « در قرآن کریم آمده است : سبقت بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتان و بهشتی را که وسعت آن به اندازه آسمان و زمین است، آن بهشتی را که برای مؤمنین به پرودگار و گرویدگان به پیغمبرانش آماده و مهیا شده است.

 

سرآمد زندگی و اجل معین در قرآن کریم

در قرآن کریم آمده است : «پروردگار آن کسی است که شما را از گِل آفرید و سپس اجلی قرار داد و لیکن اجل مسمی در نزد خداست.»

اجل دو معنی دارد : ۱- مدت و زمان؛ اجل فلان کس پنجاه سال است. یعنی مدت عمر او این مقدار است. « لکل امه اجل» برای هر گروهی مهلت و زمان خاصی است. ۲- رأس و سرآمد مدت؛ اجل دنیا یعنی نقطه سرآمد آن که باید در آن نقطه دین پرداخته شود. « فاذا جاء اجلهم» زمانیکه رأس مدت زندگی آنها بیاید. در سوره سبأ آیه ۳۰ آمده است : « ای پیغمبر بگو برای شما وعده روزی خواهد رسید، که در آن نمی توانید ساعتی را تأخیر اندازید و نه آنکه ساعتی جلو بیفتد.» خداوند می فرماید : « ما آنها را تحت اجل معلوم و تعیین زمان مشخص خلق کردیم.»

65,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق قرآن در قرآن
 • تحقیق عالم برزخ
 • مقاله اثرات ایمان به خداوند در زندگی انسان
 • مقاله سیری در قرآن به عنوان کلام وحی
 • مقاله قرآن و حضرت مهدی(عج)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.