مقاله تكنولوژي توليد پيچ


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تكنولوژي توليد پيچ مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 33  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تكنولوژي توليد پيچ نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول:
مقدمه   3
تعريف پيچ   4
معرفي قسمتهاي مختلف پيچ   4
معرفي انواع پيچيها   7
الف- پيچهاي بين المللي    9
ب- پيچهاي اينچي   10
ج- پيچهاي لوله‌اي اينچي   12
د- پيچهاي دنده ذوزنقه‌اي    13
هـ- پيچهاي دنده‌ اره‌اي    14
و- پيچهاي مخصوص    14
دسته‌بندي بر اساس شكل سرپيچ   16
پيچهاي حركتي    17
جنس پيچها   18
مهره‌ها   19
معرفي قسمتهاي مختلف مهره:    19
انواع مهره‌ها   20
جنس مهره‌ها   21
ضامنها   21
فصل دوم:
– روشهاي توليد پيچ و مهره    24
– توليد پيچ و مهره به روش غلطك كاري    25
– ساخت پيچ و مهره با روش فرزكاري   27
– پيچ تراشي به روش خارج از مركز    29
– توليد پيچ به روش سنگ زني   31

مقدمه

استفاده از ماشين‌هاي اتومات از حدود دو قرن پيش آغاز شده و با پيشرفت علم و تكنولوژي بشر به تكنولوژيهاي جديد ساخت مواد و ابزار دستيابي پيدا كرده،‌ اين ابزار باعث رشد صنعت و فناوري شده و مي‌تواند انسان را براي ساخت تجهيزات مورد نياز كه امروزه به دقت زيادي نيز احتياج دارد، رهنمون سازد.

يكي از وسيله هاي مهم صنعت امروز احتياج مبرم به پيچ و مهره مي‌باشد در اين جزوه آشنايي مختصري در مورد ساخت پيچ و ماشينهاي توليد پيچ ارائه مي‌شود.

 فصل اول

 پيچ‌ها:

تعريف پيچ‌: پيچ قطعه استوانه اي است كه بر سطح استوانه آن شياري مارپيچ ايجاد شده است و از آن براي اتصال قطعات به كمك مهره استفاده مي‌شود. البته برخي اوقات با حديده كردن قطعه،‌ بدون  كمك  مهره نيز مي‌توان اتصال را عملي كرد. به طور كلي از پيچ  براي بستن قطعاتي استفاده مي‌شود كه بتوان آنها را به سهولت از هم جدا كرد. از پيچ، همچنين براي ايجاد نيروي طولي زياد در پرسها و گيره‌ها و براي تبديل حركت دوراني به حركت مستقيم در ماشين تراش و . . .  استفاده مي‌گردد.

معرفي قسمتهاي مختلف پيچ:

پيچ شامل دو قسمت اصلي سر و بدنه مي‌باشد. سرپيچ به اشكال مختلفي از قبيل شش گوش،‌ چهار گوش، گرد، عدسي، هزينه‌اي، استوانه‌اي و شش گوش يا چهار گوش داخلي (آلن) توليد مي‌‌شود كه آچارها مي‌تونند با آن درگير شوند. قسمت بدنه پيچ استوانه اي شكل است و روي سطح جانبي آن دنده‌كاري شده است. دنده‌كاري نيز عبارت از ايجاد شيارهايي به صورت مارپيچي است. شيارها به صورت مثلث، مربع، ذوزنقه و نيم دايره بر روي سطح جانبي بدنه پيچ ايجاد مي‌شوند.

 يك «دنده پيچ» عبارت است از مسير مارپيچي كه بر روي استوانة پيچ قرار دارد كه  اگر استوانه را گسترش دهيم متوجه مي‌شويم كه يك دنده يا مارپيچ عبارت از وتر مثلث قائم الزاويه اي با قاعده برابر محيط دايره  و ارتفاعي معادل گام  است. اين ارتفاع عبارت از فاصله‌اي است كه در يك دور كامل بر روي سطح جانبي استوانه بوجود مي‌آيد و گام پيچ  ناميده مي‌شود.

در مثلت قائم الزاوية بالا زاويه بين قاعده و وتر مثلث «زاويه مارپيچ» ناميده مي‌شود و تانژانت اين زاويه را شيب مارپيچ مي‌گويند.

چنانچه جهت صعود مارپيچ روي قسمت مرئي (ديد) استوانه با محور قائم از چپ به راست باشد پيچ راست گرد است و اگر از راست به چپ باشد پيچ چپ گرد مي‌باشد.

در پيچ راست گرد، براي باز كردن مهره لازم است آن را در جهت خلاف عقربه‌هاي ساعت،‌ و در پيچ چپ گرد بايد آن را در جهت عقربه‌هاي ساعت بچرخانيم. دنده كاري را پيچها ممكن است يك راهه و يا چند راهه باشد. پيچي را كه مارپيچهاي آن فقط از تراش يك مارپيچ ساخته شده باشد پيچ يك راهه گويند.

در صورتي كه پيچ چند راهه عبارت از پيچي است كه مارپيچهاي آن از تراش چندين مارپيچ به موازات هم به وجود آمده باشند. در پيچهاي چند راهه چون معمولاً شيب دنده‌ها زياد است از آنها براي كورس زياد و نيروي كم (پيچهاي حركت ماشين تراش و پرس) استفاده مي‌شود. در شكل صفحة بعد يك پيچ سه راهه نشان داده شده است.

مشخصات پيچها، معمولاً با ابعاد و گام پيچ تعيين مي‌‌شوند:

الف- پيچها به كمك ابعادشان كه عبارت از قطر بزرگتر، قطر كوچكتر،‌ گام پيچ و طول قسمت دنده كاري است مشخص مي شوند.

 –    قطر بزرگتر عبارت از قطر اصلي و قطر خارجي پيچ است كه مي‌‌توان آن را توسط كوليس اندازه گرفت. اين قطر با حرف d نشان داده مي‌شود.

–    قطر كوچكتر عبارت از قطر داخلي يا هسته مركزي پيچ مي‌باشد كه تحت تراش قرار نگرفته است. اين قطر با حرف  نشان داده مي شود.

–    گام پيچ عبارت از مقدار طولي است كه پيچ در يك دور گردش بالا يا پايين مي‌رود. اين طول مساوي فاصله دو دنده مجاور هم در پيچ يك راهه است و با حروف p نشان داده مي‌شود.

–         طول پيچ، طول قسمت استوانه‌اي است كه در زير سرپيچ قرار دارد. و طول پيچ با قطر آن تناسب دارد.

معرفي انواع پيچها:

پيچها را از نظر شكل و پروفيل دنده به انواع مختلفي تقسيم مي‌كنند كه عبارت اند از:

1- دندة‌ مثلثي كه بيشتر از انواع ديگر متداول است و داراي مقاومت خوب براي اتصالهاي مكانيكي مي‌‌باشد.

2- دنده مربع كه براي اتصالات و تحت فشار كه كمتر باز و بسته مي‌‌شوند. بكار مي‌رود.

3- دنده ذوزنقه‌اي كه براي انتقال حركت و نيرو مورد استفاده واقع مي‌شود.

4- دنده اره‌اي كه شكل دنده‌هاي آن ذوزنقه قائم الزاويه است و براي انتقال حركت و نيرو در يك جهت بكار مي‌رود.

5- دنده گرد كه براي قطعاتي كه در معرض ضربه قرار مي‌گيرند مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

انواع فرم و پروفيل دنده‌هاي پيچها در شكل زير به منظور مقايسه نشان داده شده است. پيچها از نظر شكل و پروفيل دنده ها داراي استانداردهاي مختلفي هستند كه عبارتند از: پيچهاي بين المللي متري، پيچهاي اينچي،‌ پيچهاي لوله اينچي و پيچهاي مخصوص.

الف- پيچهاي بين المللي متري:

اين رشته بر اساس دستگاه متري پايه گذاري شده است. دنده‌ها در اين سيستم به شكل مثلث متساوي الاضلاع است كه رأس دنده‌ها آن در  ارتفاع مثلث در پيچ و  ارتفاع در مهره بريده شده‌اند. همچنين ته شيارهاي آن در  ارتفاع مثلث در پيچ و  ارتفاع در مهره گرد شده‌ند. به اين ترتيب يك فضاي خالي بين پيچ و مهره ايجاد مي‌شود كه مخزن خوبي براي روغن مي‌‌باشد و در باز كردن و بستن پيچ و مهره از اصطكاك خشك جلوگيري مي‌كند و در نتيجه دوان آن را افزايش مي‌دهد. در اين دسته،‌ پيچ را با قطر و گام به ميليمتر مشخص مي‌كند. مانند پيچ 20M كه عدد 20 معرف قطر پيچ و حرف M معرف سيستم آن مي‌باشد. در سيستم متري دو سري پيچ بارزوه وجود دارد.

 1- پيچ سري دنده ظريف كه از قطر –1- تا 5/5 ميليمتر توليد مي شوند.

2- پيچ سري دنده درشت كه از قطر 6 ميليمتر به بالا ساخته مي‌شوند.

قطر متوسط: براي كنترل سطوح مارپيچي دنده‌ها و رفع خطاهاي تراش به هنگام پيچ‌سازي در اين دسته از عاملي به نام قطر متوسط يا قطر مياني يا قطر گام كه با  نشان داده مي‌شود استفاده مي‌كنند. اين قطر از وسط ارتفاع مثلثهاي دنده ها اندازه گرفته مي‌‌شود.

پيچها و مهره‌ها از نظر ابعاد،‌ استاندارد شده هستند. اين ابعاد در جدول 1-4 نشان داده شده‌اند.

ب- پيچهاي اينچي:

پيچهاي اينچي به دو دسته انگليسي ويت ورث و امريكايي سلرز تقسيم مي شوند:

1- دسته پيچهاي انگليسي ويت ورث: اين سيستم در انگلستان و برخي ممالك ديگر رايچ است. دنده‌ها در اين دسته به صورت مثلث متساوي الساقين با زاويه رأس 55 درجه است كه رأس دنده‌ها و ته شيارهاي آن در فاصله  ارتفاع از رأس مثلث گرد شده است. قطر بزرگتر پيچ در اين سيستم بر حسب اينچ بيان مي‌شود و گام آن عبارت از تعداد دنده‌ها در يك اينچ طول قسمت دنده‌‌كاري شده مي‌باشد. گام  پيچ بر حسب ميليمتر نيز از فرمو  به دست مي‌آيد. به عنوان مثال پيچي به قطر 1 اينچ كه داراي 8 دندانه در طول يك اينچ است داراي گامي مساوي  ميليمتر مي‌‌باشد.

2- دسته پيچهاي امريكايي سلرز: اين دسته بين دو دسته متري و ويت ورث قرار دارد. بدين معني كه مشخصات دنده‌هاي آن از هر دو دسته گرفته شده است. دنده‌ها در اين دسته يك مثلث متساوي الاضلاع است كه رأس دنده‌ها و ته شيارهاي آن در  ارتفاع مثلثها بريده شده‌اند قطر پيچ در اين دسته بر حسب اينچ بيان مي‌‌‌شود و گام آن عبارت از تعداد دنده‌ها در يك اينچ است و هيچ فضاي خالي بين مهره و پيچ وجود ندارد. گام اين پيچ بر حسب ميليمتر نيز از فرومول  به دست مي‌آيد. در اين فرمول N عبارت از تعداد دنده‌ها در يك اينچ است.

 ج- پيچهاي لوله‌اي اينچي:

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تکنولوژی نساجی
 • مقاله تکنولوژی آموزشی
 • تحقیق تکنولوژی آموزشی
 • مقاله اترنت در مایل اول
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی