مقاله تنیس روی میز


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تنیس روی میز مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تنیس روی میز نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

تاریخچه :   ۱
آشنایی با وسایل تنیس روی میز :   ۳
انواع شیوه راکت گیری :   ۳
تئوری چرخش توپ   ۵
نقاط ضربه زدن به توپ :   ۵
مراحل اجرای تکنیک ها :   ۶
سرویس ساده ( بدون پیچ ) کشیده : NOSPIN   ۶
تکنیک فورهند ساده :   ۷
تئوری چرخش توپ در تکنیک فورهند ساده :   ۸
انواع تمرینات در این تکنیک :   ۹
سرویس بک هند ساده :   ۹
تکنیک بک هند ساده :   ۹
تکنیک های حمله ای :   ۱۱
تکنیک کات یا پیچ زیر :” Under spin , chop , cut , back spin”   ۱۴
سرویس کات فورهند :   ۱۴
تکنیک کات (دریافت ) :   ۱۵
تئوری چرخش توپ :   ۱۶
نقاط تماس توپ با راکت :   ۱۶
نظریه دوم نقطه ۲ توپ است .   ۱۷
کات بک هند :   ۱۷
دریافت کات بک هند :   ۱۷
منابع:   ۱۸

تاریخچه :

تنیس روی میز مانند بسیاری از ورزش های دیگریک تفریح متعادل اجتماعی است . احتمالا برای اولین بار طی ۲۵ سال آخر قرن ۱۹ با وسایل ساده در انگلستان به بازی گرفته شده است . . عناوین مختلفی مانند گوسیما وپف واف ،‌پیم پام ،‌پینگ پنگ و تنیس روی میز عناوینی که به تقلید ازصدای برخورد توپ با میز اطلاق شده است . بعد از آن که عنوان پینگ پنگ به این ورزش اختصاص داده شد در سال ۱۹۰۰ توسط کمپانی تری _ژاک و پسر به ثبت رسید .

در اوایل قرن ۲۰ بعد از آنکه این ورزش در اروپا مدتی به کار گرفته شده بود مجددا در انگلستان حیاتی دوباره یافت .

فدراسیون های ملی هم در اروپاو هم در خاور دور تاسیس گردیدند . بیش از ۶۰ سال است که تنیس روی میز به صورت یک ورزش ارزنده دوره جهانی مطرح بوده است . هم اینک ۴۰ میلیون بازیکن جدی و مشتاق و میلیون ها بازیکن معمولی به این ورزش می پردازند . تغییرات در این ورزش فقط توسط مجمع عمومی فدراسیون بین المللی تنیس روی میز امکان پذیر خواهد بود . که هر دو سال یک  بارصورت خواهد پذیرفت . این ورزش به نام تنیس روی میز در سال ۱۹۶۲ در برلین تاسیس یافت . در سال ۱۹۷۷ فدراسیون تنیس روی میز تصمیم گرفت که این رشته را وارد مسابقات المپیک نماید . در سال ۱۹۸۸ در بیست و چهارمین المپیک جهانی در کشور سئول این رشته نیز حضور یافت . فدراسیون بین المللی تنیس روی میز حدودا ۱۴۰ عضو دارد که گسترده ترین عضویت را بین فدراسیون های بین المللی که راکت وسیله ورزشی آنان است دارا بوده و در بین کلیه ورزش های در بین ۶ فدراسیون برتر دنیا جای دارد . تنیس روی میز یکی از عظیم ترین رویدادهای ورزشی انفرادی در جهان می باشد که

 در آن صدها نفر ورزشکار از بین ۱۰۵ کشورحضور دارند که دردو رشته تیمی و پنج رشته انفرادی بر روی بیش از هشتاد میز به رقابت خواهند پرداخت .

این ورزش توسط افسران انگلیسی برای نخستین بار در جنوب کشور در شهر های آغاجاری . آبادان . مسجد سلیمان آغاز فعالیت نمود و سپس به مناطق دیگر کشور نیز کشیده شد .

ورزش تنیس روی میز هم به صورت همگانی و نیز در بعد قهرمانی مورد استفاده قرار می گیرد . باتوجه به این که محدودیت سنی برای این رشته وجود ندارد و هم چنین در هر مکانی می توان به آن پرداخت . از طرف دیگر در پاره ای از مشکلات فیزیکی نظیر معلولیتهای جسمی و در بخشی از پزشکی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد . به همین دلایل ، مورد توجه اقشار مختلف می باشد .

عوامل مهم موثر در این رشته عبارتند از : سرعت ، عکس العمل ، چابکی ، هماهنگی اعصاب و عضلات ،‌تمرکز ، دقت ، ظرافت دید و … .

آشنایی با وسایل تنیس روی میز :

برای پرداختن به این رشته در جاهای مستقف و یا روباز نیاز به میز . راکت و توپ می باشد .

انواع شیوه راکت گیری :

به دو شیوه قلمی و دست دادن اجرا می شود . که شیوه قلمی یا پن هلدر pan holder مخصوص خاور دور ” نژاد زرد ” می باشد . برای این شیوه ابتدا صفحه راکت را در کف دست آزاد قرار می دهیم که دسته راکت به طرف بالاست و در این حالت با ۲ انگشت شست و اشاره نیز دسته راکت را می گیریم و سه انگشت میانی ، انگشتری و کوچک در پشت راکت به صورت باز یا بسته جای خواهد گرفت . از ویژگی های مطلوب این روش این است که جهت اجرای سرویس می توان به خوبی از حرکتهای مفصل مچ استفاده نمود .

اما همین سبک راکت گیری در قسمت بک هند ( جهت دریافت توپ در قسمت چپ میز ) با مشکلاتی مواجه می باشد ، خصوصا اگر بازیکن دورتر از میز قرار گرفته باشد . در واقع در قسمت فورهند قدرت بازی خیلی خوبی دارند اما چنان چه توپ در قسمت چپ میز و مخصوصا اگر دور تر از میز باشد بازیکنان را در دریافت با مشکلاتی مواجه می سازد .

روش بعدی شیوه دست دادن یا شکند است . جهت این شیوه صفحه راکت را در دست آزادانه نگه می داریم در این حالت دسته راکت به طرف زمین متمایل است به حالت دست دادن با دسته راکت دست می دهیم به گونه ای که تیغه بین دسته و صفحه راکت در قسمت  نرمه بین بین شست و سبابه قرار گیرد و انگشت اشاره در پشت راکت قرار خواهد گرفت و انگشت شست در طرفی دیگر از راکت که فورهند یا جلوی راکت نامیده می شود به اتفاق سه انگشت دیگر قرار خواهند داشت .

انگشت شست می تواند روی انگشت میانی قرار داشته باشد یا اینکه کمی بالاتر و روی صفحه توصیه می شود که جهت آموزش مبتدیان به اهمیت آزاد بودن عضلات مچ توجه نمود . معمولا بهتر است که برای اجرای تکنیک فورهند انگشت سبابه در حد کوتاهی روی راکت مانور داشته باشد و برای اجرای تکنیک بک هند انگشت شست حرکت خواهد داشت .

این روش مخصوص اروپائیان و بقیه نقاط دنیاست و معمولا قهرمانان جهان که با این روش راکت را می گیرند به دلیل اینکه در قسمت سرویس مانور زیادی ندارند در هنگام اجرای سرویس  در واقع دسته راکت را نمی گیرند درحقیقت بالاترین حد دسته راکت که روی صفحه قرار دارد ،‌توسط ۲ انگشت شست و اشاره گرفته می شود . پس از اجرا ی سرویس جهت دریافت ها ی دیگر از شیوه شیک هند استفاده می کنند . راکت گیری صحیح و اصولی برای آموزش و هم چنین جهت پیشرفت بازیکنان نقش مهمی دارد و احساس دست مطلوبی به دست آورد . او باید بتواند  ۲۰۰ ضربه را بدون خطا به توپ وارد کند . در این حرکات کنترل هماهنگی اعصاب . عضلات ورید بهتر خواهد شد .

تئوری چرخش توپ

در تئوری چرخش توپ ضربه ای که به توپ وارد می شود چنان چه :

مسیر حرکت راکت یا دست ازعقب به جلو باشد
زاویه صفحه راکت تقریبا عمود با سطح افق باشد ، نیرو از نقطه ۳ توپ وارد شده و از نقطه ۹ خارج می شود .

برای ضربه فورهند و بک هند : مرکز و شماره ۳ راکت .

توصیه می گردد و ضربات با قسمت مرکزی راکت و کمی به طرف بالا کنترل گردد . ” در ضرباتی که حرکت از عقب به جلو است “

نقاط ضربه زدن به توپ :

در کلیه تکنیک های تنیس روی میز با توجه به نوع تکنیک به نقاط خاصی از  توپ ضربه زده می شود .

۱-      نقطه قبل از اوج

۲-      هنگام اوج

۳-      بعد از اوج

مراحل اجرای تکنیک ها :

۱-      مرحله قبل از ضربه

۲-      مرحله هنگام ضربه

۳-      مرحله پس از ضربه

کلیه تکنیک های تنیس روی میز در این سه مرحله اجرا می شوند .

قبل از قرار گرفتن پشت میز جهت آموزش و اجرای تکنیک ها حالت آماده باش را توضیح می دهیم .

آماده باش حالتی است که ما در حالت آماده دریافت هستیم . به این منظور ما در مرکز میز به گونه ای می ایستیم که پاها به اندازه عرض شانه باز و موازی هم باشند .

بدن از دو ناحیه زانوها و قسمت کمر زاویه دارند ” خم کردن زانوها و آوردن بالاتنه به پایین تا دستها به موازات هم با زاویه قائمه بین ساعد و بازو و در جلوی بدن قرار دارد . صفحه راکت عمود بر سطح افق می باشد .

به دلیل اینکه در این حالت در موقعیت دریافت قرار داریم لذا متوجه هرگونه حالات و حرکات حریفان خواهیم بود .

سرویس ساده ( بدون پیچ ) کشیده : NOSPIN

برای اجرای این سرویس به گونه ای می ایستیم که پای چپ ما در امتداد خط میانی میز قرار داشته باشد وپای راست عقب تر . معمولا در این صورت پاها را به حالتی قرار می دهیم که تعادل برقرار شود . صفحه راکت عمود بر سطح افق و برای اجرای سرویس با حرکت دست از عقب به جلو در حالی که صفحه راکت عمود است به نقطه ۳ توپ ضربه وارد می شود .

این سرویس از سمت راست به سمت راست حریف ارسال می شود . بیشتر کار را هم ساعد انجام می دهد .

تکنیک فورهند ساده :

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تنیس روی میز
 • مقاله اقتصاد الکترونیک
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.