مقاله تهییج ذهنی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تهییج ذهنی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تهییج ذهنی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
فرآیند تهییج‌ ذهنی‌   ۳
قواعد تهییج‌ ذهنی‌   ۳
مکانیسم‌های‌ عملی‌ تهییج‌ ذهنی‌   ۳
ترکیب‌ اعضای‌ گروه‌ تهییج‌ ذهنی‌   ۵
فلوچارت‌ تهییج‌ ذهنی‌   ۶
مزایا و معایب‌ تهییج‌ ذهنی‌   ۸
معایب‌ روش‌ تهییج‌ ذهنی‌   ۹
تذکرات‌   ۹
پی‌نوشتها:   ۱۲
منابع:   ۱۳

منابع:

– GORDON, W.J.J., SYNECTICS: THE DEVELOPMENT OF CREATIVE  CAPACITY, HARPER AND BROTHERS, NEW YORK, ۱۹۶۱
-PRINCE, G.M., THE PRACTICE OF CREATIVITY HARPER, NEW YORK, ۱۹۷۰
-PRINCE, G.M., “THE OPERATIONAL MECHANSM OF SYNECTICS,” THE JOURNAL OF CREATIVE BEHAVIOR, VOL.2,number 1,PP.1-13,1967
-BUJAKE, J.E.JR., “PROGRAMMED INNOVATION IN NEW PRODUCT DEVELOPMENT”, RESEARCH MANAGMENT, VOL.12,N.4,PP.279-284,1969

– STEIN, N.I., STIMULATION CREATIVITY, VOL. II, GROUP PROCEDURES ACADEMIC PREES, NEW YORK, ۱۹۷۵
-VANGUNDY, A.B., TECHNIQUES OF STRUCTURED PROBLEM SOLVING VANNOSTRAND REINHOLD COMPANY, NEW YORK, ۱۹۸۱
-BOUCHARD, T.J.JR., “PERSONALITY, PROBLEM – SOLVING PROCEDURE, AND PERFORMANCE IN SMALL GROUPS,” JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY  VOL53,number1, PART 2, PP.1 -29,1969
-STEIN, M., “STIMULATING CREATIVITY. VOL. II. GROUP PROCEDURES, ACADEMIC PRESS, NEW YORK, ۱۹۷۵
-BOUVHRD, T.J.JR., “PERSONALITY, PROBLEM – SOLVING PROCEDURE, AND PERFORMANCE IN SMALL GROUPS,” JOURNAL OF APPLIEDPSHCHOLOGY.VOL.53,NO1,PART2,PP.1-29,1969

چکیده

‌تهییج‌ ذهنی‌ یا تکنیک‌ گوردون‌ روشی‌ است‌ بسیار مناسب‌ جهت‌ یافتن‌ راه‌حلهای‌ جدید برای‌ مسئله‌ و نیز برای‌ اکتشافات‌ علمی‌ و فنی. این‌ روش‌ فرآیندی‌ خاص‌ و منحصر به‌ فرد و در عین‌ حال‌ موثر دارد. در این‌ مقاله، ابتدا مفهوم‌ تهییج‌ ذهنی، آنگاه‌ تاریخچه‌ مختصری‌ از پیدایش‌ و گسترش‌ این‌ روش‌ ارائه‌ و سپس‌ به‌ قواعد آن‌ پرداخته‌ می‌شود. مکانیسم‌های‌ عملی‌ تهییج‌ ذهنی‌ و فلوچارت‌ تهییج‌ ذهنی‌ نیز به‌طور کامل‌ معرفی‌ می‌گردد و در نهایت‌ به‌ کاربرد این‌ روش‌ و همچنین‌ تفاوتهای‌ آن‌ با روشهای‌ مشابه‌ و مزایا و معایب‌ آن‌ اشاره‌ می‌شود.


مقدمه

‌ ‌واژه‌ SYNECTICS (تهییج‌ ذهنی) یک‌ واژه‌ یونانی‌ بوده‌ و مفهوم‌ آن‌ پیوند اجزای‌ متفاوت‌ و ظاهراً‌ بی‌ارتباط‌ به‌ یکدیگر است. در اینجا منظور از تهییج‌ ذهنی‌ بیشتر فرآیند خلاقیت‌ است، بخصوص‌ آن‌ دسته‌ از خلاقیتها که‌ در ارائه‌ راه‌ حل‌ برای‌ مسئله‌ کاربرد داشته‌ باشد. یک‌ گروه‌ تهییج‌ ذهنی‌ شامل‌ افرادی‌ با پیش‌ زمینه‌های‌ مختلف‌ است‌ که، برای‌ رسیدن‌ به‌ یک‌ راه‌ حل‌ خلاق‌ تلاش‌ می‌کنند. این‌ کار از طریق‌ پرسه‌زنی‌ خیال(۱) و بهسازی‌ عناصر نابرابر انجام‌ می‌گیرد. تئوری‌ تهییج‌ ذهنی‌ را ویلیام‌ گوردن‌ توسعه‌ داد تا جایی‌ که‌ این‌ روش‌ را تکنیک‌ گوردون‌ نیز می‌خوانند. وی‌ از سال‌ ۱۹۴۴ شروع‌ به‌ بررسی‌ روشهای‌ خلاقیت‌ فردی‌ و گروهی‌ کرد. گوردون‌ یک‌ گروه‌ فرعی‌ در شرکت‌ آرتوردی.لیتل‌ تشکیل‌ داد و سپس‌ گروههای‌ تهییج‌ ذهنی‌ دیگری‌ نیز در چندین‌ شرکت‌ دیگر بنا نهاد.

‌ ‌گوردون‌ در سال‌ ۱۹۶۰ شرکت‌ مذکور را ترک‌ کرد و به‌همراه‌ جورج‌ پرینس‌ موسسه‌ تهییج‌ ذهنی‌ را پایه‌گذاری‌ کرد. این‌ موسسه‌ تسهیلات‌ آموزشی‌ و پرسنلی‌ را در اختیار علاقه‌مندان‌ این‌ روش‌ و شرکتها قرار می‌داد. بعدها جورج‌ پرینس‌ خود، موسسه‌ دیگری‌ به‌نام‌ نظام‌ آموزش‌ تهییج‌ ذهنی‌۲(SES) بنا نهاد. این‌ موسسه‌ کلیه‌ روشهای‌ حل‌ مسئله‌ را براساس‌ روش‌ استعاره‌ای‌(METAPHORICAL) آموزش‌ می‌داد.

‌ ‌اگرچه‌ روش‌ تهییج‌ ذهنی‌ توسط‌ گوردون‌ وپرینس‌ توسعه‌ پیدا کرد، ولی‌ بوژاک‌ استین‌ و ونگاندی‌ نیز از جمله‌ کسانی‌ هستند که‌ این‌ روش‌ را تشریح‌ کرده‌اند.


فرآیند تهییج‌ ذهنی‌

‌ ‌تهییج‌ ذهنی‌ به‌ مفهوم‌ فرآیند خلاقیت، فعالیتی‌ فکری‌ است. تهییج‌ ذهنی‌ در بیان‌ مسئله‌ و پیداکردن‌ راه‌حل‌ برای‌ مسئله‌ کاربرد داشته‌ و نتیجه‌ آن‌ نوآوری‌ فنی‌ و هنری‌ است. عبارت‌ <مشکل‌ شناسی‌ – حل‌ مشکل۳ بیش‌ از عبارت‌ <حل‌ مشکل> به‌ درک‌ و شناخت‌ مسئله‌ کمک‌ می‌کند.

قواعد تهییج‌ ذهنی‌

‌ ‌فرایند حل‌ مسئله‌ به‌ روش‌ تهییج‌ ذهنی، شامل‌ سه‌ بخش‌ عمده‌ می‌شود: بخش‌ اول‌ به‌ تعریف‌ صورت‌ مسئله، تشریح، تحلیل‌ و تفهیم‌ آن‌ اختصاص‌ دارد. بخش‌ دوم‌ شامل‌ اجرای‌ مکانیسم‌های‌ عملی‌ مختلف‌ یعنی‌ استعاره‌ و قیاس‌(ANALOGIS) است. در بخش‌ سوم، گروه‌ تلاش‌ می‌کند تا بین‌ آنچه‌ به‌عنوان‌ نتیجه‌ اجرای‌ مکانیسم‌ عملی‌ به‌دست‌ آورده‌ و مشکلی‌ که‌ روی‌ آن‌ کار می‌کند ارتباط‌ مناسب‌ ایجاد کند. نتیجه‌ این‌ اقدام، درک‌ بهتر از مسئله‌ و یا یک‌ راه‌حل‌ خوب‌ برای‌ آن‌ است. با درک‌ بهتر از مسئله‌ و حفظ‌ آن‌ در ذهن، دیدگاه‌ تازه‌ای‌ از مسئله‌ در ذهن‌ ایجاد می‌گردد. این‌ کار آنقدر ادامه‌ می‌یابد تا به‌ یک‌ راه‌ حل‌ اساسی‌ و قاطع‌ برسیم.

مکانیسم‌های‌ عملی‌ تهییج‌ ذهنی‌

‌ ‌در این‌ روش‌ از قیاس‌ و استعاره‌ برای‌ تحلیل‌ مشکل‌ و توسعه‌ راه‌حلهای‌ ممکن‌ استفاده‌ می‌شود. به‌منظور اجرای‌ این‌ فعالیتها از دو مکانیسم‌ عملی‌ استفاده‌ می‌شود. اول‌ آشنایی‌ با موارد ناشناخته‌ است‌ که‌ برای‌ درک‌ بهتر مشکل، آن‌ را از منظر جدیدی‌ می‌نگرد. دوم‌ دوری‌ از آن‌ چیزهایی‌ است‌ که‌ برای‌ ما آشنا است. این‌ فعالیت، مفاهیم‌ جدیدی‌ را در ذهن‌ ما پرورش‌ می‌دهد که‌ نهایتاً‌ منجر به‌ رسیدن‌ به‌ راه‌حلهای‌ ابتکاری‌ می‌گردد. مکانیسم‌های‌ عملی‌ به‌ آشنایی‌ با موارد ناشناخته‌ کمک‌ می‌کند و می‌تواند احساسی‌ را ایجاد کند که، نگرش‌ به‌ مشکل‌ از راههای‌ عادی‌ و معمولی‌ صورت‌ نگیرد. تهییج‌ ذهنی‌ چهار مکانیسم‌ اساسی‌ عملی‌ دارد که‌ به‌شرح‌ زیر است:

قیاس‌ شخصی‌ برای‌ آنکه‌ از قیاس‌ شخصی‌ استفاده‌ کنیم، باید خود را به‌جای‌ یک‌ هدف، یک‌ شیئی‌ مشخص، یا حتی‌ یک‌ پیشنهاد قرار دهیم. فرد بااین‌ احساس‌ فکر می‌کند که‌ به‌جای‌ شیئی‌ که‌ باآن‌ کار می‌کند قرار دارد.

قیاس‌ مستقیم‌این‌ نوع‌ قیاس، یک‌ مکانیسم‌ اساسی‌ است‌ که، فرد به‌وسیله‌ آن‌ سعی‌ می‌کند که‌ به‌ مشکل‌ از نقطه‌ نظر جدیدی‌ بنگرد. قیاس‌ مستقیم‌ واضح‌ و صریح‌ است. قیاس‌ مستقیم‌ اعمال‌ موازی‌ از قبیل‌ علم‌ یا فناوری‌ را به‌صورت‌ واقعی‌ مقایسه‌ می‌کند.

قیاس‌ نمادین‌قیاس‌ نمادین‌ برای‌ توصیف‌ مسئله‌ از اشیاء و تصورات‌ استفاده‌ می‌کند. افراد بیشتر از این‌ نوع‌ قیاس‌ برای‌ بیان‌ احساس‌ شاعرانه‌ خود استفاده‌ می‌کنند. گرچه‌ ممکن‌ است‌ فرد از لحاظ‌ عملی‌ تصورش‌ غلط‌ باشد، ولی‌ از لحاظ‌ زیبایی‌شناسی‌ آن‌را جبران‌ می‌کند. در اینجا توصیف‌ عملکرد عناصر یک‌ مشکل، از دیدگاه‌ شخصی‌ مورد تاکید است.

قیاس‌ تخیلی‌این‌ قیاس‌ براساس‌ نظر فروید بنا شده‌ است. فروید براین‌ عقیده‌ بود که‌ خلاقیت‌ نشاندهنده‌ رویاها است. هر فرد از دیدی‌ که‌ آرزو دارد دنیا آنگونه‌ باشد، مشکل‌ را بیان‌ می‌دارد.
‌ ‌منظور ما از این‌ مکانیسم‌های‌ عملی‌ ایجاد پنج‌ مرحله‌ روان‌شناسی‌ است‌ که، برای‌ رسیدن‌ به‌ خلاقیت‌ لازم‌ است. این‌ پنج‌ مرحله، پیش‌ شرط‌ توسعه‌ تفکر خلاق‌ هستند، این‌ مراحل‌ به‌ غیر از مرحله‌ پنجم‌ که‌ برگرفته‌ از مکانیسم‌های‌ عملی‌ است، به‌هم‌ مربوطند. مراحل‌ پنجگانه‌ عبارتند از:

۱ – وصل‌ و فصل: این‌ مرحله‌ به‌ رابطه‌ فرد به‌ مسئله‌ای‌که‌ روی‌ آن‌ کار می‌کند مربوط‌ می‌شود. <وصل> احساس‌ نزدیکی‌ برای‌ درک‌ مسئله‌ را به‌وجود می‌آورد، و <فصل> جهت‌ نگرشی‌ هدفمندانه، احساس‌ جدایی‌ و دوری‌ از مسئله‌ را ایجاد می‌کند.

۲ – تامل: تامل‌ هم‌ به‌ ظرفیت‌ فرد و هم‌ به‌ ظرفیت‌ گروه‌ مرتبط‌ می‌شود، تا بتواند رسیدن‌ به‌ یک‌ راه‌ حل‌ سریع‌ را، تا رسیدن‌ به‌ بهترین‌ راه‌حل، به‌ تعویق‌ بیندازد.

۳ – تعمق: این‌ مرحله‌ به‌ گروه‌ و اعضای‌ آن‌ بر می‌گردد و ذهن‌ آنها را آزاد می‌گذارد تا پیشنهادات، فرضیه‌ها و راه‌حلها در آن‌ شکل‌ گیرند.

۴ – استقلال‌ اشیاء: همزمان‌ با پیشرفت‌ فرآیند خلاقیت‌ و شکل‌گیری‌ یک‌ راه‌ حل، این‌ احساس‌ به‌وجود می‌آید که، راه‌حل‌ یک‌ ماهیت‌ و کیفیتی‌ درونی‌ دارد. شخص‌ یا گروه‌ باید به‌اندازه‌ کافی‌ راغب‌ و آزاد باشد تا اجازه‌ دهد این‌ احساس‌ توسعه‌ پیدا کرده‌ و ادامه‌ یابد.

۵ – احساس‌ شعف: این‌ مرحله‌ در کل‌ بااحساس‌ لذت‌ همراه‌ است. لذت‌ این‌ احساس‌ شبیه‌ به‌ الهام‌ یا نیروی‌ قریحه‌ است. گرچه‌ هیچ‌ مکانیسم‌ عملی‌ وجود ندارد که‌ این‌ احساس‌ را تقویت‌ کند، ولی‌ این‌ مرحله‌ نقش‌ برجسته‌ای‌ در فرآیند راه‌حل‌یابی‌ خلاق‌ دارد.

ترکیب‌ اعضای‌ گروه‌ تهییج‌ ذهنی‌

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.