مقاله توان های پذیرش توریسم (شهرستان کرمانشاه )


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله توان های پذیرش توریسم (شهرستان کرمانشاه )  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله توان های پذیرش توریسم (شهرستان کرمانشاه ) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده   ۱
پیشگفتار   ۳
فصل ۱: طرح پژوهش
۱- بیان مسئله    ۵
۲- بیان عنوان پایان نامه   ۵
۳-  نیازها و ارزشهای پژوهش   ۵
۴- پرسش های پژوهش   ۶
۵- فرضیه های پژوهش   ۶
۶- روش های پژوهش   ۷
۷- تنگناهای پژوهش   ۷
۸- محدوده مورد بررسی پژوهش   ۸
فصل ۲: چهارچوب نظری پژوهش
۱- بیان واژه های و مفاهیم جهانگردی و گردشگری   ۹
۲- سیمای جهانگردی   ۱۱
۳- پیشینه تاریخی توریسم (یا جهانگردی)   ۱۳
۳-۱-  سده های نخستین    ۱۵
۳-۲- سده های میانه   ۱۶
۳-۳- سده های نو   ۱۶
۴- ارزش جهانگردی   ۱۷
۵- آینده جهانگردی
۱۹
۶- کانون ها و جاذبه های جهانگردی
۲۰
۷- اجزای ترکیبی جهانگردی   ۲۲
۸- ویژگی جاذبه های جهانگردی   ۲۴
۸-۱- جاذبه های دست ساخت  انسان   ۲۴
۸-۲- جاذبه های طبیعی   ۲۵
۹- فرم های گوناگون جهانگردی   ۲۶
۱۰- آب و هواشناسی و جهانگردی   ۲۶
۱۱-  پیامد اقتصادی جهانگردی   ۲۸
۱۲-  امکانات اقامتی و رفاهی جهانگردی   ۲۹
۱۲-۱-  انواع امکانات اقامتی در اروپا    ۳۰
۱۳- تبلیغات و بازاریابی در جهانگردی   ۳۲
۱۳-۱- ویژگی های بازاریابی در جهانگردی   ۳۳
۱۳-۲ – شیوه های بازاریابی
۳۴
۱۴- پیامدهای درآمدی و پیشه زای جهانگردی و ایران گردی   ۳۴
۱۵- آمار در جهانگردی   ۳۷
۱۵-۱- هدف از آمارگیری در جهانگردی   ۳۸
۱۵-۲- گوناگونی آمار در جهانگردی   ۳۹
۱۵-۳- روش های بزرگ آمارگیری   ۴۰
۱۵-۴- تنگناها و سختیهای آمارگیری   ۴۱
۱۵-۵ – آمار جهانگردی بومی    ۴۲
۱۵-۶- آمار جهانگردی بین المللی   ۴۳
فصل ۳ : گردشگری در ایران
۱- پیشگفتار
۴۵
۲- پیشینه گردشگری در ایران   ۴۵
۳- وضعیت جهانگردی در ایران    ۴۸
۴- جاذبه های جهانگردی ایران    ۴۹
۵- رویارویی صنعت توریسم و صنایع دستی و پیامدهای آن در ایران    ۵۱
۶- سهم ایران در بازار جهانگردی   ۵۲
۷- ناهمواریها و تنگناهای جهانگردی در ایران   ۵۲
۸-  پیشنهادهایی برای بالا بردن صنعت جهانگردی و ایرانگردی   ۵۴
فصل ۴: توانهای گردشگری شهر کرمانشاه
۱- پیشینه تاریخی استان کرمانشاه   ۵۸
۲- جغرافیای تاریخی و فرهنگی کرمانشاه   ۶۰
۳- چگونگی پیدایش نام کرمانشاه   ۶۳
۴- زبان و گویش اهالی کرمانشاه   ۶۳
۵- نژاد و ویژگی های کلی کرمانشاه   ۶۳
۶- آثار تاریخی و فرهنگی کرمانشاه   ۶۸
۶-۱- تاق بستان   ۶۸
۶-۲- تکیه معاون الملک   ۶۹
۶-۳- مجموعه بازار   ۶۹
۶-۴- حمام ها   ۷۰
۶-۵- مسجدها و آرامگاه ها   ۷۰
۶-۶- تکیه بیگلربیگی   ۷۱
۶-۷- کلیساها    ۷۱
۶-۸- خانه های تاریخی   ۷۱
۶-۹- موزه ها
۷۲
۶-۱۰ – پارک ها
۷۲
۶-۱۱- سراب نیلوفر   ۷۳
۶-۱۲- دیگر یادگارها و جاهای دیدنی   ۷۳
فصل ۵: تجزیه و تحلیل
۱- پیش گفتار   ۷۷
۲- بررسی میزان ورود گردشگران خارجی و پیامد آن در اشتغال زایی   ۷۹
۳- بررسی درآمد ارزی تخمینی حاصل از گردشگری و زیرساخت های وابسته به آن    ۹۱
فصل ۶: نتیجه گیری و پیشنهاد
۱- پیشگفتار   ۹۵
۲- نتیجه گیری   ۹۶
۳- پیشنهادها    ۹۷
منابع    ۱۰۵

منابع:

۱-   محلاتی،  صلاح الدین (۱۳۸۰) درآمدی بر جهانگردی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، چاپ اول
۲-   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه (پاییز ۱۳۸۳)، سالنامه آماری استان
۳-   مرادی، یوسف (تابستان ۱۳۸۲)، سیمای میراث فرهنگی استان کرمانشاه، انتشارات اداره کل آموزشی و تولیدات فرهنگی
۴-   قادربیگ زاده، رضا (تابستان۱۳۸۲) طراحی  محوطه گردشگری زیویه سقز،  پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا، دانشگاه بین المللی امام خمینی
۵-   مهدی آبادی، شکوفه (تابستان ۱۳۸۴) ارزیابی طرح های توسعه توریسم سایت  تاریخی – طبیعی بیستون و ارائه راهکارهای آن، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد ملایر
۶-   کوپر، کریس – فلچر، جان – گیلبرت، دیوید –ون هیل، استفان (اردیبهشت ۱۳۸۰)، اصول و مبانی جهانگردی، ترجمه: اکبر غمخوار، انتشارات فرآباد،  چاپ اول
۷-   رضوانی، علی اصغر (اردیبهشت ۱۳۸۵)، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات پیام نور، چاپ ششم
۸-   مرکز پژوهش و مطالعات سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  معاونت امور سیاحتی و زیارتی، جهانگردی و توسعه
۹-   مقاله اینترنتی، گردشگری ایران، تقابل بین جهانی سازی
۱۰-   منشی زاده، رحمت ا… (۱۳۷۶)،  جهانگردی، انتشارات مسعی – چاپ اول
۱۱-    اختر، مژگان (۱۳۸۳)، کرمانشاه، سرزمین سنگ و آب، تهیه شده در شرکت طراحان آرادنگار، چاپ اول
۱۲-   سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (۱۳۸۰)، فرهنگ جغرافیایی شهرستان های کشور (شهرستان کرمانشاه)، چاپ اول
۱۳-   جوان، جعفر (زمستان ۱۳۸۳)، جغرافیای جمعیت ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ دوم
۱۴-    سازمان مدیریت برنامه ریزی استان کرمانشاه، معاونت آمار و اطلاعات (۱۳۸۴)، سالنامه آماری استان کرمانشاه، چاپ ۱۳۸۵
۱۵-   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه، سرشماری نفوس و مسکن (۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵)
۱۶-   بهرامی، فریده (۱۳۸۱)، مطالعات توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی استان کرمانشاه انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش پانزدهم (جهانگردی و میراث فرهنگی)
۱۷-    فصلنامه عمران و بهسازی شهری (زمستان ۱۳۸۲)، هفت شهر، سال چهارم، شماره چهاردهم
۱۸-    فصل نامه عمران و بهسازی و شهرسازی (زمستان و پاییز ۱۳۸۲) هفت شهر، سال چهارم، شماره دوازدهم و سیزدهم
۱۹-   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه (۱۳۸۳)، گزارش اقتصادی- اجتماعی استان کرمانشاه، چاپ بهمن ۱۳۸۴
۲۰-   مقاله اینترنتی، مشکل گردشگری کجاست؟ (۱۳۸۶)، سایت گردشگری ایران
۲۱-   سازمان نقشه برداری کشور (۱۳۸۱)، اطلس گردشگری ایران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چاپ اول
۲۲-    آدرانویچ. گ. د و ریپوسا. گ (۱۳۸۰)، روش های پژوهش شهری، ترجمه: سید محمود نجاتی حسینی، انتشارات سازمان شهرداری های کشور
۲۳-   حافظ نیا، محمدرضا (۱۳۸۲)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی انتشارات سمت، چاپ نهم
۲۴- Managing and Marketing City Tourism – the Industry’s Fastest Growth Sector، مقاله اینترنتی (۱۳۸۶)، ترجمه: مظفر بهمن اورامانی

 

چکیده:

جهانگردی یکی از بزرگترین فعالیت های انسان امروزی است که می تواند تغییراتی بزرگ در سیمای زمین، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و روش زندگی انسانها پدید آورد. اهمیت گردش و جهانگردی در فرهنگ ها و تفاهیم بین المللی سبب شده است که مجمع عمومی سازمان متحتد، روز ۲۹ سپتامبر (۵ مهرماه) هر سال را روز جهانی جهانگردی اعلام کند.

صنعت گردشگری در ایران آنچنان که باید، جایگاه واقعی خود را نیافته است. کشوری که در آمار سازمان جهانی جهانگردی از نظر توانهای توریستی در رده دهم دنیا می باشد، اما از نظر تعداد ورودی گردشگران و درآمد بدست آمده از این صنعت در رده هفتاد و پنجم و به گفته ای هشتادو پنجم دنیا قرار دارد. اگر در سطح ملی نیز بخواهیم  سنجشی داشته باشیم استان کرمانشاه پس از استان فارس از نظر توان های گردشگری در جایگاه دوم کشور قرار دارد، اما در جذب گردشگر و جهانگرد آماری که نشان دهنده شمار گردشگران وارد شده به این استان است درجایگاهی بسیار پایین تر از این قراردارد. در این پژوهش تلاش بر این بوده است،که با شناسایی توان ها و ضعف های موجود، راهکارهایی برای برطرف نمودن این ضعف ها و توانمند نمودن این صنعت با ارزش ارائه شود.

در پژوهش حاضر، فصل دوم، درباره تاریخچه صنعت جهانگردی (توریسم) و ارزش و جایگاه آن و در جهان و روندی که این صنعت در آینده  پیش می گیرد. بحث شده است. از تاثیرات این صنعت در رونق اقتصادی و اشتغال زایی در سطح جامعه و همچنین از اجزای ترکیبی و وابسته به  این صنعت  و تاثیرات منفی این صنعت سخن به میان آمده است. انواع جاذبه های جهانگردی و شیوه های بازاریابی، چگونگی آمارگیری از جهان گردان و برآورد ارزیابی بدست آمده از این صنعت از موضوعات مورد بحث این فصل می باشد، فصل سوم، پیشینه و جایگاه جهانگردی و همچنین انواع جاذبه های گردشگری، مشکلات و  تنگناهای  این صنعت در ایران را مورد بررسی قرار داده است.

فصل چهارم، که موضوع اصلی پژوهش می باشد، درباره توان های گردشگری کرمانشاه می باشد. در این فصل تاریخچه این سرزمین و جاذبه های تاریخی و فرهنگی،  باستانی و طبیعی آن بررسی شده است. فصل پنجم، تجزیه و تحلیلی از فصل های گذشته می باشد، با توجه به  آمارهای بدست آمده چگونگی نقش جهانگردی در اشتغال زایی از این صنعت گرانبها و شمار گردشگران در سالهای گذشته و حال بررسی شده است. نقاط توان و ضعف کشور و کرمانشاه نیز شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل ششم، نتیجه گیری از پژوهش و درپایان پیشنهادهایی برای رونق این صنعت بسیار با ارزش و کم درد سر در سطح استان و  شهر کرمانشاه ارائه شده است. امید است که در اینده با بهبود این صنعت رو برو شویم.

 پیشگفتار

جهانگردی از باارزش ترین و بزرگترین جنبش های انسان دوره کنونی است که همراه با پدید آوردن دگرگونی های شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی و اقتصادی، فرهنگی، منش و روش زندگی انسان‌ها را دگرگون می سازد. با آنکه  دگرگونی هایی بنیادی در اوضاع  اقتصادی، فرهنگی و شیوه زندگی مردم پدید می آورد.

بررسی وضعیت جاها  و سرزمین هایی که همه ساله  و در فصل های گوناگون مورد بازدید جهانگردان قرار می گیرند نشان می دهد دگرگونی هایی که از پیامد جهانگردی در آن جاها پدید می آید بسیار چشمگیر تر و بزرگتر از دگرگونی هایی است که از پدید آمدن و گسترش دیگر جنبش های اقتصادی انسان ناشی می شود. امکانات مورد نیاز جهانگردان، مانند مهمان سراها، خوراکی سراها و جاهای گردشی، که در کرانه های دریاها، جاهای کوهستانی، جنگلی و در پیرامون چشمه های  آب گرم معدنی بنا شده اند، گویای پیامد جهانگردی در دگرگون ساختن چهره زمین است.

برای آشنایی با ملت ها و فرهنگ ها، شیوه زندگی مردمان یک سرزمین، زدودن خستگی و فرسودگی بدنی و روحی، پی بردن به بزرگی  آفرینش و دریافتن  مفاهیم زیبایی شناختی، پالایش درون و خودسازی و فراگیری چگونگی زیستن، هیچ راهی بهتر از گردش و جهانگردی نیست.

جابجایی انسانها  پیامدهای فرهنگی، روحی و اقتصادی بزرگی را به دنبال دارد. جهانگردی منجر به جابجا کردن ثروت های بزرگ از جایی به جاهای دیگر جهان، به ویژه از جاهای ثروتمند به سوی جاهای فقیر یا رو به رشد می شود. آشکار است که گردش نیز مانند بسیاری از جنبش های آدمی  جنبه های خوب و بد به همراه دارد. یورش گردشگران  به کنار دریاها، رودخانه ها، شهرها و جاهای  پذیرنده جهانگردی و  به همراه آنان یورش خودروهای آلاینده زیست بوم به سوی جاهای  کوهستانی و سردسیر و خوش آب و هوا، پامال شدن سبزه زارها، شکسته شدن شاخ و برگ درختان و آسیب های ژرف بوم شناختی که جاهای جهانگرد پذیر، به خاطر پدید آوردن زیر ساخت ها و آمد وشد جهانگردان پذیرا می شوند، همگی دستاورد بد جهانگردی است.

بیشتر کشورهای رو به رشد، که دوران گذرا را سپری می کنند، با از دست دادن ارزش های سنتی و اخلاقی دست به گریبان اند. از سویی بر اثر کمبود امکانات مادی و فنی و … مردم این کشورها به ویژه جوانان دچار گره های خود کوچک بینی هستند. از این رو، سرازیر شدن جنبه های بد و رفتار و کردار جهانگردان کشورهای پیشرفته به کشورهای رو به رشد، که  بدبختانه به سرعت و آسانی انجام می پذیرد، ویرانگری فرهنگی و اجتماعی به بار می آورد. (م. ش. ۱)

۱-   بیان مسئله:

گردشگری و جهانگردی از دیرباز به گونه های ویژه ای در دوران های گوناگون متفاوت بوده و یواش یواش راه تکاملی خود را پیموده است این پدیده بر بنیاد گردش و جابجایی استوار است و این نیز زاده نیازهای گوناگون اندیشه، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد انسان است. گردشگری بیان کننده  وابستگی انسان به شناخت تازه ها و جاهای گوناگون است. در دوره کنونی  که دگرگونی دست ساخت ها و گسترش فناوری منجر شده که انسان زمان بیشتری برای گردش و سرگرمی داشته باشد رفتن به جاهای دیدنی و زیبای طبیعی و باستانی بهترین گزینه برای آرامش روان انسانها است. افزون بر این، این  صنعت می تواند در بالا بردن  اقتصاد و کاهش بیکاری یک منطقه بسیار سودمند باشد.

 همانگونه که می دانیم امروزه صنعت گردشگری می رود تا نخستین صنعت درآمدزای جهان بشود. کارهای پژوهشی در این زمینه با دادن  راهکارهای مناسب و درست  می تواند منجر به رونق اقتصادی و کاهش بیکاری و پی بردن به ارزش های یک منطقه بشود.

۲-   بیان عنوان پایان نامه:

عنوان پایان نامه (توان های پذیرش توریسم) نمونه پژوهشی درباره شهرستان کرمانشاه می باشد. مراد از این پژوهش شناسایی جاهای با ارزش چه طبیعی و چه باستانی و نیز شناساندن  آن به تمام  دنیا است. در این پژوهش کوشش بر آن است که با دادن راهکارهایی برای بالا بردن پذیرش گردشگر در شهر کرمانشاه و نقش آن در کاهش بیکاری در شهر و در پایان  افزایش توریسم و رونق اقتصادی این شهر گامی برداشته شود.

۳-   نیازها و ارزش های پژوهش:

همه ما می دانیم که امروزه صنعت گردشگری یکی  از با ارزش ترین راههای  بدست آوردن در آمد  با کمترین هزینه و آلودگی نسبت به  دیگر بخش های در آمد ملی می باشد. رونق دادن به این بخش از چند دیدگاه باارزش است. نخست همانگونه که اشاره شد  سر چشمه ای با ارزش برای بالا بردن درآمد ملی است. دیگر اینکه از این راه کشورها می توانند فرهنگ خود را به جهانیان بشناسانند و از سوی دیگر باساماندهی برنامه ریزی ها در بخش صنعت گردشگری خود به خود از درصد بیکاری کاسته می شود. زیرا اگر گردشگری رونق یابد، در استان کرمانشاه به ویژه شهر کرمانشاه که با درصد فراوانی از نیروی بیکار رو به رو می باشد می توان با سروسامان دادن به این بخش و برنامه ریزی هایی که منجر به رونق این صنعت شود شمار زیادی از نیروی  بیکار این شهر را در این بخش پذیرفت. گفته می شود که در برابر هر گردشگر خارجی که وارد ایران می شود. ۱۰ فرصت شغلی پدید می آید. چرا ما که در این شهر با بیشترین درصد بیکاری پس از استان لرستان در کشور جایگاه دوم را،  داریم این فرصت های پیشه ای را برای  استان خود پدید نیاوریم؟

۴-   پرسش های پژوهش:

پرسش های آغاز پایان نامه که فرضیه های آن نیز بنا به  این پرسش ها طرح شده است به بیان زیر               می باشند:

۱-    آیا شهر کرمانشاه زمینه های همواری  برای گسترش و رشد  توریسم  و پذیرش توریست دارد؟

۲-  صنعت توریسم در شهر کرمانشاه  چه زمینه هایی (زمینه های گوناگون تاریخی، باستانی، فرهنگی، طبیعی، علمی و …) برای گسترش دارد؟

۳-     جایگاه و کارکرد شهر کرمانشاه  در توریسم کشوری چگونه است؟

۴-    صنعت توریسم در کرمانشاه، چگونه می تواند به کاهش بیکاری در این شهر کمک کند؟

۵-   فرضیه های پژوهش:

براساس پرسش هایی که درباره پژوهش بیان شد  فرضیه هایی نیز مطرح شده اند که برای رد یا پذیرش این فرضیه ها،  پژوهش کنونی انجام پذیرفته و این فرضیه ها به بیان زیر می باشند:

۱-    به نظر می رسد شهر کرمانشاه از پتانسیل های توریستی مناسبی بهره مند است.

۲-  به نظر می رسد با ساماندهی مکانها و جاهای توریستی شهر کرمانشاه و با برنامه ریزی مناسب،  بخشی از بیکاری در این شهر از بین برود. (می توان به بخشی از اشتغال زایی  مورد نیاز برای از بین بردن بیکاری دست یافت)

۶-   روش های پژوهش:

برای انجام پژوهش روش های گوناگون به کاربرده شد ه است، مانند روش های کتابخانه ای، میدانی، گردآوری داده ها، گفتگو و پردازش داده ها، در گردآوری بخش هایی از پژوهش که از منابع گوناگون بهره وری شده است، از روش کتابخانه ای بهره برده شده است.  برای بررسی پیشینه پژوهش  در کتابخانه‌ها و بهره وری از نوشته هایی گوناگون مانند کتاب، مجله، روزنامه بروشور، پایان نامه های دیگر و یا هر نوشته دیگری که در این زمینه کار شده یکی از از روش های کار پژوهشی بوده است.

بخش دیگر از کار، بررسی میدانی بوده است. جاهایی که به گونه ای می توان از آن برای پذیرش توریسم بهره برد، مانند بافت کهن شهر، یادگارهای کهن و باستانی و آثار طبیعی و گردشگری بررسی میدانی شده است، و از آنها  عکس هایی تهیه شده است. در روش دیگر نیز باز یک  سری آمار و داده‌هایی گردآوری شده که برای این گردآوری از اداره ها و سازمانهای گوناگون بهره گرفته شده است، مانند دفتر امار ایران، سازمان مدیریت ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حتی داده های بدست آمده از اینترنت.

روش دیگر کار پژوهشی گفتگو با کسانی  بوده که در این زمینه آگاهی و دانش داشته اند. روش دیگر که در انجام پژوهش از آن بهره گرفته شده است پردازش داده های بدست آمده است. البته ناگفته نماند داده هایی که در زمینه این پژوهش بدست امده است بخشی داده های بیانی و بخشی دیگر داده های آماری و شمارشی بوده است، که در پایان با  پردازش این داده ها دست آورده های ارزشمندی بدست آمده است.

۷-   تنگناهای پژوهش:

در انجام پژوهش تنگناها و سختی هایی در هنگام کار پدید می آیند که این پژوهش  نیز باتنگناهایی رو به  رو بود که به آنها اشاره می کنیم:

–        همکاری نکردن  شایسته  سازمانها و اداره ها

–        نبود منابع و پژوهش های کافی همانند  در این زمینه

–        پراکندگی  آمار و داد ه ها

–        نبود آمار و داده های کافی و درست در زمینه پژوهش یاد شده

–        کمبود تنگناهای مالی

–        کمبود زمان برای انجام پژوهش

۸-            محدوده مورد  بررسی پژوهش:

شهرستان کرمانشاه با ۵۶۱۵ کیلومتر مربع مساحت (م.۲ – ص ۱۵)  از شمال به استان کردستان  از خاور به شهرستان صحنه، از باختر با شهرستان های روانسر و اسلام آباد و از جنوب با شهرستان هرسین هم مرز است. براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ شهرستان کرمانشاه نزدیک به  ۷۱۹۶   ۹۶  نفر جمعیت دارد. این شهرستان دارای چهار بخش به نام های مرکزی، فیروز آباد، کوزران و ماهیدشت و سیزده دهستان است. شهر کرمانشاه  کانون استان در فاصله ۵۲۶ کیلومتری  جنوب باختری تهران و در سر راه  بزرگراه تهران – خسروی می باشد. بلندی آن از رویه دریا ۱۳۲۲ متر است. این شهر جاهای دیدنی بسیاری همچون، با بافت کهن شهر بازار و سراهای وابسته به آن،  نگاره  برجسته های تاق بستان، شکارگاه خسرو پرویز تکیه معاون الملک تکیه بیگلر بیگی، مسجد عماد الدوله، مسجد حاج شهباز  خان، حمام ها و دیگر جاهای دیدنی و زیبا می باشد. (م. ۳- ص ۳۹)

۱-   بیان واژه ها و مفاهیم  جهانگردی و گردشگری:

جهانگردی واژه ای است پارسی که به مفهوم «زیاد گشتن» آمده است. چنین روشن است که این واژه برگردان پارسی «سیاحت» باشد و سیاحت در عربی  به معنی  «گردش زیاد» است در فرهنگ «معین» جهانگردی به معنی «سراسر دنیا گشتن» است. جهانگردی بیانی است از بررسی داده ها و ستاده ها در زمینه امکانات اقامتی، پذیرایی و سرویس رسانی ها برای کسانی که بیرون از خانه به سر می برند و گروهی دیگر آن را با دید فنی نگریسته و جهانگردی را اقامت (ماندن)  بیرون از خانه   برای یک شب، یا بیشتر با مراد گذراندن وقت بیکاری، بازدید خویشاوندان، شرکت در همایش ها و یا هر پیشه دیگر   جدای از کارهایی مانند فراگیری دانش شبانه روزی و کار پاره وقت می دانند .

جهانگرد: به کسی گفته می شود که زیاد  می گردد، امروزه به  اشتباه چنین جاری شده که جهانگرد و گردشگر را هم معنی می دانند  و نیز کسانی را  که یک بار در سال یا عمر خود گردش می کنند جهانگرد می گویند. (م. ۴- ص ۵۶)

واژه فراغت برابر واژه فرانسوی loisir  و انگلیسی leisure و آلمانی Freizeit است و به بیان وقت و زمانی است که پس از انجام رساندن کار و پیشه  روزانه باز می ماند و از وقت آزاد و بیکاری، گردش و سرگرمی جداست. J.Piper  اینگونه بیان می کند.

بیکاری سرچشمه بسیاری از کمبودها است و کمبود، نبود آرامش   را در بر دارد و سرگرمی را ناممکن می سازد و آسودگی وقت می شود و انسان با خودش خلوت کرده و با خودش به سر ببرد. سرگرمی آزادی اندیشه است و نیاز به جنب و جوش ندارد و در حالیکه گردش نیازمند جنب و جوش هایی برای آماده شدن برای کارهای کنترل شده سیستماتیک می باشد. در پایان وقت  فراغت بخشی از وقت آزاد است. زمانی که می تواند به از بین بردن خستگی، سرگرمی و گردش و یا جنب و جوش هایی که به رشد و شکوفایی کسی یاری می رساند اختصاص می یابد.

صنعت گردشگری به نوبه خود دارای واژگان وابسته به خود می باشد که به گونه ای آشکار برای        بهره وران روشن نبوده و گاهی به جای یکدیگر به کار می روند.

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • جهانگردی استان یزد
 • اکوتوریسم
 • پایان نامه گردشگری
 • مقاله جاذبه های توریسم بافت قدیم دزفول از جنبه معماری
 • مقاله جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.