مقاله توصیه کودی بهینه برای محصولات زراعی و باغی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله توصیه کودی بهینه برای محصولات زراعی و باغی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله توصیه کودی بهینه برای محصولات زراعی و باغی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

کــــود. ۱

کودهای آلی یا طبیعی.. ۱

کود حیوانی.. ۱

کــود سبــز. ۲

کمپــوسـت… ۵

تـــورب… ۷

کـودهـای معـدنـی یـا شیمیـایـی.. ۹

کــودهـای ازتـــه. ۹

کــودهــای فسـفره. ۱۰

کــودهــای پتــاســه. ۱۰

کـودهـای کلسیـم‌دار. ۱۰

کـودهـای گـوگـرددار. ۱۱

کـودهـای کمیـاب یا عنـاصـر کـم‌مصـرف… ۱۱

محصـولات زراعـی.. ۱۳

۱-۱- زمان و روش مصرف کودهای ازته. ۱۴

۱-۲- نـوع کـود ازتــه: ۱۵

۱-۳- زمان و روش مصرف کودهای فسفاته: ۱۵

۱-۴- نــوع کـود فسفـاتـه. ۱۵

۱-۵- زمان و روش مصرف کودهای پتاسیمی: ۱۶

۱-۶- نوع کود پتاسیمی: ۱۶

۱-۷- زمان و روش مصرف کودهای حاوی عناصر کم‌مصرف: ۱۶

۱-۸- نکات فنی هنگام برگ‌پاشی با کود میکروی کامل: ۱۶

روش و زمان مصرف کود. ۲۱

محصـولات بـاغـی.. ۴۴

یــادآوریهــای مهــم.. ۵۱

منابع مورد استفاده. ۵۴

نتیجه‌گیری… ۵۶

منابع مورد استفاده

ـ بای بوردی، محمد، محمدجعفر ملکوتی، هرمز امیر مکری و مهدی نفیسی. ۱۳۷۹٫ تولید و مصرف بهینه کود شیمیایی در کشور در راستای اهداف کشاورزی پایدار. نشر آزمون کشاورزی.کرج، ایران.

ـ بلالی محمدرضا، پرویزمهاجر میلانی، زهرا خادمی، محمد سعید درودی، حمیدحسین  مشایخی و محمد جعفر ملکوتی. ۱۳۷۹ . مدل جامع کامپیوتری توصیه کودهای شیمیایی در راستای تولیدات کشاورز پایدارـ گندم. نشر آموزش کشاورزی، معاونت تات وزارت کشاورزی ، کرج ، ایران .

ـ ملکوتی، محمد جعفر . ۱۳۷۷ .روش جامع تشخیص ومصرف بهینه کودهای شیمیایی . چاپ چهارم. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. شماره ۲، تهران، ایران.

ـ ملکوتی، محمد جعفر . ۱۳۷۸٫ کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود در ایران .چاپ دوم با بازنگری کامل . نشر آموزش کشاورزی معاونت تات وزارت کشاورزی، کرج، ایران .

ـ ملکوتی، محمد جعفر و محمد مهدی طهرانی . ۱۳۷۸ . نقش ریزمغذی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی (( عناصر خرد با تاثیر کلان )) . انتشارات دانشگاه تربیت مدرس شماره ۴۳ ، ایران .

ـ ملکوتی، محمد جعفر و محمد آقا لطف اللهی. ۱۳۷۸ . نقش روی در افزایش کمی وکیفی محصولات کشاورزی و بهبود سلامتی جامعه ( روی عنصر فراموش شده ). نشر آموزش کشاورزی، سازمان تات وزارت کشاورزی، کرج، ایران .

ـ ملکوتی، محمد جعفر و سید جلال طباطبایی. ۱۳۷۸ . تغذیه صحیح درختان میوه . نشر آموزش کشاورزی . ایران .

ـ ملکوتی ، محمد جعفر . ۱۳۷۹ . مدیریت تغذیه بهینه در باغهای میوه کشور (( تولید بیشتر با کیفیت برتر )) . نشر آموزش کشاورزی ، کرج ، ایران .

ـ ملکوتی ، محمد جعفر وحامد رضایی .۱۳۷۹ . نقش گوگرد ، کلسیم ومنیزیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی ((جایگزینی قسمتی از کودهای فسفاته وارداتی با بیو فسفات طلائی )). نشر آموزش کشاورزی . کرج . ایران .

ـ ملکوتی محمد جعفر ومحمدنبی غیبی . ۱۳۷۹ . تعیین حد بحرانی عناصر غذایی مؤثر در خاک گیاه و میوه در راستای افزایش عملکرد کمی وکیفی محصولات استراتژیک کشور.نشر آموزش کشاورزی . کرج ، ایران .

ـ ملکوتی ، محمد جعفر .۱۳۷۹ .تغذیه متعادل گندم راهی به سوی خود کفائیدر کشور و تامین سلامت جامعه ( مجموعه مقالات ). نشرآموزش کشاورزی ، سازمان تات وزارت کشاورزی ، کرج ، ایران .

کــــود

در اصطلاح کشاورزی کود عبارت است از مواد غذایی که گیاه برای تغذیه و ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد و زمین نیز با آن حاصلخیز شود. اهمیت کود در سبزیکاری بیش از سایر قسمتهای زراعت است. زیرا جذب مواد غذایی از زمین به وسیله سبزیهایی که تماماً قابل استفاده است و پس‌مانده ناچیزی دارند، زیاد است. بنابراین جبران مواد غذایی جذب شده فقط با کود امکان‌پذیر است. کود سه عامل مهم را برای حفظ و سلامتی گیاه انجام می‌دهد که عبارتند از:

خواص فیزیکی خاک را بهبود می‌بخشد و در نتیجه زمین و گیاه سالم باقی می‌مانند.
موادی که زمین در اثر شسته‌شدن و یا تثبیت‌شدن نمی‌تواند در دسترس گیاه قرار دهد در اختیار آن قرار می‌دهد.
موادی که گیاه هر ساله و یا پس از هر بار برداشت محصول از زمین خارج می‌کند به آن برمی‌گرداند.

بطور کلی کودها به دو دسته بزرگ تقسیم می‌شوند که عبارتند از کودهای آلی یا طبیعی و کودهای معدنی یا شیمیایی.

 کودهای آلی یا طبیعی

این کودها موادی هستند که توسط موجودات زنده اعم از انسان، حیوان و گیاه تولید می‌شود مثل انواع کود حیوانی، کودسبز، تورب وی ا کمپوست.

 کود حیوانی

کودهای حیوانی شامل فضولات جامد و مایع چهارپایان همراه با مقداری کاه و یا گیاهان خشک دیگر است. مواد آلی که توسط این نوع کود به زمین افزوده می‌شود، در مقایسه با سایر کوها نقش مهمتری را ایفاء می‌کند و در حاصلخیزی خاک نیز بسیار مؤثر است. (جداول ۷-۲ تا ۱۰-۲). هوموس از دست‌رفته توسط کود حیوانی جایگزین می‌شود. برای متعادل کردن میزان هوموس در خاک سالانه به ۴ تن ماده آلی خشک در یک هکتار نیاز است که این مقدار با ۲۲ تن کود گاوی و یا با ۱۰ تن تورب جبران می‌شود. سبزیها در کشتهای متراکم پس از برداشت مقدار زیادی بقایای گیاهی در زمین باقی می‌گذارند که مقدار ماده آلی آن در اکثر اوقات بیش از ۴ تن است و نیاز به دادن کود حیوانی نخواهد بود.

جدول ۱۰-۲ مقدار مورد نیاز کودهای آلی را در کشتهای چندمرحله‌ای سبزیها در یک قطعه زمین مشخص نشان می‌دهد. قابل توجه است مقدار مواد آلی را که بقایای گیاهان در تناوبهای مختلف زراعی به جای می‌گذارند، بخش مهمی از نیاز مواد آلی خاک را برطرف می‌کند.

به ازای ۴۰ تن کود حیوانی مقادیر ۲۰۰ کیلوگرم ازت، ۱۰۰ کیلومتر فسفر ، ۲۶۰ کیلومتر پتاس، ۲ کیلوگرم منگنز، ۱۸/۰ کیلوگرم مس و ۵۱/۰ کیلوگرم بردر هکتار در زمین پخش می‌شود. باید دانس که مواد موجود در کودها در سالهای متمادی در دسترس گیاه قرار می‌گیرد.

 کــود سبــز

تعدادی از گیاهان خانواده بقولات کود سبز محسوب  می‌شوند که پس از کاشت بذرشان بعد از مدتی که دارای رشد معینی شدند. آنها را دوباره با شخم به زمین برمی‌گردانند و  خاک مدفون می‌کنند. با این عمل پس از پوسیده شدن برگ و ساقه و ریشه گیاهان در خاک، مواد آلی یا هوموسی تولید می‌گردد. گیاهانی که به عنوان کود سبز محسوب می‌شوند می‌توانند قبل و یا همزمان با گیاهان اصلی کشت شوند. معمولاً این گیاهان اغلب پس از برداشت گیاهان اصلی کشت می‌شوند.

کمپــوسـت

 

60,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف
 • مقاله سیب زمینی
 • مقاله ازت در چغندر
 • مقاله چمن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.