مقاله تولید کاشی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تولید کاشی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تولید کاشی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول ـ مقدمه
۱ـ۱ مقدمه ۱
۱ـ۱ـ۱ تکنولوژی تک پخت ۲
فصل دوم ـ فرآیند تولید کاشی تک پخت دیوار
۲ـ۱ مقدمه ۶
۲ـ۲ ویژگیهای بدنة کاشی تک پخت دیوار ۷
۲ـ۲ـ۱ بدنة سفید ۷
۲ـ۲ـ۲ بدنة قرمز ۷
۲ـ۳ بررسی تکنولوژی فرآیند تولید کاشی تک پخت دیوار ۱۰
۲ـ۳ـ۱ آماده سازی مخلوط مواد خام ۱۱
۲ـ۳ـ۲ خشک کن پاشنده (اسپری درایر) ۱۲
۲ـ۳ـ۳ پرس کردن ۱۴
۲ـ۳ـ۴ خشک کردن ۱۵
۲ـ۳ـ۵ لعاب و لعاب زنی ۱۵
۲ـ۳ـ۵ـ۱ لعاب ۱۵
۲ـ۳ـ۵ـ۲ انگوب ۱۸
۲ـ۳ـ۵ـ۳ آماده سازی لعاب و لعاب زنی ۱۸
۲ـ۳ـ۶ پخت ۲۰
۲ـ۳ـ۶ـ۱ منحنی پخت ۲۰
۲ـ۳ـ۷ بسته بندی ۲۴
فصل سوم ـ آزمایشات و روش انجام آنها
۳ـ۱ مقدمه ۲۶
۳ـ۲ مواد خام ۲۶
۳ـ۳ روش نمونه‌برداری ۲۶
۳ـ۴ تهیة دوغاب ۲۶
۳ـ۵ آماده سازی پودر ۲۷
۳ـ۶ پرس کردن ۲۷
۳ـ۷ خشک کردن ۲۷
۳ـ۸ لعاب زنی ۲۸
۳ـ۹ پخت ۲۸
۳ـ۱۰ روش اندازه گیری پارامترها در مراحل مختلف تهیة کاشی ۲۸
۳ـ۱۰ـ۱ میزان رطوبت ۲۹
۳ـ۱۰ـ۲ اندازه گیری دانسیته دوغاب ۲۹
۳ـ۱۰ـ۳ تعیین ویسکوزیته ۲۹
۳ـ۱۰ـ۴ مانده روی الک (زبره) ۳۰
۳ـ۱۰ـ۵ تعیین مقدار انبساط بعد از پرس ۳۰
۳ـ۱۰ـ۶ اندازه گیری درصد انقباض ۳۰
۳ـ۱۰ـ۷ اندازه گیری جذب آب ۳۱
۳ـ۱۰ـ۸ تعیین دانه‌بندی پودر ۳۱
۳ـ۱۰ـ۹ اندازه گیری مقاومت خمشی ۳۲
۳ـ۱۰ـ۱۰ اتوکلاو ۳۳
۳ـ۱۰ـ۱۱ مقاومت در برابر شوک حرارتی ۳۴
۳ـ۱۰ـ۱۲ آزمایش‌های مربوط به دیلاتومتری ۳۴
۳ـ۱۰ـ۱۳ مقاومت در برابر اسید و باز ۳۴
فصل چهارم ـ آزمایش‌های عملی
۴ـ۱ مقدمه ۳۶
۴ـ۲ معادن استان یزد ۳۶
۴ـ۳ خاکهای صنعتی ۳۷
۴ـ۳ـ۱ فلدسپاتها ۳۷
۴ـ۳ـ۲ خاکهای صنعتی ۴۰
۴ـ۳ـ۲ـ۱ خاکهای ایلیتی با پلاستیسیته پایین ۴۰
۴ـ۳ـ۲ـ۲ خاکهای ایلیت ـ کائولینیت با پلاستیسیته بالا ۴۲
۴ـ۳ـ۲ـ۳ خاکهای کربناتی ۴۳
۴ـ۳ـ۲ـ۴ بنتونیت‌ها ۴۵
۴ـ۳ـ۲ـ۵ سیلیس ۴۵
۴ـ۴ فرمولاسیونهای ساخته شده ۴۵
۴ـ۵ فرمولاسیون لعاب و انگوب ۵۶
فصل پنجم ـ نتیجه‌گیری، بحث اقتصادی و ارائة پیشنهادها
۵ـ۱ مقدمه ۶۰
۵ـ۲ مقایسه بین بدنه‌های ساخته شده با بدنه‌های خط تولید کارخانجات ۶۲
۵ـ۳ بحث اقتصادی ۶۲
۵ـ۴ نتیجه گیری کلی ۶۴
۵ـ۵ ارائة پیشنهادها ۶۴
مراجع ۶۵

 

مراجع :

[۱] . Siti , “Ceramic Technology” , Vol.1 : Raw Materials, Vol.2 : Main Products, Vol.5 : Pressing & Drying, Vol.7 : Firing, “Siti Ceramic Research Center Italy , 1994.

[2] .  Romagnoli , M.; Pastor, A.S. “Bodies, glazes and frits single-fired tiles”, Keramische Zeitschrifts, Vol.46, N.5, May 1994, P.228-302

 

[3]. Lombardo, Christopher,A. “Monocuttura and monoporosa tile reformulation principles and practices” Ceramic Engineering and Science proceeding, Vol.16, N.3, May-Jun 1995, P.150-158

 

[4]. Vanetta, A.; Read,D “Single fast-fired tiles” Ceramic Engineering and Science proceeding, Vol.16, N.1, 1995, P.80-83

 

[5]. Lamilla,Luis Felipe; Wage Erice “Decorating techniques for single-fire, fast-fire tile” American Ceramic Society Bulletin, Vol.74, N.9, september 1995, P.73-75

 

[6]. Yekta Eftekhari B.;Marghussion, V.K “Glazes for single fast fired wall tiles containing iron slag” , British Ceramic Transctions, Vol.93, N.2, 1994, P.61-64

 

[7]. Barbieri, Luisa; Leonelli; Cristina “Technological and product requarments for fast firing glass-ceramic glazes” Ceramic Engineering and Science Proceeding”Vol.17, N.1, 1996, P.11-22

 

[8]. Dogeroglu, T; Kara, S. “Fluoride Emission Factors in firing” American Ceramic Society Bulletin, Vol.81, N.6, June 2002, P.65-70

[9]. Monterumici Ing. Graziano” Ceramic – Technological and Special Analyses Carried Out on Materials for red and white single firing” Tecnologias aplicadas a la industria, January 2003.

 

] 10 [ . شبرنگ ، جمشید‌ “ گزارش سی و سومین گردهمایی مدیران فنی و تولید کارخانجات کاشی- سرامیک و لعاب کشور” ، کاشی مرجان اصفهان، بهمن ماه ۱۳۸۰٫

] ۱۱ [ . جزایری، سید حمید، “لعابهای تک پخت سریع” ، مجموعه مقالات اولین گنگرة سرامیک ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، آذرماه ۱۳۷۵٫

] ۱۲ [ . هیأ ت مؤلفان، “ مروری بر معادن استان یزد” ادارة صنایع و معادن استان یزد، آبان ۱۳۸۱٫

 ] ۱۳[ . کاتولوگهای شرکتهای  SITI S.P.A ایتالیا و TAI.IPEG اسپانیا.

۱ـ۱ مقدمه

          با توجه به کم شدن منابع سوختی در سطح جهان، بعلاوه بالا رفتن قیمت سوخت، مسأله تأ مین انرژی بعنوان یک مسأله استراتژیک در دنیای امروزی درآمده است، بطوریکه تکنولوژیهای جدیدتر و برتر در مسیر کم کردن و کاهش مصرف سوخت، گام برمی‌دارند.

          صنایع سرامیک از دیر باز بعنوان صنایعی که مصرف سوخت بالایی دارند، شناخته شده بودند. به همین خاطر کوشش‌هایی در جهت کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش قیمت محصولات سرامیکی انجام شده است.

۱ـ۱ـ۱ تکنولوژی تک پخت

در دهة هفتاد میلادی، تولید کنندگان ایتالیایی مانند شرکت”FLOOR GRES”  با تولید کاشی کف تک پخت، دنیا را متحول نمودند. این محصول جدید اولین کاشی سرامیکی محسوب می‌شد که با عملیات تک پخت به تولید می‌رسید. در اولین گامها در جهت ترقی و بهبود، بدنة جدید کاشی از طریق فرآیند تک پخت، که همزمان، سیکل پخت را کاهش و فرآیند را بهبود می‌بخشید، بوسیلة کوره‌های رولری تولید شد.

          در دهة ۱۹۸۰، با توجه به مزایای کاشی تک پخت با تخلخل کم، منجر به دومین گام در جهت  پیشرفت صنعت سرامیک شد. از لحاظ تاریخی، تغییر و تحول سال ۱۹۸۲ موجب پیدایش بدنه‌ای جدید برای کاربرد کاشی داخل ساختمان گردید که “ Monoporosa” نام گرفت. تخلخل بالا و کاهش دمای پخت، محصولی با انقباض بسیار کم(در حد صفر) و ثبات ابعادی خوب با سیکل پختی کوهتاهتر را نتیجه می‌دهد.

کلمة “Monoporosa” یک واژه ایتالیایی است که معادل انگلیسی آن “Monoporous” می‌باشد و از دو بخش “Mono” به معنای تک و “Porous” به معنی متخلخل تشکیل شده است که بطور کلی معادل کاشی‌های تک پخت دیواری می‌باشد.

مزایای روش تولید کاشی تک پخت دیوار :

                   ۱ـ افزایش قابل توجه تولید.

                   ۲ـ صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی.

                   ۳ـ کاهش نیروی انسانی و سایر هزینه‌های سربار.

                   ۴ـ کاهش ضایعات.

                   ۵ ـ افزایش نسبی کیفیت.

مزایای کاشی تک پخت دیوار :

                   ۱ـ انتخاب مواد اولیه ارزان‌تر برای بدنه.

                   ۲ـ مقاومت مکانیکی بالا.

                   ۳ـ محدود بودن مبزان انقباض بدنه در حین پخت.

                   ۴ـ انطباق سریع لعاب و بدنه.

          این پدیده تا مدتها در کشور ما بدلیل ارزانی سوخت و فراوانی نیروی کار، جدی گرفته نشد اما طی چند سال اخیر بدلیل افزایش رو به رشد هزینه‌ها و نیاز به حضور در بازار جهانی و رقابت فشرده و نفس گیر با تولید کنندگان خارجی نگاهها بسوی این تکنولوژی جدید جلب گردید. بعد از بحران تولید کاشی کف در ایران استفاده از این سیستم و تولید کاشی تک پخت دیوار نه تنها به راه چاره بسیاری از کارخانجات کاشی کف مبدل گردید بلکه این پروسه به صورت یک منجی برای بسیاری از صنایع کاشی در ایران تبدیل شد.

          با توجه به اینکه سیستم کاشی تک پخت دیوار به کاشی کف شبیه است، در کشور ما ابتدا برای تولید کاشی تک پخت دیوار تعدادی از خطوط تولید کارخانجات کاشی کف به این سیستم تبدیل شد.

          کارخانجات کاشی کف با اندکی تغییر در خط تولید و جایگزینی سیستم Bell به جای سیستم دبل دیسک و تغییر فرمولاسیون بدنه و لعاب و سیکل پخت کوره می‌توانند به تولید کاشی دیوار بپردازند.

          اولین کارخانجاتی که به تولید این کاشی روی آوردند کارخانجات کاشی احسان میبد و مجتمع کاشی میبد بودند.

          با توجه به ازدیاد کارخانجات کاشی در ایران، تلاش برای پایین آوردن قیمت تولید شده کاشی با در نظر گرفتن کیفیت آن افزایش یافته است. و هدف از این پروژه شناسایی معادن مختلف موجود در استان یزد که برای مصرف در کارخانجات کاشی مفید می‌باشند و بدست آوردن بدنه‌ای با حداقل قیمت و کیفیت در حد استاندارد می‌باشد.

 

۲ـ۲ ویژگیهای بدنة کاشی تک پخت دیوار

          برای این دسته از بدنه‌ها دو نوع طبقه بندی بر اساس رنگ بعد از پخت آنها وجود دارد:           ۱ـ بدنه سفید

۲ـ بدنه قرمز

۲-۲-۱  بدنه سفید

          برای تولید این نوع بدنه از مواد سفید پخت استفاده می‌شود که شامل انواع رس‌های ایلیتی، ایلیت ـ کائولینیتی با پلاستیسیته بالا، فلدسپار سدیک پتاسیک، کوارتز، کربنات کلسیم یا دولومیت می‌باشد. در این بدنه از بال کلی ریز دانه جهت افزایش پلاستیسیته نیز می‌توان کمک گرفت.

          استحکام بالا، جذب آب بالا و احتیاج به دمای پخت حدود ۱۱۲۰ تا ۱۱۴۰ درجه سانتیگراد از خصوصیات این نوع بدنه می‌باشد. ]۶[

۲-۲-۲ بدنه قرمز

          بدنه قرمز بیشتر حاوی رسهایی است که درصد آهن بالاتر دارند و عمده تفاوت آن در میزان اکسیدهای رنگی است.

          از خصوصیات بدنه قرمز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

           ۱ـ ارزانتر شدن قیمت‌های تمام شده محصول.

              ۲ـ احتیاج به پخت پایینتر در نتیجة مصرف انرژی کمتر.

          ۳ـ یکنواختی رنگ بدنه .

          ۴ـ استفاده بیشتر از مواد اولیه در دسترس .

          لازم به ذکر است با توجه به اینکه شرکت در کدام منطقه واقع شده باشد اقتصادی بودن مواد اولیه تعریف می‌شود.

          بدین ترتیب که در منطقة خراسان بدنه سفید و در منطقة مرکز و جنوب بدنه قرمز با توجه به نزدیکی معادن منطقی تر است.

          در جداول زیر مشخصات، فرمولاسیون، آنالیز شیمیایی و مواد اولیة مورد مصرف در بدنه‌های تک پخت آورده شده است.

              جدول ۲-۱ مشخصات بدنه‌های کاشی تک پخت دیوار   ]۲ [

پارامتر

بدنه سفید

بدنه قرمز

جذب آب

% ۲۰-۱۸

% ۱۸-۱۵

انقباض بعد از پخت

کمتر از %۱

کمتر از %۱

مقاومت پخت

Kg/cm2 240-180

Kg/cm2 240-180

ضریب انبساط حرارتی

C º /۷-۱۰ *۷۰-۶۳

C º /۷-۱۰ *۷۰-۶۳

               جدول ۲-۲ فرمولاسیون بدنه‌های کاشی تک پخت دیوار    ] ۲ [

مواد تشکیل دهنده

بدنه سفید

بدنه قرمز

کائولن

%۳۰-۱۰

ــــــ

رسی کائولینیت ـ ایلیت پلاستیک

%۳۰-۱۰

%۳۵-۲۵

رسی کائولینیت ـ ایلیت نیمه پلاستیک

%۳۰-۱۰

%۴۵-۳۵

فلدسپار سدیک ـ پتاسیک

%۲۰-۱۰

%۲۰-۱۰

کربناتها (کلسیت یا دولومیت)

%۱۰-۷

%۱۰-۵

کوارتز

%۱۵-۱۰

%۱۰-۵

جدول ۲-۳ آنالیز شیمیایی بدنه‌های تک پخت دیوار  ]۲ [
بدنه

SiO2

Al2 O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

K2O

Na2O

L.O.I

سفید

۶۵-۵۹

۲۰-۱۶

۱-۵/.

۱-۵/.

۵/۶-۵/۴

۵/۱-۲/.

۵/۲-۱

۵/۱-۱/.

۱۱-۸

قرمز

۶۴-۵۰

۱۷-۱۳

۷-۴

۸/.-۴/.

۵/۶-۴

۵/۶-۵/۲

۵/۳-۸/۱

۸/۱-۲/۱

۸-۶

جدول ۲-۴ مواد اولیه مصرفی در بدنه‌های تک پخت دیوار   ]۲ [

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

اکسید

۹۸-۹۷

۱-۵/.

۱-۵/.

۷۵-۷۳

۶۹-۶۷

۷۴-۷۲

۶۳-۶۱

SiO2

8/.-3/.

1-5/.

1-5/.

17-16

20-18

18-16

26-24

Al2O3

ناچیز

ناچیز

ناچیز

۶/.-۳/.

۳/.-۱/.

۱-۵/.

۱-۵/.

Fe2O3

ناچیز

ناچیز

ناچیز

۳/.-۲/.

۳/.-۲/.

۵/۱-۵/.

۵/۱-۵/.

TiO2

3/.-1/.

31-30

55-53

1-5/.

1-5/.

2/.-0

2/.-0

CaO

3/.-1/.

22-21

5/.-4/.

4-1

4-5/.

4/.-2/.

5/.-3/.

MgO

8/.-2/.

1-5/.

1-5/.

6-4

8-6

2-1

5/2-5/1

K2O

8/.-2/.

1-5/.

1-5/.

2-1

4-3

6/.-4/.

6/.-4/..

Na2O

5/.-3/.

47-45

44-43

2-5/1

8/.-1

6-5

5/8-5/7

L.O.I

1ـ خاک پلاستیک ایلیت – کائولینیت  ۲ـ رس نیمه پلاستیک ایلیت – کائولینیت

۳ـ فلدسپار سدیک – پتاسیک          ۴ـ فلدسپاتید

۵ ـ کربنات کلسیم           ۶ ـ دولومیت      ۷ـ کوارتز

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پروژه بررسی و تهیه طرح تولید کاشی کف
 • پاورپوینت کارخانه کاشی
 • پاورپوینت کاشی کاری اسلامی
 • گزارش کارآموزی شرکت کاشی مریم میبد
 • مقاله کاشی و سرامیک
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.