مقاله تکنولوژی آموزشی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تکنولوژی آموزشی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تکنولوژی آموزشی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
چکیده :   ۳
تکنولوژی آموزشی – تعریف   ۱۰
بخش اول   ۱۳
«سیستم»   ۱۳
آموزش   ۱۵
یادگیری   ۱۶
هدف های رفتاری:   ۲۳
طراحی منظم آموزشی   ۲۴
مدل منظم آموزشی   ۲۴
خلاصه:   ۲۹
هدف های کلی:   ۳۰
۲٫ تعیین هدف های رفتاری   ۳۱
نوشتن هدفهای رفتاری   ۴۲
خودآزمایی:   ۵۱
• انتخاب محتوا   ۵۲
هدف کلی دانشجو:   ۵۳
هدفهای رفتاری   ۵۳
• سازمان   ۵۳
استقراء:   ۵۶
قیاس:   ۵۶
طبقه بندی رسانه ها :   ۷۲
انتخاب رسانه ها:   ۷۳
کامپیوتر :   ۷۴
اجرای تدریس و ارزشیابی   ۷۷
VII – ارزشیابی :   ۸۰
محدودیتها :   ۸۵
توجه :‌   ۸۹
معیارهای یک نمودار خوب :   ۹۸
پوستر :   ۹۹
کاریکاتور:   ۹۹
تابلوهای ماژیکی :   ۹۹
تابلوهای مغناطیسی:   ۹۹
تابلوهای پارچه ای :   ۱۰۰
رسانه های شنیداری :   ۱۰۱
انواع : نوار شنیداری:   ۱۰۱
مزایای نوار کاست:   ۱۰۳
محدودیتها :   ۱۰۳
ب . نوارهای حلقه ای (reel) :   ۱۰۴
دستگاه :   ۱۰۴
محاسن نوار حلقه ای :   ۱۰۵
محدودیتهای نوار حلقه ای :   ۱۰۵
نگهداری از نوارها:   ۱۰۸
صفحه های لیزری :   ۱۱۳
کارتهای شنیداری :   ۱۱۳
تلفن :   ۱۱۴
رادیو   ۱۱۴
فیلم استریپ :   ۱۱۵
محاسن :   ۱۱۸
محدودیتها :   ۱۱۹
اسلاید :   ۱۲۰
محاسن اسلاید:   ۱۲۳
مزایای طلق شفاف :   ۱۲۹
نگهداری از طلقهای شفاف :   ۱۳۰
صنایع انسانی و موقعیتها :   ۱۴۲
استفاده از کامپیوترها در آموزش :   ۱۴۳
استفاده از کامپیوتر در کارهای اداری و تجاری :   ۱۴۳
استفاده از کامپیوتر به عنوان سرگرمی :   ۱۴۴
منابع   ۱۴۵

مقدمه :

همین که به آخرین دهه قرن وارد می شویم و در آستانه هزاره جدید قرار می گیریم‏، سیمای فردا در افق پدیدار می شود. در واقع، قرن ۲۱ پیشرفته ترین صنایع یعنی آنچه که بر قدرت مغز وتدبیر قدرت ماهیچه استوارند، فرا می رسد. در حقیقت ویژگی صنایع آینده آنست که بر قدرت خلاقیت وتوانایی انسان متکی است. از این رو آموزش و پرورش قدر ت آینده به شمار می آید، ودر دستیابی به آن شرط اساسی مشارکت موثر در حیات دنیای جدید محسوب می شود.

 ما در عصری زندگی می کنیم که خصوصیت اصلی آن تغییراست و باید همگام با این تغییرات به تلاش وفعالیت خود افزوده وسعی کنیم این تغییرات را به نفع خود سوق دهیم. اما با وجود این، تنگناها و بحرانهایی نظام آموزشی جهان را درگیر کرده که باید به دنبال راه حلی مفید برای آن بود، برخی از کشورها راه مقابله با این بحرانهارا در افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دول دانسته اند؛ بعضی دیگر کاهش هزینه های آموزش وپرورش را راه حل این بحرانها منظور کرده اند؛ عده ای استفاده مطلوب از منابع وامکانات آموزش وپرورش را جهت پاسخگویی به نیازها را به عنوان راه حل قلمداد نموده اند وسرانجام تعداد دیگری نیز راه حل مطلوب را در حل تنگناهای آموزشی استفاده بهینه از تکنولوژی آموزشی بیان داشته اند اما ابن راه حل باید وشاید ومعنای واقعی آن بکار واساسی تری بنام تکنولوژی فرایندی دارد یعنی ایجاد طریقی نظامدار برای حل مشکلات آموزشی است.


چکیده :

امروز بیشتر جوامع برای جبران ایستاییهای گذشته ورفع موانع پیشرفت کشور نظام آموزشی خود را مورد بررسی وتجدید نظر قرار مس دهند. یکی از این تجارب ارزنده استفاده آگاهانه از تکنولوژی آموزشی است. مقصود از استفاده و کاربرد تکنولوژی آموزشی استفده صرف از دستگاهها وابزارهای شنیداری و دیداری در آموزش نیست، زیرا این مفهوم تنها بخشی از مفهوم جدید تکنولوژی آموزشی را در بر می گیرد. در مفهوم جید تکنولوژی آموزشی بیشترین تاکید بر طراحی سیستماتیک فرایند تدریس و یادگیری است. روش تکنولوژی آموزشی بر حل مشکلات آموزشی ، طراحی ، اجرا و ارزشیابی کل فرایند یاددهی ویادگیری مبتنی است. (احدیان محمد،مقدمات تکنولوژی آموزشی) در واقع می توان گفت: به مفهوم جدید آن یعنی بهره گیری از تکنیکها و دانش فنی در آموزش. (علی آبادی خدیجه،مقدمات تکنولوژی آموزشی)اما متاسفانها اکثر کشورها از تکنولوژی آموزشی تنها به صورت کاربردو استفاده بهره می گیرند وکمتر از ابتکارات وتجارب خود دراصلاح و تکمیل برنامه ها و روشهای آموزشی بهره می گیرند.

 به عبارتی دیگر علم وتکنولوژی آموزشی به صورت تصاعدی پیش می رود که یک لحظه عفلت از آن زوال و نابودی به همراه خواهد داشت به ناچار در پی این تغییرات سریع وشگرف باید ما نیز تغییر یابیم. اینک با وجود این مسائل و تنگناها و یا به عبارتی بحرانهایی که نظامهای آموزشی جهان با آن در گیرند چه باید کرد؟ در این میان برخی از کشورها راه مقابله با این بحرانها را در افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت دانسته اند وبعضی دیگر کاهش هزینه های آموزشی وپرورشی را راه حل این بحرانها مشترکند وعده ای استفاده مطلوب از منابع وامکانات آموزشی وپرورشی را جهت پاسخگویی به نیازها را به عنوان راه حل قلمداد نموده اند وسرانجام عدهای دیگر راهحل مطلوب را در حل تنگناهای آموزشی استفاده بهینه از تکنولوژی آموزشی بیان داشته اند. تکنولوژی آموزشی در بر دارنده ی اصول و راهبردهایی است که برای حل مسائل آموزشی در سطح کاربردی یکار می رود. در هر رشته علمی تکنولوژی قدم به قدم همراه با پیشرفت و توسعه آن علم حرکت می کند ونیاز بشر به حل مشکللات زندگی اجتماعی ، همواره او را وادار می سازد تا فاصله سایررشته های علمی و تکنولوژی آموزشی را کمتر کند.(هاشم فردانش،مبانی نظری تکنولوژی آموزشی)بی شک آینده ای هر جامعه ای بر کیفیت و کارایی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد از این رو هر چه کارایی و بهره دهی برنامه های آموزشی مفید تر و موثر تر باشد، جامعه فردی ، سلامت و سعادت بیشتری خواهد یافت ولی کارایی و بهره دهی مفیدتر و موثر تر صرفا به این معنا نیست که هدفها و محتوای آموزش و پرورش در قالب جملاتی زیبا وشعار گونه توصیف شود بلکه منظور تلاشهای هماهنگی است که به منظور ایجاد بافت مشترک بین هدفها و روشهای مناسب آموزشی انجام می گیرد. تا مقاصد ونیازهای پیش بینی شده ودر عمل تحقق یابد.

 نتایج تحقیقات آموزش و پرورش در جهان نشانگر این امر است که اغلب کشورها به نسبت شرایط خود با مشکلات به طور معقول ومطلوب بهره گرفته اند وتوانسته اند بسیاری از مشکلات آموزشی خود را از بین ببرندیا کاهش دهند و در نتیجه کیفیت آموزش در مدرسه وخارج از مدرسه را به سطح مطلوبی ارتقا دهند.منطق حکم می کند که کارایی و کاربرد تکنولوژی جدید آموزشی را حتی به عنوان یک تجربه جدید مورد بررسی وتوجه قرار دهیم ، چراکه کمترین فایده این کاردر عمل کشف یا انتخاب تکنیکهای تکنولوژی متناسب باشد با شرایط کشور، رشد مهارتها و تواناییهای کارشناسان آموزشی ، درک مشکلات آموزشی و…خواهد بود.

 از آنجائیکه امروز تکنولوژی آموزشی محور کلیه فعالیتهای انجام شده در مراکز آموزشی قرار گرفته است. شناخت . کاربرد و مفاهیم متفاوت تکنولوژی آموزشی بوسیله معلمان همگام با پیاده شدن نظام جدید آموزشی متوسطه ضروری است چرا که اگر بخواهیم با اجرای این نظام بسیاری از مشکلات دست واگیر از سر راه آموزش و پرورش برداشته شود،بایستی بسیاری از موانعی که در سر راه کاربرد تکنولوژی آموزشی وجود دارد شناسایی نماییم. این امر از جمله اقدامات مهمی است که بایستی مد نظر برنامه ریزان آموزشی قرار گیردبه همین دلیل در این تحقیق سعی شده است گاهی هر چند کوچک در این راه برداشته شود.

مفاهیمی که از این رشته در ذهن ما موجود است. بسیار متفاوت می باشد. دلیل این دگرگونی تصورات ذهنی از یک رشته علمی نحوه ی وارد شدن این رشته به سیستم آموزشی کشورها به طور کلی تکامل مفهوم تکنولوژی آموزشی است.

برای روشن تر شدن مفهوم تکنولوژی آموزشی مراحلی را که این مفهوم طی کرده است را مورد بررسی قرار می دهیم. البته این مراحل مربوط به سال های بعد از ۱۹۰۰ است. در سال های قبل از ۱۹۰۰ گاهی معلمان اجسام حقیقی را به کلاس درسی می آورند یاکودکان را به دیدن موزه ها می بردند. در رابطه با روش هایی که قبل از سال ۱۹۰۰ به کار گرفته شده اند و کسانی که به عنوان پیشگامان در رشته تکنولوژی آموزشی معرفی می شوند،ساتلر (Sattler) (1968) و امیر ابراهیمی (۱۳۶۶) اطلاعات زیادی ارائه می دهند. ساتلر سوضسطائیان قرن پنجم پیش از میلاد را پیشگامان در رشته تکنولوژی آموزشی می داند و به دلیل ماهیت سیستمتیک کار آنان از نظر طراحی و سازماندهی مواد آموزشی، آنان را پیشگامان واقعی و غیرقابل انکار این رشته می شناسد.

تکنولوژی آموزشی در طی تکامل خود از چهار مرحله گذر کرده و اکنون وارد مرحله پنجم شده است. بیشتر کشورها این مراحل را تجربه کرده اند و هر فرد می تواند در کشور خود نمونه ای از این مراحل را بیاورد.

• مرحله ی اول – ابزار و وسایل

• مرحله دوم – مواد آموزشی

• مرحله سوم – نظام های درسی

• مرحله چهارم – نظام های آموزشی

• مرحله پنجم – نظام های اجتماعی

ابتدا هر کدام از این مراحل را توضیح می دهیم و سپس به بررسی تجارب ایران در رابطه با تکنولوژی آموزشی می پردازیم.

«مرحله اول ابزار و وسایل»

در سال های ۱۹۰۰ کارخانه های سازنده ی ابزار شروع به ساختن انواع پروژکتورها کردند.

در ابتدا هدف آنها این نبود که از پروژکتورها در مدارس استفاده شود ولی این ابزارها کم کم در مدارس رسوخ کردند. این ابزارها قادر بودند تصاویری را برروی پرده نمایش دهند و گاه همزمان صدا را نیز با تصویر تولید می کردند. این ابزارها بیشتر هدف تجاری داشت و مواردی که به وسیله ی این ابزار نمایش داده می شد هدف سرگرم کننده داشت و مواد مورد نیاز مدارس تولید نمی شد. خیلی زود مدارس پی بودند که صرفاً مجهز بودن به ابزارهایی که چون انواع پروژکتورها، یا ضبط صوت و گرامافون نمی تواند پاسخگوی نیازهای آنها و مشکل گشای معضلات آموزشی باشد.

مرحله دوم مواد آموزشی

صاحبان صنایع افراد دیگر را به کار گرفته و شروع به تولید مواد مورد نیاز مدارس کردند. از این به بعد فیلم های آموزشی مخصوص مدارس ساخته شد و کتاب ها و نقشه های ویژه ی کودکان منتشر گردید.

پژوهش هایی که در این دوره از تکامل تکنولوژی آموزشی انجام گرفت درباره تأثیر رنگ بر آموزش، اندازه ی تصویر و همچنین تأثیر مشخصات تصویر برای جلب توجه بیشتر بود. اما به زودی متوجه شدند که بیشتر اوقات تفاوت قابل ملاحظه ای بین آموزش سنتی و آموزشی که از طریق ارائه مواد گران قیمت صورت می گرفت وجود ندارد، بلکه عناصر دیگری مثل معلم و شاگرد نیز در آموزش و یادگیری دخالت دارند.

  «مرحله سوم نظام های درسی»

در این دوره وسایل و مواد همه در خدمت نظام بزرگتری که نظام درسی بود قرا گرفتند.

و متخصصین به کل یادگیری و آموزش مورد مدرسه ای به عنوان یک نظام نگریستند. به همین علت بود که افراد متخصصی در این دوره افرادی بودند که سیستم های آموزشی (و بیشتر انفرادی) را طراحی کردند.

در این دوره طراحی منظم تدریس (آموزشی) یا تکنولوژی ،آموزشی (تدریس) مورد توجه قرار گرفت. بازآموزی معلمین، تولید مواد جدید، افزودن فضاهای آموزشی، بالابردن امکانات کتابخانه ها و آزمایشگاهها همه جزء مواردی بودند که مدیران در رابطه با نگرش سیستفیک به امور آموزش طالب انجام آن بودند. متخصصان اقرار داشتند که نظام های درسی تحولی بنیانی در بالابردن کیفیت آموزش و یادگیری به وجود آورده است ولی سیستم یک دوره ی سوم را نیز پاسخگوی نیازهای واقعی یادگیرنده نمی دانستند.

  «مرحله چهارم نظام های آموزشی»

در این مرحله مواد آموزشی نوشتاری، دیداری، شنیداری و دیداری، شنیداری به مطالعه جامعه ای که فرد در آن رشد کرده است و با توجه به نیازهای جامعه تهیه می شود. یعنی هم به فردیت شخص و نیازهای او توجه می شود و هم به نیازهای جامعه. امکانات معمولاً در محل در اختیار یادگیرنده قرار می گیرد ولی او خود مسئول یادگیری خود است. آموزش منظم فقط به صورت آموزش رسمی مدرسه ای نیست بلکه در سطح جامعه انجام می گیرد.

  «مرحله پنجم نظام های اجتماعی»

در مرحله پنجم مفهوم تکنولوژی آموزشی بیشتر به عنوان فلسفه ای است حاکم بر کل آموزش که در یک کشور برای رسیدن به هدف های رشد و توسعه انجام می گیرد. در این مرحله تکنولوژی، آموزشی مخصوص افراد یا سازمان خاصی نیست بلکه حیطه ی عمل هر فرد یا سازمانی را که برای رشد و توسعه کشورش کار می کند در بر می گیرد.

تکنولوژی آموزشی – تعریف

واژه تکنولوژی Tecnology از ریشه ی یونانی Technolia، به معنی برخورد سیستفیک می آید در برابر واژه ی تکنولوژی در فرهنگ های مختلف مطالب متفاوتی آورده شده است که یکی از آنها عبارت «کاربرد دانش برای مقاصد عملی» است. پس می توانیم تکنولوژی آموزشی را از نظر لغوی کاربرد دانش یا یافته های علمی برای مقاصد آموزشی، یا برخورد سیستفیک با آموزش بدانیم.

تعریفی که کمیته مخصوص تکنولوژی آموزشی در آکادمی ملی مهندسی آمریکا از تکنولوژی آموزشی می کند چنین است. مجموعه ای از معلومات ناشی از کار بست علوم آموزشی و یادگیری در دنیای حقیقی کلاس درس، همراه با ابزار و روش هایی که کاربست علوم نامبرده در بالا را تسهیل کنند.

تکنولوژی آموزشی از دیدگاه جی.آر. گاس مدیر مرکز تحقیقات و نوآوری های آموزشی وابسته به سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای اروپایی عبارت است از : «طرح سازمان یافته و استقرار یک سیستم فراگیری که از مزایای روش های نوین ارتباط جمعی، ابزار و وسایل بصری، سازمان بندی کلاس درس و روش های جدید تدریس بهره گیری می کند ولی در عین حال از آنها انتظار معجزه نیز ندارد.

اشکال این تعریف در این است که بیشتر به روشها و ابزار تکیه می کند و به تعیین هدفها و ارزشیابی از میزان یادگیری نمی پردازد.

تعریفی که از تکنولوژی آموزشی که اکنون تقریباً مورد پذیرش همه است تعریف جیمز براون از تکنولوژی آموزشی است. براو تکنولوژی آموزشی را «طراحی، اجرا و ارزشیابی سیستمتیک» تمامی فرآیند یادگیری و آموزش بر اساس هدفهای مشخص و نتایج تحقیقات در زمینه های یادگیری انسانی و ارتباط و همچنین به کار گرفتن مجموعه ای از منابع انسانی و غیرانسانی به منظور ایجاد آموزش مؤثرتر می داند.

مطابق تعریف فوق تکنولوژی آموزشی از تمامی یافته هایی که در زمینه یادگیری انسانی به دست آمده است بهره می گیرد. علمی که یادگیری را مورد مطالعه قرار می دهد علم روانشناسی یادگیری است و علمی که اختصاصاً یادگیری انسان را بررسی می کند. شاخه ای از روانشناسی به نام روانشناسی پرورشی یا روانشناسی تربیتی است. پس تکنولوژی آموزشی از یافته های علم روانشناسی تربیتی بهره می گیرد. تکنولوژی آموزشی از نتایج پژوهشها در زمینه ارتباط نیز سود می جوید. تکنولوژی آموزشی هر موقعیت آموزشی را یک موقعیت ارتباطی می داند، سعی می کند که اجزاء موجود در آن موقعیت ارتباطی را شناسایی کند و موانع ارتباطی را تشخیص دهد.

در تعریف جیمز براون از تکنولوژی آموزشی طرح ریزی سیستمتیک، کاربرد ماهرانه تولیدات تکنولوژی و نتایج تحقیقات روانشناسی تربیتی و ارتباط ، اموری اساسی می باشند. علاوه بر اینها تکنولوژی آموزشی با استفاده از منابع انسانی و غیرانسانی می کوشد تا با بهره گیری از همه امکانات به اهداف آموزشی برسد.

خود را بیازمائید: 

۱-      در اوائل دهه ی ۱۹۵۰ تکنولوژی آموزشی را چگونه تعریف می کردند؟

در سال های اوائل دهه ی ۱۹۵۰ که سالهای شروع گسترش تکنولوژی آموزشی می باشد، تکنولوژی آموزشی را آن رشته از فعالیتهای سیستمتیک می دانستند که ماشین، مواد و تکنیک را برای رسیدن به هدفهای آموزش و پرورش به یکدیگر نزدیک کند.

۲-      تعریفی از تکنولوژی آموزشی که فعلاً مورد پذیرش است چیست؟

تعریفی که مورد پذیرش همه است تعریف جیمز براون است. برای تکنولوژی آموزشی را طراحی اجرا و ارزشیابی سیستمتیک تمامی فرایند یادگیری و آموزشی بر اساس هدف های مشخص و نتایج تحقیقات در زمینه های یادگیری انسانی و ارتباط و همچنین بکار گرفتن مجموعه ای از منابع انسانی و غیرانسانی به منظور ایجاد آموزش مؤثرتر می داند.

بخش اول

«سیستم»

به نظر می رسد که واژه سیستم واژه ای است مناسب روز.

….. معنی واژه نامه ای معادل سیستم را چنین بیان می کند: مجموعه ای از اشیاء که به وسیله نوعی تعامل یا وابستگی متقابل و منظم وحدت یافته اند، یک کل ارگانیک یا سازمان یافته چون منظومه شمسی یا یک سیستم تلگراف جدید . از این تعریف چنین بر می آید که سیستم به صورت طبیعی موجود است مانند منظومه شمسی یا انسان آنها را ساخته است مانند سیستم تلگراف.

سیستم های انسان ساخته معمولاً برای رسیدن به هدف معینی به وجود می آیند، پس می توان آنها را «مجموعه ی سازمان یافته ای از اجزاء متعامل و مرتبط که عمداً بوجود آمده تا به شکل وحدت یافته ای هدفهای معینی را متحقق سازد دانست. مطابق این تعریف در هر سیستم اجزایی وجود دارند که به هم مرتب هستند و به طور دائم با یکدیگر در حال کنش متقابل یا تعامل هستند. این اجزاء محتوای سیستم هستند اجزاء کارهایی را انجام می دهند که به هر کدام از آن کارها با فعالیت ها فرآیند گفته می شود. انجام این کارها یا فرایندها برای رسیدن به یک هدف معین است. این هدف به وسیله انسان و از قبل تعیین شده است. در هر سیستم هدف فرایند های لازم یا کارهایی را که باید انجام شوند تعیین می کند و فرایندها نوع اجزاء یا محتوایی را که باید برای رسیدن به هدف به کار گرفته شوند معین می سازند.

سیستم ها در سطح وسیع تری از محیط خود عمل می کنند که این سطح وسیعتر را سیستم برتر گویند. به عبارت دیگر هر سیستم جزئی از سیستم بزرگتری است. سیستم جزء را فرده سیستم و سیستم بزرگتر را سیستم برتر آن سیستم گویند. مثلاً دبستان ….. سیستمی از نظام آموزشی ابتدایی است. پس نظام آموزش ابتدایی سیستم برتر دبستان است. نظام آموزش ابتدایی در حالی که سیستم برتر دبستان است، خود خرده سیستم، نظام آموزش و پرورش است. در ضمن هر سیستم را می توان به وسیله ی الف) منبع انرژی یا درون داد ، ب) بخشهایی که انرژی را تغییر می دهند و ج) برون داد تشخیص داد.

اگر بخواهیم در سیستم کلاس درون داد، برون داد و بخشهای مختلف را مورد شناسایی قرار دهیم می توانیم بگوئیم که دانش آموز درون داد سیستم یا منبع انرژی است. بخشهایی که این انرژی را تغییر می دهند تمام اجزاء و فرایندهایی هستند که برای ایجاد تغییرات مطلوب در او به کار گرفته می شوند، برون داد دانش آموزی است که در او تغییرات ایجاد شده است.

در سیستم آموزش و پرورش ایران، درون داد کلیه دانش آموزان هستند. بخشهایی که این درون داد یا انرژی را تغییر می دهند معلمان، روشها ، ابزار ، فضاها و کلیه امکانات به کار گرفته شده هستند برون داد آموزش و پرورش فارغ التحصیلان می باشند.

آموزش

واژه ی آموزش واژه ای است که به نظر می رسد در مورد مفهوم آن ابهام چندانی وجود نداشته باشد. آموزش فعالیت های هدفمند معلم برای ایجاد یادگیری در یادگیرنده است که به صورت کنشی متقابل بین او و یک یا چند یادگیرنده جریان می یابد. این تعریف از آموزش بیشتر آموزش کلاسی یا به کارگیری ارتباط رو – در – رو،‌ در آموزش را در نظر مجسم می کند.

در صورتی که آموزشی که در تعریف براون مورد نظر است کلیه فعالیتهای هدفمندی است که برای ایجاد یادگیری صورت می گیرد. این فعالیت های می توانند از راه دور انجام گیرند و کنش متقابل از طریق ارتباط با مرکز به وسیله تلفن یا پست یا کانال تلویزیونی یا هر طریق دیگر صورت گیرد.

مهم این است که فعالیتها دارای هدف مشخص هستند و برای ایجاد تغییر در رفتار یادگیرنده انجام می گیرند. کسی که این فعالیت ها را انجام می دهد می تواند برنامه ریزی باشد که کلیه جریان آموزشی را به طور سیستمتیک طراحی می کند و طرح برنامه را برای اجرای یک آموزش کلاسی از طریق معلم،‌با آموزش از طریق تلویزیون برای گروه کثیری از افراد، یا آموزش از طریق ماشین به یک فرد،‌یا آموزش از طریق تلویزیون برای گروه کثیری از افراد، یا آموزش از طریق ماشین به یک فرد، یا آموزش از طریق کامپیوتر می ریزد. گاه نیز خود معلم طراح برنامه آموزشی است. او برنامه ای می ریزد برای آموزش مطالب به کلیه دانش آموزان یک کلاس،‌یا برای آموزش ترمیمی به دانش آموزان که مطالب مورد نیاز برای شروع درس تازه را نمی دانند، یعنی پیش نیاز یا رفتار ورودی مورد نیاز برای یادگیری مطالب تازه را ندارند.

یادگیری

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تکنولوژی آموزشی و رسانه ها
 • مقاله تکنولوژی تولید پیچ
 • مقاله تکنولوژی نساجی
 • تحقیق تکنولوژی آموزشی
 • تحقیق اثر شاخصهای آموزشی و تکنولوژی آموزشی برکارایی نیروی انسانی در دبیرستانهای پسرانه
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.