مقاله جرم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله جرم مربوطه  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۵۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک مقاله جرم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست‌ مطالب‌

عنوان‌                                                                                                                                                                   

مقدمه‌

بخش اول: تعاریف و کلیات

فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌

گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌

فصل دوم: کلیات

گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌

گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌

تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌

فصل سوم: جرم کلاهبرداری

گفتار اول‌: تعریف‌

گفتار دوم‌: عناصر تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کلاهبرداری‌

بخش دوم: کلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی)

فصل اول: تعریف

گفتار اول‌: الف)تعریف‌ کلاهبرداری‌ سنتی‌

ب‌) تعریف‌ اینترنت‌

گفتار دوم‌: تعریف‌ کلاهبرداری‌ اینترنتی‌ (رایانه‌ای‌)

گفتار سوم‌: تفاوت‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبرداری‌ اینترنتی‌

گفتار چهارم‌: مقایسه‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبردای‌

سنتی‌ و بررسی‌ عناصر تشکیل‌ دهنده‌ی‌ جرم‌

فصل دوم: اقسام کلاهبرداری رایانه ای

فصل سوم: شروع‌ به‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌

فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد کلاهبرداری رایانه ای

گفتار اول‌: سمت‌ مرتکب‌ کلاهبرداری‌

گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال

گفتار سوم‌: اغفال‌

بخش‌ سوم‌: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران

فصل دوم: بررسی قوانین

گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین کنونی

گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای

نتیجه‌گیری‌

منابع‌

فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌

گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌:

جرم‌ را به‌ صورتهای‌ مختلفی‌ تقسیم‌ کرده‌اند.(۱- اردبیلی‌، محمدعلی‌، حقوق  جزای‌عمومی‌، جلد اوّل‌، انتشارات‌ میزان‌، ص‌ ۲۷)

از نظر اجتماعی‌ جرم‌ به‌ آن‌ دسته‌ از اعمال‌ انحرافی‌ که‌ به‌ اعتقاد گروه‌ یا گروه‌های‌حاکم‌ خطرناک‌ تلقی‌ می‌شود اطلاق  می‌گردد. بدیهی‌ است‌ که‌ در هر گروه‌ اجتماعی‌انحراف‌(۲- برای‌ تعریف‌ انحراف‌ و تفکیک‌ آن‌ رک‌: بروس‌ کوئن‌ – مبانی‌ جامعه‌شناسی‌،انتشارات‌ سمت‌، ص‌ ۲۱۷) – از ضوابط‌ و ارزشها صورت‌ می‌گیرد و این‌ انحرافها لازمه‌تحول‌ جامعه‌ و پیشرفت‌ و تعالی‌ آن‌ جامعه‌ است‌.

از نظر حقوق  جزا تعریف‌ رسمی‌ و قانونی‌ جرم‌ ملاک‌ اعتبار است‌ و از این‌ لحاظ‌جرم‌ به‌ فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ گفته‌ می‌شود که‌ قانونگذار برای‌ آن‌ مجازاتی‌ درنظر گرفته‌ باشدو از طرف‌ شخص‌ مسئول‌ ارتکاب‌ یابد. که‌ این‌ تعریف‌ کاملاً منطبق‌ بر ماده‌ ۲ قانون‌مجازات‌ اسلامی‌ می‌باشد.ماده‌ ۲ ق .م‌.ا. «هر فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ که‌ در قانون‌ برای‌ آن‌ مجازات‌تعیین‌ شده‌ باشد جرم‌ می‌باشد.»

عناصر تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌:

برای‌ آنکه‌ عملی‌ به‌ عنوان‌ جرم‌ قابل‌ مجازات‌ باشد جمع‌ آمدن‌ عناصری‌ چندضرورت‌ دارد.

اولاً: از طرف‌ قانون‌ بعنوان‌ جرم‌ پیش‌بینی‌ و مجازات‌ برای‌ آن‌ مقرر شده‌ باشد(عنصر قانونی‌ جرم‌).

ثانیاً: فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ بصورت‌ و در شرایط‌ خاص‌ باشد نه‌ تصور و اراده‌ای‌ که‌فعلیت‌ پیدا نکرده‌ است‌ (عنصر مادی‌ جرم‌).

ثالثاً: با قصد مجرمانه‌ یا تفصیر جزایی‌ صورت‌ گرفته‌ باشد (عنصر معنوی‌ یا روانی‌جرم‌)

گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌

ماهیت‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ ناشی‌ از توسعه‌ روزافزون‌ فناوری‌ اطلاعات‌ و ورود به‌عصر اطلاعات‌ است‌ که‌ رایانه‌ می‌تواند ابزار، هدف‌ و موضوع‌ ارتکاب‌ جرم‌ باشد، و غالباً به‌دو دسته‌ تفکیک‌ می‌شوند دسته‌ اول‌ دارای‌ عناوین‌ و توصیف‌های‌ جزایی‌ کلاسیک‌ هستندنظیر جعل‌ رایانه‌ای‌، کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ و جاسوسی‌ رایانه‌ای‌ که‌ در این‌ جرائم‌ رایانه‌ به‌عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ رفتار مجرمانه‌ به‌ کار می‌رود.

دسته‌ دوم‌ جرایم‌ رایانه‌ای‌ جدیدند این‌ جرائم‌ ناشی‌ از چگونگی‌ به‌ کارگیری‌ فناوری‌اطلاعات‌ هستند جرائمی‌ نظیر دسترسی‌ غیرمجاز، اختلال‌ در داده‌ها و سیستم‌های‌رایانه‌ای‌ هرزه‌نگاری‌ این‌ نوع‌ جرائم‌ جدید هستند.

در هر دو دسته‌ موضوع‌ جرم‌ با فرض‌ مال‌ بودن‌(۳- برای‌ دیدن‌ مفهوم‌ مالی‌ و تفکیک‌آن‌ از ملک‌. رک‌: کاتوزیان‌، ناصر، اموال‌ و مالکیت‌، نشر میزان‌، ص‌ ۱۲) و دارای‌ ارزش‌بودن‌ داده‌ها و اطلاعات‌: مال‌ دیگران‌، امنیت‌، آسایش‌ فردی‌، آسایش‌ عمومی‌، اخلاق عمومی‌ و حیثیت‌ افراد است‌.

عمومی‌ترین‌ عنوان‌ مجرمانه‌ در حوزه‌ فناوری‌ اطلاعات‌ هک‌ است‌. در حقیقت‌ اولین‌اقدام‌ برای‌ شروع‌ یک‌ جرم‌ رایانه‌ای‌ یا بهتر بگوییم‌ رفتار قابل‌ سرزنش‌ در فضای‌ سایبردسترسی‌ غیرمجاز به‌ داده‌، رایانه‌، شبکه‌ به‌ طور کلی‌ هر سیستم‌ رایانه‌ای‌ است‌ که‌ مربوط‌به‌ شخص‌ دیگری‌ باشد است‌ این‌ ورود غیرمجاز می‌تواند برای‌ اطلاعات‌، داده‌ها، برنامه‌هایا سیستم‌های‌ رایانه‌ای‌ غیرمجاز برای‌ مرتکب‌ نشان‌ دادن‌ مهارت‌ شخص‌، کسب‌ مال‌مربوط‌ به‌ دیگری‌، اختلال‌ و خرابکاری‌، جاسوسی‌ و… باشد. این‌ عمل‌ فارغ‌ از نیت‌ مرتکب‌کاملاً یک‌ رفتار قابل‌ سرزنش‌ و ناپسند است‌ و نحوه‌ ارتکاب‌ این‌ جرائم‌ عبارت‌ است‌ از:ورود، تحصیل‌، حذف‌، اختلال‌، دستکاری‌ و… در نبود قانون‌ در عرصه‌ سایبر همچون‌ دیگرعرصه‌ها و مظاهر پیشرفت‌ بشری‌ به‌ هرج‌ و مرج‌ می‌انجامد درست‌ شبیه‌ به‌ آیین‌ نامه‌رانندگی‌ روز اولی‌ که‌ اتومبیل‌ ساخته‌ شد کسی‌ به‌ مقررات‌ آن‌ توجه‌ نمی‌کرد ولی‌ امروزه‌کمتر کسی‌ نافی‌ لزوم‌ مقررات‌ رانندگی‌ است‌ اگر امروز مقررات‌ رانندگی‌ کان‌ لم‌ یکن‌ تلقی‌شود چه‌ روی‌ می‌دهد قوانین‌ عرضه‌ فناوری‌ اطلاعات‌ هم‌ همین‌ طور هستند اگر قانونی‌نباشد کدام‌ آدم‌ عاقلی‌ می‌تواند خطر سرمایه‌گذاری‌ در این‌ عرصه‌ را بپذیرد و کدام‌ یک‌ ازشما در جایی‌ سرمایه‌ گذاری‌ می‌کنید که‌ پیوسته‌ مورد تاخت‌ و تاز ناقضین‌ مال‌ و حیثیت‌افراد می‌شوند و هیچ‌ قانونی‌ برای‌ جلوگیری‌ و توبیخ‌ آنها وجود ندارد.

آیا شما ریسک‌ رفتن‌ به‌ خیابان‌ و رانندگی‌ را می‌پذیرید؟

بر این‌ اساس‌ در لایحه‌ای‌ که‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ دولت‌ تقدیم‌ مجلس‌شد و اکثر عناوین‌ مجرمانه‌ هر دو دسته‌ مذکور در لایحه‌ جرم‌ انگاری‌ شده‌ است‌ البته‌غیربخشی‌ که‌ در لایحه‌ مربوط‌ به‌ جرم‌ انگاری‌ جرائم‌ مذکور است‌ بخش‌ دیگری‌ نیز که‌مشتمل‌ بر آیین‌ دادرسی‌ و نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ و دیگر جرائمی‌ که‌ ناشی‌ ازتوسعه‌ کاربری‌ فناوری‌ اطلاعات‌ است‌ در این‌ لایحه‌ دیده‌ شده‌ است‌.

لایحه‌ پس‌ از تصویب‌ کلیات‌ آن‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در حال‌ بررسی‌ در شوردوم‌ آن‌ است‌ که‌ برای‌ اصلاح‌ برخی‌ نقایص‌ و اشکالات‌ مرکز پژوهشهای‌ مجلس‌ گزارشی‌را تهیه‌ نمود که‌ این‌ گزارش‌ مورد توجه‌ مجلس‌ قرار گرفت‌ وامیدواریم‌ پس‌ از رفع‌ مشکلات‌این‌ لایحه‌ هرچه‌ زودتر تصویب‌ شده‌ و کشور ما نیز به‌ جرگه‌ کشورهایی‌ بپیوندد که‌ رفتارغیر مسئولانه‌ افراد در محیط‌ سایبر را مستوجب‌ سرزنش‌ دانسته‌ است‌ و پس‌ از این‌ ناظرفروش‌ نرم‌افزارهای‌ هکری‌ و آموزشهای‌ هکری‌ نباشیم‌ زیرا تفاوتی‌ بین‌ مال‌، اخلاق ،حیثیت‌، آبرو در محیط‌ سنتی‌ و سایبر وجود ندارد. همانطور که‌ آموزش‌ دزدی‌ ناپسنداست‌ آموزش‌ هک‌ هم‌ عملی‌ قابل‌ سرزنش‌ است‌. همزمان‌ با ورود انسان‌ به‌ هزاره‌ دوم‌میلادی‌، همچنان‌ شاهد جرم‌ و جنایت‌های‌ بی‌شماری‌ هستیم‌ اگرچه‌ از نظر ماهوی‌ دچارتغییر نگشته‌ اما از نظر استفاده‌ از ابزارها و وسایل‌ گوناگون‌ تغییرات‌ شگرفی‌ به‌ خود دیده‌است‌. انسان‌ امروزی‌ همچنان‌ دزدی‌ می‌کند، آدم‌ می‌کشد و به‌ مال‌ و حریم‌ دیگران‌ تجاوزمی‌کند. در گذشته‌ فرد با یک‌ داس‌ یک‌ چوب‌ و یا یک‌ خنجر و کمی‌ بعد با اسلحه‌ ابزار تجاوزو دزدی‌ و باج‌ خواهی‌ از اموال‌ دیگران‌ بود. اما امروزه‌ با فشار دادن‌ یک‌ کلید و وارد کردن‌چند عدد می‌شود به‌ حریم‌ دیگران‌ تجاوز و یا به‌ مال‌ او دست‌اندازی‌ نمود. حوزه‌ جرائم‌ درزندگی‌ امروز بشر آنقدر پیچیده‌ شده‌ که‌ قانونگذاران‌ مجبورند تحولات‌ جرم‌ را به‌ صورت‌مداوم‌ زیرنظر داشته‌ باشند. به‌ تدوین‌ قوانین‌ صحیح‌ گام‌ بردارند.

اما همانطور که‌ مشخص‌ شد در زندگی‌ اجتماعی‌ امروز بشر تحولاتی‌ صورت‌گرفته‌ که‌ به‌ تأثیر از آن‌ جرائم‌ نیز اشکال‌ متفاوتی‌ گرفته‌ است‌.

جرائم‌ اینترنتی‌ مصداق  بارز این‌ تحولات‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها می‌باشد.

گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌

در مورد جرائم‌ رایانه‌ای‌ تعاریف‌ زیادی‌ مطرح‌ شده‌ است‌.(۴- برای‌ تعریف‌ رایانه‌رک‌: جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، ترمینولوژی‌ حقوق ، انتشارات‌ کتابخانه‌ گنج‌ دانش‌)

طبق‌ تعریفی‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از این‌ نوع‌ جرائم‌ نموده‌ جرم‌ رایانه‌ای‌ می‌تواندشامل‌ فعالیت‌های‌ مجرمانه‌ای‌ باشد که‌ ماهیتی‌ سنتی‌ دارند اما از طریق‌ ابزار مدرنی‌ مثل‌رایانه‌ و اینترنت‌ صورت‌ می‌گیرد.

از طرف‌ دیگر متخصصان‌ سازمان‌ OECD تعریف‌ متفاوتی‌ از آنچه‌ گفته‌ شد ارائه‌داده‌اند. آنها معتقدند سوء استفاده‌ از رایانه‌، هر نوع‌ رفتار غیرقانونی‌، غیراخلاقی‌ وغیرمجاز مربوط‌ به‌ پردازش‌ خودکار و انتقال‌ داده‌ها جرم‌ اینترنتی‌ محسب‌ می‌شود. ازتعاریف‌ ارائه‌ شده‌ می‌توان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ حقیقتاً ماهیت‌ جرم‌ تفاوتی‌ ندارد و این‌ابزار است‌ که‌ وقوع‌ جرم‌ در بستری‌ جدید ا فراهم‌ می‌نماید.

اما پیش‌ از آنکه‌ بخواهیم‌ در مورد جرائم‌ رایانه‌ای‌ به‌ بحث‌ بپردازیم‌ باید وارد حوزه‌جرائم‌ سایبر شویم‌. جرائم‌ در فضای‌ سایبر یا فضای‌ سایبری‌ به‌ واسطه‌ تغییرات‌ سریع‌فناوری‌ اطلاعات‌ در قلمرو سیستم‌های‌ رایانه‌ای‌ و مخابرات‌ امکان‌ وقوع‌ می‌یابند. در این‌گونه‌ جرائم‌ تأکید بر رایانه‌ نیست‌ بلکه‌ رایانه‌ وسیله‌ای‌ است‌ که‌ ابزار وقوع‌ جرم‌ قرار یم‌گیرد که‌ به‌ آن‌ نسل‌ سوم‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ نیز می‌گویند.

تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌:

کلاهبرداری‌ اینترنتی‌ و رایانه‌ای‌

جعل‌ اینترنتی‌ و رایانه‌ای‌

ایجاد خسارت‌ یا تغییر داده‌ها

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق جرم
 • مقاله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
 • مقاله حقوق بین الملل
 • مقاله انتقال مال غیر
 • مقاله جرم شناسی انتقادی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.