مقاله حرکات اصلاحی و درمانی ،بررسی ضعفها و ناهنجاری های اکتسابی دستگاه استخوانی ،عضلانی و مفصلی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حرکات اصلاحی و درمانی ،بررسی ضعفها و ناهنجاری های اکتسابی دستگاه استخوانی ،عضلانی و مفصلی افراد جامعه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله حرکات اصلاحی و درمانی ،بررسی ضعفها و ناهنجاری های اکتسابی دستگاه استخوانی ،عضلانی و مفصلی افراد جامعه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۴
حرکات اصلاحی و هدف آن ۵
علل و عوامل بروز ناهنجاریها ۷
حرکات اصلاحی برای ناهنجاریهای اندام فوقانی ۱۵
نشانه های کج گردنی ۲۵
ملاحضات اصلاحی و درمانی ۲۵
نمونة تمرینهای کششی ۲۶
نمونة تمرینهای تقویتی ۲۷
نشانه های نابرابری شانه ها ۲۷
ملاحظلات اصلاحی و درمانی ۲۹
نمونة تمرینهای کششی ۳۰
نمونة تمرین های تقویتی ۳۰
نحوة بررسی و ارزیابی کج پشتی ۳۱
ملاحظات اصلاحی ودرمانی ۳۴
نمونه های تمرینهای کششی ۳۷
نمونه تمرین های تقویتی ۳۷
انحراف جانبی لگن ۳۸
نمونه تمرینهای کششی ۴۰
نمونه تمرینهای تقویتی ۴۰
نشانه های سر به جلو ۴۲
ملاحظات اصلاحی و درمانی ۴۲
نمونه تمرین های کششی ۴۲
نمونه تمرینهای تقویتی ۴۳
گرد پشتی ۴۴
ملاحظات اصلاحی و درمانی ۴۵
نمونة تمرینهای کششی ۴۷
نمونة تمرینهای تقویتی ۴۸
نشانه های گودپشتی ۴۸
ملاحظات اصلاحی و درمانی ۴۹
نمونة تمرینهای کششی ۴۹
نمونة تمرینات تقویتی ۵۰
نشانه های پشت صاف ۵۱
ملاحظات اصلاحی و درمانی ۵۱
نمونه ای از تمرینهای کششی ۵۱
نمونة تمرینهای تقویتی ۵۲
منابع ‌ ۵۴

 منابع :‌

حرکات اصلاحی و ورزش درمانی تألیف : دکتر میر محمد کاشف انتشارات : دانشگاه ارومیه
حرکات اصلاحی تألیف دکتر حسن دانشمندی

 

مقدمه :

موضوع مورد مطالعه در حرکات اصلاحی و درمانی ،بررسی ضعفها و ناهنجاری های اکتسابی دستگاه استخوانی ،عضلانی و مفصلی افراد جامعه است.

این ناهنجاریها عموما به دلایلی چون عادات حرکتی نامناسب ،فقر حرکتی ،شرایط نامناسب محیطی و با مشخصه تدریجی بودن، بویژه در دوران کودکی و سنین رشد ، بروز کرده است . این اختلالات هنوز آنقدر شدت نیافته اند که مشکلات جدی برای فرد مبتلا ایجاد کرده او را به دست جراح ارتوپد بسپارند یا او را ناگزیر از استفاده از وسایل کمکی و انواع بریسها و پروتزها نمایند و عنوان بیمار به فرد اطلاق شود. بنابر این امکان بهبود و اصلاح از طریق حرکات جبرانی و ورزشهای درمانی وجود دارد همچنین به دلیل گسترش ورزش حرفه ای و اماده سازیهای طاقت فرسای ورزشکاران در طول تمرینها و مسابقات ،تغییرات نامطلوب اسکلتی این افراد و به عبارتی پدیده «سازگاری های نامناسب عضلانی – اسکلتی » ورزشکاران مورد مطالعه ویژه شاخه حرکات اصلاحی و درمانی قرار  می گیرد . شناسایی زمینه های بروز تغییرات نامطلوب قامت در رفع آنها اکنون در مرکزتوجه حرکات اصلاحی و ددرمانی «تعادل ساختار فیزیکی بدن»یا همان «وضعیت بدنی »است . شایان ذکر است که وضعیت بر عهده بخشهای متفاوت توانبخشی چون حرکات درمانی ،آب درمانی ، الکتروتراپی ،کار درمانی و اندام مصنوعی است . لکن علی رغم این اشتراک توجه به مهمترین نکات افتراق ذکر شده در جدول ۳ بیانگر حدود کارکرد شاخه حرکات و ورزشهای اصلاحی در تربیت بدنی و علوم ورزشی خواهد بود.

حرکات اصلاحی و هدف آن

حرکات اصلاح شاخه ای تربیت بدنی به شمار می رودکه در صدد اصلاحئ بر طرف کردن ضعف ها و ناهنجاریهای مختلف عضلانی ، ارگانیکی و هماهنگی و تعادل ، با استفاده از حرکات و برنامه های دقیق و اصولی ورزشی می باشد . بدیل تربیت ، می توان گفت که کلیة حرکات و فعالیت های بدنی و ورزشهایی که برای درمان و اصلاح ضعف ها و نا هنجاریهای بدنی بکار می رود حرکات اصلاحی نامیده می شود .

حرکات اصلاحی بعد از مطالعة دقیق   و شناخت علل و عوامل بروز نا هنجاریهای مختلف بدنی و ارگانیکی بدنی بوسیلة متخصصین و کارشناسان حرکات اصلاحی و حرکت درمانی به افرادی که دچار ضعف های مختلف وضعیتی هستند ، توصیه و تجویز می گردد .

تمرینات و حرکات اصلاحی می تواند قدرت عضلانی ، انعطاف پذیری ، تسریع و تسهیل جریان گردش خون و تنفس ، قدرت تعادل و هماهنگی بدن را توسعه و افزایش داده و فرد را در حفظ آمادگی و قابلیت جسمانی و رفع و اصلاح نا هنجاریهای وضعیتی یاری نماید .

ضعف های بدنی و نا هنجاریهای وضعیتی به غیر از عواملارثب در اثر بیماریهای تمدن از قبیل ماشینی و صنعتی شدن زندگی ، عدم تحرک انسانها ، داشتن عادات غلط و نا پسند در طول زندگی روزمره و ساعات کار و تلاش در شبانه روز و عدم استراحت مناسب و کافی بوجود می آید .

طبق تحقیقات بعمل آمده ، در کشورهای مترقی بیش از ۷۰ درصد کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان به ضعفهای اندام تحتانی و بیش از ۳۵ درصد به ضعف های ارگانیکی و ستون فقرات و در حدود ۱۵ درصد به ضعف های هماهنگی و درصد کمتری نیز به انواع ضعف های اندام فوقانی دچار هستند . لازم به ذکر است که علائم ضعف های مذکور در جوامع شهری بزرگ بیشتر از جوامع شهری کوچک و روستایی به چشم می خورد .

بنابراین ، هدف از حرکات اصلاحی و ورزشهای درمانی به طور کلی سناخت دقیق ضعف ها و نا هنجاریهای بدنی و هماهنگی و تعادل بوده و در وهلة دوم انتخاب حرکات و تمرینات مناسب و اعمال آنها برای درمان و اصلاح نا هنجاریهای موجود می باشد .

 

علل و عوامل بروز ناهنجاریها

حرکات اصلاحی شاخه ای از علوم ورزشی و دانشی کاربردی در جامعه و بویژه در مدارس است که مشتمل بر اهداف عمده شناسایی ،آموزش ،پیشگیری ،بههبود و اصلاح ناهنجاری های بدن و عادات حرکتی بدن و عادات حرکتی افراد می باشد . از این رو شناسایی علل و عوامل مشترک بروز چنین وضعیتهای ناهنجار و آثار کلی این عوارض ضروری به نظرمی رسد . شایان ذکر است که برخی از این عوامل مربوط به وضعیت خود فرد و برخی دیگر مربوط به محیط و شرایط بیرونی اند هر چند جریان مستمر تحقیقات به انتشار نتایج تحقیقاتی منجر می شود که گاه دیدگاههای متفاوتی را در خصوص اهمیت و نقش این عوامل اظهار می دارد اما در یک نگاه اجمالی می توان اصلی ترین علل و عواملی را که موجب بروز ناهنجاری های وضعیتی کمی شود به شرح ذیل بیان داشت:

۱-اختلالات ژنتیکی و مادرزادی ،مانند کسانی که با انواع انحرافات ستون فقرات چون کج پشتی یا انحراف ذپا ها به خارج و داخل یا کف پای صاف به دنیا می آیند.  برخی از ناهنجاریهای موجود در نوزادان ، همانطوری که گفته شد ، در اثر اختلالات ژنتیکی و به صورت مادر زادی برای آنان رخ می دهد مثلاً کودکانی هستند که در هنگام تولد دارا یناراحتی و ناهنجاری وضعیتی در اندامهای طرف فوقانی و یا تحتانی و در مواردی نیز در بالا تنة خود هستند ، مانند کودکان دارای اسکولیوز و انحراف ستون فقرات و یا آنهایی که دارای انحنا و نا هنجاری در مچ پاها بوده و با پاهای کج به دنیا می آید که اغلب این موارد موضوع درمان در قالب مباحث حرکات اصلاحی قرار نگرفته و می بایست با مشاوره و راهنمایی متخصصی ارتوپدی بررسی و معالجه شود .

۲-بیماریها مانند کسانی که در اثر ابتلا به سل ستون فقرات به انحراف شدید ستون فقرات مبتلا می شوند. آسیب ها وصدماتی که در اثر بروز حوادث مختلف مانند : تصادفات رانندگی و بیماریهای از قبیل سل استخوانی ، فلج اطفال و … که منجر به نا هنجاری مختلفی در افراد می گردد ، از علل دیگر بروز نا هنجاری ها می باشند که این افراد عموماً در جهت پیش گیری و تا حدودی درمان محدود ناراحتی های خود می توانند از حرکات اصلاحی و ورزشهای درمانی استفاده نمایند . اما درمان اساسی آنان مسلماً باید بوسیلة پزشکان متخصص مورد مطالعه و درمان قرار بگیرد .

۳-صدمات . که به عوارض ارتوپد یک و نقص در دستگاه های عصبی استخوانی مفصلی یا عضلانی منجر می شود مانتند معلولان قطع عضو.

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق حرکات اصلاحی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.