مقاله حسابداری شرکت ها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حسابداری شرکت ها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حسابداری شرکت ها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

تعریف حسابداری
۱- حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی
۲- حسابداری به عنوان زیان واحد اقتصادی
۳- حسابداری به عنوان ثبت تاریخی
۴- حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی
۵- حسابداری به عنوان واقعیت اقتصاد جاری
۶- حسابداری به عنوان دانشی نوین
فصل اول شرکتهای تعاونی
حسابداری شرکتهای تعاونی
– اهداف کلیه شرکتهای تعاونی
– انواع شرکتهای تعاونی از لحاظ عضویت
– تفاوت شرکت تعاونی عام با خاص در هنگام تشکیل
– انواع شرکت تعاونی از نظر نوع فعالیت
– سرمایه در شرکتهای تعاونی
– حسابداری شرکتهای تعاونی
– تغییرات سرمایه
– انحلال و تصفیه
فصل دوم شرکتهای سهامی
– تعریف شرکت سهامی
– مزایای شرکتهای سهامی
– معایب شرکتهای سهامی
– سازمان شرکتهای سهامی
– ضرورت تشکیل شرکتهای سهامی
– سهام
– عملیات حسابداری در هنگام شروع بکار شرکتهای سهامی
– حقو.ق صاحبان سهام
– دلائل بازخرید کردن سهام توسط شرکت
– حسابهای لازم در شرکتهای سهامی
فصل سوم شرکتهای تضامنی
– شرکتهای تجاری
– شرکتهای تضامنی
مقررات – تمیل – حسابها – تقسیم سود
– ثبت های اولیه تشکیل شرکت تضامنی
– حسابهای شرکت تضامنی
– ورود شریک جدید
– خروج شریک و فوت
– تصفیه (انحلال شرکت)

تعریف حسابداری (سنتی)

حسابداری عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد. [۱]

بطوری که از تعریف مذکور استنباط می شود، حسابداری به عنوان یک فن شناخته شده است. ممکن است حسابداری یک فن باشد ولی دیدگاههای جدیدتری نیز اخیراً برای حسابداری مطرح شده است که به ذکر هر یک از آنها می پردازیم.

 ۱-حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی

انجمن حسابداری رسمی آمریکا (AICPA) در سال ۱۹۷۰ حسابداری را تحت عنوان یک فعالیت خدماتی که وظیفه آن تهیه اطلاعات مقداری (ماهیتاً مالی) می باشد، تلقی نموده است.

 ۲- حسابداری به عنوان زبان واحد اقتصادی

حسابداری به عنوان وسیله ارتباط اطلاعات مطرح شده و فعالیتهای مختلف یک واحد اقتصادی از طریق گزارشهای مالی که در زبان حسابداری به کار گرفته شده است، ارائه می گردد. کمیته تحقیقات حسابداری (ARS) شماره ۱۰، حسابداری را به عنوان زبان واحد اقتصادی مطرح نموده است.

 ۳- حسابداری به عنوان ثبت تاریخی۱

حسابداری به عنوان وسیله ای که تاریخچه سازمان و معاملاتی که به وقوع پیوسته را نشان می دهد، تلقی می گردد.

 ۴- حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی[۲]

حسابداری همیشه به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح بوده است. در این نظریه فرض شده است که در یک فرآیند، اطلاعاتی هستند که باید در سیستمی منظم به استفاده کنندگان منتقل شود.

 ۵- حسابداری به عنوان واقعیت اقتصاد جاری[۳]

حسابداری‌به‌عنوان‌وسیله‌ای‌که منعکس کننده واقعیتهای اقتصادی است‌بیان‌شده…

 ۶- حسابداری به عنوان دانشی نوین

چنانچه حسابداری را به دو بخش کلی : الف) مالی ب) صنعتی تقسیم نمود، حسابداری مالی می تواند به عنوان دانشی [۴]  نوین مطرح شود و حسابداری صنعتی به عنوان فن مطرح گردد، از اینرو نمی توان تعریف واحدی برای حسابداری در نظر گرفت. به هر صورت اکنون موضوع مشخصی در تعریف حسابداری وجود ندارد. شاید در آینده تعریف یا دیدگاه جدیدتری بتواند تعریف جامعی از حسابداری بنماید.

*  کلیات :

شرکتهای تعاونی متشکل از گروهی از اعضاء است که براساس نیاز مشترک دور هم جمع شده، با پیروی از قوانین تدوین شده به فعالیت می پردازند، در شرکت تعاونی نیاز مشترک مبنای تشکیل و ایجاد شرکت است، هدف اصلی آن حذف واسطه های غیر لازم در کسب و کار می باشد، تفاوت اساسی بین شرکتهای تعاونی و سهامی به اختصار به شرح زیر است:

شرکت سهامی

شرکت تعاونی

۱_ سرمایه در تشکیل آن حاکم است.

سرمایه در تشکیل نقشی ندارد.

۲_ مبنا تحصیل حداکثر سود براساس مبلغ سرمایه گذاری.

مبنا تأمین حداکثر نیاز مشترک اعضاء.

۳_ نقش سهامداران در مالکیت محدود به میزان سهام است.

نقش اعضاء در مالکیت به طور یکسان است.

۴_ حق رأی سهامداران به نسبت سهام است.

حق رأی اعضاء به طور مساوی است.

۵_ ارزش سهام بستگی به میزان سودآوری شرکت دارد.

هدف اصلی شرکت سودآوری نست، بنابراین ارزش سهام براساس سودآوری ارزش گذاری نمی شود.

۶_ از تسهیلات دولت برخوردار نیست.

از تسهیلات دولت برخوردار است.

۷_ از معافیت های مالیاتی برخوردار نیست.

از معافیت مالیاتی برخوردار است.

۸_ تشکیل و ثبت شرکتها به عهده مؤسسین است.

از حمایت های دولتی برخوردار می شود.

* اهداف کلی شرکتهای تعاونی

۱٫ ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

۲٫ قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.

۳٫ پیشگیری  از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

۴٫ جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

۵٫ قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق
بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.

۶٫ پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، و اضرار به غیر

۷٫ ترویج و تحکیم مشارکت و همکاری و تعاون عمومی

۸٫ تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

۹٫ تأمین نیازهای حرفه ای و شغلی، مصرفی، رفاهی اعضاء

* انواع شرکت تعاونی از لحاظ عضویت

۱_ شرکت تعاونی عام

۲_ شرکت تعاونی خاص

* شرکت تعاونی عام. نوعی از تعاونی است که عضویت در آن آزاد بوده، مؤسسین می توانند قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش آن را از طریق عرضه سهام به عامه مردم  تأمین نمایند. [۵]

* شرکت تعاونی خاص. نوعی از تعاونی است که عضویت در آن برای گروهی از طبقات خاص (کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص…) پیش بینی شده، بدیهی است این نوع شرکت تعاونی در صورت داشتن ظرفیت، موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.[۶]

تفاوت شرکت تعاونی عام با خاص در هنگام تشکیل

۱٫تشکیل تعانی خاص نیاز به اخذ مجوز صرفاً از اداره کل تعاون یا اداره تعاون دارد. در حالی که تشکیل شرکت تعاونی عام نیاز به اخذ مجوز از وزارت تعاون دارد.[۷]

۲٫ در تعاونی های عام هیچگونه محدودیتی برای عضویت وجود ندارد. در شرکتهای تعاونی خاص عضو باید جز یک گروه خاص از قبیل کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظائر اینها باشد.[۸]

۳٫ تعداد اعضاء در شرکت تعاونی عام حداقل ۵۰۰ نفر[۹] و در تعاونی خاص حداقل ۷ نفر،

۴٫ در تعاونی عام عرضه سهام به عموم مردم مجاز است و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، در صورتی که در تعاونی های خاص جذب سرمایه به عموم مجاز نیست.

۵٫ حداقل سرمایه لازم در هنگام تشکیل تعاونی های عام ۱۰۰ میلیون ریال و در تعاونی های خاص ۱۰ میلیون ریال می باشد.

۶٫ عضویت کارکنان دولت در کلیه شرکتهای تعاونی عام و خاص مجاز است.

۷٫ کارکنان دولت در قبول مسؤلیت به عنوان اعضاء هیئت مدیره و مدیریت عامل در تعاونی های خاص مجاز بوده، در حالی که در شرکتهای تعاونی عام مجاز
نمی باشند.

* انواع شرکتهای تعاونی از نظر نوع فعالیت

تعاونی ها برحسب نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:

۱٫ تولیدی

۲٫ توزیعی

۳٫ ترکیبی از تولیدی و توزیعی (چند منظوره)

 *شرکت تعاونی تولید. نوعی از شرکت تعاونی است که اعضاء آن در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش صید ماهی، شیلات، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و… اشتغال دارند.

* شرکت تعاونی توزیع. نوعی از شرکت تعاونی است که اعضاء آن در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، خدمات، مسکن و.. فعالیت می نمایند.

* شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی. نوعی از شرکت تعاونی است که اعضاء آن به فعالیت تولیدی و توزیعی به طور مشترک می پردازند.

مقایسه تعاونی های تولیدی با توزیعی

تولیدی

توزیعی

۱_ از لحاظ اهداف.

اشتغال زائی برای اعضاء

تهیه و توزیع کالا، خدمات، مسکن و…

۲_ از لحاظ طرح توجیهی.

نحوه اشتغال زائی، سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، درآمد زائی، و بررسی فنی و اقتصادی در طرح باید ارائه شود.

نیازی به طرح توجیهی نیست.

۳_ از لحاظ تسهیلات و حمایت.

اولویت با تعاونی هایی است که تعداد اعضاء شاغل بیشتری دارد.

اولویت با تعاونی هایی است که تعداد اعضاء بیشتر همراه با ارائه خدمات بیشتر می باشد.

۴_ تعداد اعضاء.

حداقل ۵۰۰ نفر برای تولیدی عام.

حداقل ۵۰۰ نفر برای توزیعی عام.[۱۰]

حداقل ۷ نفر برای تولیدی خاص.[۱۱]

حداقل ۷ نفر برای توزیعی خاص.[۱۲]

* سرمایه در شرکتهای تعاونی

میزان سرمایه لازم در هنگام تشکیل تعاونی براساس نوع فعالیت متفاوت
می باشد. حداقل ارزش اسمی هر سهم در تعاونی های عام بدون در نظر گرفتن نوع فعالیت یکصد هزار ریال، و با توجه به نوع فعالیت در تعاونی های عام میزان سمرایه متغیر می باشد.

* حالات مختلف حداقل سهام و سرمایه لازم در تعاونی های توزیعی عام به شرح زیر است:

۱٫ تعاونی مسکن:

 تعداد اعضاء دقیقاً ۵۰۰ نفر، حداقل ارزش هر سهم ۶ میلیون ریال، حداقل تعداد سهام برای هر عضو یک سهم، حداقل سرمایه لازم ۳ میلیارد ریال.

۲٫ سایر تعاونی های توزیع عام:

الف) اگر تعداد اعضاء ۵۰۰ نفر باشد: حداقل ارزش اسمی هر سهم یکصد هزار ریال، حقدال تعداد سهام برای هر عضو دو سهم، حداقل سرمایه لازم یکصد میلیون ریال.

ب) اگر تعداد اعضاء بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر باشد: حداقل ارزش اسمی هر سهم یکصد هزار ریال،

* اگر تعداد اعضاء فقط ۵۰۰ نفر باشد، حداقل تعداد سهام برای هر عضو برابر دو سهم خواهد بود.

* اگر تعداد اعضاء ۱۰۰۰ نفر باشد، حداقل تعداد سهام برای هر عضو برابر دو سهم خواهد بود.

* اگر تعداد اعضاء ۱۰۰۰ نفر باشد، حداقل تعداد سهام برای هر عضو بین یک یا دو سهم خواهد.

* حداقل سرمایه لازم در این طبقه بندی یکصد میلیون ریال است.

ج) اگر تعداد اعضاء بیش از ۱۰۰۰ نفر باشد، حداقل ارزش اسمی هر سهم یکصد هزار ریال است.

* حداقل تعداد سهام برای عضو یک سهم می باشد.

* حداقل سرمایه لازم، حاصل ضرب تعداد سهام شرکت در ارزش اسمی هر سهم مشروط بر اینکه حداقل مبلغ سرمایه یکصد میلیون ریال باشد.

* حالات مختلف حداقل سهام و سرمایه لازم در تعاونی های تولیدی یا تولیدی توزیعی عام به شرح زیر است:‌

۱٫اگر تعداد اعضاء حداقل ۵۰۰ نفر باشد: حداقل ارزش اسمی هر سهم یکصد هزار ریال، حداقل تعداد سهام برای هر عضو ۲ سهم و حداقل سرمایه لازم معادل یکصد میلیون ریال می باشد.

۲٫ اگر تعداد اعضاء بیش از ۵۰۰ نفر باشد: حداقل ارزش اسمی یکصد هزار ریال، حداقل تعداد سهام برای هر عضو یک سهم، و حداقل سرمایه لازم، حاصل ضرب تعداد سهام شرکت در ارزش اسمی هر سهم مشروط بر این که حداقل مبلغ سرمایه یکصد میلیون ریال باشد.

* حالات مختلف حداقل سهام و سرمایه لازم در تعاونی های توزیعی خاص به شرح زیر می باشد:

۱٫ تعاونی مصرف: حداقل ارزش اسمی هر سهم ۳۰۰۰۰۰ ریال، حداقل تعداد سهام برای هر عضو یک سهم، حداقل سرمایه لازم در صورتی که تعداد اعضاء ۲۵۰ نفر باشد معادل ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال و اگر تعداد اعضاء بیش از ۲۵۰ نفر باشد، میزان سرمایه معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمی هر سهم خواهد بود.

۲٫ تعاونی مسکن: حداقل ارزش اسمی هر سهم شش میلیون ریال، حداقل تعداد سهام برای هر عضو یک سهم، حداقل سرمایه لازم در صورتی که تعداد اعضاء ۷نفر باشد معادل چهل و دو میلیون ریال، و اگر تعداد اعضاء بیش از ۷ نفر باشد میزان سرمایه معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمی هر سهم خواهد بود.

۳٫ سایر تعاونی ها: حداقل ارزش اسمی هر سهم ۳۰۰۰۰۰ ریال، اگر تعداد سهامداران ۷ نفر باشد: حداقل تعداد سهام برای هر عضو ۵ سهم و حداقل سرمایه لازم معادل ۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد. چنانچه تعداد اعضای تعاونی بیش از ۷ نفر باشد: حداقل تعداد سهام برای هر عضو یک سهم و میزان سرمایه لازم معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمی هر سهم مشروط بر اینکه حداقل مبلغ سرمایه ۱۰ میلیون ریال باشد.

* حالات مختلف حداقل سهام و سرمایه لازم در تعاونی های تولیدی یا تولیدی توزیعی خاص به شرح زیر خواهد بود:

* حداقل ارزش اسمی هر سهم ۳۰۰۰۰۰ ریال، اگر حداقل تعداد اعضاء ۷ نفر باشد: حداقل تعداد سهام بری هر عضو ۵ سهم و اگر تعداد اعضاء بیش از ۷ نفر باشد: حداقل تعداد سهام برای هر عضو یک سهم خواهد بود.

* حداقل سرمایه لازم، در صورتی که تعداد اعضاء ۷ نفر باشد، معادل ۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال و چنانچه تعداد اعضاء بیش از ۷ نفر باشد، میزان سرمایه معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمی هر سهم مشروط بر اینکه از ۱۰ میلیون ریال کمتر نباشد.

نکته: تعداد سهام اعضای تعاونی یکسان است، مگر اینکه مجمع عمومی عادی برای برخی از اعضاء تعداد سهام بیشتری تصویب نموده باشد.

قانون تعاون ماده ۲۰، در مورد سهم اعضاء در تأمین سرمایه چنین مقرر می دارد، سهم اعضای تعاونی در تأمین سرمایه مساوی است مگر «مجمع عمومی عادی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهام باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی ها تعیین می نماید.»

با توجه به آئین نامه اجرائی وزارت تعاون، حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از ۱۵ درصد کل سهام شرکت تجاوز نماید.   [۱۳]

در این گونه موارد، محدودیت های دیگری که میزان سهام برای بای مانده اعضاء نیز وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد و نحوه تقسیم باید به گونه ای عمل شود که حداقل های لازم را پوشش دهد.

* تأمین سرمایه

«سرمایه تعاونی اموال و دارائی هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می گیرد.»[۱۴]

ماده ۱۷ قانون تعاون در زمینه سرمایه چنین مقرر می دارد:

«شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل ۵۱ درصد سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارت خانه ها، سازمان ها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند در اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.»

تبصره – «در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت، و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.» دولت می تواند طبق قانون اساسی واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و نظیر آن را که از اموال عمومی است و در اختیار دارد، در اختیار شرکت تعاونی قرار دهد.[۱۵]

«هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل ۳/۱ سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنبی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.»[۱۶] هر عضو با هر مقدار سهام فقط یک رأی دارد و مسؤلیت مالی اعضاء محدود به میزان سرمایه آنان در شرکت می باشد،[۱۷] مگر آنکه در قرارداد ترکیب دیگری شرط شده باشد.

* فرآیند تأسیس شرکت تعاونی

عده ای از متقاضیان واجد شرایط عضویت در تعاونی با توجه به اهدافآن به عنوان هیئت مؤسس دور هم جمع شده، به مراجع قانونی جهت تأسیس شرکت مراجعه می نمایند،[۱۸] برای این منظور هیئت مؤسس نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق با قانون تعاون، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط، و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عادی اقدام می نماید.

* وظایف هیئت مؤسس

۱٫ تهیه طرح پیشنهادی ضرورت تأسیس شرکت تعاونی مبتنی بر ارائه دلایل توجیهی متناسب با اهداف تعاون با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز، تعداد و مشخصات داوطلبان، میزان سهم هر عضو، سوابق کاری و مهارت های اعضاء، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حساب های تعاونی.

۲٫ دریافت مجوز فعالیت مربوط به فعالیت طرح پیشنهادی از سازمانهای مربوط پس از اخذ موافقت نامه تشکیل تعاونی.

۳٫ تدوین و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.

۴٫ افتتاح حساب جاری به نام شرکت تعاونی در شرف تأسیس.

۵٫ دعوت به عضویت افراد واجد شرایط. مهلت پذیرش تقاضا و مبلغ لازم جهت واریز به حساب جاری شرکت تعاونی در شرف تأسیس.

۶٫ بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه لازم پرداختی توسط اعضاء، صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی.

۷٫ ارزیابی آورده های غیرنقدی داوطلبان عضویت توسط کارشناس رسمی همراه با انجام تشریفات قانونی.

۸٫ انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی.

۹٫ ثبت نامنامزدهای تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرسین و بررسی شرایط احراز (با توجه به دستورالعمل چگونگی احراز صلاحیت کاندیداها مصوب انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها).

۱۰٫ ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی عادی.

۱۱٫ تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی.

* هیئت مؤسس هنگام تشکیل اولین مجمع عمومی عادی، ورقه ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده اسامی حاضرین را با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع، مدیریت جلسه در اختیار آنان قرار می گیرد.

هیئت رئیسه بعد از برگزاری مجمع: صورت جلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی، اسامی اعضاء و هیئت مدیره منتخب و بازرسان، اساسنامه مصوب، طرح پیشنهادی و سایر مدارک لازم[۱۹] را امضاء‌و مجموع مدارک را به هیئت مدیره منتخب تحویل می دهد. هیئت مدیره مزبور اسناد و مدار را جهت تشکیل قانونی شرکت به اداره تعاون تحویل می دهد. هیئت مدیره مزبور اسناد و مدارک را جهت تشکیل قانونی شرکت به اداره تعاون تحویل داده، و از طریق آن اداره به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد. اداره تعاون پس از اقدامات اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس تعاونی اقدام می نماید.

تبصره ۱٫ پس از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی و تعیین هیئت مدیره، وظایف هیئت مؤسس خاتمه می یابد.

تبصره ۲٫ اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.

تبصره ۳٫ تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی می باشد. [۲۰]

حسابداری شرکتهای تعاونی


۱- اصول حسابداری جلد دوم (عزیز نبوی)

۱- تئوری حسابداری – هندریکسون

۲- تئوری حسابداری – هندریکسون

۳- مؤلف در نظر فوق در این کتاب مصر نمی باشد ولی اساتید بسیاری از دانشگاههای معتبر دنیا نظریه فوق را اظهار نموده و در کتاب حسابداری میانه ۱ (براساس نظام دانشگاهی) مؤلف اقدام به جمع آوری مدارک کافی در این زمینه نموده است که بیاری خداوند در آینده نزدیک چاپ خواهد گردید.

۴- Knowlcdge

1- بند الف ماده ۲ دستورالعمل تشکیل تعاونی ها

۲- بند ب ماده ۲ دستورالعمل تشکیل تعاونی ها

۳- ماده ۹ قانون بخش تعاون

۴- بند ب ماده ۲ دستورالعمل تشکیل تعاونی ها

۱-  ماده ۴ دستورالعمل تشکیل تعاونی ها

۱- حداقل تعداد اعضاء در شرکت تعاونی مسکن عام در هنگام تشکیل ۵۰۰ نفر. در تعاونی توزیعی مسکن خاص کمتر از ۵۰۰ نفر مجاز است (تبصره ۴ ماده سه دستورالعمل تشکیل تعاونی ها).

۲- در تعاونی های عام ترکیبی (تولیدی _ توزیعی).. عضویت ازاد است، قسمتی از سرمایه شرکت به عموم عرضه می شود، حداقل تعداد اعضاء ۵۰۰ نفر (تبصره ۱ ماده سه دستورالعمل تشکیل تعاونیها)، و حداقل تعداد اعضاء در تعاونی تولیدی و توزیعی خاص ۷ نفر.

۳- تعداد اعضاء در تعاونی توزیعی مسکن حداقل ۷ و حداکثر ۵۰۰ نفر می باشد. تعداد اعضاء در تعاونی توزیعی مصرف حداقل ۲۵۰ نفر است.

۱- ماده ۵ دستورالعمل تشکیل تعاونی ها.

۲ – ماده ۱۶ قانون تعاون.

۱- ماده ۱۸ قانون تعاون

۲- ماده ۲۱ قانون تعاون

۳- ماده ۲۳ قانون تعاون

۱- ماده ۳۱ قانون تعاون

۱- ماده ۵۱ و ۵۲ قانون تعاون

۲- ماده ۳۲ قانون تعاون

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حسابداری شرکت ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.