مقاله حشره شناسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حشره شناسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و داری ۶۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حشره شناسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

اهمیت حشرات در زندگی انسان. ۱

رده حشرات (Class Insecta . Insects) 2

اشکال مختلف حشرات.. ۴

صفـــات اختصــاصی.. ۵

انــــدازه ۷

ملــخ معمـــولی (The grasshopper = locust) 8

مشخصات خــارجی.. ۸

عضــــلات.. ۱۳

دستگــاه گـــوارش… ۱۵

دستگـــاه گردش خــون. ۱۶

دستگـــاه وازنـــش… ۱۹

دستگـــاه عصبــی.. ۱۹

اندامهــای حســـی.. ۲۰

دستگـــاه تولیــد مثـــل.. ۲۱

وضـــع طبیعـــی.. ۲۲

زنبـــور عســـل.. ۲۷

ســاختمان و عمـــل.. ۳۰

عســــل.. ۳۴

تولیـــد مثـــل.. ۳۶

کنــــــدو ( Hive ) 38

حشــرات دیگـــر. ۳۹

رنــگ آمیـــزی.. ۴۰

عکــــس… ۴۳

انتشـــــار ۴۴

وجــود فصلـــی.. ۴۵

ادراکــات حســی و رفتــار ۴۵

پـــــرواز ۴۷

نگهــــداری آب.. ۴۷

غــــــذا ۴۸

دشمنــان حشـــرات.. ۴۸

تکثیـــــر. ۴۹

بکــرزایی ( Parthenogenesis ) 49

حالت انگلــی و فوق انگلی با انگلی ثانوی.. ۵۰

حشراتی که در گیاهان ایجاد برآمدگی می‌کنند. ۵۰

تعــداد نسل.. ۵۱

رشــد و نمــو و دگردیسی.. ۵۱

شکــل.. ۵۳

حشرات اجتماعی.. ۵۶

روابـط حشــرات با انســان. ۵۷

حشرات سنگواره ۶۳

منــابع و مــأخــذ. ۶۵

اهمیت حشرات در زندگی انسان

حشرات از قدیمی ترین ساکنین کرة زمین بوده و بیشتر از دویست و پنجاه میلیون سال است که در روی این سیاره سکونت دارند این جانوران که به علت ساختمان حلقه‌ای بدن و پوشش سخت و غیر قابل نفوذ خود بی شباهت به سربازان زره‌پوش قدیمی نمی‌باشند بوسیلة فعالیتهای خود در جهت های مختلف یکی از دشمنان سرسخت و دائمی انسان محسوب شده و تمام فعالیتهای حیاتی و سلامتی انسان و جانوران اهلی را بطور مستقیم یا غیر مستقیم تهدید می‌نمایند .

بیماریهای مالاریا ، تیفوس ، طاعون ، تب و بسیاری دیگر از بیماریهای انگلی و واگیر در انسان و جانوران اهلی بوسیلة حشرات انتقال پیدا کرده و از این جهت حشرات عامل انتشار و بروز اپیدمی این بیماریها می‌باشند مثلاً تنها مگس معمولی (Musca domestical) به صورت یک آفت جهانی و همه جائی عامل انتشار عده کثیری از بیماریهای وخیم از قبیل تیفوئید ، اسهال خونی ، تراخم ، پیان و غیره می‌باشد .

بیماری مالاریا (Paludisme) که بوسیله پشه معروف به آنوفل در انسان انتقال می یابد . در طی تاریخ بیش از هر بیماری دیگر موجب تلفات جمعیتهای انسانی بوده است و در کشورهای مالاریا خیز مبارزه بر ضد این بیماری مخصوصاً از طریق از بین بردن ناقل آن موجب کاهش مرگ و میر بین مبتلایان مخصوصاً اطفال گشته و باعث افزایش جمعیت و بالا رفتن قدرت کار و تولیدات کشاورزی و صنعتی شده است . اپیدمی تیفوس که تا جنگ بین المللی اخیر یکی از عمومی ترین و مهلک ترین بیماریهای اردوگاهها و زندانها و اجتماعات فقیر به شمار می رفت امروزه در نتیجه مبارزه بر ضد ناقل آن یعنی شپش بوسیله د.د.ت تقریباً ریشه کن شده است .

خسارت و تهدید حشرات مخصوصاً از طریق فعالیتهائی که این جانوران روی نباتات از موقع کاشت تا برداشت و همچنین محصولات انباری انجام می دهند قابل توجه می باشد . این جانوران بوسیله تغذیه از قسمتهای مختلف نباتی مانند برگ ، گل ، میوه ، شاخه ، تنه ، ریشه و یا مکیدن شیره نباتی اغلب موجب نابودی کامل و یا ضایع شدن نسبی محصولات کشاورزی می گردند .

حشرات همچنین از طریق نقل و انتشار بیماریهای مختلف نباتی از نوع ویروسی ، باکتریائی و قارچی موجب بروز اپیدمی های وخیمی در نباتات زراعتی میگردند که به نوبه خود حائز اهمیت زیاد می‌باشند .

حشرات با وجود تخریبهای فوق العاده‌ای که در زمینه ‌های مختلف بر علیه انسان به عمل می آورند در بعضی موارد از طریق شکار یا انگلی کردن گونه‌های مضر و یا از طریق فرآورده‌هائی مانند ابریشم و عسل و همچنین به علت ژلی که در گردافشانی گلها دارند مفید بوده و مورد استفاده و حمایت انسان می باشند . (اقتباس از منبع (۲)) .

 رده حشرات (Class Insecta . Insects)

ملخها ، مگسها ، شپشها ، پروانه ها  ، سوسکها ، زنبورعسلها و بسیاری از جانوران دیگر ردة حشرات را تشکیل می دهند . انواع مختلف حشرات در شکل ۴۱ نشان داده شده است .

( در لاتین «Insecta» به معنی « بریده شده به قسمتهای متمایز» است ) این رده دارای بیش از ۶۷۵۰۰۰ گونه می باشد . این جانوران فراوانترین و کثیرالانتشارترین جانوران زمینی می باشند و بی مهرهگان عمده‌ای هستند که می توانند در محیطهای خشک زندگی کنند و تنها بی مهرگانی هستند که قادر به پرواز می باشند . وجود خواص و عادات مخصوص آنها به علت پوشش کیتینی بدن آنها می‌باشند . که این پوشش بدن حشرات اندامهای داخلی را در برابر صدمه و اتلاف رطوبت حفاظت می نماید . بالها از امتداد و توسعة این پوشش تشکیل می شود . لوله های نایی ، آنها را به دمزدن در هوا قادر می سازد . توانایی پرواز ، به حشرات امکان می‌دهد که به سهولت غذای خود را پیدا کنند و تحت شرایط مساعد می توانند به سرعت تکثیر یابند . حشرات در همه جا بجز دریا فراوان می باشند  انواع مختلف آنها به زندگی در آبهای شیرین ، شورطعم ،درخشکی ، در روی یا پیرامون انواع گیاهان و در خارج یا داخل بدن جانوران دیگر سازگار شده‌اند . انواع حشرات از اندام ها و قسمت های مختلف گیاهان مانند ریشه ها ، ساقه ها ، برگها ، دانه ها ، میوه ها و غیره تغذیه می کنند ، بسیاری از حشرات گل نشین و یا گل دوست به گرده‌افشانی گلها کمک می کنند .

عده ای از حشرات بافتها ، مایعات و مواد دفعی جانوران را مورد استفاده قرار می دهند و حشرات لاشه خور ، جانوران و گیاهان مرده را به مصرف می رسانند .

 اشکال مختلف حشرات

۱- نیم بالان (Hemiptera)  «Stink bug»          ۲- هم بالان (Homoptera) «Froghopper»

۳- دو بالان (Diptera) «Gnat»                       ۴- لوله بالان (Siphonaptera) «Flea»

۵- کتاب خوران (Corrodentia) «Booklouse»   ۶- شپشها (Anoplura) «Crab louse»

۷- پئست خورات (Mallophaga) «Biting louse»  ۸- نازک بالان (Hymenoptera) «Bumble bee»

۹- پوست بالان (Dermaptera) «Erwig»         ۱۰- حاشیه بالان (Thysanoptera) «Thrips»

۱۱- فلس بالان (Lepidoptera) «Moth»         ۱۲- راست بالان (Orthoptera) «Cricket»

۱۳- دراز بالان (Mecoptera) «Scorpionfly»   ۱۴- موی بالان (Tricoptera) «CADDISFLY»

۱۵- جور بالان (Isoptera) «Termite»            ۱۶- قاب بالان (Coleoptera) «Click beetle»

۱۷- زی بالان (Embioptera) «Embiid»         ۱۸- باف بالان یا بهاره ها (Plecoptera) «Stonefly»

۱۹- رگ بالان (Neuroptera) «Lacewing»    ۲۰- موی دمان (Thysanura) «Firebrat»

۲۱- فنر دمان یا دم پایان (Collembola) «Springtail»  ۲۲- سنجاقها (Odonata) «Damselfly»

۲۳- بی شاخکان (Protura) «Proturan»        ۲۴- زود میران (Ephemeroptera) «Mayfly»

۲۵- پیچیده بالان (Strepsiptera ) «Twisted wing»

حشرات انگل در تخمها ، لاروها یا بالغهای حشرات دیگر و در بسیاری جانوران و گیاهان دیگر زندگی می کنند . بعضی از حشرات بیماریهای ناشی از ویروسها باکتریها و یا جانوران تک یاخته ای یا غیره را به گیاهان و جانوران و انسان منتقل می سازند . حشرات نیز به نوبه خود توسط حشرات دیگر عنکبوتها ، عقربها و بسیاری مهره‌داران از ماهیها تا پستانداران خورده می شوند . گونه های شکاری و انگل در تغذیه تعداد حشرات دیگر اهمیت فراوان دارند . حشره شناسی (Entomology) ( به یونانی Entomon = حشره + logy = دانش ) علمی است که خصوصیات حشرات را مورد بحث قرار میدهد . بسیاری از حشره شناسان (Entomologists) صرفاً به مطالعات علمی اشتغال دارند و عده‌ای دیگر به زمینه های عملی می پردازند . حشرات به علت تعداد زیاد و روابط آنها با انسان ، دارای اهمیت اقتصادی بزرگی هستند بعضی از آنها برای انسان مفید و بسیاری نیز مضرند .

 صفـــات اختصــاصی

 

70,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی حشره شناسی آفات گیاهی و حشره کشها
 • مقاله کشاورزی کامل
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.