مقاله حقوق بین الملل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله حقوق بین الملل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حقوق بین الملل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

    مقدمه…..۱
خصوصیات حقوق بین الملل۲
قلمرو حقوق بین الملل…..۳
مبانی حقوق بین الملل…..۴
اقسام حقوق بین الملل…..۵
تدوین حقوق بین الملل….۵
چگونگی شکل گیری حقوق روابط بین الملل…..۶
رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی…..۷
تابعین حقوق بین الملل….۷
منابع حقوق بین الملل…..۸
حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد.۱۰
طبقه بندی سازمانهای بین المللی…..۱۳
منابع۱۵

منابع

[۱] . ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ بیستم، ص ۷٫

[۲] . عمادزاده، محمدکاظم؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات اتا، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص ۱۷٫

[۳] .ضیائی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، ص ۸٫

[۴] . عالیخانی، محمد؛ حقوق بین الملل، تهران، خط سوم، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص ۶۰٫

[۵] . موسی زاده، رضا؛ کلیات حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۶، چاپ اول، جلد اول، ص ۷٫

[۶]. عمادزاده، محمدکاظم؛ پیشین، ص ۱۸٫

[۷] . صفدری، محمد؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۰، چاپ اول، جلد اول، ص ۲۳٫

[۸] . موسی زاده، رضا؛ پیشین، ص ۱۲٫

[۹] . خلیلی، محمدحسین؛ حقوق بین الملل، تهران، انتشارات پاژنگ، ۱۳۷۷، چاپ اول، ص ۱۲٫

[۱۰] . عمادزاده، محمدکاظم؛ پیشین، ص ۷۰٫

[۱۱] . ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ پیشین، ص ۷۰٫

[۱۲] . برانلی، ایان؛ حقوق بین الملل در واپسین سالهای قرن بیستم، ترجمه صالح رضایی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص ۴۶٫

[۱۳] . عالیخانی، محمد؛ پیشین، ص ۱۰۸٫

[۱۴] . موسی زاده، رضا؛ پیشین، ص ۹۰ و ۱۲۴٫

[۱۵] . آکهرست، مایکل؛ کلیات نوین حقوق بین الملل، ترجمه دکتر سهراب داراب پور، تهران، انتشارات جهان معاصر، ۱۳۷۲، چاپ اول، ص ۵۰٫

[۱۶] . عمادزاده، محمدکاظم؛ پیشین، ص ۲۶ و ۸۳٫

[۱۷] . ثریائی، حسین؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشر قومی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۶۶٫

[۱۸] . ضیائی بیگدلی؛ محمدرضا، پیشین، ص ۱۵۸٫

[۱۹]حقوق بین الملل عمومی – دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

مقدمه

حقوق بین الملل «  International law» مجموعه قواعد و مقدرات لازم الاجرایی که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بین المللی است.[۱] که هدف از وضع آنها تأمین آسایش همۀ ملل جهان می‌باشد.[۲] اصطلاح حقوق بین الملل، اقتباس و ترجمه کلمه لاتین jus gentium (حقوق ملل) است که در ضمن اینکه مربوط به روابط میان کشورها در زمینه‌های خصوصی و عمومی بود، در عین حال بیگانگان را نیز در پی می‌گرفت و در مقابلش jus civile (حقوق مخصوص اتباع رومی) قرار داشت.[۳] اوپنهایم حقوق بین الملل را حقوق ملت‌ها می‌نامید. برای اولین بار در سال ۱۷۸۰ جرمی بنتام، اصطلاح International law را به کار برد.[۴]

جامعه بین الملل اجتماعی است که در اساس از همکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کشورها به وجود آمده است. این جامعه از لحاظ جغرافیایی، واحد و جهانی و از نظر اجتماعی، متفاوت و از جهت حقوقی، مساوی است.[۵]

خصوصیات حقوق بین الملل

 ۱٫   قانون‌گذار

قواعد حقوق بین الملل بر خلاف قواعد حقوقی داخلی که به وسیله قوه مقننه در داخل یک کشور وضع می‌گردد، توسط قانونگذار بین المللی تنظیم نمی‌شود بلکه خود کشورها خالق و مجری آن می‌باشند.

۲٫   ضمانت اجرا؛

مقررات این حقوق به علت فقدان یک قوه مجریه فوق کشورها، ضمانت اجرای چندان موثر ندارد.

 ۳٫   دخالت قضات؛

دخالت قاضی در حل و فصل دعاوی بین المللی منوط به توافق و رضایت اصحاب دعوا است.[۶]

 عوامل ایجاد و تحول قواعد

۱-    عامل تاریخی؛

تاریخ تحول حقوق بین الملل نشان می‌دهد این حقوق در قرن ۱۶ با پیدایش دول مستقل که تازه از قید تسلط پاپ و امپراطور رهائی یافته بودند، به وجود آمد و در آغاز تشکیل تحت تأثیر قواعد حقوقی موجود (حقوق داخلی ممالک اروپائی و حقوق رم) قرار گرفت.

 ۲-    عامل جغرافیائی؛

بسیاری از عقاید جغرافی دانان مشهور تأثیر زیادی در ایجاد و تکامل بعضی از قواعد حقوقی بین الملل داشته است چنانکه در حقوق بین الملل دریائی اختلاف اوضاع جغرافیایی ممالک مختلف موجب تغییر حد آبهای ساحلی شده است.

 ۳-    عامل سیاسی؛

حقوق بین الملل تحت تأثیر شدید حوادث سیاسی است که در نتیجه آشکار این تأثیر عدم رعایت قواعد حقوق بین الملل از طرف بعضی از دول جهان و انحراف از اصول حقوقی به علت ملاحظات سیاسی می‌باشد.

 ۴-    عامل علمی و فنی؛

امروزه ترقیات حیرت انگیزی که در زمینه علم و صنعت نصیب بشر شده است بر حقوق بین الملل تأثیر زیادی گذاشته است مانند اختراع هواپیما و یا انرژی اتمی.[۷]

 قلمرو حقوق بین الملل

اوپنهایم قائل به ۳ نوع حقوق بین الملل است.

 ۱-    حقوق بین الملل جهانی؛

این حقوق شامل قواعدی است که رعایت آنها برای همۀ دول متمدن بدون استثنا لازم است مانند منع بردگی – اصل تمامیت ارضی کشورها

 ۲-    حقوق بین الملل عام؛

شامل قواعدی است که رعایت آن برای تعداد بسیاری از کشورها از جمله قدرت‌های بزرگ الزامی است مانند قواعد مقاوله نامه‌های ۱۹۴۹ ژئو راجع به رفتار با اسیران و زندانیان زمان جنگ

 ۳-    حقوق بین الملل خاص؛

قواعدی که بین دو یا چند کشور در یک منطقه خاص جاری می‌شود که البته نباید مغایر قواعد جهانی باشد.

 مبانی حقوق بین الملل

در دکترین کلاسیک دو جریان فکری مختلف در ارتباط با اساس و مبنای حقوق بین الملل مطرح شده است:

 ۱-    مکتب حقوق وضعی

بر این اساس، حقوق بین الملل بر اراده کشورها استوار است. موزر از طرفداران این مکتب است.

 ۲-    مکتب حقوق طبیعی؛

مبنای حقوق بین الملل خارج از اراده بشری و مستقل از اراده دولت‌هاست. ویتوریا طرفدار این مکتب است که مجموعه قواعدی است که عقل طبیعی بین ملت‌ها برقرار کرده و بر آنها تحمیل می‌کند.[۸]

 اقسام حقوق بین الملل

۱-    حقوق بین الملل عمومی

حقوقی است که عمدتاً تنظیم کنندۀ‌ روابط میان کشورها و سازمان‌های بین المللی است.

 ۲-    حقوق بین الملل خصوصی؛

حقوقی می‌باشد که صرفاً روابط میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را قانونمند می‌کند.

 تدوین حقوق بین الملل

تدوین عبارت است از تبدیل قواعد و مقررات عرفی به قواعد نوشته با هدف وحدت جوامع بشریت و ایجاد وحدت حقوقی می‌باشد.[۹] هوگو گروسیوی حقوقدان معروف هلندی که پدر حقوق بین الملل لقب گرفته است اولین کسی است که قواعد حقوق بین الملل را جمع آوری و تنظیم نمود و در سال ۱۶۲۵ در کتاب خود به نام جنگ و صلح منتشر کرد. کار تدوین قواعد عرفی حقوق بین الملل در حلول قرن ۱۹ و آغاز قرن ۲۰ به طور پراکنده وسطحی با کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و۱۹۰۷ دنبال شد.

پس از جنگ جهانی اول، نخست جامعه ملل کار تدوین را به عهده گرفت ولی اقداماتش با شکست مواجه گردید. پس از آن سازمان ملل به اقدامات جامعه ملل نیرویی تازه داد و تدوین حقوق را یکی از اهداف اصلی سازمان دانست و از این رو صراحتاً در این باره به مجمع عمومی صلاحیت داده شده است که این مجمع در سال ۱۹۴۸ کمیسیون حقوق بین الملل را تشکیل داد که گام‌های موثری در تدوین حقق بین الملل برداشته است.[۱۰]

چگونگی شکل گیری حقوق روابط بین الملل

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حقوق بین الملل
 • مقاله حقوق بین الملل
 • برچسب ها : , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.