مقاله خاک و کویر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله خاک و کویر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله خاک و کویر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

پیشگفتار. ۱

بخش اول. ۲

خاک را دریابیم. ۲

آغازه ۳

شناخت خاک… ۴

عوامل گوناگون محیطی و تأثیر آنها در تحول و تشکیل خاک… ۶

الف:عناصر آب وهوایی.. ۷

ب: موجودات زنده ۹

هوموس چیست؟. ۹

ج:  نوع سنگها ۱۱

د: آبهای زیرزمینی.. ۱۲

ه: ناهمواریها ۱۳

و: انسان. ۱۳

ز: زمان. ۱۴

تغییرات منفی خاک… ۱۵

الف:  بارندگی و آبیاری زیاد. ۱۶

راههای جلوگیری از کم شدن ذخیرة بازی و موادغذایی.. ۱۸

راههای حفظ و افزایش هوموس خاک… ۲۰

ب: خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی.. ۲۲

ج: خودداری از کشت گیاهان وجینی به صورت متمادی در یک زمین. ۲۳

د: خودداری از مصرف بقایای گیاهی بعنوان ماده سوختنی.. ۲۳

ه: خودداری از چرانیدن احشام در زمین پس از جمع آوری محصول. ۲۳

راههای ورود علفهای هرز به زمین. ۲۸

عدم رعایت تناوب در کشت.. ۲۹

شخم نامناسب با ابزارقدیمی.. ۲۹

چه خاکی آلوده است؟. ۳۱

آلوده کننده های خاک کدامند؟. ۳۱

ب: زباله ها و فاضلاب  ها ۳۲

ج: آلاینده های کشاورزی: ۳۲

کودهای شیمیایی: ۳۳

سموم: ۳۳

راههای پیشگیری از آلودگی های کشاورزی.. ۳۴

شور و قلیایی شدن خاک ها ۳۵

چه خاکی شور یا قلیایی است؟. ۳۵

عوامل شوری یا قلیایی بودن خاک… ۳۵

مقایسه خاک شور باخاک قلیایی.. ۳۶

نمک های زیان آور و بی ضرر خاک… ۳۶

چگونگی شور و قلیایی شدن خاک ها: ۳۷

شور و قلیایی شدن مصنوعی.. ۳۸

آبها چگونه شور می شوند؟. ۳۸

طبقه بندی آبهای شور. ۳۸

تأثیرات نامطلوب شوری خاک… ۳۹

الف: تأثیر شوری برکمیت و کیفیت محصول. ۳۹

ب: تأثیر شوری درنامساعدشدن شرایط زیست و پیشروی کویر. ۴۰

بخش دوم. ۴۱

«عمران کویر» ۴۱

شورِ شیرین. ۴۱

آغازه ۴۲

اصلاح خاک… ۴۴

اقدامات لازم جهت اصلاح خاک… ۴۵

انواع زهکش ها ۴۶

زمان مناسب برای شستشو. ۵۳

مقایسه روش کرتی و نشتی: ۵۸

معایب روش کرتی: ۵۸

راهکار مناسب جهت بکارگیری روش کرتی و نشتی.. ۵۹

تداوم اصلاح. ۶۱

خاک های شور ایران و چگونگی شورشدن آنها ۶۳

علل شوری خاک در ایران. ۶۳

منابع : ۶۶

پیشگفتار

به حکم وظیفه جهت ارائه تحقیق به موضوعات مخلتفی فکر کردم ولی خوشبختانه در نهایت حکم وظیفه جای خود را به حکم علاقه داد و بیش از  همه سه موضوع نظرم را به خود جلب کرد – جمع آوری اطلاعات در مورد پرورش و نگداری گلهایی که قدمت داشته و از کودکی علاقه زیادی به آنها داشتم.

–        مبارزه بیولوژیکی با آفات کشاورزی

–         احیای کویر

–         در رابطه با موضوع اول جز در چند مورد مطالب زیادی نیافتم.

–        در مورد موضوع دوم هیچ چیز نیافتم

در رابطه با موضوع آخر موفق به یافتن مطالبی در سایت های اینترنتی و چند کتاب البته نه چندان جدید شدم که خوشبختانه از نظر نحوه نگارش و ارائه مطالب بسیار خوب و حتی به کتب جدید نیز ارجحیت داشتند. بنابراین حین موضوع را اصل قرار داده و به جمع آوری اطلاعات در این زمینه پرداختم. البته چون به مطالب جامعتری دست یافتم احیا( عمران) کویر را بخشی از تحقیق قرار داده و« خاک و ما» را جهت عنوان کلی درنظر گرفتن که شامل دو بخش« خاک را دریابیم» و« عمران کویر، شور شیرین» می باشد. امیدوارم که مورد تأئید استاد گرامی نیز قرار گیرد.

 بخش اول

خاک را دریابیم

 آغازه

 زمین که خود به ظاهر جماد و بی جان می نماید پناهگاه موجودات زنده و منشأ رویش و بالندکی و بستر و زیست گاه امن گیاهان و جانوران و انسان بوده و از آنچه را  که در اختیار داشته و دارد به موقع و به اندازه و با کمال سخاوت به هر خواهنده ای هدیه کرده و می  کند.

 و اما انسان!

با کمال تأسف باید گفت که انسان امروزی در مقابل دریافت تمامی هدایای بی دریغ  زمین که خود شعاعی از لطف و رحمت پروردگارند، جز فقر و نابودی ارمغانی برای آن نداشته و باخودخواهی، کوته نظری، لحظه نگری و بی توجهی به چشم انداز دور عملکرد غیر عادلانه و غیرمنطقی خود نه تنها داشته های زمین را به نابودی کشانده بلکه عدم سلامت جهانی را نیز در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بهداشتی عاید بشر کرده است. والحق نیز اندیشیدن به منافع آنی و نادیده گرفتن عواقب آن در ر درازمدت نتیجه ای جز این نباید داشته باشد. پس بیائیم همه با هم دست به سوی آن یکتای لطیف بلندکرده و از او بخواهیم که انسان را از این همه خودخواهی و لحظه اندیشی نجات داده و او را بیش از پیش متوجه روح لطیف ولی خفته و غبارگرفته خویش گرداند تا شاید با خود و سرشت خود و با طبیعت پیرامون جز این باشد که هست.

  خاک این گنجینه حیات؛ نزد انسان به ودیعه گذاشته شده است.  البته ودیعه ای با حق استفاده از طرف خاک مالک حقیقی. پس انسان نه تنها به عنوان یک امانتدار موظف به حفظ آن است بلکه باید تلاش کند تا بهتر از آنچه که پیشنیان تحویل گرفته، به آیندگان تحویل دهد.

لازمه حفظ و حفاظت از خاک شناخت آن در جنبه های مختلف تشکیل، حاصلخیزی، کاهش حاصلخیزی، آلودگی ها و عوامل مثبت و منفی مؤثر در آن می باشد و این شناخت در نهایت باید منجر به ارائه راهکار هائی مناسب جهت تقویت عوامل مثبت و سازنده و تضعیف و دفع عوامل منفی و مخرب گردد.

 شناخت خاک

 خاک سطحی ترین قسمت پوستة جامد زمین است که به صورت لایه نازکی سنگهای زیرین را پوشانده است.

 ضخامت این لایه در شرایط مختلف معمولاً از(۲-۵/۰) متر متغیر بود و در مواردی به کمتر از ۵/۰  متر هم می رسد.

 قشر خاک بین آتمسفر یعنی پوشش هوایی زمین و بخش سخت و تخریب نشده زمین یعنی لیتوسفر قرار دارد. این لایه علیرغم ضخامت بسیار ناچیز خود در مقایسه با سایر لایه ها، منبع تولید و درآمد و محل زندگی موجودات زنده بوده و اساس تمدن مادی است.

 خاک حاوی مواد معدنی( ریگ، شن، ماسه و رس) و مواد آلی( بقایای گیاهی و جانوری) و آب وهوا می باشد.

حال ببینیم که خاک چگونه تشکیل شده و در تعامل با عوامل گوناگون چه وضعیتی پیدا می کند.

 لایه ها و محیط های تشکیل دهنده خاک و یا مرتبط با آن عبارتند از:

–        آتمسفر : (هوا و آب نزولات جوی)

–        لیتوسفر: سنگهای تحخریب نشده

–        بیوسفر: گیاهان و جانوران و موجودات ذره بینی

–         مجموع محیط ها یا لایه های فوق پدوسفر یعنی محیط واقعی خاک را تشکیل می دهند.

–      خلاصه اینکه خاک از مواد و قسمت های مختلفی تشکیل شده و تحت تأثیر عناصر آنها در حال تغییر و تکامل دائمی است. البته تغییرات با هدف رسیدن به نقطه و یا شکل خاصی صورت نمی گیرد، بلکه مداوم بوده و به منظور برقراری توازن و تعادل بین تخریب و تشکیل صورت گرفته و پیوسته تکرار می شود.

–     بعنوان مثال در اثر عواملی موادی مانند آهن، آلومینیوم، رس و ماده هوموسی که از اجزاء خاک هستند پدید می آیند. ولی این مواد به همین شکل و صورت ثابت در زمین باقی نمی مانند بلکه آنها نیز علاوه بر کاربردهای اولیه تغییر وتحول یافته یا روی خاک انباشته شده یا به زیر خاک انتقال می یابند و با تخریب و تجزیه مود جدیدی را بوجود می آورند.

 بنابراین خاک برخلاف سنگ یک ماده کامل و تمام شده نیست بلکه پیوسته تغییر وتکامل یافته وطبق اصول و قواعد صحیح خود را با تغییرات داخلی و خارجی تطبیق داده وهرگز به سکون نمی رسد.

 عوامل گوناگون محیطی و تأثیر آنها در تحول و تشکیل خاک

 

70,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت عوامل و فاکتورهای خاکزایی
 • مقاله افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک
 • پایان نامه اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف
 • مقاله انگلیسی اثر عمق خاک روی پاسخ لرزه ای غیرارتجاعی سازه ها با ترجمه فارسی
 • مقاله روانگرایی در خاک ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.