مقاله خبرگزاری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تحریم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تحریم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده :. ۱

فصل اول: مقدمه. ۳

طرح مساله. ۳

پیشینه نظری تحقیق.. ۵

برجسته سازی در رسانه های نوین: ۱۳

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع.. ۱۷

خبر چیست؟. ۱۷

ارزشهای خبری :. ۱۷

کارکردهای ارزشهای خبری.. ۲۰

عوامل تغییردهنده‌ی ارزشهای خبری.. ۲۱

خبرگزاری چیست ؟. ۲۱

انواع خبرگزاری.. ۲۶

پیدایش خبرگزاری ها. ۲۷

خبرگزاری در ایران.. ۳۰

طرز کار خبرگزاری ها. ۳۱

نوشتن برای خبرگزاری ها. ۳۴

شیوه ی خبر نویسی در خبرگزاری ها. ۳۵

گزارش نویسی در خبرگزاری.. ۳۷

خبرنگاری در خبرگزاری.. ۳۷

واحد مرکزی خبر. ۳۸

نقش خبرگزاریهای بزرگ در تعاملات بین المللی.. ۳۸

دلایل به وجود آمدن خبرگزاریها. ۳۸

تاریخچه خبر گزاریها. ۳۹

نظم بین المللی برای اطلاعات وارتباطات.. ۳۹

وظایف خبر گزاریها در سطح جهان.. ۴۰

خبرگزاریها این موارد را در دستور کار خود قرار داده و سعی در پوشش سریع آن دارند.. ۴۱

انواع خبرگزاریهای بین المللی.. ۴۱

اولین آژانسهای خبری.. ۴۲

حوزه فعالیت آژانسهای خبری.. ۴۲

خبرگزاری فرانس پرس(AFP). 42

خبرگزاری رویتر. ۴۳

خبرگزاری آسوشیتدپرسAP.. 43

خبرگزاری یونایتدپرس… ۴۳

خبرگزاریپارس (ایرنا). ۴۴

کارآیی سیاست تحریم اقتصادی.. ۵۰

انواع تحریم ها. ۵۴

شرایط موفقیت.. ۶۱

تحریم اقتصادی ایران.. ۶۸

هزینه ایران.. ۷۴

هزینه آمریکا. ۷۷

تاثیر. ۷۸

مطلوبیت نسبی.. ۸۰

قطعنامه شورای امنیت.. ۸۱

چشم انداز قطعنامه شورای امنیت.. ۸۵

روش شناسی.. ۸۹

جامعه آماری و نمونه گیری.. ۸۹

واحد تحلیل.. ۹۰

روش نمونه گیری:. ۹۱

فصل سوم : استخراج داده ها. ۹۲

تعداد خبر های موجود در خبرگزاری ها به تفکیک… ۹۲

سئوالات تحقیق.. ۹۲

فرضیه های تحقیق :. ۹۴

یافته های تحقیق :. ۹۵

تحلیل و تفسیر داده ها :. ۹۵

نتیجه گیری :. ۱۰۱

منابع:. ۱۰۲

چکیده :

از هنگامی که تحریم اقتصادی آمریکا در مورد ایران به اجرا گذاشته شد سوال های زیادی در باره آن مطرح شده است عده ای از منظر ابزار سیاست خارجی در باره تحریم اقتصادی بحث کرده اند برخی نیز تحریم اقتصادی را جایگزینی برای ابزار نظامی لحاظ نمودند بدین معنی که آمریکا هم چنان به دنبال نفوذ و مداخله در جمهوری اسلامی ایران است و مناسبترین ابزار اقتصاد است .

با این که جمهوری اسلامی ایران سالهاست که هدف تحریم های اقتصادی است کم تر با دید علمی به این مساله توجه شده تقریبا همه بحث ها در خصوص تحریم ،توصیفی و یا خبری است بررسی تحلیل محتوای کمی و کیفی خبر گزاری های داخلی نشان داد که کمتر با دید علمی به مسئله تحریم پرداخته شده و و هر شخصیتی به خود اجازه داده در مورد تحریم اعمال نظر نماید تعداد اخبار و مطالب خبرگزاری های داخلی در مورد تحریم گواه این مدعاست .

فصل اول: مقدمه

طرح مساله

پیشرفت های قرن اخیر تا حدود زیادی مدیون پیشرف در فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است.

فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، حیات بشر در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را دستخوش تغییر کرده و سرعت تحولات را نسبت به قبل به شکل غیر قابل تصوری افزایش داده اند.

این پیشرفت اگر چه از کشورهای توسعه یافته و کشورهای مرکز نشات گرفته، اما مانند تمامی پیشرفتهای علمی به کشورهای پیرامونی سرریز شده است اکنون فرصت ها و تهدید های فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی نوین به محور مباحث محافل علمی عرصه های مختلف تبدیل شده است.

رسانه ها با توسعه خود حداقل موفق به تحقق دو چیز شده اند: یکی منحرف کردن زمان و توجه از سایر فعالیت ها به سوی خودو دیگری ایجاد مجرایی برای رساندن اطلاعات مورد نظر خود برای تحقق ایده ها و اهدافشان. به منظور دستیابی به هدف نفوذدر افکار عمومی، آنها از روش ها و فنون مختلفی استفاده می کنندکه یکی از این فنون، برجسته سازی اخبار است سورین و تانکارد ( ١٣٨۴ )

 در اینباره می گویند که “امروزه رسانه ها جهان را تسخیر کرده اند، اگرچه این رسانه ها به مخاطبان خود نمی گویند که چگونه فکر کنند، اما به طرز خیره کننده ای در گفتن این که به چه فکر کنند، موفق اند فرآیند برجسته سازی با بزرگ و کوچک نمایی رویدادها و درجه بندی موضوعات در رسانه ها سعی می کنند که رویداد را در ذهن مخاطب برجسته سازند که این امر در راستای القای دیدگاه رسانه به مخاطب نیز هست (شکرخواه، ٩۴:١٣٧۴)

یکی از موضوعاتی که طی چند سال اخیر در صدر مسایل مهم سیاست خارجی و همچنین رسانه های کشورهای بزرگ دنیاقرار گرفته، برنامه تحریم ایران است. موضوع مرتبط با این برنامه ها به طور برجسته از سال ٢٠٠٢ میلادی در محافل سیاسی و در میان افکار عمومی دنیا مطرح شد و از آن پس به دلیل مبارزه با تروریسم جهانی، ایران زیر ذره بین قرار گرفت.

برنامه اتمی ایران وتحریم ایران  یکی از مهم ترین خبرها در داخل کشور و همچنین در سطح بین المللی بوده است.

 به طوری که اهمیت این موضوع محدود به ایران نمی شود و هیچ موضوع مربوط به ایران تاکنون این چنین در سطح بین المللی اهمیت پیدا نکرده است. از زمان مطرح شدن این مسئله، کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده، واکنش های تندی را علیه این برنامه ها ابراز و به تبع آن رسانه های غربی نیز سعی در برجسته سازی آن کردند در مسئله هسته ای ایران از مطبوعات، تلویزیون، ماهواره، شبکه های اطلا ع رسانی و اینترنت استفاده گسترده ای می شود،به طوری که قدرت های مزبور با دست یازیدن به روش ها و الگوهای اطلاع رسانی و خبررسانی به بیان نقطه نظرات، تمایلات وسیاست های خود می پردازند و از سوی دیگر سعی می شود که با استفاده از رسانه ها، نقطه نظرات مسئولان جمهوری اسلامی ایران برجسته و نظرات طرف های مقابل نقد شود. در این خصوص “بارها دولتمردان ایران اعلام کرده اند که هدف از دنبال کردن برنامه های اتمی، مقاصد صلح طلبانه است ولی ایالات متحده و هم پیمانان این کشور بر این اعتقادند که هدف ایران(. از پیگیری این برنامه ها، دست یابی به جنگ افزار اتمی است” پرونده هسته ای ایران، ۵:١٣٨۶)

بنابراین انجام این پژوهش در این برهه زمانی، با در نظر گرفتن تکرار اخبار مرتبط با این پروند ه از سوی رسانه های ضروری است. به طوری که به دلیل همین برنامه ها تاکنون پنج قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است که چهار قطعنامه از آنها به تحریم هایی در خصوص ایران مربوط بوده است. همچنین هدف این پژوهش رسیدن به این نتیجه است که رسانه های ، به ویژه سایت های داخلی – که نمودی از نگاه ایدئولوژیک مالکان و مدیران این رسانه هاست- چگونه به برجسته سازی اخبار مرتبط با تحریم ایران می پردازند. چه دیدی از تحریم ایران را ترویج می کنند. راه حل مناقشه را در چه چیزی می بینند. چه عواقبی را برای ادامه تحریم  ایران پیش بینی می کنند. کدام مرجع را برای حل این پرونده شایسته می دانند.

پیشینه نظری تحقیق

مطالعات زیادی در خصوص شیوه های برجسته سازی موضوعات خبری انجام شده است. گالتونگ و روژ ویژگی هایی را مشخص کردندکه سبب می شوند یک رویداد تبدیل به خبر شود. آنان به تشریح فرآیندی پرداختند که بر اساس آن رویدا دهای جهان به وسیله رسانه ها به تصاویر رسانه ای تبدیل می شوند و در اختیار مخاطبان قرار می گیرند. این دو پژوهشگر در پژوهش خود به تجزیه و تحلیل نه عامل مؤثر در جریان انتقال اخبار پرداخته اند. این نه عامل عبارتند از: تواتر، آستانه، وضوح یا فقدان ابهام، مجاورت فرهنگی،همخوانی، غیرمنتظره بودن، استمرار، ترکیب و ارزش های فرهنگی و اجتماعی دروازه بانان خبری و دریافت کنندگان. همه عوامل ذکرشده بر روند انتخاب یا عدم انتخاب رویدادهای خبری مؤثرند. مهم ترین نتیج های که می توان از مطالعه گالتونگ و روژ گرفت این است که فرآیند انتخاب اخبار نسبتاً     نظا ممند و تا حدودی قابل پیش بینی است. شایان توجه است که این مدل تنها مربوط به فرآیند انتخاب اخبار خارجی است. طی مطالعاتی که سه تن از پژوهشگران برجسته سازی انجام دادند مشخص شد هنگامی که منابع اطلاعاتی وارتباطی زیادی وجود داشته باشد قدرت رسانه ها در برجسته سازی و در نتیجه نفوذ در افراد کمتر میشود. تیپتون، هنی و بی شهارتدر پژوهش خود درباره اعتبار منبع در مبارزات محلی دریافتند که احتمال وقوع برجسته سازی در مبارزات محلی کمتر از مبارزات ملی است چون در مبارزات محلی مردم قادرند از شبکه های اجتماعی که به آن پایبند هستند به منزله منابع اطلاعاتی استفاده کنند. براین اساس پالم گرین و کلارک طی پژوهشی که در همین زمینه انجام دادند، دریافتند در جایی که عامه مردم در مورد مسایل محلی  بر یکدیگر اثر متقابل دارند، برجسته سازی کمتر انجام می گیرد. (شکرخواه، ١٣٧۴)

هرمان و چامسکی نشان می دهند که نهاد های رسانه­های تجاری، هنجارها و باورهای افراد را بر اساس منافع اجتماعی، سیاسی واقتصادی دولت حاکم شکل می دهند. بنابراین، رسانه ها مردم را برای حمایت از منافع اجتماعی نخبگان آماده می کنند. معیار آنها برای دریافت همگانی و درک عقلانی، ایدئولوژی مسلط جوامع است. ایدئولوژی مسلط نیز به حذف آن عقاید و ارزش های معارض و جهان بینی هایی تمایل دارد که جها نبینی مشخص هر جامعه را تضعیف می کنند. رسانه ها نه تنها یک عامل خنثی نیستند بلکه به انجام وظیف های می پردازند که هم ایدئولوژیک است و هم سیاسی.” گیتلین بر این عقیده است که رسانه های بانفوذ مانندشبکه ها و رسانه های چاپی به منزله بخشی از نخبگان شرکتی، متعهد به حفظ سیستم موجود هستند. هرچند او تأکید می کند که این فرآیند هژمونیک، ضمنی و غیرمستقیم است “هر روز، مستقیم یا غیرمستقیم، از راه بیان یا حذف، با استفاده از تصاویر یا کلمات، به شکل سرگرمی، خبر و آگھی بازرگانی، رسانه های جمعی حوزه هایی از معنی و ارتباط، نماد و بیان را تولید می کنند ک هاز راه آانها ایدئولوژی آشکار و متعین می شود.” (ایزدی و سقای، ١٣٨٧)

پژوهش های اخیر نشان می دهند که پوشش خبری از کشورهای خارجی می تواند تاثیرات عمیق برجسته سازی روی افکار عمومی رانشان دهد( وانتا و همکاران، ۲۰۰۴ )وانتا و همکارانش به این نتیجه رسیده اند که پوشش منفی زیاد درباره کشورهای خارجی در خبرها با نگرش های منفی درباره آن کشورها پیوند دارد .لازم به بیان است که در پژوهش های کلاسیک درباره برجسته سازی، بعد محوری افکار عمومی، به موضوعات برجسته از نظر عموم مربوط می شد اما اکنون پیامدهای رفتاری این فرآیند مورد توجه زیادی قرار می گیرد. برخی از مطالعات پیوند بین موضوع برجسته و قدرت رفتار و نگرش را گزارش می کنند.(ویور، ١٩٨۴)

اسمیت ( ۱۹۸۷ ) بر این باور است که ارزیابی های دولت با اهمیت موضوعات سیاسی رسانه های مختلف پیوند دارد. انتمن ( ۱۹۸۹ ) در تحلیل محتوای سرمقاله های محافظه کارانه، میان هرو و لیبرال نشان می دهدکه تاکید رسانه ها بر موضوعات ناآشنا، منجر به تغییر نگرش زیادی در بین عموم می شود.

چارچوب نظری: دروازه بانی و برجسته سازی رسانه ای قدرت عظیمی در وسایل ارتباط جمعی نهفته است و منابع معنی موجود در این وسایل با اهداف بسیار متنوع و امکاناتی که روز به روزبر آن افزوده می شود، در حال تولید پیام هستند. در تعریف دروازه بان گفته می شود که “هر شخصی که توانایی محدود کردن، تفسیرو یا دوباره تفسیر کردن اطلاعات ارسالی به وسیله رسانه یا دریافتی از آن را دارد، دروازه بان تلقی می شود” (عباسی، ٨:١٣٨٢ )

دروازهبانان آشکار و پنهانی در انتخاب پیام، حذف پیام و تغییر شکل پیام دست دارند. مثلاً هر کدام از دست اندرکاران تولید پیام های خبری وسایل ارتباط جمعی می توانند نقش یک فیلتر را در تبدیل یک واقعیت به اطلاعات ایفا کنند و این اطلاعات که محتوای پیام هایخبری وسایل ارتباط جمعی هستند، اغلب از فیلترهای گوناگون عبور می کند (محسنیان راد، ١٣٨۴)

کارکرد حرفه ای دروازه با نها این است که تصمیمات عینی و منصفانه ای می گیرند که برای محصول خبری نهایی سرنوشت ساز است.

در بیشتر مطالعات مربوط به دروازه بانی تلاش می شود تا فشارهایی که بر این تصمیمات تاثیر می گذارند و یا به مسیر تعصب و تبعیضمی کشانند، مطالعه شوند. معمولاً فشارها از عوامل زیر ناشی می شوند:

١. نظام ارزشی ذهنی خود دروازه با نها مانند دوست داشتن ها و دوست نداشتن های آنها؛

٢. وضعیت کاری بلاواسطه آنها

٣. آن دسته از نظار تهای قانونی، دیوان سالارانه و تجاری شناسایی پذیر که بر تصمیمات دروازه با نها تاثیر م یگذارند (لربینکر،.١٣٧۶ :١٧٨ )

میزان انتخاب خبرها بر اساس معیارهای ذهنی و قضاوت های شخصی و دستیابی به ارز شهای خبری و بدان گونه که برنامه های خبری رسانه ها بر اساس آن عمل می کنند از جمله اهدافی است که معمولاً در مطالعه نظریه دروازه بانی به وسیله پژوهشگران دنبال می شود (مهرداد، ١٣٨٠ ). فانکاوزر (سورین و تانکارد، ٣۵٠:١٣٨۴ ) علاوه بر جریان واقعی رویدادها فهرستی از پنج مکانیسم پیشنهاد کرده است که در تاثیرگذاری بر میزان توجه رسانه ها به یک موضوع دخالت دارند. این مکانیسم ها عبارتند از:

١.  سازگاری رسانه ها به جریانی از رویدادها؛

٢.  گزارش افراطی رویدادهای مهم ولی غیرعادی؛

٣.  گزارش گزینشی جنبه های دارای ارزش خبری موقعیت هایی که به خودی خود دارای ارزش خبری نیستند؛

۴.  شبه رویدادها یا آفریدن رویدادهای دارای ارزش خبری؛

۵ . خلاصه رویدادها یا وضعیت هایی که رویدادهای فاقد ارزش خبری را به شیوه ای دارای ارزش خبری ترسیم می کنند.

چانان ناوه ( ٢٠٠٣ ) نیز بر این باور است که معیارهای اصلی مربوط به ارز شهای خبری در گزینش وقایع، رویدادها و آفرینش انواع اخبار به ترتیب زیر هستند:

– ایدئولوژی به منزله گرایش مهم سردبیر خبر؛

– تازه و شگفت انگیز بودن خبر؛

– اخبار باید مهم باشد، جنبه بین المللی داشته باشد و باید از نظر رهبران و جوامع به نخبگان قدرتمند جهانی اشاره کند؛

– وقایع خشونت آمیز و به تعبیر دیگر، وقایع منفی پوشش بهتری خواهند داشت؛

– برای جوامع و ملت هایی که رسانه ها آنها را پوشش می دهند، باید وقایعِ مربوط به این ملت ها را بازتاب داد و این وقایع از نظر پوششقابل دسترسی باشند؛ و- در پایان روزنامه گاران دنبال وقایعی هستند که مطابق با الگوهای خبری پیشین، شناخته شده و مانوس باشند.

رسانه ها همیشه مشغول تاثیرگذاری بر یک پدیده یا تاکیدزدایی از آن هستند. امروزه تاثیرات این تاکیدگذاری و تاکیدزدایی بیش از هرزمان دیگری آشکار شده است. هارولد دتیز از صفت “جهت گیری” استفاده می کند. او می گوید که “هر رسانه به خودی خود جهت گیری دارد”. نیل پستمن نیز می گوید “رسان هها کارشان این است که ساختارهای واقعی را در زمان انتقال ارز شگذاری می کنند و با این کار پدیده ای را مهم تر و پدیده دیگری را نازل تر نشان می دهند”. استوارت هود معتقد است که “بیشتر دروازه بانان رسان هها،سیاست های دلخواه طبقات میانه را اجرا می کنند و در حقیقت اجماع و وفاقی که ایجاد می کنند، معطوف به طبقه میانه است و گزینش و دروازه بانی آنان از همین منظر انجام می شود” (شکرخواه، ٩٠:١٣٧۴ ) و این موضوع بدیھی است که علاوه بر نخبگان قدرت، آمیزه ای از نیروهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کنترل جریان خبرها در تمامی مراحل شکل گیری، تولید، توزیع و اشاعه آن حکم دروازه بانان خبری را ایفا می کنند. (مولانا، ١٣٧١)

بنا به گفته شرام امروزه دورازه بانان یکی از مهم ترین نقشها را در امر ارتباط اجتماعی ایفا می کنند و معدودی از دروازه بانان مهم قدرتی بس عظیم بر دیدگاه های ما نسبت به محیط مان اعمال می کنند. به همین دلیل، کار پژوهش در ارتباط بر دروازه بانی نظر داردکه چه در مجراهای رسمی و چه در مجراهای غیر رسمی ارتباط نسبت به شرکت کنندگان معمولی تماس بیشتری با پیام دارند و درنظام های  غیررسمی، این دروازه بانان، ارتبا ط گران مرکزی در نظام های شایعه پراکنی به شمار می آیند و در شبکه ارتباط میان فردی نفوذو قدرت دارند. در مجراهای رسمی این درواز هبانان همان گزارشگران، سردبیران خبر، سردبیران سرویس های مخابره خبر و نظایر آنهادر رسانه های گروهی و رئیس های دوایر، رئیس های بخش ها، رئی سهای هیئت مدیره و غیره در سازمان های رسمی هستند. (بلیک  و هارولدسن، ١٣٧٨)

در همین راستا، دومینیک ( ١٣٧٨ ) معتقد است که رسانه ها اثری به نام “تعیین دستور کار” دارند، یعنی آنها می توانند برخی موضوعات خاص را انتخاب کنند و بر آنها تأکید کنند و از این افق باعث شوند که جامعه برای این موضوعات اهمیت قائل شود. نظریه برجسته سازی که برای اولین بار توسط مک کامبز و شاو در پژوهش چپل هیل در ١٩۶٨ توسعه یافت، می گوید که رسانه های جمعی اولویت ها را با برجسته کردن بعضی از مسایل برای افکار عمومی، معین می کنند. بنابر یک عقیده، برجسته سازی معمولاً به منزلهعملکرد رسانه های جمعی و نه یک نظریه در نظر گرفته می شود (مک کامبز و شاو، ٢٠٠٧ ). برجست هسازی فراگردی است که طیآن، رسانه های جمعی اهمیت نسبی موضوعات مختلف را به مخاطب انتقال می دهند. به لحاظ رسانه ای، برجست هسازی فرآیندی است که طی آن رسانه ها سعی می کنند تا بر ذهنیت مخاطبان به نحو دلخواه تأثیر گذارند و افکار عمومی را به جهات مورد نظر سوق دهند و این امر با دروازه بانی و رد هبندی اهمیت رویدادها، عملی می شود. درواقع در این فرآیند، اولویت های رسانه، میزان هر نوع رویداد را در بخش های خبری مشخص می سازند. به لحاظ محتوایی، تکرار بیش از حد رویدادها، برجسته سازی را مشخص می سازد.

رویدادهایی وجود دارند که نه از ارزش خبری برخوردارند و نه برای مخاطبان مهم تلقی می شوند ولی در این موارد تکرار به اندازه ای است که رویداد مورد نظر جنبه تبلیغی پیدا می کند (شکرخواه، ١٣٧۴)

مک کامبز ( ١٩٨١ ) می گوید: “بسیاری از پژوهشگران ارتباطات جمعی به این دلیل به پژوهش برجسته سازی گرایش پیدا کردند که انرا گزینه ای برای جستجوی تاثیرات رسانه ای جهت دار در سطوح فردی متصور می شدند.” براساس نظرات انتمن ( ١٩٨٩) برجسته سازی، انتخاب برخی از جنبه های واقعیت ادراک شده است که در یک متن ارتباطات مهم ترین موضوع است و در یک فرآیندی قرار دارد که برای تعریف یک مشکل خاص، تفسیر علی، ارزیابی معنوی و یا توصیه های رفتاری، به کار برده شده و ترویج داده می شوند.

بروز انقلاب ارتباطی باعث شده است تا گفتمان برجسته سازی از افراد و نهادها به مثابه منبع، به سطح مخاطبان سوق داده شود. به عبارت دیگر نقش کامپیوترها در شبکه های ارتباطی باعث شده است تا مردم قدرت ارتباطی را از دروازه بانان (رسانه ها) پس بگیرند.

این امر به این معنی است که قدرت ارتباطی از حالت “محدود به گسترده” (یک منبع برای همه مخاطبان) به حالت “گسترده به گسترده” نقل مکان کند (شکرخواه، ١٣٨١ ). در جامعه جدید رسانه ای، مخاطبان دیگر تنها مصرف کنندگان اطلاعات نیستند بلکه انها می توانند به راحتی نقطه نظرات خودشان را منتشر کنند. ارتباط از حالت فرد با جمع به شکل جمع با جمع درآمده است و قدرت برجسته سازی اخبار که زمانی عمدتاً در اختیار رسانه ها بود برای نهادها، گروه های کوچک و افراد هم به وجود آمده است. فرآیند ارتباط، مخاطب محور شده است و امکان پژوهش روی اخبار و اطلاعات برای همگان ایجاد شده است (افخمی، ١٣٨۶)

امروزه بازیگران وقایع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می توانند ب هوسیله اینترنت، خبرها و دیدگاه های خود را به طور مستقیم و بدون آن که ب هاستفاده از رسان هها و فیلترهای خبری آنان نیاز داشته باشند، در میان مخاطبان پخش یا منتشر کنند (سرابی، ١٣٨٠)

منظور از ارتباطات اینترنتی همان چیزی است که از آن با نام “ارتباطات کامپیوتری شده” یاد می شود. براساس نظر لاولی (مان و همکاران، ٢٠٠٠ ) می توان ارتباطات کامپیوتری شده را به منزله استفاده مستقیم از کامپیوترها در یک فرآیند ارتباطی مبتنی بر متن تعریف کرد. وی (همان: ٢) در تعریف این شکل ارتباطی می گوید: “با در نظر گرفتن وضعیت جاری شبکه ها و ارتباطات کامپیوتری،ارتباطات کامپیوتری شده به ارسال پیام مبتنی بر متن محدود می شود، در حالی که امکان گنجاندن صدا، طرح و تصاویر ویدیویی همنزله فنآوری، پیچیده تر می شود”.

کاربرد برجسته سازی روی کمیت یا حجم گزارش خبری نیز متمرکز می شود. نظریه اصلی کاربرد برجسته سازی، فرض را بر این قرار داده که کل میزان گزارش خبری مربوط به یک موضوع سیاسی به شناخت خوانندگان و بینندگان نسبت به اهمیت آن موضوع بستگی دارد. اثرات برجسته سازی وسایل ارتباط جمعی نه تنها از کمیت (زمان و فضای تخصیص یافته) خبر تاثیر می گیرد، بلکه کیفیت محتوا خبر نیز بر آن تاثیر می گذارد (اوگاوا، ١٣٨)

محتوای رسانه، روابط بین واقعیت و گزینش وقایع به وسیله رسانه ها و تاثیر آن بر روی ادراک عموم را در نظر می گیرد. پژوهش برجسته سازی ثابت کرده است که اشکال ذهنی مردم، به ویژه آنهایی که ارتباط مستقیمی با واقعیت ندارند، به وسیله رسانه ها جهت داده می شوند. در حال یکه، موضوعات مطرح شده در رسانه ها ثابت کرده اند که این موضوعات با مخاطب (عامه مردم) ارتباط کمتری دارد.

برجسته سازی در رسانه های نوین:

بیشتر تحقیقات کمی انجام شده در زمینه برجسته سازی رسانه ها مربوط به برنامه های تلویزیونی بوده و تاکنون پژوهش های اندکی درباره مقایسه شیوه های برجسته سازی در رسانه های قدیمی (مطبوعات یا – ٢٠٧ : رادیو و تلویزیون) با رسان ههای جدیدتر (اینترنت) انجام شده است (اسکات و توسکواری، ٢٠٠٢.(١٨٠

دو تفاوت موجود در نحوه انتشار اخبار در رسانه های چاپی و برخط به طور ویژه به فرایند برجسته سازی مربوطمی شود، چر اکه روش جدیدی را جایگزین شیوه های سنتی  که در آنها سردبیران یا مدیران مطبوعات چاپی با توجه به اولویت های مورد نظر خود، موضوع یا موضوعاتی را برای خوانندگان روزنامه ها برجسته می سازند کرده است.

نخستین تفاوت، ماهیت انعطاف پذیر شک لهای اخبار در شبکه وب است: پایگاه های برخط خبری، کاربران راترغیب می کنند که ب هطور گسترده در استفاده از محتوای اخباری که توسط سردبیران وب تهیه  شده، دستبه انتخاب بزنند (همان).

شکل های سنتی رسانه های چاپی بیانگر شمار زیادی از مطالب و موضوعاتی است که به صورت سلسله مراتبی و براساس میزان اهمیت از صفحه اول روزنامه تا صفحات میانی و آخر ردیف شده و کنار هم قرارگرفته اند. در این شیوه، خوانندگان روزنامه ها ناچارند برای یافتن مطالب مورد علاقه خود به جست وجوی صفحه به صفحه در روزنامه دست زنند.

در مقابل، در نسخه های برخط روزنامه ها اخبار ب ه گونه ای در مقول ههای موضوعی چیده شده که خوانندگانمی توانند به سرعت به آنها رجوع کرده و تمامی اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند. ویژگی فوق این قابلیت را که موضوعات ویژه و مورد نظر سردبیران و مدیران روزنامه ها در معرض دید خوانندگان قرار گیرند، محدود می سازد.

دوم آن که، بسیاری از ویژگی ها و نشان ههای مهم و معمول در برجسته سازی اخبار در رسانه های چاپی برای کاربرد در شبکه جهانی وب مناسب نیستند.

برای نمونه، زمانی که یک صفحه روزنامه چاپی در مانیتور کوچک رایانه ها نمایش داده می شود، به سبب محدودیت فضا در مانیتور، صفحه روزنامه بسیار کوچک ارائه شده و نمی توان مطالب مهم و تیترهای مهم را هم زمان ب هروشنی دید و آنها را مطالعه کرد.

در این میان، گرچه اخبار اینترنتی معیارهای مهم و ویژه ای را برای برجسته سازی در اختیار کابران قرار می دهد  همچون چیدمان خطی و طولی که در آن تیترها در فهرست های موضوعی مطالب قرار می گیرند اما ارایه یا استفاده از این معیارها کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است (همان) .

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع

خبر چیست؟

 

110,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.