مقاله خودتنظیمی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله خودتنظیمی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله خودتنظیمی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

۱- مقدمه   ۶
۱-۱- تحقیقات   ۷
۲- یادگیری دانشگاهی   ۸
۳- مراحل برنامه‌‌ریزی شخصی   ۹
۴-استراتژی تنظیم برنامه‌های شخصی   ۱۱
۵- دروس فردی ۶-۱   ۱۲
۵-۱ – درس ۱: تنظیم اهداف کوتاه و طولانی مدت   ۱۳
۵-۲- درس ۲: پیگیری شخصی   ۱۶
۵-۳- درس ۳: مدیریت زمان و سازماندهی   ۱۷
۵-۴- درس ۴: روش‌های مطالعه و یادگیری   ۲۰
۵-۵- درس ۵: روش‌های آزمونسازی   ۲۲
۵-۶- درس ۶: توسعه طرح کلی خود   ۲۳
۶- رابطه‌ی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی   ۲۴
۷- الگوی پیشرفت مهارت برنامه‌‌ریزی   ۲۸
۸-تئوری vygotsky دربارۀ بازی روانی اجتماعی   ۳۰
۸-۱-موقعیت تصویرسازی   ۳۰
۸-۲- نقش‌ها   ۳۱
۹- بازی اجتماعی و روانی و زبان برنامه‌‌ریزی شخصی   ۳۱
۱۰- مقیاسهای بازی و تنظیم و برنامه ریزی و شخصی   ۳۳
۱۰-۱- کد گذاری بازی‌های اجتماعی و روانی   ۳۳
۱۰-۲- مقیاس Smilansky که برای ارزیابی بازی اجتماعی نمایشی به کار می‌رود   ۳۳
۱۱- برنامه‌‌ریزی شخصی   ۳۵
۱۲-ابعاد یادگیری خودگردان   ۳۶
۱۲-۱- نظریه‌های خودتنظیمی    ۳۶
۱۳- الگوهای یادگیری خودگردان   ۳۷
۱۳-۱-الگوی پنتریچ   ۳۷
۱۴-یادگیری خود‌گردان و آموزش الکترونیکی   ۳۸
۱۵-جمع‌بندی   ۳۹
۱۶-منابع   ۴۰

۱۶-منابع

 [۱] نخستی نگلدوست، اصغر، معینی‌کیا، مهدی، رابطة راهبردهای یادگیری خودتنظیم و راهبردهای انگیزشی

برای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه‌‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شمارة بیست وسوم- پاییز ۱۳۸۸٫

  [۲] حسنی، پرخیده؛ چراغی، فاطمه؛ یغمائی، فریده؛ خودکارآمدی و یادگیری خودتنظیم در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری(یک مطالعه کیفی )، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان ۱۳۸۷٫

  [۳] درخشان‌هوره، خدیجه، راهبردی نو در یادگیری خودتنظیم، مجله تکنولوژی آموزشی، شماره۲، دوره بیست و ششم ،آبان۸۹

  [۴]کجباف، محمدباقر؛ مولوی، حسین؛ شیرازی‌تهرانی، علیرضا، رابطۀ باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی، گروه روان‌شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، تازه‌های علوم شناختی، سال ۵ شماره۱،۱۳۸۲٫

 [۵]moore,michele, Self-Regulation, NRG G/T,1996g

[6] CynthiaL.Elias,LauraE.Berk, Self-regulation in youn children:Is there a role for sociodramatic play?, Department of Psychology,IllinoisStateUniversity,Box4620,Normal,IL61790-4620,USA, 21December2001

[7]JuanCarlosRoca,Maryle`neGagne,Understanding elearning continuance intention the workplace A self-determination theory perspective, DepartmentofFinancialEconomicsandAccounting,UniversityofHuelva, 31July2007.

[8]MarinaS.Lemos,Students’goals and self-regulation in the classroom, UniversidadedoPorto,FaculdadedePsicologiaedeCienciasdaEducacao.R.doCampoAlegre,1021-1055, 4150Porto,Portugal

[9] Hyon-A Hwang, Yangwon Lim, Hankyu Lim, Jin-Tae Kim, An Individualized and Self-Regulated e-Learning System, Department of Computer and Information Science, Andong National University

[10] Michiko  Kayashima, A Developmental  Model  of  Self-regulation  Skills, Faculty of  Art Tamagawa  University, Tokyo, 194-8610  Japan, 2000.

[11] Sharma, Sheryl, University of New South Wales, Sydney Australia, SELF-REGULATION AND E-LEARNING,2007

[12] Deanna Iris Sava, Self-Regulation Techniques,1997

1-1- تحقیقات

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که برخی دانش‌آموزان ممتاز فرایند یادگیری استراتژی‌های برنامه‌‌ریزی را بهتر از همکلاسی‌های خود پشت سر گذاشته‌اند، اگرچه، دانش‌آموزان ممتاز در مدرسه عالی عمل کرده‌اند حتی بدون دستیابی به برنامه‌‌ریزی شخصی و فقط بدلیل ترکیبی از توانایی‌های بالا، که اگر یادگیری به طور نسبی برای برخی آسان است و با تلاش کمتر همراه است در این صورت سازمان­دهی و دیگر فعالیت‌های برنامه‌‌ریزی پیشرفته‌تر خواهد شد. شرایط اجتماعی و موضوعات شخصی ممکن است از توسعه استراتژی‌های برنامه‌‌ریزی جلوگیری کند. برای برخی از دانش‌آموزانی که دارای برخی از این استراتژی‌ها می‌باشند موضوعات اجتماعی و شخصی تقویت می‌شوند. برخی از دانش‌آموزان با استعداد و ممتاز کمال‌گرا معرفی شده و نیاز به یادگیری بیشتر و کمال‌گرایی دارند. برخی از دانش‌آموزان با استعداد با پتانسیل بالا شاید یادگیری برنامه‌ریزی شخصی را دشوار بدانند به خصوص زمانی که توسط بزرگسالان در خانه و خانواده الگوگذاری و برنامه‌‌ریزی شود. حتی اگر دانش آموزان به طور منظم با افرادی که برنامه‌‌ریزی می‌کنند در تقابل باشد، شاید در استفاده از این مهارت به دلیل فشار و ممانعت در کاربرد استراتژی‌ها توسط والدین و معلمان دچار مشکل شوند. در مقایسه با دانش‌آموزان کم کار، فعالان اهداف یادگیری خاصی را ایجاد کرده و استراتژی‌های متفاوتی را استفاده کرده‌اند. کمیت و کیفیت فرایند برنامه‌‌ریزی بسیار حساس است و ما باید درک کنیم که یک استراتژی برنامه‌‌ریزی برای تمام دانش‌آموزان کاربردی نمی‌باشد و فقط کاربرد مواردی از اندک استراتژی‌ها مطلوبیت بیشتری برای یک فرد در تمام شرایط دارد. یادگیری دانش‌آموزان در کاربرد اهداف چندگانه و انتخاب آن‌ها‌ از استراتژی برنامه‌‌ریزی اهمیت ویژه‌ای دارد. آرزوی ما در این الگو گذاری این است که ما قادر به کار با دانش‌آموزان در درک موارد و اجبار آن‌ها‌ در اجرای عملکرد نباشیم. مخصوصا برای دانش‌آموزان با استعدادی که به ندرت سطوح بالای رقابتی را تجربه می‌کنند بحرانی است [۴].

 

۲- یادگیری دانشگاهی

همانطور که پیش­تر اشاره شد، برنامه‌‌ریزی شخصی یک فرایند یادگیری ادغام شده شامل توسعه مجموعه‌هایی از رفتارهای ساختاری است که بر یادگیری هر فرد موثر است. این فرایند برنامه‌‌ریزی شده و قابل تغییر جهت حمایت از اهداف شخصی در تغییر محیط‌های آموزشی است. آموزش بینندگان با سطوح بالای برنامه‌‌ریزی می‌توانند کنترل کاملی از اهداف خود داشته باشند. برنامه‌‌ریزی شخصی آگاهانه نیازمند تمرکز بر وی فرایند نحوه‌ی کنترل مهارت‌ها است براساس نظریه‌Barry  Zimmerman  در سال ۱۹۸۹، یادگیری برنامه‌‌ریزی شخصی شامل برنامه‌‌ریزی در ۳ جنبه کلی آموزش دانشگاهی است.

 اول: برنامه‌‌ریزی شخصی رفتاری شامل منابع متفاوت دانش­آموزی در دسترس مانند زمان و محیط آموزشی آن‌ها‌ است و کاربردهای دیگری مانند عضویت واقعی در کمک به آن‌ها‌ است.

 دوم: برنامه‌‌ریزی شخصی انگیزه‌دار بر کنترل و تغییر اعتقادات انگیزشی مانند بازدهی و سرچشمه اهداف موثر است و بنابراین دانش‌آموزان می‌توانند در درخواست یک رشته تغییر ایجاد کنند. به‌علاوه، دانش‌آموزان می‌توانند نحوه کنترل احساسات را یاد بگیرند.

 سوم: نها‌یتاً، برنامه‌‌ریزی شخصی موقعیت شامل کنترل استراتژی‌های تشخیصی متفاوت مانند کاربرد استراتژی‌های عمیق کاربردی است که باعث یادگیری بهتر، عملکرد در دانش‌آموزان قبلی می‌شود.

 بیشتر محققان با اهمیت برنامه‌‌ریزی برای دانش‌آموزان در سطوح دانشگاهی موافقند. در حقیقت Zimmerman  در سال (۱۹۹۰ و ۱۹۸۹) اسناد از انواع متفاوت برنامه‌‌ریزی شخصی یافته است که مجدداً در این طرح توضیح داده می‌شود. در مطالعات Zimmerman  دانش‌آموزان موفق گزارش کرده اند که کاربرد استراتژی برنامه‌‌ریزی برای بیشتر موفقیت‌ها در مدرسه موثر است [۴].

۳- مراحل برنامه‌‌ریزی شخصی

۳ مرحله چرخشی برای دسترسی به مهارت‌های برنامه‌‌ریزی شخصی وجود دارد.

 مرحله ۱: دور اندیشی / عملکرد به موقع – این مرحله مقدم بر عملکرد واقعی است و مراحل مربوط به عملکرد را تنظیم و عملکرد‌های ناشناخته را طراحی و به توسعه یک مجموعه فکری مثبت کمک می‌کند. انتظارات واقعی می‌تواند باعث درخواست عملکرد بیش­تر شود. اهداف باید نتایج خاصی را بدست دهند و از کوتاه­مدت به بلند­مدت تنظیم و مرتب شوند. ما باید از دانش‌آموزان بخواهیم سوالات زیر را پاسخ دهند:

زمان شروع کی خواهد بود؟
در کدام محل کار خود را انجام می‌دهند؟
به چه صورت صورت شروع می‌کنند؟
کدام شرایط در این مرحله به آن‌ها‌ کمک بیشتری کرده است؟

Maria، به طور مثال، باید برای تفکر درباره تکالیف هندسه و بازتاب آن مورد کمک قرار گیرد.

آیا زمان بهتر یا مکان دیگری برای انجام تکالیف وجود دارد؟ آیا دو تکالیف را در مدرسه همراه با دوستانی انجام می‌دهد که از او در جبر بهتر هستند؟ آیا او باید برای گذراندن دست کم ۵ دقیقه روی یک مساله قبل از دست برداشتن از آن برنامه‌‌ریزی کند؟ آیا او باید یک دوست برای کمک شخصی یا تلفنی داشته باشد؟

 مرحله ۲: کنترل عملکرد – این مرحله شامل فرایندهایی در طول یادگیری و تلاش فعال برای کنترل روش‌های خاص برای کمک به یک دانش‌آموز برای موفق شدن است.

ما باید از دانش‌آموز بخواهیم تا موارد زیر را در نظر بگیرد:

آیا دانش‌آموزان موارد دلخواه خود را انجام می‌دهند؟
آیا آن‌ها‌ دچار انحراف شده‌اند؟
آیا زمان بیش از حد تصور آن‌ها‌ استفاده شده است؟
تحت چه شرایطی آن‌ها‌ اکثر موارد را به انجام رسانده‌اند؟
آن­ها چه سوالاتی می‌توانند خود بپرسند در حالی که کاری را انجام می‌دهند؟

چگونه می‌توانند خود را در ادامه کار تشویق کنند(شامل صحبت با خود، انجام تکالیف در حین تماشای تلویزیون یا خواندن روزنامه)

 برای مثال، maria باید عملکرد خود را در ریاضی در برابر نواحی دیگر در نظر می‌گرفت. زمانی که شکست‌ها افزایش می‌یابند، آیا ماریا باید استراحت یا کار را متوقف سازد؟ آیا او باید تکالیف ریاضی را در ابتدا عصر انجام دهد یا در پایان روز؟ آیا او باید در هنگام کار موسیقی گوش دهد یا در سکوت تکالیف خود را انجام دهد؟ فرض می‌شود که او موفقیت یا شکست را در برخی روش‌های مرحله ی ۱ تجربه کرده باشد.

 مرحله ۳: بازتاب شخصی – این مرحله شامل بازتاب بعد از عملکرد و یک ارزیابی شخصی از نتایج در مقایسه با اهداف است.

ما باید از دانش‌آموزان بخواهیم موارد زیر را در نظر بگیریند:

آیا موارد برنامه‌‌ریزی شده را به انجام رسانده اند؟
آیا دچار انحراف شده اند یا دوباره چگونه به کار باز گشته اند؟
زمان کافی برای انجام کار چه طور برنامه‌‌ریزی شد یا زمان مورد نیاز به چه روشی بدست آمد؟
تحت چه شرایطی به تمام کارها رسیدگی شد؟

شاید از ما پرسیده شود چه کار متفاوتی انجام داده‌ایی؟، آیا موثر بوده است؟، آیا یک تغییر در زمان یا روال کاری بر حل مسائل هندسی موثر بوده است؟ آیا کمک خواستن از یک دوستی که در انجام تکالیف هندسی موفق بوده روش متفاوتی است؟ آیا زمان بندی مناسب موثر بوده است؟ آیا تشویق یک نفر با صدای بلند موثر است؟

توصیه روش برنامه‌ریزی مناسب معمولا شامل موارد زیر است:

۱-     مشاهده شخصی- به طور اساسی مشاهده عملکرد شخصی و ثبت بخش عمده آن.

۲-     قضاوت شخصی-  به طور اساسی مشاهده عملکرد با یک استاندارد یا یک هدف.

۳-     بازتاب و واکنش شخصی- پایبندی به فرایندهای شخصی (برنامه‌ریزی هدف،طراحی شناخت شناسی نتایج رفتاری).

۴-استراتژی تنظیم برنامه‌های شخصی

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.