مقاله خود شناسی (انسان شناسی)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  خود شناسی (انسان شناسی) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و ۵۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  خود شناسی (انسان شناسی) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

واژه شناسی ۵
واژه الله ۶
واژه عدّو ۷
خودشناسی و اصطلاحات آن ۸
تفسیر از خود بیگانگی و انواع آن ۹
الف) جهل و ناآشنایی با خود ۱۰
ب) خودباختگی (خود را در دیگران دیدن) ۱۱
ج) انکار خود ۱۳
د) خود را از دست دادن معامله‌ای ۱۴
عنوان : آشنا ساختن انسان با خویشتن ۱۴
اهمیت خودشناسی در قرآن کریم ۱۷
از منظر آیات قرآن ۲۰
عنوان : انسان و خداشناسی ۲۱
ارزش و مقام انسان ۲۳
ویژگی‌های انسان کامل ۲۵
خداشناسی در کلام حضرت علی (ع) ۳۰
بخش اول ۳۱
بخش دوم ۳۳
بخش سوم ۳۴
بخش چهارم ۳۶
عنوان : نگاهی به سیمای انسان کامل و ویژگیهای او از دیدگاه نهج البلاغه ۳۷
انسان و دشمن شناسی ۴۰
ناکثین و شیوه حضرت علی (ع) در برخورد با آنان ۴۱
واژه ناکثین ۴۱
شیوه علی (ع) در برابر ناکثین ۴۲
۱-آگاهی و هشیاری ۴۲
۲-منطق و استدلال ۴۳
۳-گرفتن بهانه از دست آنان ۴۳
۴-نبرد تا نابودی آنان ۴۴
سمبلهای ناکثین ۴۴
نتیجه گیری ۴۶
پی نوشت‌ها ۴۹
منابع و ماخذ ۵۱

 

منابع و ماخذ

خدا و جهان و انسان از دیدگاه علی بن ابی طالب و نهج البلاغه

نویسنده محمدتقی جعفری تبریزی ، انتشارات نهج البلاغه ۱۳۷۹٫

انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه ، نویسنده آیت ا… علامه حسن زاده آملی، انتشارات بنیاد نهج البلاغه

سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب ، تالیف عبدا… نصری ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تهران ۱۳۷۱

مجموعه آثار استاد شهید مطهری جلد دوم از بخش اصول و عقاید مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلامی ناشر انتشارات صدرا

خدا و انسان در قرآن ، معنی شناسی قرآنی نوشته دکتر توشیهیکو ایزوتسو، ترجمه احمد آرام

ترجمه و تفسیر نهج البلاغه ، مقدمه : رسالت انسانی و شخصیت علی (ع) ، ترجمه و تفسیر محمد تقی جعفری جلد اول

ترجمه و تفسیر نهج البلاغه جلد ۷ ، بقیه شناخت از دیدگاه علمی و شناخت از دیدگاه قرآن ، ترجمه و تالیف محمد تقی جعفری

اقسام دشمن ، شرح نقوی ج ۷ ، ص ۱۶ خ ۴۸ : ۳

سنت خدا با دشمنانش فی ظلال نهج البلاغه مفنیه ج ۱ ص ۴۵۶ خ ۹۰/۶

منشاء دشمنی با خویشتن ، شرح جعفری ج ۲ ، ص ۲۴۸ خ ۶/۲-۱

معیار دشمنی ، شرح جعفری ، ج ۲۰ ص ۲۵۰ ح ۱۷۲

نشانه دشمنی ، شرح جعفری ، ج ۲۱ ، ص ۳۸۷ ، ح ۲۹۵

شناخت از دیدگاه علمی و شناخت از دیدگاه قرآن جلد ۷ ، محمد تقی جعفری

لغت نامه دهخدا ، تالیف علی اکبر دهخدا ، ناشر موسسه انتشارات دانشگاه تهران

قاموس قرآن ، تالیف سید اکبر قریشی ، دارالکتب الاسلامیه ، مرتضی آخوندی

واژه شناسی… ۵

واژه الله… ۶

واژه عدّو. ۷

خودشناسی و اصطلاحات آن.. ۸

تفسیر از خود بیگانگی و انواع آن.. ۹

الف) جهل و ناآشنایی با خود. ۱۰

ب) خودباختگی (خود را در دیگران دیدن) ۱۱

ج) انکار خود ۱۳

د) خود را از دست دادن معامله‌ای… ۱۴

عنوان : آشنا ساختن انسان با خویشتن… ۱۴

اهمیت خودشناسی در قرآن کریم.. ۱۷

از منظر آیات قرآن.. ۲۰

عنوان : انسان و خداشناسی… ۲۱

ارزش و مقام انسان.. ۲۳

ویژگی‌های انسان کامل ۲۵

 خداشناسی در کلام حضرت علی (ع) ۳۰

بخش اول ۳۱

بخش دوم. ۳۳

بخش سوم. ۳۴

بخش چهارم. ۳۶

عنوان : نگاهی به سیمای انسان کامل و ویژگیهای او از دیدگاه نهج البلاغه. ۳۷

 انسان و دشمن شناسی… ۴۰

ناکثین و شیوه حضرت علی (ع) در برخورد با آنان.. ۴۱

واژه ناکثین… ۴۱

شیوه علی (ع) در برابر ناکثین… ۴۲

۱-آگاهی و هشیاری… ۴۲

۲-منطق و استدلال.. ۴۳

۳-گرفتن بهانه از دست آنان.. ۴۳

۴-نبرد تا نابودی آنان.. ۴۴

سمبلهای ناکثین ۴۴

نتیجه گیری ۴۶

پی نوشت‌ها ۴۹

منابع و ماخذ. ۵۱

واژه شناسی

درباره واژه نفس آمده است.

نفس (بر وزن فلس) در اصل به معنی ذات است. طبرسی ذیل “و ما یخدعون الا انفسهم” بقره : ۹ فرموده : نفس سه معنی دارد یکی بمعنی روح ، دیگری به معنی تاکید مثل “جائنی زید نفسه” سوم بمعنی ذات و اصل همان است.

نفس در قرآن مجید نیز به چند معنی به کار رفته است .

۱)     روح مثل “الله یتوفی النفس الا نفس حین موتها” خدا ارواج را در حین موت از ابدان می‌گیرد و روحی را که بدنش نمرده در وقت خواب قبض می‌کند ، آنگاه روحی را که در خواب گرفته نگاه می‌دارد. اگر مرگ را بر صاحب آن نوشته باشند و دیگری را تا وقتی معین به بدن می‌فرستد.

۲)     ذات و شخص . مثل “واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا” بقره : ۴۸ بترسید از روزیکه کسی از کسی کفایت نمیکند.

۳)     در آیاتی نظیر “و ما ابری نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی” یوسف : ۵۳ . “و نفس و ما سواها . فالهمها فجورها و تقویها” شمس: ۷و۸ . میشود منظور تمایلات نفسانی و خواهشهای وجود انسان و غرائز او باشد که با اختیاری که داده شده میتواند آنها را در مسیر حق یا باطل قرار دهد.

۴)     قلوب و باطن . در آیاتی نظیر “واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه” اعراف : ۲۰۵٫ و تخفی فی نفسک مالله مبدیه احزاب : ۳۷ .  مراد از نفس و نفوس در این آیات باید قلوب و باطن انسانها باشد.

۵)     نفس به معنی بشر اولی در آیاتی مانند “یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء” سوره نساء : آیه ۹۸ : انعام – ۱۸۹ : اعراف

واژه الله

الله : ] ال لا[ (اخ) خدای سزای پرستش (مهذب الاسماء) (ترجمان علامه تهذیب عادل) . علم است برای ذات واجب الوجود. (متن الفه) نام خداوندی تبارک و تعالی ، اصل این کلمه الاه (= اله) بود. علم است که به معبود حق دلالت دارد. چنانچه جامع معانی همه اسماء الحسنی می‌باشد ، نامی ازنام‌های خدا . لفظ جلاله. ۱

باید دانست که در این کلمه صفت بخصوص از صفات حق تعالی منظور نیست و آن فقط علم ذات باری تعالی است ، ولی التزاما بجمیع صفات خدا دلالت می‌کند و شاید از این جهت گفته‌اند : الله نام ذات واجب الوجودی که جامع تمام صفات کمال است و این لفظ مبارک مجموعا دو هزار و هفتصد و دو بار در قرآن مجید آمده است و پنج بار “اللهم ” و بقیه “الله” (المعجم المفرس) وجود حق تعالی و توحید قرآن تعریف نکرده است و نشان نداده است. ۲

واژه عدّو

عدو : دشمن که در قلب به انسان عداوت دارد و در ظاهر مطابق آن رفتار می‌کند “ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا” نساء : ۱۰۱ .

ان الشیطان للانسان عدو مبین) یوسف : ۵

به قول راغب دشمن ۲ جور است یکی آنکه بشخص عداوت دارد و بقصد دشمنی است مثل : “فان کان من قوم عدو لکم” نساء : ۹۲

دیگری آن که به قصد عداوت نیست بلکه وی حالتی دارد که شخص از آن متاذی می‌شود چنانکه از کار دشمن ، مثل “فانهم عدو لی الا رب العالمین”

بعضی موارد از عداوت دشمنی ظاهر و از بعضا عداوت و کینه قلبی است گرچه عداوت بمعنی تجاوز قلبی است در اقرب موارد گفته : عداوت به معنی خصومت و دوری است بقولی آن اخص از بغضاء است که هر عدو مبغض است و گاهی آنکه دشمن نیست مبغض است.۳

در آیه “و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان” مائده ۲۰ : عدوان چنانچه از راغب نقل شده است و در المنار ذیل آیه فوق گفته عدم رعایت عدالت در رفتار و معامله با دیگران لذا بهتر است آن را ظلم معنی کرد یعنی در گناه ظلم همدیگر را یاری نکنید.

خودشناسی و اصطلاحات آن

اصطلاحاتی که برای شناخت خود باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

۱-حیات : عالی ترین محصولی که کارگاه طبیعت تولید می‌کند ، این پدیده با قطع نظر از ماهیت شگفت انگیزی که دارد ، دارای مختصات عمومی و روشنی است که آن را از سایر اجزاء عالم طبیعت مشخص می‌نماید. مانند احساس ، لذت و الم ، آماده نمودن محیط برای زیست تولید نسل ، مقاومت در مقابل عوامل مزاحم و .. همه جانداران در این پدیده مشترک می‌باشند.

۲-جان : مانند خمیر مایه حیات برای جانداران است ، یا حیات در چهره احساس ملایم و ناملایم جان نامیده می‌شود.

۳-خود : عامل مدیریت حیات است که تنظیم روابط حیات را با محیط طبیعی و با سایر موجودات پیرامون خود بعهده می‌گیرد.

۴-من : از آنهنگام که خود مورد آگاهی قرار می‌گیرد و می‌تواند از “جز خود” تفکیک شود. من و خود باعتبار ابعاد و کیفیات مختلف ، با توصیفات گوناگونی متنوع میگردد ، مانند من اجتماعی ، من برتر ، من طبیعی ، من ایده آل، من مجازی و من حقیقی …

۵-روان : اصطلاحی است برای آن حقیقت واحد درونی که دارای فعالیت‌ها و خواص و نمودهای مخصوص می‌باشد که در علوم گوناگون روانی مورد بحث و تحقیق قرار می‌گیرند.

بنظر می‌رسد که تفاوت چهره من و روان در وضع پویایی روان است که عبارت است از تحرک دائمی و دگرگونی مستمر که در من حکمفرما است. اگر اولین استعمال کنندگان این اصطلاح باین معنای پویایی من توجه داشته و آن را روان اصطلاح کرده‌اند ، توجهی فوق العاده با ارزش داشته‌اند. جلال الدین مولوی در توضیح اندیشه و امعان که بمعنای دقت در تفکر است ، چنین می‌گوید:

چیست امعان ؟ چشمه را کردن روان    چون ز تن وارست گویندش روان

۶-روح : جنبه عالی روان که وابستگی آن را به جهان مافوق طبیعت محسوس نشان می‌دهد ، روح نامیده می‌شود. البته دو اصطلاح روح و روان گاهی بطور مترادف بجای یکدیگر هم بکار برده می‌شوند.

۷-ذات : اصطلاحی است دارای معنای عمومی که در مقابل جهان عینی بکار می‌رود و اغلب مترادف با ماهیت است.

تفسیر از خود بیگانگی و انواع آن

از خود بیگانگی عبارت از فقدان خود یا بعضی از عناصر خود ، در مجرای تاثر از عوامل رباینده‌ای که دست به کار می‌شوند و انسان را از خود بیگانه و محروم می‌سازند. با نظر به قرار گرفتن خود در مجرای دگرگونی‌ها و مورد آگاهی یا مجهول بودن آن ، هشت معانی مختلفی را برای “از خود بیگانگی” مطرح می‌گردد.

الف) جهل و ناآشنایی با خود

متاسفانه “از خود بیگانگی” به این معنا با نظر به عوامل فردی و تربیت‌ها و انگیزه‌های اجتماعی و محیطی با انواع گوناگونش اکثریت چشمگیر انسانها و در برگرفته است.

هیچ ایده ئولوژی و مکتبی مادامی که نتواند آیینه صیقلی شده‌ای برای شناساندن خود انسانها به دست بگیرد و سپس بایستی‌ ها و شایستی‌ها خود را عرضه نماید ، کار قابل توجهی انجام نخواهد داد.

با این حال چگونه می‌توان “از خود بیگانگی” ناشی از خود ناآشنایی را از قلمرو انسانی ریشه کن کرد ؟

حیات آدمی این مختص شگفت انگیز را دارد که همواره بمقدار حد اکثر توانایی در معرفت که فلسفه بنیادین هستی او را روشن بسازد باضافه تعهد در آن مقدار از معرفت “آشنایی با خود” پیدا کرده و از درد “از خود بیگانگی” نجات پیدا می‌کند. بارقه‌هایی از حیات همواره افق حیات را بآن اندازه که میدان تکاپو برای کمال را باز کند ، روشن می‌سازد.

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نظرات مختلف درباره انسان شناسی
 • تحقیق انسان شناسی از دیدکاههای مختلف
 • مقاله روانشناسی (انسان شناسی) از نظر هابز
 • پایان نامه اصول تبلیغ دینی با تأکید بر انسان شناسی در قرآن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.