مقاله دستگاه برش


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله دستگاه برش مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله دستگاه برش نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول
چکیده     ۱
مقدمه     ۲
تاریخچه     ۴
مکانیزم برش     ۸
اصول فرآیند     ۹
تجهیزات وقسمت های مختلف دستگاه برش با آب    ۱۲
واحد پمپاژ     ۱۴
تشدید کننده     ۲۱
مداربازگشت     ۲۸
انباره     ۲۹
شیرهای یکطرفه     ۳۱
فیلتر     ۳۲
لوله های انتقال آب     ۳۴
شیر فطع ووصل     ۳۵
مجموعه کلگی دستگاه     ۳۶
گیرنده آب     ۴۴
مواد افزودنی     ۴۷
تانک آب     ۴۹
میز دستگاه     ۵۴
سیستم کنترل اتوماتیک     ۵۶
آب     ۶۱
فصل دوم
پارامترهای فرآیند وتاثیر آنها برروی یکدیگر    ۶۲
کنترل جت مواد ساینده     ۶۶
موضوع ضخامت قطعه کار       ۶۹
عدم آسیب رسانی به محیط       ۶۹
افسانه ها وموهومات درمورد جت ساینده    ۶۹
عمر نازل برشکاری     ۷۰
تلرانس ها ودقت های قابل دست یابی   ۷۳
جنس قطعه کار    ۷۴
دقت میز کار    ۷۴
استحکام وپایداری میز کار    ۷۴
موارد کاربردها   ۷۵
پلیسه گیری با جت آب     ۷۹
برش با جت آب سنگ     ۸۰
مقایسه روش واتر جت با سایر روشهای ماشینکاری    ۸۲
مقایسه واتر جت با لیزر     ۸۲
مقایسه واتر جت با EDM       ۸۵
مقایسه واترجت با ECM    ۸۷
مقایسه واترجت با مشعل پلاسما       ۸۸
مقایسه واترجت با فرزکاری   ۹۱
مقایسه واترجت با روش مافوق صوت   ۹۲
ماشینکاری با جریان محلول ذرات ساینده    ۹۳
محاسن      ۹۴
معایب          ۱۰۰
فرصتها          ۱۰۱
فصل سوم
ترتیب مراحل ساخت       ۱۰۵
مونتاژ     ۱۰۶
ساخت نازل     ۱۰۶
ساخت پیچ نگه دارنده اریفیس       ۱۰۸
ایجاد سوراخهای خاص    ۱۱۰
ساخت اریفیس   ۱۱۲
فصل چهارم
محاسبات مربوط به کلگی       ۱۱۴
پیچ نگه دارنده اریفیس       ۱۱۹
بدست آوردن جنس واندازه واشر      ۱۲۲
فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهاد       ۱۲۵
منابع ۱۲۹

چکیده

دستگاه برش با جت آب یکی از پیشرفتهای تکنولو‍‍ژی جدید است . فرآیند برش با آب که درآن ازجت باریک آب برای برش مواد استفاده می گردد یکی از فرآیند های نوین تولید است که می تواند بصورت مفید وکاملا اقتصای دربسیاری از صنایع مورد استفاده قرار گیرد .

 اساس این فرآیند عبارت از رساندن آب به فشار بالا حدود۴۰۰۰ اتمسفر وسپس شتاب دادن به آن درنازل تا سرعتی حدود ۴۰۰ متر برثانیه می باشد .

کلگی دستگاه برش با آب یکی از دو قسمت اساسی آن می باشد که وظیفه تبدیل فشار به سرعت را به عهده دارومهمترین عضو این کلگی نازل آنست که عمل تبدیل فشار به سرعت درداخل آن انجام می شود .

در این پروژه به توضیحی در باره عملکرد دستگاه وکاربردهای آن پرداخته ایم وبین این تکنولوژی وسایر روشهای ماشینکاری اعم از روشهای جدید مانند لیزر پلاسما و… وهمچنین روشهای سنتی مانند فرزکاری مقایسه ای انجام شده است .

درقسمت دیگر آن توضیحاتی در باره ساخت کلگی مطالبی آورده شده ونهایتا طراحی کلگی دستگاه برش با آب توضیح داده می شود که همراه با محاسباتی در سطح مقطع کارشناسی می باشد .

مقدمه

شرحی برفرآیندبرش با آب:

 بشرازابتدای خلقت خودبا قوه تدبیروتعقل همواره سعی دررفع احتیاجات خویش وساختن زندگی بهتروراحت تربرای خود نموده است.بدین منظوروی ازابتدابا ابزاروپس ازآن با ماشین آلاتی که درساخت این ابزاروامکانات رفاهی وی نقش مهمی داشته اندسروکارداشته است.

پیشرفت روزافزون بشر موجب پدیدآمدن محصولات٬ ماشین آلات وفرآیندهای متنوعی گردیده است هم اکنون فرآیندهای تولیدی به دودسته ئ عمده ئ فرآیندهای سنتی وغیرسنتی تقسیم بندی می شودآنچه موجب تفکیک این دوفرآیندازهم شده را نمی توان بطورکامل وروشن بیان داشت ولی بطوراجمال فرآیندهای سنتی آن فرآیندهائی راگویندکه درآنهانیروی مکانیکی که باعث باربرداری ازقطعه می گرددغالبا نیروهای ماکروسکوپی بوده ولی درفرآیندهای غیرسنتی غالبا مکانیزم با برداری مکانیکی نیست ودرصورت مکانیکی بودن نیروها میروسکوپی می باشند.البته اغلب موارد تحت پوشش این تعریف قراردارندولی شایدبتوان بندرت فرآیندی رایافت که غیرسنتی باشدولی دراین تعریف گنجانده نشود فرآیندبرش با آب زیرمجموعه ای ازفرایندهای برش با جت بوده وجزء فرآیندهای غیرسنتی محسوب می گرددلازم به ذکراست ازآنجا که اغلب ازآب برای برشکاری استفاده می گردددربسیاری ازمواردنام ماشینکاری با جت آب مترادف با برشکاری با جت آب بکاربرده می شودولی با همین جت می توان فرآیندهای ماشینکاری رانیزانجام داد.

به عنوان مثال ترکیب جت آب بعنوان ابزاروحرکت دورانی قطعه می توان تراشکاری نمود دراین حالت جت آب تحت زاویه کمی نسبت به مماس برسطح قطعه عمل می نماید دراین صورت نام فرآیندماشینکاری با جت آب یا واتر جت  به آن اطلاق می گردداغلب موارد( به ویژه برای ماشینکاری یا برش فلزات )برای افزایش کارآیی این روش٬ذرات ساینده ای به جت آب افزوده می گردد که باعث به وجود آمدن روش جدیدی به نام ماشینکاری به همراه مواد ساینده شده است. مسیر رسیدن از تکنولوزی تولید جت آب مورد نظر به تکنولوزی تولید جت آب به همراه مواد ساینده مسیری ساده و سریع می باشد .

حال پس از ذکر تاریخچه ای مختصر در رابطه با اصول فرایند٬تجهیزات و قسمت های مختلف یک سیستم برش با آب و … معایب و محاسن وموارد کار برد بحث و بررسی صورت می گیرد .

تاریخچه

 تاریخچه استفاده ازنیروی آب به سالها پیش از آفرینش انسان بر می گردد.آب باران گرچه نرم و انعطاف پذیر است در طبیعت در فاصله بین ابر و زمین انرزی پیدا کرده ودر محل هایی که از خاک پوشیده شده اندخاک را جابجا کرده و یا کانال هایی در میان خاک برای عبور خود مهیا می سازد و شاید رود ها و حتی سیل هایی راپدید آورد.

درمدت زمان طولانی ترآب می تواند سخت ترین جنسها مثل انواع سنگ رااز کوه ها بتراشدوباعث پدید آمدن خاکهای نوشده وحاصلخیزی زمین رابه همراه  داشته باشد.

بدین ترتیب خداوند درچرخه پایداری٬ نیروی آب را برای فرسایش سخت ترین مواد قرارداده است .نیروی آب دارای دوخاصیت مهم می باشد :

الف- فرسایش                     ب- جابجا کردن مواد سائیده شده

نیروی آب ازسالها پیش توسط انسان شناخته شده بودبطوریکه درادبیات فارسی نیز راجع به آن سخنانی به میان آمده است ولیکن استفاده ازنیروی آب سابقه طولانی تری دارد دراسناد بدست آمده درمصر باستان روشی برای شستن خاک ونا خالصی هااز سطح مواد معدنی با ارزش توسط آب رودخانه توضیحاتی داده شده است .

در روم باستان نیز نیروی آب به صورت مصنوعی با ساختن مخازنی در میان تپه ها مورد استفاده قرار می گرفته است که با ازاد ساختن آب جمع شده مواد معدنی بر روی تپه ها و کوه ها شسته شده و درزیر پایه کوه جمع می شده بنابراین مشاهده می شود که اولین استفاده از نیروی آب سائیدن سنگ و ناخالصی ها در معادن بوده است روش مدرن جت آب برای استفاده در معادن

طلا و سایرمواد با ارزش از روسیه کمونیست به سراسر جهان انتشاریافت به این ترتیب که درسال ۱۸۶۷ برای استخراج طلا دراطراف محل Lake bay kalکاهش قیمتی معادل ۶۰% را نسبت به روشهای قدیمی داشته است . به طوریکه در سال ۱۹۱۴ به مقدار ۳۰% از کاربردهای استخراج معدن اختصاص به روش هیدرولیک گرفته ولی تا سال ۱۹۵۲ باز هم این روش به صورت کاملا اقتصادی در نیامد. در این حالت از آب در فشار۴۲ درتوان ۷۴% کیلو وات ساعت استفاده می شده است و قطر نازل  مورد استفاده ۵۰ میلی متر بوده است که جت آب فاصله ۲۰ متر را بین دستگاه و کوه طی می کرد. ولیکن نیروی فوق العاده زیاد آب تحت فشار توسط کارگران یک نیروگاه بخار مشاهده شد.

کارگران متوجه شدند بخارآبی که از یک مجرا به صورت یک خط بخار فشار بالا نشست می کرد٬دارای قدرت کافی برای بریدن سریع و تمیز موادی مانند دسته چوبی جاروب می باشد به این ترتیب بود که اولین ماشینهای ساخته شده با جت بخار آب کار می کردندو البته ماشین های ساخته شده در ژاپن _ چین و کانادا دارای مزایای بیشتری بودند در ان زمان کار برد واتر جت منحصربه تمیز کردن قطعات می شد . با مرور زمان و ساخته شدن پمپ های قوی ترروند ساخت آب سرد در پیش گرفته شد که نتیجه آن استفاده از جت آب برای برش مواد شد.مشاهده بعدی که باعث تعمق دربکارگیری آب به عنوان یک وسیله برش شد. خرابی هایی بود که بوسیله قطرات باران روی سطح هواپیماهای جنگنده که با سرعت بالا (۱۵۰تا ۱۸۰) متر بر ثانیه حرکت می کردند ایجاد شده بود در این خرابی ها اصطلاحا خورندگی بارانی نامیده شدند به عنوان یکی از مشکلات مهم در صفت هواپیما مطرح بودند در سال ۱۹۶۰ نورمن فرانس برای تولید جت پیوسطه آب با سرعت زیاد تکنیکی را اختراع کرده و به ثبت رساند. دکتر نورمن فرانتزپدرواترجت است . اواولین شخصی بود که استفاده ازآب با فشاربالارا به عنوان یک ابزاربرشی مطالعه نمود . فشاربالا به فشار بیش از ۳۰۰۰۰ پوند براینچ مربع اطلاق می گردد . دکترفرانتز به عنوان یک مهندس جنگل می خواست راهی جدید برای برش تنه درختان بیابد . دردهه ۱۹۵۰ واوایل دهه ۱۹۶۰ فرانتز اول روزنه های سنگین رادر ستونهای آب تا آب ازطریق یک دهانه کوچک عبور کند . با فشارهای خیلی بالابدست آورد وقادر شد تا درخت وسایر مواد را ببرد . مطالعات بعدی اودیگر جریانهای پیوسته آب بود . اما اوفهمید که رسیدن به فشارهای بالا بصورت پیوسته مشکل است . این اختراع که بر اساس برش با آب امروزی قرار گرفت (این روش با فشار حدود ۴۰۰۰ بار انجام می شد) طی سالهای دهه ۱۹۶۰تکمیل و در سال ۱۹۷۲ یک ابزار برش جدید (  اریفیس  خاص ) به صنعت  معرفی شد و برای برش مواد نرم مورداستفاده قرار گرفت یکی از تحولات بزرگ در این روش ابداع برش مخلوط آب و مواد ساینده می باشد که در سال ۱۹۸۰توسط مهندسین سیالات بریتانیا معرفی شد .

کم کم با توسعه روز افزون صنعت روبوتیک .   روش برش با آب بخاطر همخوانی فراوانی که با این صنعت داشت توسعه چشمگیری یافت. یکی از دلایل مناسب بودن روش  واتر جت  برای صنعت روبوتیک  سبک بودن وهمچنین نیروی بسیار کم عکس العمل آب برکلگی درآن می باشد که البته کلگی در صورتی که مواد ساینده وجود نداشته باشد به مراتب سبک تر است .

در سال ۱۹۸۴ اولین مرکز فروش بزرگ و تجاری روش abrasive water jet  برگزار شد. درسال۱۹۸۶ ازمیان ۱۶۴ میلیون دلار  ۱۱ درصد آن مربو به فروش ماشینهای

High technology  بوده است .

در سال ۱۹۹۰فروش این روش تا سقف ۷ میلیون دلار تخمین زده شد .استقبال روز افزون از این روش احتمالا به خاطر امکان برش مواد بسیار سختی همچون تیتانیوم و سرامیک می باشد .امروزه در دنیا تعداد محدودی شرکت مبادرت به ساخت این گونه دستگاهها می نمایند که عبارت اند از:

  اینگرسول – رند wa(   وا ) kent  کنت  ( Flow ) فلو

واینباکستراسپرنیگز ( Ingersoll_ rend )

مکانیزم برش:

بدلیل جدید بودن این فرآیند و نوپا بودن تحقیقات انجام شده در ارتباط با آن مکانیزم براده برداری در این فرآیند هنوز کاملا روشن نیست و تحقیقات در این رابطه هنوز ادامه دارد.

برای توصیه نحوه براده برداری از محل برخورد جت سیال به قطعه کار باید به تمام قوانین مکانیکی -شیمیایی -حرارتی و فیزیکی توجه داشت زیرا مثلاگاهی اوقات مشاهده شده دو سیال با جنس متفاوت بدلیل واکنش شیمیایی که با قطعه کار انجام می دهند دارای نرخ بار برداری متفاوتی می باشند و یکی از سیال ها برای برش ماده مورد نظر مناسب تر می باشد.

از این روست که استفاده از روغن های صنعتی برای برش سرامیک های پخته نشده اپتیمم می باشد . آنچه در اینجا بیشتر مد نظر می باشد ارزیابی مکانیزم براده برداری از دیدگاه مکانیکی است .

در ماشینکاری با جت آب و یا جت آب به همراه مواد ساینده انرژی جت روی ناحیه کوچکی از قطعه اعمال می گردد.برخورد جت در این ناحیه با قطعه کار به صورت ضربه باعث بالا رفتن تنش های موضعی در محل برخورد می گردد میزان این تنش ها توانایی غلبه بر پیوند بین ملکولی ماده مورد نظر را داشته و موجب پرتاب این ذرات از روی ناحیه برخورد به فضای اطراف می گردد.

محل مورد حمله جت به صورت مخروطی خواهد بود که در مرکز جت ماکزیمم نفوذوجود خواهد داشت. میزان زاویه این مخروط با فرض ثابت نگاه داشتن پارامترهای مربوط به جت بستگی به جنس قطعه کار خواهد داشت .

اصول فرآیند

فرایند برش با آب فرآیندی است که در آن آب با سرعت کم و فشار زیاد (بین۳۰۰تا۱۰۰۰ اتمسفر) از یکطرف به نازلی همگرا وارد شده و از طرف دیگر آن با سرعت زیادی معادل ۲۴۰تا۱۴۰۰ متر بر ثانیه (که گاهی اوقات معادل ۴ برابرسرعت صوت در هواست.) فشار اتمسفرو سطح مقطع بسیار کوچک (با قطر ۵٫ تا ۷٫ میلی متر که به ندرت تا ۱ میلی متر نیز ممکن است برسد .)خارج میگردد لازم به ذکر است در این پروژه فشار مورد نظر برای طراحی ۴۰۰۰ اتمسفر می باشد که اغلب دستگاههای مورد استفاده در سراسر جهان با توانایی تولید و به کارگیری این فشار ساخته و فروخته شده اند .

برخورد این جت آب باریک با سطح قطعه کار موجب برداشته شدن ذرات از ماده مورد نظر و برش آن می شود هدایت نازل جت آب بر روی سطح قطعه کار در مسیرهای دلخواه موجب برش قطعه کار به شکل مورد نظرخواهد شد .

با استفاده از یک سیستم کنترل مناسب –   توانایی تولید اشکال دو بعدی و سه بعدی با سرعت زیاد وجود خواهد داشت فرآیندبرش با آب یکی ازفرآیندهای برش با جت می باشدکه می توانندازدیدگاه های گوناگونی دسته بندی شوند.

الف – براساس عملکرد . ازاین نظرکه جت سیال برای کدامیک ازعملیات برش ورق – برش شیار – برش اشکال پیچیده – ایجا دسوراخ وماشینکاری سطح مورداستفاده قرار می گیرد .

ب – براساس جنس ماده تحت ماشینکاری . ازاین نظرکه جت سیال برای ماشینکاری کدامیک ازمواد نرم (مانند کاغذ- مقوا- پارچه-لاستیک – چوپ چرم ویا … ) موادپلیمری ( پی وی سی های صلب ) فلوروپلاستیک – آرکلیک پلاستیک- رزین های تقویت شده – پلاستیک های تقویت شده توسط الیاف شیشه ای و… پلاستیک های تقویت شده با الیاف فلزی مانند پلاستیک سلولی ویا مواد سخت ( مانند کارپیت ها – سرامیک های شیشه ای- موادمغناطیسی و… ) مورد استفاده قرار می گیرد.

ج – بر اساس جنس سیال – جنس سیال می تواند روغن -گلیسرول- الکل-آب خالص باضافه مواد افزودنی قابل حل در آن و یا آب به همراه مواد ساینده باشد که البته در این پروژه جنس سیال عامل آب خالص می باشد .

د- بر اساس نحوه عملکرد جت روی قطعه – ماشینکاری می تواند با یکی از طرق جت پیوسته (که ار طریق فشار ثابت تولید می شود ) ماشینکاری به همراه ارتعاش و یا جت پالسی انجام می شود .

ر – بر اساس موقعیت جت نسبت به ماده تحت عمل – جت سیال می تواند در سه حالت جت ضربه ای -جت مایل و یا مماس مورد استفاده قرار گیرد .آب خالص عمدتا برای برش مواد غیر فلزی و نرم مانند چوب – کاغذ- چرم و …

پلیسه زدایی و تمیز کاری مورد استفاده قرار می گیرد . برای برش مواد مختلف از فشارهای گوناگونی استفاده می گردد .

مواد نرم تر به فشار کمتری نیاز دارند به عنوان مثال فشار در حدود ۲۰۰۰ اتمسفر برای برش مواد چرمی و مشابه آن لاستیک – مقوا-تخته و تخته چند لا مورد استفاده قرار می گیرد .

فشار های ۲۰۰۰تا ۵۰۰۰ اتمسفر برای برش فولاد مورد استفاده قرار می گیرند  در صورت افزوده شدن مواد ساینده به آب فشار های بسیار کمتری برای برش مورد نیاز خواهد بود . به عنوان مثال می توان از فشار ۲۵۰۰ اتمسفر برای برش فلزات سخت استفاده کرد .

تجهیزات وقسمت های مختلف دستگاه برش با آب :

همان طور که در شکل زیر دیده می شود به طور کلی یک دستگاه برش با آب از قسمت های زیر تشکیل شده است .

الف- واحد پمپاژ : وظیفه دریافت آب لوله کشی شده به دستگاه افزایش فشار و سپس رساندن آب به لوله های انتقال آب را به عهده دارد . این واحد خود دارای اجزای متعددی است که توضیح داده می شود .

ب – لوله های انتقال آب : آب فشار بالا توسط این لوله ها از واحد پمپاز به شیر قطع و وصل و سپس به مجموعه کلگی و نازل سیستم می رسد.

ج – شیر قطع و وصل : باعث قطع و وصل جت آب خروجی می گردد.

د – مجموعه کلگی : در این مجموعه فشار زیاد آب به سرعت بالا تبدیل می گردد.

ر – گیرنده آب : آب خارج شده از قطعه که حاوی ذراتی از قطعه نیز هست را که گرفته و به تانک مربوط هدایت می کند . بخش های فوق قسمت های اساسی یک دستگاه برش با آب می باشند در اکثر موارد از یک سیستم اتوماتیک دو یا سه بعدی برای حرکت مناسب و دقیق کلگی (نازل)استفاده می گردد .این قسمت کنترلی می تواند یک میز در محدوده  CNC   و یا اپتیکی برای برش اشکال دو بعدی یا یک ربات که مجموعه کلگی و نازل در آن نصب گردیده است باشد این سیستم های کنترلی مشابه سیستم های دیگری است که در بسیاری از فرآیندهای دیگر مانند لیزر – پلاسما -اکسی استیلن و … مورد استفاده قرار می گیرد و خاص فرآیند برش با آب نیست.

تجهیزات وقسمت های مختلف دستگاه

 واحد پمپاژ:

وظیفه دریافت آب لوله کشی شده به دستگاه افزایش فشار وسپس رساندن آب به لوله های انتقال آب را به عهده دارد این واحد خود دارای دو واحد کوچکتر است.

واحد هیدرولیک و واحد تقویت کننده فشار.

الف _ واحد هیدرولیک : این واحد مشابه بسیاری از واحد های هیدرولیک رایج صنعتی می باشد که در روی بسیاری از ماشین آلات نصب شده اند  و مداری بسیار ساده جهت تحریک و بکارانداختن واحد تقویت فشار دارد . واحد هیدرولیک شامل مخزن روغن -موتور الکتریکی -پمپ هیدرولیک -جابجائی مثبت با جریان قابل تنظیم (پیستونی یا تیغه ای )- شیر راهنما -شیر فشار شکن-فیلتر و فشار سنج می باشد . روغن توسط پمپ هیدرولیکی که توسط موتور الکتریکی با قدرت ۳ تا ۷۵ کیلو وات تحریک می شود از مخزن مکیده شده  و پس از عبور از یک فیلتر از طریق لوله انتقال روغن به شیر راهنمای ۳/۴  (عدد ۴ فشار دهنده تعداد راههای ورودی و خروجی شیر و عدد ۳ نمایانگر تعداد وضعیتی است که شیر می تواند در اثر تحریک پیدا کند.) که کنترل تحریک واحد تقویت کننده فشار را به عهده دارد و فرمان خود را از همان واحد می گیرد لوله دیگری از همین شیر راهنما به مخزن باز می گردد.

درطرف دیگرشیر دولوله به عضوتقویت کننده فشار که قلب آن واحداست می رود. دنبال کردن ادامه مسیر روغن با توجه به شکل داخلی تقویت کننده فشار که درقسمت بعد توضیح داده می شود میسرخواهد بود. ازآنجا که دریک واحدپمپاژ- روغن با فشار کمتر( ۳۰۰ تا ۴۰۰ اتمسفر) دبی بیشتر باعث حرکت آب بافشاربیشتر ( حدود ۴۰۰۰ اتمسفر) ودبی کمتر می گردد . درمواقعی که دبی آب موردنیاز کم نباشد دبی روغن موردنیاز بالا بوده ویک پمپ روغن عادی ورایج به تنهایی قادر به تامین این حجم ازروغن نخواهد بود دراین موارد ازچندین پمپ که با هم بطور موازی بسته شده انداستفاده می شود.

کنترل وضعیت فیلتر – فشار – دما وتراز روغن دراین واحدکاملا ضروری است.

 ب _ واحد تقویت کننده : این واحد شامل یک پمپ فشار بالا (برای ایجاد فشارهای برابرچندهزار اتمسفر) یک انباره مخزن -چندین شیر یکطرفه و دو فیلترآب ۱تا ۱۰ میکرونی می باشد .

پمپ فشار بالا (تقویت کننده ) _اساس کار این تقویت کننده استفاده از قانون پاسکال می باشد . همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود این عضو انرژی خود را از طریق روغنی با فشار تقریبی ۲۰۰ تا ۴۰۰ اتمسفر تامین می کند و کار آن به صورت رفت وبرگشتی و دو طرفه می باشد .

 روغن پمپ شده توسط پمپ روغن از طریق شیر راهنمایی که شرح آن رفت به طور متناوب و به دو طرف پیستون بزرگ وارد شده و باعث حرکت آن به چپ و راست می گردد زمانی که روغن از طرف راست وارد سیلندر می گردد باعث حرکت پیستون بزرگ به سمت چپ گشته و این حرکت باعث جابجای پیستون کوچک سیلندر آب طرف راست شده و ایجاد فشار منفی نسبی (کمتر از ۱ اتمسفر) می کند .

 فشار آب ورودی به سیلندر کمی بیشتر از ۱ اتمسفر است این اختلاف فشار باعث هدایت آب به داخل سیلندر آب سمت راست می شود .

 شیرهای یکطرفه تضمین کننده جریان مایع در جهات مناسب و صحیح می باشند وقتی پیستون بزرگ به منتهی الیه سمت چپ سیلندر روغن رسید با صدور فرمان از این واحد و تغییر جهت شیر راهنما جهت روغن تغییر کرده و روغن از سمت چپ وارد می گردد که این خود باعث رانش پیستون بزرگ به سمت راست گشته و سپس موجب جابجائی پیستون کوچک در سیلندر آب طرف راست و انتقال آب با فشار خیلی بالا به بیرون می گردد در ضمن پیستون کوچک در سیلندر آب  طرف چپ بطور همزمان بطرف راست حرکت کرده و با ایجاد مکش _آب را از ورودی سمت چپ به سیلندر آب هدایت می کند این رویه با رفت وبرگشت پیستون بزرگ ادامه پیدا می کنداز لحاظ معادل سازی این پمپ مانندترانسفور ماتورهای افزاینده که ولتاز را افزایش می دهند عمل می کند با نوشتن معادله تعادل استا تیکی در جهت حرکت پیستون به هنگامی که به طرف راست یا چپ حرکت می کند و با صرف نظر از نیروی اصطکاک نتیجه می شود:

مشاهده می شودکه نسبت فشار آب به روغن برابرنسبت معکوس سطح مقطع ها می باشد . این نسبت بین ۱ تا ۴۰ واغلب ۲۰ انتخاب می گردد .

معادلات با توجه به راندمان صددرصد تقویت کننده وبا صرف نظر از نیروها ی اصطکاک نوشته شده ولی درعمل نسبت فشارمقداری کمتر ازنسبت سطح مقطع ها خواهد بود . ازروابط فوق روشن می گرددکه اگر فشار روغن مثلا ۲۰۰ اتمسفر باشد برای ایجاد فشار ۴۰۰۰ اتمسفر برای آب باید سطح مقطع موثر پیستون روغن بیست برابر دبی آب می باشد.

چهار شیر یکطرفه درتقویت کننده بکاررفته که به مانند مانعی برای جریان ازطرف فشار بالا به فشار کم عمل می کند .

  آب بندی بین دو قسمت روغن وآب ازجمله مسائل مهم ومشکل درساخت این پمپ است که با استفاده ازدوسری آب بند انجام می گردد که یک آب بند درطرف روغن ویک آب بند دیگر با فشار کاری بالاتر درطرف آب قرارداده شده وفاصله بین این دوخالی ازآب وروغن می باشد . آب بند طرف آب بدلیل فشار کاری زیاد عمرمصرفی محدودی داردکه پس ازسپری شدن این عمر وشروع نشتی – میزان نفوذآب به منطقه خالی بین دوآب بند ازطریق خارج کردن آن ازاین منطقه توسط لوله های خاص اندازه گیری شده واگر بیش ازحد معینی باشد مبادرت به تعویض آب بندخواهد شد آب بندها وشیرهای یک طرفه ازلوازم مصرفی تقویت کننده ها وسیستم های برش با آب می باشند . آب بندها به طورمتوسط ۱۰۰۰ ساعت وسوپاپهای یکطرفه حدود ۱۵۰۰ ساعت کار می کند ساختمان تقویت کننده باید بگونه ای طراحی شودکه سرویس وتعویض اجزا آن براحتی وبه سرعت قابل انجام باشد . ازجمله مشکلات دیگردرطراحی و ساخت این عضو کارکردن آن درفشارهای بالا وتحت تنش خستگی می باشد .یافتن فولادهایی که بتوانند بصورت تک جداره تحت چنین تنش خستگی برای مدتهای طولانی کار کنند غیر ممکن است ودرعمل ازسیلندرهای چندلایه جدارضخیم که تحت عمل اتوفرتیج Auto ferttageجهت اعمال تنش پس ماند فشار روی جداره داخلی قرار گرفته اند بهره گیری می شود .

 

تشدیدکننده (Intensifier )

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی در شرکت علمی و تحقیقاتی
 • مقاله برش پارچه های تاری پودی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.