مقاله دولت چیست؟


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله دولت چیست؟ مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله دولت چیست؟ نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
شروع بحث   ۲
ریشه ی واژه ی دولت:   ۴
پیشینه ی دولت :   ۶
قالب اول چگوگی پیدایش دولت :   ۸
الف) الگوی مکانیکی دولت :   ۸
قالب چهارم عناصری تشکیل دهنده دولت :   ۹
انواع نظریه ی دولت :   ۱۰
نظریه ی دولت مطلقه:   ۱۰
دولت اخلاقی :   ۱۱
منابع  : مورد استفاده در تحقیق :   ۱۳

منابع  : مورد استفاده در تحقیق :

۱-   نظریه های دولت ، اثری از اندرو نیسنسنت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه

۲-    اصول سیاست خارجی  اثری از ج.۱٫۱

۳-   نظریه دولت ایران ، اثری از ( آن ، کی ، اس ، لمتون) ترجمه چنگیز پهلوان

۴-   نوسازی و دگرگونی سیاسی ، مولف  دکتر سید حسین سیف زاده

۵-   ( اصول علم سیاست ) تالیف : دکتر احمد بخشایشی اردستانی

مقدمه :

دولت چیست ؟ این پرسش یکی از ساده ترین و در عین حال مبهم ترین پرسشهایی است که در مبحث سیاست مطرح می شود . پاسخ آن نیز می تواند به همان اندازه مبهم یا ساده اند اندیشانه باشد.

لازمه ی درک اندیشه ی سیاسی و سیاست در قرنهای نوزدهم و بیستم است . حتی آن دسته ازسنتهای فکری مانند مارکسیسم که سخت به دولت تاخته اند ، با هم درباره ی اهمیت و معنای آن عمیقاٌ به تامل پرداخته.

امروزه علمای سیاسی که دیدگاه مارکسیستی دارند ، در پی کشف دوباره ( مقوله  ) دولت بر آمدند. این بدان معنا نیست که پیش از این مفهوم دولت و در محافل علمی کشوره های انگلیسی زبان در طی قرن بیستم متروک مانده بود . شگفت آنکه کاهش علاقه به مفهوم دولت هم زمان با افزایش چشم گیر و کار کرد علمی دولت صورت گرفته است . البته باید تاکید کرد که در فرانسه ،ایتالیا، آلمان مفهوم دولت همچنان مورد بحث و توجه بوده است . اما در کشور های انگلستان و ایالات متحده به مفهوم و ماهیت دولت علاقه ای نشان نداده اند .

هگل فلاسفه دان مغرور می گویند: ‍(( همه ی تضادها نهاد یتاٌ دردولت پروس حل می شوند)) از این رو ، جان دیویی فیلسوف آمریکایی، احساسات بسیاری از مردم دوران خود را در خصوص دولت در سالهای ما بین دو جنگ جهانی در این جمله بیان داشت: (( به محض آنکه ما واژه دولت ی را به زبان می آوریم شمار بسیاری از اشباح فکری ظاهرمی شوند و ذهنمان را تیره و تارمی کند)) دلایل وجود این بدبینی نسبت به دولت انگلستان و آمریکا بسیار عمیق اند. از یک نظر هیچ یک از دو کشور دارای سنت و سابقه دولت نیرومندی نبوده اند ، در این کشورها در تمام سطوح جامعه از وزیران ، کارمندان و کلا گرفته تا مردم عادی خود آگاهی در خصوص تعلق به سنت دیر پای دولتی بسیار اندک است . فلاسفه سیاسی از دهه ۱۹۴۰ توجه خود را اغلب به مسائل دقیق تر مانند بررسی و تحلیل حقوقی و یا تعهدات معهدات داشته و از پرداختن نظریه سیاسی دستوری یا تجویزی پرهیز کرده اند ، در حالی که وظیفه فلسفه سیاسی در نزد نویسندگان قدیم چون : هابز ، ((لاک، رسو، هگل به صرف تحلیل و توصیف محدود نمی شد. فلسفه ای سیاسی قدیم آشکا را تجویز را وظیفه خود می شمورد و معمولاٌ در چهار چوب تفسیر وسیع فرا گیری از دولت و ماهیت و غایت آن ، به بررسی موضوعاتی چون شهروندی ، خانواده و اشکال حکومت می پرداخت. بیشتر تئوریهای دولت را باید در سنت فلسفه سیاسی قدیم جستجو کرد.

 

شروع بحث

به دلیل چندی باید در خصوص دولت به دقت اندیشید ؟ از نظر علمی مشکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور کرد وجود دولت نه تنها مبین وجود مجموعه ای از نهاد هاست بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های اعمال رفتاری است که مختصراٌ مدنیت خوانده شده و به حق جزئی از تمدن به شمار می آیند . برخی از مواضع فکری گوناگون نسبت به ضرورت وجود دولت شک و تردید کرده اند و اندیشه هایی در خصوص جامعه بی دولت عرضه داشته اند .

لکین در سطوح امور روزمره دولت به صورت ظریفی در قسمت عمده ای  زندگی ما نفوذ می کند. زندگی ما در دورن چهار چوب دولت آغاز رو پایان می یابد بدینسان دولت علاوه بر آنکه مفهومی پیچیده است . واقعیت روزمره ای است که نمی توان نادیده گرفت. دولت نه نهادی منفعل و بی طرف است که بتوان آن را نادیده گرفت و نه حاصل تصادف صرف و ساده می باشد. دولت دارای برخی خصوصیات قدیمی و سنتی است که به تدریج در طی زمان رشد کرده اند . با این حال فهم کامل شکل و ساخت دولت عمدتاٌ نیاز درک نظریه های حقوقی و سیاسی مندرج در آن خصوصیات است . گاه این نظریه پردازی معطوف به ما سابق است ، به این معنی که در پی فهم ماهیت ساختارهای موجود از پیدایش آنها بر می آید، اما در موارد دیگر خود نظریه موجود پیدایش نهادهای خاصی  شده است . از آنجا که نظریه های دولت اغلب هم شکل آن و هم نگرشهای ما درباره ی  آن را تعیین می کنند . بنابراین فهم نظریه هایی اساسی دولت باید بخشی  از هر گونه آموزش سیاسی را تشکیل دهد . پیچیدگی و ابهام قابل ملاحضه ای در پیرامون اندیشه ای دولت و بویژه در ارتباط آن با مفاهیم  دیگر مانند جامعه ، ملت، حکومت ، سلطنت نیره وجود دارد . اغلب این مفاهیم با مفهوم دولت خلط می شوند . این خلط بودن مفاهیم خود نتیجه ی عدم توجه به کاربرد های گوناگون مفاهیم مذکور در حوزه های نظری مختلف است و آشنایی با برخی از اشکال استدلال در نظریات گوناگون برخی از مشکلات ومسائل را دراین خصوص روشن خواهد کرد.

هنگام بررسی مفهوم دولت باید آگاه بود که این مفهوم معضلترین مفهوم در سیاست است ، هر کس که عمیقاٌ بدان بپردازد از این نکته آگاه خواهد شد .  این امر تنها نتیجه ی تاریج در هم پیچیده و یا اهمیت خاص مفهوم دولت در اوضاع سیاسی امروز نیست بلکه علت آن را دو پهلو یی و پیچیدگی این مفهوم است  که آن را در عین حال سهل ساخته است . به نحوی که با سهولت نگران کننده ای با بسیاری از مفاهیم و نهاد های در هم می آمیزد .

دولت پدیده ای نیست که در نگاه اول شناخته شود: به رغم ملموس بودنش که وقتی بخواهیم مثلاٌ از پرداخت مالیات خوداری کنیم کاملاٌ آن را احساس خواهیم کرد باز هم نمی توان به سهولت روی آن انگشت گذاشت ، ( زیرا ) اندیشه یا مجموعه ای از مفاهیم ، ارزشها وا ندیشه ها یی در خصوص زندگی اجتماعی است .

این نکته ما یکی از مواضع عمده بر سر راه بررسی دولت مربوط می شود و آن پیچیده گی تئوریهای دولت است . این مشکل را به دو شیوه هم می توان حل کرد : یکی از طریق محدود کردن حوزه مطالعه و تمرکز بر برخی برداشتهای مشهور درباره دولت چنین روشی موجب نادیده گرفتن غنای مباحث همه جانبه درباره دولت است.

اما دست کم علاقه خوانندگان را بر می انگیزد تا اگر خواستند ، به دنبال مباحث پیچیده تر بروند . روش دوم برای حل مشکل پیچیدگی مفهوم دولت ، عرضیه همبستگی و ارتباط تئوریهای دولت در خصوص زمینه پیدایش  آنهاست . به عنوان مثال نظری حقوقی دولت در شرایط سیاسی استبداد پیدا شد و یا نظریه طبقاتی در قرن نوزدهم در مقابل نظریه های حقوقی  و اخلاقی پدید آمده عرضه ی روابط  متقابل  و وجوه افتراق این نظریه ها فهم مطلب را آسان خواهد کرد.

 

ریشه ی واژه ی دولت:

واژه ی دولت (state) ازریشه لاتینی stare به معنی ایستادن و به صورت دقیق تر از واژه status به معنی وضع مستقر و پا بر جا گرفته شده است . امروزه د زبان انگلیسی واژه ی شان یا منزلت به همان معنای اصلی لاتینی آن به کار برده می شود . این لفظ معمولاٌ به چیزی اطلاق می شود که مستقر ، پا جا و در وضع خاصی ثابت یا پایدار باشد . دولت از نظر سیاسی در زبان فارسی به معناهای زیر به کار رفته است : سلطنت، هیات سلطنت، اقتدار، حکومت، فرما نروانی گروهی که بر کشور حکومت کنند . قوه ی مجریه ،نظام اداری کشور ، مملکت ، هیات وزیران ، نظام سیاسی ، جمع سه قوه ( مجریه ، مقننه،قضائیه) و هیات حاکمه می باشد . در فارسی نیز مانند زبا نهای اروپایی از نظر معنای میان دولت ( که برابر آن در انگلیسی state  است) به عنوان یک نظام کلی و انتزاعی که معرف تمامیت سیاسی- اجتماعی یک کشور است به قول برنارد لوئیس : ( تجلی انتزاعی دایمی افتدار است ) و حکومت به عنوان هیات وزیران که باز هم به قول بر نارد لوئیس : (( مجموعه ای است انسانی و غیر دایمی شامل افرادی که اقتدار را به کار می بندند) تفاوت گذاشته می شود . با این حال باید گفت که این تفاوت معنایی همواره در دولت اصطلاح در دولت یا حکومت بروز نمی کند و اغلب می بینیم که این دو اصطلاح به جای گاه هر کدام در هر دو معنای به کار می رود . در آغاز قرن بیستم در ایران این اصطلاح بیش تر به معنای انتزاعی آن به کار می رفت . در یکی از نامه های سید جمال الدین اسد آبادی ( در تاریخ ۱۳۰۹ هجری به علمای بصره یک دولت به دو معنای به کار می رود : ۱ ( دول اروپا) که به معنای کشور های اروپاست ۲)  در نقد از وضع شاه که در این اصطلاح به معنای حکومت به کار می برد.


پیشینه ی دولت :

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله دولت
 • مقاله اندازه دولت و رشد اقتصادی
 • پایان نامه کوچک سازی دولت
 • مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی
 • مقاله دولت
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.