مقاله ديدگاه امام خميني در خصوص شهيد مدرس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ديدگاه امام خميني در خصوص شهيد مدرس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 21  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ديدگاه امام خميني در خصوص شهيد مدرس نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   1
حضرت امام خميني در اين باره چنين مي فرمايد :   3
دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:   13
منابع :   18

منابع :

1 ـ تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خميني (تبيان دفتر بيستم ) موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام ص 151 و 152

2 ـ قرآن كريم سوره يونس (10 ) آيه 62

3 ـ سوره فرقان (25 ) آيه 43

4 ـ تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خميني ص 147

5- :مركز اسناد انقلاب اسلامی

مقدمه

ميان رجال سياسي به ويژه آنان كه داراي وجهه ديني و مذهبي باشند و نيز به خصوص كساني كه در كسوت و مسوليت روحانيت ظاهر شده و كوشا و فعال باشند كمتر مي توان شخصيتي را يافت كه همچون شهيد آيت الله سيد حسن مدرس در ديگران تاثير عميق نهد و موجب شگفتي و اعجاب گردد. مخاطبين و تاثيرپذيران چه كساني هستند و چسان بايد اين اثر و شگفتي را به سنجش درآوريم و چگونه مي توان آثار پيام گيري ها و اثرپذيري ها را در وجود آنان به نظاره نشينيم بديهي است مخاطب هر چه عظيم تر و جامع نگرتر و شريف تر باشد اثرپذيري هايش از شخصيت شهيد مدرس نشان روشن و صريح از رفعت مقام و تراكم فضايل و ارزش هاي والا در اين شهيد بزرگ و اسوه سترگ دارد و از اين راه به خوبي مي توان قدرت و عظمت شخصيت « تاثيرگذار » را دريافت و شناخت . با اين وصف ترديدي باقي نمي نماند كه مقصود ما از اثرپذير عموم مردم و يا قشري از اقشار جامعه همانند دانشگاهيان يا حوزويان يا كارگزاران حكومتي نمي باشد بلكه مقصود و هدف ما بسي بالاتر و والاتر از اين نسخ مخاطبان و تاثيرپذيران مي باشد و بايد طاير انديشه را بيشتر به طيران درآورد و قله رفيع تري را نشانه رفت .

سخن از حضرت امام خميني است هم او كه دوست و دشمن و در داخل و خارج در برابر عظمت و سترگي جان و روح و اخلاق و سيره و روش و مواضع و عملكردهايش به كرنش مي افتند و هم او كه رهبر كبير نهضتي بزرگ است و بنيان گذار نظامي عظيم و پيشوا و مقتداي نه تنها مسلمين جهان كه تمام آزادگان و آزادانديشان در سراسر گيتي .

بررسي ديدگاه هاي حضرت امام خميني درباره تاريخ معاصر ايران و شخصيت هاي نقش آفرين در آن به وضوح و صراحت نشان مي دهد كه اين پيشواي الهي هر جا كه سخن از شهيد مدرس به ميان آورده است با اعجاب و شگفتي و تاثيرپذيري از حالات و روحيات و صفات و خصال اين شخصيت همراه بوده و همواره او را براي همه شخصيت هاي علمي و روحاني و دولتي و حكومتي « اسوه » و « الگو » معرفي نموده است .

به جرات مي توان اذعان نمود كه هيچ رجل سياسي و مبارزي همچون آيت الله مدرس در دل و ديده امام خميني ننشسته است و به راستي آنچه از رهبر كبير انقلاب اسلامي و بنيان گذار نظام جمهوري اسلامي ايران در وصف عظمت شخصيت شهيد مدرس صادر شده است درباره هيچ شخصيتي صادر نگرديده است و آنچه امام پيرامون ويژگي ها و ارجمندي ها و فضايل فقها و علماي وارسته و مبارز نقل نموده قابل مقايسه با آنچه در وصف اين شهيد والامقام بيان كرده است را نمي باشد.

آنچه در صدد تبيين آن هستيم يك زاويه از زواياي مختلفي است كه حضرت امام خميني از آن به عظمت شخصيت شهيد مدرس نگرشي دقيق و نكته ياب دارد. اين زاويه نگرش در مقايسه با ساير زواياي نگاه به ژرفاي شخصيت اين فقيه و عالم بزرگ و والامقام اگر نگوئيم مغفول مانده است اذعان مي كنيم كه كمتر مورد توجه و نظر قرار گرفته است .

حضرت امام خميني در اين باره چنين مي فرمايد :

« يك سيد خشكيده لاغر…. يك همچو آدمي در مقابل آن قلدري كه هر كس آن وقت را ادراك كرده مي داند كه زمان رضا شاه غير زمان محمدرضا شاه بود آن وقت يك قلدري بود كه شايد تاريخ ما كم مطلع بود در مقابل او همچو ايستاد….. يك وقت گفته بود : سيد چه از جان من مي خواهي گفته بود كه : مي خواهم تا تو نباشي … من درس ايشان يك روز رفتم مي آمد مدرسه سپهسالار كه مدرسه شهيد مطهري است حالا درس مي گفت : من يك روز رفتم درس ايشان مثل اين كه هيچ كاري ندارد فقط طلبه اي است دارد درس مي گويد اين طور قدرت روحي داشت . در صورتي كه آن وقت در كوران آن مسائل سياسي بود كه حالا بايد بروند مجلس و آن بساط را درست كند. از آنجا ـ پيش ما ـ رفت مجلس . آن وقت هم كه مي رفت مجلس يك نفري بود كه همه از او حساب مي بردند. من مجلس آن وقت را هم ديده ام كانه مجلس منتظر بود كه مدرس بيايد با اين كه با او بد بودند ولي مجلس كانه احساس نقص مي كرد وقتي مدرس نبود وقتي مدرس مي آمد مثل اينكه يك چيز تازه اي واقع شده . اين براي چه بود براي اين كه يك آدمي بود كه نه به مقام اعتنا مي كرد و نه به دارايي و امثال ذلك هيچ اعتنا نمي كرد نه مقامي او را جذبش مي كرد…. من بودم آنجا كه يك كسي يك چيزي نوشته بود زمان قدرت رضا شاه ….. يك كسي آمد گفت : من يك چيزي نوشتم براي عدليه شما بدهيد ببرند پيش حضرت اشرف ـ يك همچو تعبيرهايي ـ كه ببينند.

گفت : رضاخان كه باز نمي داند اصلش عدليه را با « الف » مي نويسند يا با « ع » مي نويسند من بدهم اين را او ببيند نه اين كه اين را در غياب مي گفت در حضورشان هم مي گفت اين جوري بود وضعش . اين چه بود براي اين كه وارسته بود وابسته به هواهاي نفس نبود « اتخذ الهه هواه » نبود. اين هواي نفساني خودش را اله خودش قرار نداده بود اين اله خودش را خدا قرار داده بود اين براي مقام و براي جاه و براي وضعيت كذا نمي رفت عمل كند او براي خدا عمل مي كرد …. از هيچ كس هم نمي ترسيد . »

 در سخنان حضرت امام سه درس و پيام بزرگ درباره شخصيت والاي شهيد مدرس نهفته است .

1 ـ حضرت امام خميني پس از اشاره به برخي از حركات و رفتارهاي آيت الله مدرس به « قدرت روحي » به عنوان درون مايه اصلي و پشتوانه بزرگ اخلاقي براي ظهور و بروز حالات و خصال و صفات بزرگ و شريف در سيره و روش آن عالم وارسته اشاره مي نمايد.

قدرت روحي حاصل و ثمره نهايي پيوند خالصانه با حضرت پروردگار و عبادت ها و ذكر و مناجات هاي زلال و پاكي است كه به مرور « دل » را از همه قيود و وابستگي ها و دلبستگي ها مي رهاند و در محفل انس و قرب حضرت محبوب به آرامش و اطمينان كامل مي رساند به گونه اي كه سالك راه كه اينك واصل به يار است جز رضا و خشنودي و خواست محبوب را نمي طلبد.

وقتي ارتباط با حق به اوج خلوص و يكرنگي رسيد و درخت عشق به شكوفه نشست و شميم دل انگيز آن تمام فضاي روح و جان را فراگرفت به مرور ميوه هاي وارستگي و آزادگي معنوي نيز به ثمر مي رسند و يكي پس از ديگري به چيدن و چشيدن درمي آيند و در پي آن خصال و صفات بزرگ و والا و عظيم در روح و روان واصلان متجلي مي شوند و اين چنين است كه محبان و اولياي الهي به چنان قدرت و توان وصف ناپذير و شگفتي زايي دست مي يابند كه در هر زمان و مكان و در هر شرايط و در اوج هجوم سختي ها و رنج هاي ناشي از پيمودن فراز و فرودها و عبور از گردنه هاي سخت مقابله با جور و ستم و فسادگستري هاي نيروهاي سيطره جو در آرامش به سر مي برند و هيچ خوف و هراس و حزن و اندوهي نمي تواند آنان را تكان دهد.

آيه شريفه ذيل به وجود آرامش و قدرت روحي اين انسان هاي فاني در حق و رها شده از هر قيد و بند تصريح مي نمايد :

« الا ان اوليا الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون »

« آگاه باشيد كه دوستان و اولياي خدا از هيچ چيز و هيچ كس خوف و هراس و حزن و اندوهي ندارند . »

آرامش و قدرت روحي ناشي از اتصال به يار و رهايي از اغيار ـ چه اغيار دروني كه رذايل و صفات مذموم و نكوهيده هستند و چه اغيار بيروني كه دشمنان بشريت و صاحبان زر و زور و تزوير مي باشند ـ « زندگي » و « مرگ » را براي محب و دوست خدا « مساوي و يكسان » مي سازد و به همين دليل است كه در تقابل با طاغوت ها و وابستگانشان ترس و هراسي در گفتار و كردار و رفتار اين آزادگان مشاهده نمي شود و آيت الله سيد حسن مدرس اينگونه بود.

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی