مقاله دیه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله دیه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله دیه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

پیشگفتار   ۱
خلاصه   ۲
مفهوم دیه و پیشینه‏ ی آن:   ۴
مبحث اول : تبیین مفهوم دیه   ۵
گفتار اول: مفهوم لغوی   ۵
گفتار دوم : مفهوم اصلاحی   ۶
الف : تعریف دیه از نظر فقها   ۷
۱-فقهای امامیه:   ۷
۲- فقهای عامه   ۸
۱-۲- حنفی   ۸
۲-۲-شافعی   ۸
۳-۲- مالکی   ۹
۴-۲- فقهای معاصر   ۹
ب. مفهوم دیه از نگاه حقوقدانان   ۱۰
مبحث دوم : پیشینه‏ی دیه   ۱۲
گفتار اول : جایگاه دیه در قوانین قبل از اسلام   ۱۲
الف) عهد باستان   ۱۲
۱ـ دول باستانی مشرق زمین .   ۱۲
۲ـ دول باستان مغرب زمین   ۱۳
ب) دوران جاهلیت:   ۱۵
گفتار دوم :‍‌جایگاه دیه در قوانین اسلام   ۱۷
بررسی ماهیت دیه   ۲۱
مبحث اول : دیدگاههای مختلف در خصوص ماهیت دیه   ۲۳
گفتار اول : دیه و ماهیت کیفری   ۲۳
الف ) قانون بودن مجازات :   ۲۴
ب) شخصی بودن کیفر:   ۲۵
ج) رنج ‏آوری:   ۲۶
د) رسوا کنندگی:   ۲۶
و)معین بودن:   ۲۶
گفتار دوم:‌ دیه یا خسارات زدایی   ۳۴
برای تحقق مسئولیت مدنی در همه حال وجود سه عنصر ضروری است:   ۳۴
مقایسه دیه با مسئولیت مدنی   ۳۵
۱-دیات و مسئولیت غیر قراردادی   ۳۵
۲-دیات و مسئولیت قراردادی   ۳۷
۱-۲- دیات و تعهد به نتیجه   ۳۷
۲-۲- دیات و تعهد بوسیله   ۳۸
گفتار سوم: ماهیت تلفیقی دیه   ۳۹
مبحث دوم: ماهیت دیه از منظر سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران   ۴۲
گفتار اول: نگاه مقنن   ۴۲
الف) مجازات مالی:   ۴۲
ب. خسارت زدایی   ۴۳
ج- ماهیت تلفیقی دیه:   ۴۴
گفتار دوم: انعکاس ماهیت حقوقی در آراء قضایی ایران   ۴۸
نتیجه گیری   ۵۰
منابع فارسی  :   ۵۲
منابع عربی :   ۵۴

منابع فارسی  :

۱-   دکتر محمد عارف مسکونی ، ماهیت حقوقی دیه ، انتشارات دانشور .

۲-   محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، جلد ۴ ، گنج دانش .

۳-   پروزیر صانعی حقوق جزای عمومی ، گنج دانش .

۴-   حسینغلی حسینی نژاد ، مسئولیت مدنی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .

۵-   ابراهیم پاک ، حقوق کیفری اختصاصی ، دانشگاه تهران .

۶-   ناصر کاتوزیان ، مسئولیت مدنی ، تهران انتشارات دهخدا .

۷-   محمد مصطفی قلی ، اصول تحقیقات جنایات ، تهران ، بی نا .

۸-   محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، نشر میزان .

۹-   دکتر ایرج گلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی . تهران دادگستر .

۱۰- دکتر رضا نودیه ، ضمینه حقوق جزای عمومی . تهران گنج دانش .

۱۱- دکتر ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ، نشر میزان .

۱۲- آرای وحدت رویه ، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری و حقوقی

منابع عربی :

۱-   شیخ الاسلام ابی یحیی الانصاری ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب . جلد ۲ .

۲-   محمد بن احمد بن ابی بکر السرخسی المبسوت ، جلد ۲۶ .

۳-    امام خمینی ( ره ) ، تحریر الوسیله ، جلد ۲ . تهران مکتب علمی اسلامی .

۴-   شیخ محمد حسن نجفی جواهر الکلام ، جلد ۴۳ . نجف اسلامیه .

۵-   دکتر علی صادق ابوحیف ، الدیه . پایان نامه دکترای از دانشگاه قاهره .

خلاصه

سوال اصلی که پژوهش در صدد پاسخگویی به آن بود، این است که ماهیت دیه چیست؟ آیا دیات مقدره از نظر نوع و میزان به عنوان یک حکم شرعی ‌حکم ثابت است  ویا اینکه میزان  ونوع آن مطابق حکم حکومتی تعیین گردیده است؟ دیگر اینکه نقش زمان و مقتضیات آن بر نوع و میزان دیه کدام است؟ همچنین آیا مجرم نسبت به ضرر وزیان مازاد بر دیه مسؤلیت دارد یا خیر؟

ضرورت انجام این پژوهش از آنجا ناشی می‏شود که هنوز درنظام حقوقی ایران، ماهیت دیه از جنبه‏ی کیفری یا مدنی بودن محل بحث و اختلاف است و این اختلاف صرفاً به مبحث حقوقدانان محدود نمی‏شود ، بلکه پیامدهای بسیاری برای دادگاهها در صدور احکام برجای گذاشته است. فرضیه‎ی این پژوهش این بود که دیه اساساً ماهیت حقوقی دارد و جهت جبران خسارت گذشته است. بررسی ‌آراء و نظرات صاحب نظران حقوقی و فقها و همچنین نگاهی به آرای وحدت رویه‏ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور تا حد زیادی به اثبات این فرضیه انجامید . البته به نوعی در این فرضیه تعدیل پدید آمد؛ بدین گونه که مشخص شد که دیه در واقع ماهیت دو وجهی و تلفیقی دارد. یعنی از یک سو، نوعی مجازات است که بر جانی وضع می‏شود و از سوی دیگر با مسؤلیت مدنی ارتباط می‏یابد وجانی آن را برای جبران خسارتی که مجنی علیه وارد آورده است، باید پرداخت کند.

از دیگر نتایج این پژوهش این بود که دیه اساساً حکم ثابت شرعی نیست ،‌بلکه با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، امکان تغییر در آن وجود دارد. از همین رو، پیشنهاد شده است. که میزان و نوع دیه با توجه به اوضاع و احوال و شرایط تغییر پیدا کند.

سوالاتی که دراین پژوهش سعی شده برای آن پاسخی یافت شود براساس  اهمیت و اولویت عبارتند از:

۱-      اهمیت دیه چیست؟

۲-     آیا دیات مقدره از نظر  نوع  ومیزان به عنوان یک حکم شرعی،‌ حکم ثابت است و یا اینکه میزان و نوع آن مطابق حکم حکومتی معین گردیده است؟

۳-          نقش زمان و مقتضیات آن بر نوع و میزان دیه کدام است؟

۴-          آیامجرم نسبت به ضرر وزیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد یا خیر؟

مفهوم دیه و پیشینه ‏ی آن:

 از دیه تعاریف متفاوتی ارائه شده است . فقها برای معرفی دیه ،‌الفاظی را به کار گرفته‏اند، که دقیقاً نمی‏توانند بر دیه دلالت داشته باشند، مانند الفاظ ضمان، عقل، ارش ودیه و علت اصلی آن در پیروی آنان از این شیوه‏ها و برداشتی که برای خود دارند به این بر می‏گردد که حقوق‏دانان تفاوتی ماهیت مالی که به عوض از نفس در قتل خطا پرداخت می‏شود و مالی که درحالت سقوط قصاص عمد، ادا می‏شود نگذاشته‏اند نام دیه را بر هر دو اطلاق کرده‏اند.[۱]

مبحث اول : تبیین مفهوم دیه

در این مبحث تعریف دیه را از نظر مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی آن بررسی می‏کنیم و با توجه به اینکه فقها تعاریف مشابهی از دیه ارائه کرده‏اند، توجه به همه آنها در درک مفهومی جامع از جایگاه دیات در فقه بسیار مؤثر است. بنابر این در این بحث، در گفتار دوم تعریف دیه را از نظر فقهای مذاهب اسلامی و فقهای معاصر مورد بررسی قرار می‏دهیم.

گفتار اول: مفهوم لغوی

دیه از ریشه « ودی» به معنای راندن و دور کردن است . زبیدی می‏نویسد : « الدیه بالکسر،‌حق القتیل و الهاء عوض من الواد جمله دیات …» دیه به کسر، حق کشته شده‏ها، به جای داد، جمع دیه.

دیات به مانند همین معنی را دیگر لغت شناسان از جمله : این منظور در لسان العرب خلیل بن احمد فراهیدی در العین، جوهری در صحاح اللغه و راغب اصفهانی در مفردات آورده‏اند.[۲]

جمع دیه دیات است. دیه مصدر است و در اصل« ودی » بوده که « واو» آن را حذف کرده و در عوض « ﺓ » به آخر آن افزوده‏اند.

تعریف دیه در قانون مجازات اسلامی: مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.ماده ۲۹۴

مالی که موضوع دیه است منحصر در شش نوع است . این اموال به تفصیل در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی آمده و در هر صورت مقدار آن در شرع تعیین شده است.

مالی را که به عوض جنابت بر عفو می‏پردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است ارش یا حکومت می گویند . م۳۶۷ قانون مجازات اسلامی

گفتار دوم : مفهوم اصلاحی

در این گفتار ابتدا تعریف دیه را از نظر فقها و سپس از نظر حقوق‏دانان مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و نظریات فقهای امامیه و فقهای عامه را در این خصوص بیان می نماییم .

الف : تعریف دیه از نظر فقها

فقها از دیه تعریف های گوناگونی دارند و هر گروهی از آنان که به مذهب معینی وابستگی دارد، درباره‏ی دیه ملتزم شده است که با مذهب خود وی سازگار است. در این قسمت تعریف هایی از چند مذهب را به طور جداگانه به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم .

۱-فقهای امامیه:

اکثر فقهای امامیه، به ویژه گروهی از متقدّمات، تعریفی برای دیه ذکر نکرده و آن را امری بی‏نیاز از تعریف فرض کرده‏اند و شاید این به جهت وضوح معنای لغوی و عدم جعل اصطلاحی جدید برای این کلمه بوده است.[۳] اما به هر حال تنی چند از فقهای عظیم الشأن شیعه به ارائه تعریف از دیه مبادرت ورزیده‏اند که به ارائه نمونه‏هایی از آن می‏پردازیم.

امام خمینی رضوان ا… علیه -« دیه مالی است که به سبب جنابت کودن بر نفس یا عفو واجب می‏شود و فرقی نمی‏کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد. وگاهی دیه فقط بر آنچه معین شده اطلاق می‏گردد و آنچه را معین نشده است ارش یا حکومت نامند …»[۴]

فاضل مقداد در کتاب التنقیح الرائع به هنگام تعریف دیات می‏گوید

« هی جمع دیه بتخفیف الایاء و لا یجوز تشدیدها و سمیت دیه تودی عوضاً عن                النفس … »[۵]

 شهید ثانی در کتاب مالک الافهام: دیه مالی است که به سبب جنایتی که برانسانی آزاد وارد شده، واجب می‏شود خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده باشد خواه پایین‏تر از این حد و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده ( از طرف شارع) اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق می‏شود.

۲- فقهای عامه

۱-۲- حنفی

تعریفی که غالب فقهای حنفی از دیه کرده‏اند و شمس الدین سرخسی نیز درکتاب المبسوط همان را بیان کرده به قرار زیر است:

لفظ دیه از مصدر اداء مشتق شده است زیرا دیه‏هایی است که در مقابل تلف کردن چیزی که حال شمرده نمی‏شود،‌یعنی نفسی،اداء می‏شود … )[۶]

 ۲-۲-شافعی

فقهای این مذهب نیز غالباً از یک تعریف پیروی کرده‏اند که برای نمونه می‏توان به تعریف ابو یحیی زکریا الانصاری در فتح الوهاب از دیه اشاره کرد:

دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالی که به سبب جنایت نفس به نفس و یا نسبت به پایین‏تر از نفس انسانی آزاد واجب می‏شود[۷]

۳-۲- مالکی

فقهای  مذهب مالکی چون فقهای سایر مذاهب اسلامی دیه را تعریف نکرده‏اند و فقط بر آن نام «عقل» نهاده‏اند بدون آنکه هیچ تعریف معینی از آن به دست دهند . اینکه آنچه در جنایت بر نفس و به عوض آن داده می‏شود، عقل نامیده شده، به جهت آن است که معمولاً شترانی را به عنوان دیه شبانه به پیشگاه فراخنای خانه‏ی اولیای مقتول می‏بردند ودربامداد آن شب اولیای مقتول شتران را بسته شده در آنجا می‏یافتند و بدین خاطر دیه به نام عقل مرسوم شده است . چنانچه به کسی که دیه را می‏پردازد « عاقل» گویند و  عاقله نیز ازهمین معنی گرفته شده است . صاحب جواهر درباره‏ی عقل به معنی دیه و مناسبت آن چنین گوید« دیه را از آن جهت عقل نامیده‏اند که  از بی پروایی و جسارت در خونریزی، منع و جلوگیری می‏کند، زیرا یکی از معانی عقل عبارت است از منع»[۸] به طور کلی در کتب فقهی مالکیه مباحث مربوط به دیات درکتابی تحت عنوان کتاب العقول طرح شده است.[۹]

۴-۲- فقهای معاصر

تعریف فقهای معاصر با تعاریف فقهای متأخر مذاهب اسلامی درباره‏ی دیه اندکی اختلاف دارد و همچنین فقهای معاصر در میان خود نیز دچار اختلاف شده‏اند و شابد بتوان گفت که اختلاف خود آنان اختلاف لفظی است. اجمالی از تعاریف آنان درباره‏ی دیه به قرار ذیل است:

۱-امام محمد عبده، دیه را تعریف کرده است: «  آنچه به ورثه‏ی مقتول داده می‏شود،‌عوض از خون او یا عوض از حقی که ورثه در آن دارند.»[۱۰]

۲-مرحوم شیخ علی خفیف دیه را چنین تعریف کرده است « دیه مالی است که شارع معین کرده است به عوض نفس یا عضور و از اینجا می‏توان گفت: دیه مالی است واجب شده به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، یا به سبب جنایت بر عضوی از اعضاء یا به سبب جنایت بر بدن»[۱۱]

 ب. مفهوم دیه از نگاه حقوقدانان

حقوقدانان تعریف ‏های گوناگونی از دیه ارائه کرده‏اند. بعضی از آنها مفهوم فقهی از آن را مبنای کار خود قرار داده‏اند و بعضی دیگر به شیوه‏ی خاص خود به تعریف آن پرداخته‏اند.

۱- دکتر علی صادق ابوهیف ، در تعریف دیه می نویسد :« دیه مالی است که جارح یا قاتل، به مجروح یا وارث مقتول می‏پردازد به عوض خونی که ریخته شده است.»[۱۲]

دراین تعریف فرقی نیست بین مالی که دربرابر جراحت داده می‏شود که آن را فقهای حنفی ارش جراحت نامند وبین مالی‏که در برابرنفس مقتول داده می شود، زیرا به هر دو نام دیه  اطلاق شده است.[۱۳]

۲ـ استاد احمد حمری دیه را به طور غیرمستقیم تحت عنوان کیفر بدلی چنین تعریف می‏کند « کیفربدلی از کیفرهایی است که جای کیفر اصلی را می گیرد و آن در صورتی است که کیفر اصلی به سبب شرعی، قابل پیاده شدن نباشد. مثل وجوب دیه هر گاه از قصاص پرهیز شود»[۱۴]

۳ـ دکتر رضوان شافعی متعافی دیه را چنین تعریف می کند: « مراد دیه یا تعویض مدنی، شرعاً مالی است که به سبب جنایت بر جان یا عضو شخصی‹ آزاد › واجب شده است» [۱۵] در این تعریف کلمه ی آزاد برای نخستین بار افزوده شده وآن نزد فقهای مذاهب اسلامی از شروط وجوب دیه است.

۴ـ استاد احمد فتحی بهنسی دیه راچنین تعریف میکند :« دیه، مالی است که در برابر چیز تلف شده‏ای که مال نیست که پرداخت می‏شود و ارش مالی است که به سبب جنایت بر اعضاء واجب می شود»[۱۶]

۵ـ دکتور ابو المعاطی حافظ ابو الفتح، دیه راچنین تعریف می کند:« دیه کیفری است مالی که بر جرایم عمدی علیه نفس یا اعضای انسان واجب می‏شود و این در صورتی است که مجنی که علیه یا ولی او ، آن را بخواهد در حالی شروط قصاص آماده باشد و در صورتی که شروط قصاص آماده نباشد به کیفر اصلی بدل می شود »[۱۷]

 مبحث دوم : پیشینه‏ی دیه

دراین مبحث پیشینه ی دیه را در دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم .

گفتار اول : جایگاه دیه در قوانین قبل از اسلام

در این گفتار جایگاه دیه در قوانین عهد باستان و جاهلیت مورد بررسی قرار می دهیم

الف) عهد باستان

۱ـ دول باستانی مشرق زمین .

در شرق تمدنهای بسیاری پدید آمده سپس از میان رفته‏اند از جمله هند . ایران . ژاپن . چین .

سخن گفتن در مورد همه آنها ممکن نیست از این رو به عنوان نمونه به بررسی قانونگذاری بابل به عنوان نمودی از قانونگذاری شرق قدیم خواهیم پرداخت .

قوانین بابلی دیه را می شناختند ولی دیه نسبت به جمیع افراد جامعه بابلی دارای میزان معین و واحدی نبود زیرا این قوانین،‌اصل برابری مردم در مقابل قانون  را به رسمیت نمی شناختند و از این رو مقدار دیه با اختلاف مقام ومنزلتی که مجنی علیه درمیان جامعه وطبقه‏ی خود داشت متفاوت می شد یکی ازمجموعه قوانینی که در بابل به آن پی برده شده بود مجموعه قوانین میزویوتامی بابلی بود که این مجموعه از قوانینی چون  قانون اورنامو، قانون بالالاما و قانون حمورابی به وجود آمده است و علمای آثار باستانی درزمان های مختلف در منطقه بابل درعراق به هر یک از آن قوانین پی برده اند که در لوحه‏هایی از سنگ وگل نوشته شده بود همان طور که گفته شد برخی از شارحان قانون، این قوانین را مجموعه‏ی میزو یو تامی نامیده اند.

قانون اورنامو به عنوان نخستین قانون مدون شناخته می‏شود بر خلاف آنچه پیش از این معتقد بودند که قانون حمورابی کهن ترین قانون نوشته ای است که به دست آمده است فقط به ۵ ماده از قانون اورنامو پی برده اند و در عین حال سه ماده از آن درباره‏ی دیه هستند درآلت ضرب، آلت کشاندن،آلت شکستن، یکی از آن مواد نص است در اینکه« هر گاه مردی استخوان مرد دیگری قطع کند باید ده شاقل نقره بپردازد». دومی نص است دراینکه« هر گاه مردی استخوان مرد دیگری را با سلاح بشکند باید یک تن نقره بدهد».  ماده سوم تصریح دارد که« هر گاه مردی بینی مرد دیگری را با آلتی قطع کند باید۳/۲ منا نقره بدهد»[۱۸]و۲

 ۲ـ دول باستان مغرب زمین

 درگفتار گذشته تحولات دیه را در مشرق زمین به اختصار مورد بررسی قرار دادیم و در این گفتار دیه را در دوران باستانی مغرب زمین مورد بررسی قرارمی دهیم. برای این منظور دیه در قانونگذاری روم را انتخاب کرده‏ایم :

قانون روم از مهمترین قوانین قدیم شمرده می شود واز این جهت منبع تاریخی برای بیشتر قوانین غربی زمان حاضر است. از مشهور ترین قوانین روم، قانون الواح دوازده گانه است که در احکام جرمها درلو حه های پنجگانه اخیر آن وارد شده است. نظام دیه در روم وجود داشت.چه، قانون الواح تصریح دارد بر امکان داشتن سازش و مصالحه که میان مجنی علیه و جانی بر پرداخت مبلغی از مال که جانی به مجنی علیه بپردازد مانند آنجا که از خونخواهی به چیزی دیگر تن می دادند. نظام دیه در دو جرم جنایت بر نفس و سرقت،چند گونه نزد رومیان به اجرا درآمده است.۳جرم تعدی به نفس و جنایت برای اشخاص بیش از هر جرم دیگری ویژگی کیفری انتقام را که در کیفرهای دوره‏ای قدیم وجود داشت .برای خود حفظ کرده است. قانون الواح درباره‏ی دیه‏ی نفس،نصی ندارد ولی این عدم نص به این معنی نیست که قانون مزبور نظام پرداخت دیه درحالت قتل را نمی‏شناخته است. بعضی از نویسندگان درمورد این عدم نص در قانون الواح و اینکه آیا درجنایت نفس خونخواهی است  یا پرداخت دیه در حاشیه گفته اند:سبب عدم تصریح برکیفر قتل آن است که در هنگام قانونگذاری این قانون درروم، حکومت قدرتمندی وجود داشته است که خونخواهی و انتقام گیری را منع می‏کرده است و در عین حال همان کیفر یعنی قتل را خود در جنایت بر نفس اعمال می کرده است . [۱۹]

کیفرهای که به وسیله دادگاههای دولتی درباره جانی اجراء می گردید ، یا اعدام بود یا حکم به پرداختن دیه مالی . مقدار دیه ای که دادگاهها درمثل این حالات  به پرداخت آن حکم می کردند سی گاو نر   دو رأس میش بود ه است .[۲۰]و۳

ب) دوران جاهلیت:


[۱] . عارف مسکونی – محمد . ماهیت حقوقی دیه ص ۲۲ – انتشارات دانشور – تهران

[۲] . سروستانی، ستایش و قیاسی،پیشین،ص۴۰

[۳] .سروستانی. ستایش و قیاسی، پیشین- ص ۵۰

[۴] . امام خمینی(ره)تحریر الوسیله – ج(۲) – تهران . مکتب علمی اسلامی. ۱۳۸۴ ق.ص۵۵۳

[۵] . عارفی مسکونی. محمد. ماهیت حقوقی دیه. دانشور ص۲۴

[۶] . محمد بن احمد ابی بکر السرخسی، المبسوط ،ج۲۶

[۷]. شیخ الاسلام ابن یحیی الانصاری،‌فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ، ج۲ ص۱۳۶

[۸] . شیخ محمد حسن نجفی – جواهر الکلام، ج۴۳ ، نجف ، الاسلامیه،‌۱۳۷۷ .ق.ص۲۰

[۹] . عارفی مسکونی – محمد. ماهیت حقوقی دیه. دانشور. ص۲۹

[۱۰] . شیخ محمد عبده، تفسیر المنار ،ج۱،مصر: مطبعه المنار،۱۳۴۶،ص۳۳۲

[۱۱] . عارفی مسکونی – محمد. ماهیت حقوقی دیه. دانشور. ص ۳۰

[۱۲] . دکتر عل صادق ابو هیف،الدیه، پایان نامه دکتری از دانشگاه قاهره(۱۹۳۲ ) ص۲۶

[۱۳].عارفی مسکونی . محمد . ماهیت حقوقی دیه . را نشور . ص ۳۱

[۱۴].محمد عبده. تفسیر المنار ، ج ۵ ، قاهره،‌ مطبعه المنار، ۱۳۴۶ ، ص۶۲

[۱۵] . همان ،ص ۶۳

[۱۶] . همان ،۶۴

[۱۷] . ابو هیف . پیشین . ص ۲۷

[۱۸] . منا نزد سومریان واحد وزن بوده و به شصت شاقل بخش می‏شده و وزن منا تقریباً۵۵۰ گرم است.

۲ . عارفی مسکونی، محمد، ماهیت حقوقی دیه دانشور.ص ۳۶

۳٫ سرو ستانی ، ستایش و قیاسی،پیشین ، ص۷۸٫

[۱۹] . همان،ص۸۲

[۲۰] . عوض ،پیشین،ص۷۳

۳ . عارفی مسکونی، محمد، ماهیت حقوقی دیه ،ص۳۹دانشور. تهران

۴٫ سید منصور میر سعیدی ماهیت حقوقی دیات، تهران،‌نشر میزان .ص۱۸

۵ . رضا مظلومان ، جرم شناسی،ج۲تهران .شهید بهشتی .ص پ ۱۳۰

55,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق ماهیت حقوقی دیه
 • پایان نامه دیه
 • مقاله ماهیت حقوقی دیه
 • مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
 • تحقیق دیه در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.