مقاله ذرات معلق


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ذرات معلق مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ذرات معلق نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   ۱
شناسای آلوده کننده های هوا:   ۲
۱- تاثیرات آلودگی هوا:   ۳
تاثیر بر انسان و حیوان:   ۳
(آلاینده ها):   ۴
( co) منواکسید کربن   ۴
طرق از بین رفتن c oاتمسفری :   ۵
اثرات co بر روی انسان:   ۶
تاثیرات Noبرروی انسانها :   ۷
هیدرات کربنها:   ۸
اکسیدهای سولفور   ۹
تأثیرات So بر روی انسانها   ۱۱
ذرات معلق   ۱۲
اثرات ذرات معلق بر روی انسان :   ۱۳
حوادث آلودگی   ۱۴
اثر سرب بر انسان   ۱۵
منابع و اثر بعضی آلاینده های مهم بر انسان در هوای شهر های صنعتی   ۱۸
مسمومیت با سرب   ۲۱
بررسی پیامدهای حذف سرب از بنزین مصرفی خودروها :   ۲۲
جایگاه استفاده از بنزین بدون سرب در دنیا :   ۲۳
جایگزینی بنزین معمولی و بدون سرب از دیدگاه انرژی   ۲۶
بحث و نتیجه گیری   ۲۸

مقدمه:

آلودگی هوا ، یکی از پدیده های زندگی مدرن امروز و ناشی از پسمانده هایی است که در اثر فعالیت  های شبانه روزی بش وجود آمده است. این پسمانده ها ناشی از تولید موادغذایی ،صنعتی ،کالاهای مختلف و انرژی است.

شاید بتوان علل اصلی آلودگی هوا را در احتراق ناقص جستجو کرد که طی آن بر اثر عدم سوخت رسانی کامل و یا نسبت نا مناسب هوا و سوخت ،پس از احتراق مواد نظیر منواکسید هایی که سوخته نشده وارد هوا می شوند. از آنجایی که این موادو ذارت مضر به حال انسان به حیسوانات و گیاهان  در درجه اول و سایر موجودات و تولیدات در مرحله بعد باشد.

آلودگی هوا تنها پدیده قرن حاضر نیست بلکه در سال۱۹۷۲میلادی ادوارد یکم پادشاه انگلیس سعی نمود با وضع قانون منب استفاده ز ذغال سنگ هاینا مرغوب هوای دود زده آلوده شهر لندن را سالم نماید به طوری کلی پدیده آلودگی در شهر ها متمرکز و به خصوص پر جمعیت و صنعتی محسوس تر است.

هوای آلوده پدیده ای است که از ترکیب یا اختلاط هوا مواد یت ذرات خاصی در مدت زمان معینی تولید می شودو در صورت تداوم .بیماری یا اختلالاتی برای انسان ،حیوانات و گیاهان ایجاد می کند و به میزان قابل ملاحضه ای زندگی بشر را به مخاطره می اندازد. هوا هوا معمولی از عناصر .نیتروژن ،اکسیژن،آرگون. دیاکسید کربن نئون،هیلیم،متان،کریپتون،هیدروژن دیاکسیدنیتروژن و اوزن تشکیل می گردد. هوای پاک همچنین دارای یک الی سه درصد کمی بخار آب ،دی اکسید سولفور،کلرو سدیم،آمونیاک و منواکسید کربن نیز می باشد. در صورتی که میزان اکسید کربن هیدروژن کربن ها در محیط از ppm4%تجاوز نماید آلودگی هوا محسوب خواهد شد.

 

شناسای آلوده کننده های هوا:

شناسایی آلوده کنندها یی محیط تعیین و تشخیص انواع آلوده کننده ها از قبیل گاز ها  همانند So2 و ذارت معلق و غیره است که از منابع مختلف به اتمسفر وارد می شود ./ آلوده کننده های مذکور ممکن اژست گوناگون بوجود آینددر این مرحله باید فهرستی از منابع پخش مواد آلاینده هوا تهیه شود . جهت شناسایی یزان آلوده کننده ها نیز می توانند از فاکتورهای گوناگون نظیر رطوبت نسبی ،میانگین درجه حرارت شب و روز گرادیان آدیا باتیکی حرارت.ترار باران ،طوفان و فاکتورها های خروجی استفاده برای عیین میزان دقیق آلودگیها می توان از فاکتورهای خروجی استفاده نمود.

فاکتورهای خروجی عبارت است از معدل آماریمیزان یات سرعتی است که مواد آلوده کننده ها یک فعالیت مشخص بوده و بوسیله مقایسه با استاندارد های خروجی وابسته به آنها انجام می گردد.

۱- تاثیرات آلودگی هوا:

تاثیر بر گیاهان نه گیاهنی که در معرض هوای حاوی دی اکسد سولفور هستند به شدت صدمه می بیند.

تاثیر بر انسان و حیوان:

انسان وقتی در معرض هوای بیشتر کگه در آن دما زیادی واقع شود بینایی اش تحت تاثیر قرار می گشیرد . میزان مرگ و می کسانی که در معرض هوای آلوده به دی اکسید گوگرد بود. وبیماری های قلبی یا ریوی دچار شده اند روز به روز افزایش می یابد در نتیجه احتراق ناقص سوخت در موتور های بنزینی کارخانه ها…….. و منواکسید کربن در هوا منتشر می شود و ذراتی حاوی گاز c  o را استنشاق کنیم گاز coبا هموگلبین خون تر کیب و جلو بافت اکسیژنی را می گیرد و وقتی که سطح اشباع هموگلبین خون در حدود ۲۰% با شیب به قلب صدمه زده و به بافت خون گیر زیان می رساند وقتی مقدار ماده یا شده ۱۰%باشد سر در عارض  می گردد وقتی سطح دی اکسید نیتروژن مو.جود در هوا بالا ازر جدار قابل قبول باشد بیماری تنفس در میان کودکان شایع می شود هنگامی که در اکسیژن هوابیش از ۵۰۰میلی گرم در متر مکعب و واکنش فتو شیمیایی نیز در حد بالایی باشد انسان چار تنگ نفس می گردد جاری شدن آب از گلو یا چشم از جمله  مشکلات اساسی دیگر است.

( مهندسی محیط زیست) کالا ـ کانت رائو

 (آلاینده ها):

پنج نوع از مواد به عنوان آلوده کنندها ی محدوده هوا شناخته شده اند .که باعث به وجود آمدن بیش از ۹۰% از عوامل آلودگی هوا می شوند عبارت اند از :

۱ – کربن منوکسید (c o)

2 ـ اسید های نیتروژن ( n o)

3 ـ هیدرو کربن ها (h c )

4 ـ اکسید های سولفور( s o )

5 ـ ذرات معلق

که این به شرح اختصاری آنها می پردازیم

 

( co) منواکسید کربن

منواکسید کربن یکی از فراوان ترین و کسترده آلوده کننده ها است که مراتمسفر یافت می شود کربن منواکسید گازی است بی رنگ ،بی بو،بی زه و غیره قابل حل در آب می باشد و این گاز قابل اشتعال است با مشعله آبی می سوزد منابع طبیعی و مصنوعی هر دو تشکیل coاتمسفر سهم هستند وجود co در اگزوز اتومبیل ها و سایر مواد زائد که نتیجه ضعف و ناقص می باشد کامل شناخته شده است.

تحقیقات که در رابط با c o در سال ۱۹۷۲ انجام شد ابتدا تصویر می شود که سهم این منابع در مقلیسه با نتایج که از فعالیت  دهای انسان ( مصنوعی ) به دست آمده بسیار جزئی است اما مطالعات خلاف این مسئله را نشان داده منابع طبیعی در تولید  c oنیشت به منابع مصنوعی سهم بیشتری دارند. که تقریباً ۱۰برابر c  o که وارد اتمسفر می شود از منابع طبیعی است . از آنجا که اتومبیل به تنهایی تولید کننده بزرگترین منبع آلودگی   co می باشد.

مناطق پر جمعیت شهری غلظت بالای از  c o را نشان می دهد. در چنین مناطقی غلظت   co بستگی  به وژضعیت فعلیت های روزانه جمعیت دارد غلظت روزانه  c o بستگی کامل به میزان ترافیک دارد.

 

طرق از بین رفتن co اتمسفری :

۱ـ فعالیت و انعالات اتمسفری جهت خارج نمودن c  o بسیار کند صورت می گسرد.

در سط پایین اتمسفر فقط ۱%‌c o در هر ساعت آفتابی از بین می برد

۲ـ اقانوس ها در واقع منابع تولید کننده گاز هستند تا جزب  c o یعنی coدر لایه سطحی اقیانوس ها بوجود می آید جریانی از این گاز از اقیانوسها بوجود وارد می شود.

۳ـ درختان بلند نشان نداده اند که بتوانند  c o را درز اتمسفر جمع آوری نمایند.

۴ ـ محدود وسیعی از انواع خاک قادر ند c  o  از  هوا توسط تحقیقاتی که موسسه تحقیقات استاندارد در اوایل دهه ۱۹۷۰به عمل آورد مشخص گرید . این فرآیند به شکل بیولوژیکی در طبیعت پدیده می آ؟ید و ۱۴نوع قارچ به عنوان پعوامل موثر در این فرآیند شناخته شده اند.

خاکهای زراعی کمتر از خاکهای پوشیده شده از سبزی طبیعی  c o جذب می نمایند که بعلت عدم وجود مواد آلی خاک زدای می شود خاک مناظق گرمسیری بیشتر از همه خاک صحراها کمتر از همه c o را جذب می نمایند علت احتمالات وجود میکروب های بیشتر در مناطق گرمسیری می باشد یعنی زائل شدن c o به درجه حرارت و نوع خاک بستگی دارد . به این ترتیب خاک را می توان  به عنوان منبع مهم جذب  c o به سمار آورد.

 

اثرات co بر روی انسان:

اگر شخصی ،در معرض  c o با غلظت زیادی قرار گیرد خواهد مرد. منوکسید کربن از آن نظیر خطر ناک است که تار است با هموگلبین خون  H b  ترکیب گردد. هموگلبین معمولاً به عنوان انتقال دهند در خون محمل و اکسیژن را به شکل اکسی هموگلبین از ششها به سلولهای بدن و c o و از سلولها به شش ها می رساند.  حالی ،هنگام که در چنین ترکیبی ایجاد می شود قدرت خون جهت انتقال اکسیژن کم می شود میل ترکیبی   co با هم.گلبین cohb در سیگار یها بین ۲تا ۴ برابر بیشتر از غیر سیگاریها ست میزان  co در خانه ها ششی سیگارها به ppm200 می رسد خون با c o بالا برای عده ای از یبماران مناسب نمی باشد میزان c o هر ساعت تقلیل می یابد یعنی co در خون کاهش می یابد.

 

تاثیرات No بر روی انسانها :

هرذدو اکسید مورد بحث نیتروژن n o 2می توانندبالقوه برای سلامتی انسان خطر ناک باشند. مطالعه نشان می دهد که n o 2نزدیک به ۴برابر بیشتر از n o سمی است اما هیچ موردی از مرگ آدم ناشی از n o گزارش نشده است زیرا n o محرک سلامت و به عنوان تهدید کننده سلامتی در نظر گرفته نمی شود . بزرگترین عامل سمی که دارد دریک غلظت محدود هوا توانایی اکسایش و تبدیل به n o 2سمی تر است اثرات n o 2برروی انسانها و  تقریباً حیوانات کاملاص بر اثر شخص محدود می شود شدت مسمومیت بستگی به زمان در معرض تابش ذقرار گرفتن و غلظت دارد.

افزایش در مقدار سبب پیامدهایی نظیر اختلال در قوه استشمام ،نارحتیهای و حفر های بینی ،اشکالات تنفسی ،ناراحتی های اعصاب ،ادم ریوی تجمع مایعات آبکام در صورت غلظت بیش از p p m100منجر به ادم ریوی می شود و سر انجام مرگ می شود  حتی ملایم ترین اثرات مانند ناراحتیها پوشش مخاطی بینی در غلظت فعلی n  o 2اتمسفری روی نمی دهد.

 

هیدرات کربنها:

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.