مقاله رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  مربوطه  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۴۸صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول۱

مقدمه: ۲

مسأله و موضوع تحقیق.. ۳

سؤالات تحقیق.. ۵

اهداف تحقیق.. ۶

اهداف کلی: ۶

تعاریف لغات و اصطلاحات(متغیرها) ۷

فرضیه های تحقیق.. ۸

فرضیه اهم تحقیق.. ۸

فصل دوم.۹

زمینه و تاریخچه مختصری از مدیریت… ۱۰

پیشنیه مدیریت آموزشی.. ۱۲

تعریف مدیریت آموزشی.. ۱۶

وظایف مدیریت آموزشی: ۱۹

ضرورت توجه به مدیریت آموزشی.. ۲۵

سبکهای مدیریت و رهبری.. ۲۵

سبک هنجار مدار: ۲۵

سبک فرد مدار: ۲۶

سبک موقعیت مدار : ۲۶

ویژگیهای مدیر موفق با توجه به سبک هنجار مدار؛ ۲۷

مدیران پیرو سبک هنجار (سبک کلاسیک) ۲۷

ویژگیهای مدیر موفق با توجه به سبک فردمدار؛ ۲۷

مدیران پیرو سبک فردمدار. ۲۷

ویژگیهای مدیر وفق با توجه به سبک کار مدار. ۲۸

مدیر سبک کار مدار: ۲۸

اثربخشی: ۳۰

کارائی: ۳۰

رضایت: ۳۱

چارچوب نظری تحقیق.. ۳۲

فصل سوم..۳۳

روش پژوهش : ۳۴

جامعة آماری : ۳۴

نمونه و روش نمونه گیری : ۳۴

ابزار اندازه گیری و نمود برآورد روایی و اعتبار آن : ۳۴

نوع تحلیل‌آماری : ۳۵

اعتبار و روائی پرسشنامه‌: ۳۵

پرسشنامه : ۳۷

منابع فصل اول. ۴۱

منابع فصل دوم. ۴۱

فهرست منابع.. ۴۳

 مقدمه:

امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های قبل مدیریت می دانند. در حالیکه کشورهای در حال توسعه هنوز درگیر مسایل و مشکلاتی از قبیل فقر و رشد نرخ جمعیت، نرخ بالای بیکاری، تورم، افسار گسیخته اتلاف، استقرار یافته و بر اساس داده می شوند. طبق این دیدگاه مؤسسات آموزشی خود را تغییر می دهند تا به افرادی که آمادگی تغییر در خود دارند کمک کنند و معترفند قصور در ایجاد شرایط مناسب برای موفقیت افراد جامعه باعث خسارت عظیم در بهره وری اجتماعی و عدم رضایت منابع انسانی خواهد شد.

از اینرو سیستم آموزشی کشورهای در حال توسعه ایستی برنامه های آموزی خود را با روند تغییرات هماهنگ کنند. تدریس یک فعالیت پیچیدة پویا، تعاملی هوشمندانه است و اگر قرار یباشد معلمین دانش آموزان مختلف جدید آشنا نمایند. مستلزم شیوه خاص مدیریتی است تا از این طریق بتوانند اثر بخشی بیشتری به امر آموزش بپردازند.

 مسأله و موضوع تحقیق

مدیریت با شروع زندگی اجتماعی بشر آغاز گردیده است زیرا انسان برای آنکه بتواند به زندگی خود سر و سامان بدهد و نیازهای خود را برآورده سازد احتیاج به افرادی می داشته که آنها را هدایت و رهبری نماید تا مشکلات و نیازهای خود را با استفاده از امکانات، منابع موجود انسانی و مادی مرتفع سازد.

بنابراین مدیریت به معنی و مفهوم اعم آن که اداره کردن یک گروه، یک سازمان و … است فکری جدید نیست و از زمانهای بسیار قدیم از زمانی که انسان زندگی اجتماعی خود را شروع کرده مطرح و مورد توجه بوده است.

اهمیت مدیریت در سیر تاریخ مدون بشری بگونه بوده است که اکثر صاحب نظران عقیده دارند که اجتماع بدون رهبری و مدیریت نمی تواند وجود داشته باشد.

در کشورما نیز اخیراً در پس گسترش روزافزون نظام آموزشی ضرورت بهسازی کیفیت نتایج آموزی مسئله مدیریت و رهبری آموزشی در آموزش و پرورش بازندگی و رشد و توسعه اقتصادی و توجه چندانی نداشته است. اکنون با تغییرات و تحولات جهانی و اجتماعی دریافته است که مدیریت آموزشی است پویا که باید همه وظایف مربوط به آن مانند: برنامه ریزی تعیین هدفها، سازماندهی، هماهنگی، مدیریت و رهبری، نوآوری و ایجاد انگیزه و … را کاملاً در نظر گرفت.

از این رو شناخت و بکارگیری جهانی علمی سبکهای مدیریتی از ضروریات مهم و حیاتی در نظام آموزش و پرورش می باشد.

اثرات مثبت و منفی هر کدام از سبکها باید شناخته شود تا شیوه های مؤثرتر غیب و شیوه های نامناسب کنار گذارده شود.

در این تحقیق سعی خواهد شد که سبکهای مدیریتی هرکدام توضیح داده شوند و رابطه بین هرکدام از این سبکها که نوع مدیریت آموزشی می باشد با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان بررسی شود.

 سؤالات تحقیق

سئوال(۱)

آیا نوع مدیریت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

سئوال (۲)

کدام یک از سبکهای مدیریت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر بخش تر است.

(سبکهای:هنجارمدار، فرد مدار، موقعیت مدار)

اهداف تحقیق

اهداف کلی:

پژوهش حاضر، بررسی و مطالعه بین نوع مدیریت آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را هدف اساسی خود قرار داده تا از این طریق روشن کند که چه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است، که این هدف کلی است.

اهداف جزئی:

و اهداف جزئی شناخت سبکهای هنجار مدار است شناخت سبک فرد مدار است. و شناخت سبک موقعیت مدار است و شناخت ویژگیهای هرکدام از آنها.

تعاریف لغات و اصطلاحات(متغیرها)

مدیر:به افرادی اطلاق می شود که طی حکمی از آموزش و پردازش منطقه به عنوان مسئول آموزشگاه منصوب می شود و به موجب آن حکم و با توجه به شرح وظایف مشخصه مشغول انجام وظیفه می شود.

مدرسه:سازمانی است که بر مبنای معیارهای رسمی تأسیس می شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش مسئول اجرای برنامه های مصوب آموزشی و پروش کشور را در سطح تحصیلی یعنی عهده دار می گردد.

فرضیه های تحقیق

فرضیه اهم تحقیق

بین سبک مدیریت آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

فرضیه یک

سبک مدیریت کار مدار رد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بالا می برد.

فرضیه دو

سبک مدیریت هنجارمدار پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پایین می آورد.

فرضیه سه

سبک مدیریت فرد مدار پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بالا می برد.

زمینه و تاریخچه مختصری از مدیریت

مدیریت با شروع زندگی اجتماعی بشر آغاز گردیده است زیرا انسان برای آنکه بتواند به زندگی خود سروسامان بدهد و نیازهای هر دو بر آورده سازد، احتیاج به افرادی می‌داشته که آنها را هدایت و رهبری نماید تا مشکلات و نیازهای خود را با استفاده از امکانات موجود انسانی مرتفع سازد.

بنابراین مدیریت به معنی و مفهوم اعم آن که اداره کردن یک گروه، یک سازمان و … است فکری جدید نیست و از زمانهای بسیار قدیم از زمانی که انسان زندگی اجتماعی خود را شروع کرده مطرح و مورد توجه بوده است.

اهمیت مدیریت در مسیر تاریخ مدون بشری چگونه بوده است که صاحبنظران عقیده دارند که اجتماع بدون رهبری و مدیریت نمی تواند وجود داشته باشد.

کتابهای تاریخی بیانگر آن است که در پایان هزاره چهارم و اوائل هزاره سوم قبل از میلاد هنگامی که دولتهای سوم که بابل و مصر در بین النهرین و دره نیل پا به عرصه وجود نهادند نخستین دولتها ظهور کردند و مدیران به اداره امور سازمانهای گوناگون اجتماعی پرداختند. به عنوان مثال کتیبه های موجود از تمدن مویریها در ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد گواه بر این است که آنان برای اداره کردن معابر گسترده سومری و اداره امور داد و ستد و معاملات خود نظمی خاص برقرار کرده بودند.

قدیمی ترین کتب و منابعی که از گذشته بیاد مانده است نظیر نوشته های افلاطون در یونان و کلیه و دمنه و … اهمیت دادن به مدیریت را تأیید می کند.

در تاریخ کشور ما کورش، پادشاهان هخامنشی از کسانی بوده است که روشهای مدیریت او در امور کشورداری و کشور گشایی به توسعه و تکامل این علم کمک فراوان کرده است.

آثار گرانبهای اسلامی مانند نهج البلاغه حضرت علی(ع) کاملترین پیامها را در مورد مدیریت، خصایص مدیران و … را در بر دارد.

پیشنیه مدیریت آموزشی

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت مدیریت آموزشی
 • مقاله مدیریت آموزشی
 • مقاله مدیریت آموزشی
 • مقاله مدیریت آموزشگاه
 • مقاله بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.