مقاله راحه الصدور و آیه السرور راوندی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله راحه الصدور و آیه السرور راوندی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله راحه الصدور و آیه السرور راوندی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه :   ۱
فصل اول : وضعیت منطقه کردستان در اواخر جنگ جهانی دوم :   ۳
الف – ورود روسها به منطقه   ۳
ب – تکاپوی کردها   ۴
فصل دوم : کومله ژ . ک (ژیانده نه وی کوردستان)   ۵
الف – شکل گیری کومله ژ . ک   ۵
ب : ورود قاضی محمد به کومله ژ . ک   ۸
ج : واقعه شهربانی مهاباد :   ۱۰
د – معرفی قاضی محمد   ۱۱
د- فعالیتهای شوروی در منطقه و ارتباط آن با کومله ژ ک   ۱۶
فصل سوم: حزب دموکرات   ۲۱
الف- فرایند شکل گیری حزب   ۲۱
ج- ورود نیروهای بارزانی به ایران و اعلام جمهوری   ۲۷
فصل چهارم : یکسال حکومت جمهوری کردستان   ۲۷
الف- اقدامات و فعالیتهای جمهوری کردستان در منطقه   ۲۷
ب- مناسبات و روابط فرقه دمکرات آذربایجان و کردستان   ۲۸
فصل پنجم: فروپاشی جمهوری کردستان   ۳۲
الف – علل و عوامل فروپاشی جمهوری   ۳۲
ب- ورود نیروهای مرکزی به منطقه و تسلیم قاضی محمد   ۳۴
ج- محاکمه قاضی محمد   ۳۵
د- اتهامات قاضی محمد   ۳۶
نتیجه گیری   ۳۸
منابع و ماخذ   ۴۰

منابع و ماخذ

منابع کردی:

۱- شه رفکندی علی بد و لره همان ( هه ژار)، چیشتی مجیور، پارسیل،          بی نا، ۱۹۹۷

۲- قازی ره حیم، قازی محه ممه دو مه سه له ی خودمختار کوردستانی، مهاباد، بی نا،۱۳۵۹

۳- مه ده نی حوسین، کوردستان و ستراتیژی ده وله تان، هه ولیر، بی نا، ۱۳۸۰

منابع فارسی:

۱- آبراهامیان یرواند، ایران بین دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه: کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیر شانه چی، تهران، مرکز، ۱۳۷۷

۲- آوری پیتر، هامبلی، گاوین، ملویل چارلز، سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه: عباس مخبر، تهران، طرح نو،۱۳۷۵

۳- اوبالاس ادگار، جنبش کردها، ترجمه اسماعیل فتاح قاضی، تهران، نشر نگاه، ۱۳۷۸

۴- احمدی حمید- قومیت و قوم گرایی در ایران از افسانه تا واقعیت، تهران، نشرنی، ۱۳۷۸

۵- ابریشمی عبدا…، هویت تاریخی و مشکلات کنونی مردم کرد، تهران، آنا،۱۳۸۵

۶- جلایی پور حمیدرضا، قاضی محمد، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۹

۷- ذوقی ایرج، ایران و قدرتهای بزرگ در جنگ جهانی دوم، تهران،پاژنگ،۱۳۷۲

۸- سیف قاضی رحیم، اسرار محاکمه قاضی محمد و یارانش … ، گردآوری و ترجمه: محمدرضا سیف قاضی، تهران، آنا،۱۳۷۹

۹- امینی علیرضا، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوره پهلوی، تهران، صدای معاصر، ۱۳۸۱

۱۰- صمدی، سیدمحمد، نگاهی به تاریخ مهاباد، مهاباد، رهرو، ۱۳۷۳

۱۱- صمدی، سیدمحمد، نگاهی به جمعیت احیای کرد، بی جا، بی نا، بی تا

۱۲- عظیمی، فخرالدین، بحران دموکراسی در ایران ( ۳۲-۱۳۲۰)، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران، البرز، بی تا

۱۳- فردوست حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران،اطلاعات،۱۳۸۵

۱۴- فاوست لوئیس، ایران و جنگ سرد بحران آذربایجان، ترجمه : کاوه بیات، تهران، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وابسته به وزارت امور خارجه، ۱۳۷۷

۱۵-  کاتم ریچارد، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه: فرشته سرلک، تهران، گفتار،۱۳۷۱

۱۶- مک داول، دیوید، تاریخ معاصر کرد، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران، پائیز۱۳۸۰

۱۷- کاتم ریچارد، یگوروا، ناتالیا، رابرستون، دیوید، نفت ایران، جنگ سرد و بحران آذربایجان، ترجمه، کاوه بیات، تهران، نشرنی، ۱۳۷۹

۱۸- کریس کوچرا، جنبش ملی کرد، ترجمه، ابراهیم یونس، تهران، نگاه،۱۳۷۳

۱۹- مهدی نیا جعفر، زندگی سیاسی قوام السلطنه ، تهران، گیتی، ۱۳۶۶

۲۰- مولودی سیبان عبدالعزیز، تحلیل جامه شناختی جمهوری کردستان، استادراهنما، چنگیز پهلوی، تهران، تربیت مدرس، ۱۳۷۳

۲۱- سجادی امیر، جمهوری کردستان، استاد راهنما: محمدعلی اکبری،دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۱

۲۲- روزولت جونیر، آرچی، شوق آموختن، ترجمه صهبا سعیدی، تهران، اطلاعات،۱۳۷۱

۲۳- فتاح قاضی خلیل، تاریخچه ی خانواده ی قاضی محمد در ولایت موکری، تبریز، قادر فتاح، قاضی، ۱۳۷۸

مقدمه :

منطقه کردستان به دلیل وجود اقلیت قومی مذهبی در آن همواره در دوره‌های مختلف تاریخی تحولات آن مهم بوده است منتهی کمتر به آن توجه شده است هدف از انجام این تحقیق شناخت بیشتر حوادث این منطقه بوده البته فقط در یک مدت کوتاه، در تاریخ معاصر منتهی در این برهه زمانی هم، این کار بسیار ناقص بوده و شامل کلیه جوانب نمی‌باشد چون در این تحقیق بیشتر به بررسی جنبه‌های از شخصیت و فعالیت قاضی محمد توجه شده است اما در طی آن سعی شده که از کلیه جریاناتی که قاضی محمد در آنها نقشی داشته مطالبی بیان شود. ابتدا سعی شده پیشینة پژوهش حاضر به دست آید، نتایجی که کسب شد بدین شکل بود که دو پایان نامه در مورد جمهوری کردستان نوشته شده که یکی از پایان‌نامه‌ها در دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد و به کوشش آقای مولودی دربارة تحلیل جامعه شناختی جمهوری کردستان نوشته شده است و پایان نامه‌ای دیگر که آقای سجادی با عنوان جمهوری کردستان نوشته در دانشگاه شهید بهشتی که طی این پایان نامه به بررسی پدیده ناسیوناسیم کرد پرداخته‌اند. و در این پژوهش سعی شده است با یک رویکرد جدید و آن هم، نقش رهبری قاضی محمد در موضوع بررسی شود اکثر کتابهای که به زبان فارسی در مورد این موضوع در دسترس است بسیار مختصر در مورد موضوع بحث نموده‌اند ولی در عین حال تعدادی از این کتابها با تزئینی و بیطرفانه حوادث را نقل نموده‌اند از جمله کتابی که جدیداً (یک سال پیش) منتشر شده است به نام هویت تاریخی و مشکلات مردم کرد چون خود نویسنده کتاب درزمان جمهوری کردستان در مهاباد و دانش آموز سال دوم دبیرستان بوده است اگر چه اطلاعات بسیار مختصر ولی اطلاعات موثقی را ارائه می‌دهد و بیشتر کتابهای نوشته شده دیگر هم به زبان انگلیسی است که تعدادی به فارسی ترجمه شده است.

بعضی از کتابهای مورد استفاده مثل چیشتی مجبور که خاطرات سرافکندی است وی خودش عضو حزب بوده و از نزدیک جریانات را دیده و بسیار سودمند است و همچنین کتاب درک کینان که از سرهنگهای ارتش بریتانیا در عراق بوده در فاصلهای سالهای جنگ دوم جوانی و از نزدیک با کردها آشنایی داشته است، مطالعه این کتابها کمک بزرگی برای ارائه این تحقیق نموده است. و از منابع اصلی این موضوع می‌باشند.


فصل اول : وضعیت منطقه کردستان در اواخر جنگ جهانی دوم :

الف – ورود روسها به منطقه

در جریان جنگ جهانی دوم، سپتامبر ۱۹۴۱، نیروهای شوروی و انگلیس به سمت ایران حمله آوردند با اشغال ایران به وسیله این نیروها حکومت استبدادی رضاخان برافتاد و سربازان ارتش او پراکنده شدند در این شرایط سراسر مناطق ایران به اشغال متفقین درآمد و از جمله منطقه غربی کشور و به ویژه دو استان آذربایجان و کردستان به دلیل همسایه بودن با شوروی تحت سلطه نیروهای شوروی درآمد.

در چنین شرایطی که از اقتدار حکومت مرکزی در منطقه کاسته شده بود مردمان منطقه به فکر دادخواهی در برابر ستم‌های چندین ساله رژیم پهلوی افتادند و روحیة ناسیونالیستی مردم منطقه به منصة ظهور رسید و قبایل کردی که در کوهستانهای مرز عراق و ترکیه یعنی در شمال از ماکو، در سایة آرارات، تا قصر شیرین واقع بر شاهراه کرمانشاه بغداد می‌زیستند. در صدد برآمدند از این فرصت استفاده نمایند.

روسها به رؤسای این عشایر اجازه دادند امور خود را با استقلال اداره کنند و از آنها جز این نمی‌خواستند که امنیت منطقه را حفظ کنند و غلةمورد نیاز ارتش سرخ را تأمین کنند.

ب – تکاپوی کردها

در حاشیة جنوبی کردستان، نزدیک شاهراه کرمانشاه – بغداد، که یکی از پیوندگاههای تدارکاتی بین متفقین غربی و اتحاد شوروی قبایل کرد توانستند از نو استقلال عمل خود را بازیابند. زیرا نیروهای دولت ایران از این منطقه گریخته بودند و آن را خالی گذاشته بودند. در آغاز این حرکتها از مریوان و کوههای اورامان شروع شد که محمود خان کانی سانانی حکومتی ناپایدار در آنجا تشکیل داده بود و پس از آن بانه بود که در آنجا حسمه رشید خان که مدت زیادی به عراق تبعید شده بود در بازگشت مجدد حکومتی تشکیل داده بود که سردشت و سقز را هم شامل می‌شد. که این دو دولت هر دو به وسیله نیروهای مرکزی هر دو را شکست دادند و به عراق راندند و در پاییز ۱۹۴۵ منطقه سقز و با نه و سردشت در اختیار نیروهای دولتی قرار گرفت.

بدین ترتیب تنها منطقه رضائیه که بزرگترین شهر این منطقه ساوجیلاغ (مهاباد کنونی) است خالی از اقتدای دولت مرکزی بود. [۱]


فصل دوم : کومله ژ . ک (ژیانده نه وی کوردستان)

الف – شکل گیری کومله ژ . ک

در شرایطی که جنگ‌ جهانی رو به اتمام بود عده‌ای از اهالی شهر مهاباد که به گفته مک داول از افراد متوسط الحال از نظر مادی بوده و از اعیان و اشراف مهاباد نبودند در باغی پیرامون مهاباد بنام باغ‌ حاجی داوود بنیان جمعیتی را نهادند که به کومله ژ . ک معروف شد.

فردی به نام عبدالرحمن ذبیحی که فرزند یک خانوادة بازاری بود بعنوان رئیس کومله انتخاب شد. [۲]

در این جلسه شرکت کنندگان بر لزوم ایجاد یک تشکیلات منسجم، آشنا نمودن مردم کرد به تاریخ و گذشته خود؛ لزوم همکاری با سازمانهای عراقی و در رأس آنها حزب هیوا که در آن جلسه نماینده‌ای از حزب هیوا هم حضور داشت تأکید نمودند.[۳]

در این جلسه یک افسر عراقی بنام میرحاج، نماینده حزب هیوا، یکی از گروههای کرد ملی گرای عراق نیز حضور داشت که پایگاه اصلی این حزب در شهرهای سلیمانیه و کرکوک بود.

و دو حزب کومله و هیوا همواره با همدیگر در ارتباط بودند. حزب هیوا در تماسهای باملیون مهاباد خواستار همیاری آنها و تشکیل شعبه‌ای از این حزب در مهاباد شده بود منتهی ملیون‌ مهاباد چون حاضر به پذیرش تابعیت هیچ حزبی نبودند این همکاری را قبول نکردند.[۴] و حزب کومله و هیوا ساختار و ایدئولوژی متفاوتی داشتند ولی این مسأله مانع همکاری آنها نمی‌شد.

کومله در سال ۱۹۴۴ با جنبش کرد ترکیه هم ارتباط پیدا کرد در اوت ۱۹۴۴ هیأت نمایندگی کردهای سه کشور (ترکیه، ایران، عراق) در کوه دالامپر، آنجا که سه کشور با هم تلاقی می‌کنند، با هم ملاقاتی داشتند و پیمان بستند که از منافع یکدیگر حمایت کنند به این ترتیب کومله در ۲۵ شهریور سال ۱۳۲۱ با برگزاری اولین نشست خویش جنبة رسمی پیدا کرد منتهی این حزب شیوه فعالیت محقی و پنهانی را انتخاب نمود به طوری که درک کینان می‌گوید: اعضای این حزب تازه تأسیس به صد تن محدود می‌شد و در حوزه‌های محقی سازمان یافت، این حوزه‌ها هر هفته دوبار تشکیل می‌شدند و هرگز دوبار پیای در خانه‌ای واحد جلسه نمی‌کردند.

بنا به نوشته‌ی ویلیام گردهمایی دوم که با هدف تشکیل کمیته مرکزی برگزار شد در یکی از روزهای آوریل ۱۹۴۳ م / فروردین ۱۳۲۲ ه . ش در کوه خداپرست نزدیکی مهاباد تشکیل شد و در طی آن جلسه اعضای کمیته مرکزی کومله ژ . ک برگزیده شدند.

در این جلسه همچنین حاضرین اصولی را جهت چگونگی پذیرش اعضای جدید تصویب کردند، اینکه هر فردی برای عضویت در کومله ژ . ک ابتدا بایستی در حمام غسل کند، آنگاه پیش سه نفر از اعضای ژ . ک هفت بار مراسم تخلیف را به جای آورد و در برابر قرآن مجید عضو جدید قسم به رعایت اصول زیر می‌خورد:

۱-   به ملت کرد خیانت نکند

۲-   برای خود مختاری کردستان مبارزه کند

۳-   هیچ سری از اسرار کومله را نه کتبی و نه شفاهی و نه به هیچ شکل دیگری فاش نکند.

۴-   تا پایان عمر همچنان عض کومله باقی ماند.

۵-   بدون اجازه کومله به عضویت هیچ حزب و تشکیلات دیگری در نیامده و جدا از آن سه نفر دیگری را نشناسد.

کومله برای نشر افکار خود به چاپ و نشر یک مجله‌ای به نام نشیتمان[۵] پرداخت. که بنا به نوشتة ماموستا همین درآمد کومله تنها از طریق حق عضویت اعضا و فروش نشریات و درآمد تأثر و نمایشنامه تأمین می‌شد.

ملا قادر مدرسی می‌نویسد در اساسنامه کومله خط مشی این حزب بدین گونه اعلام شده است :

۱-  مؤسسین ژ . ک به مرور زمان و طی رخدادهای تاریخی بر ایشان ثابت شده که مبارزه مسلحانه نتیجه‌ای ندارد بنابراین این شیوه مبارزه را بر نمی‌گزینند البته این به خاطر ترس نبوده بلکه در اثر تجربه تاریخی است.

۲-  بنیان و پایه کومله بر این است که برای ارتقای سطح فرهنگی ملت کرد تلاش کند تا آن ملت لایق آزادی، و آماده استیفای حقوق خود باشد.

۳-  از لحاظ ؟ کومله تقدس خاصی برای دین اسلام قائل است و این به سبب آمیختگی هزار ساله این دین با فرهنگ مادی و معنوی مردم کرد است.

ب : ورود قاضی محمد به کومله ژ . ک[۱] – درک کینان، تاریخ مختصرکرد، مترجم : ابراهیم یونس، تهران، مؤسسه انتشارات نگاه، ۱۳۷۶، ص ۱۷۶

[۲] – مک داول، تاریخ معاصر کرد، ترجمه ابراهیم یونس، تهران، پاییز، ۱۳۸۰، ص ۴۰۷

[۳] – درک کینان،

[۴] – همان، ص ۱۷۸ سید محمد محمدی، نگاهی دیگر به جمعیت احیای کرد، بی جا، بی نا، بی تا، ص

[۵] – سه ییر محمد سه مدی، ژی کافچ بود؟ چی دویست؟ و چی لیبه سه رهات؟ مهاباد، بی نا، ۱۳۶۵، ص ۱۲

45,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.