مقاله راهبرد پیشرفت در دولت دینی و عصر مدرنیته


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله راهبرد پیشرفت در دولت دینی و عصر مدرنیته مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله راهبرد پیشرفت در دولت دینی و عصر مدرنیته نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
مفاهیم کلیدی   ۳
دین   ۳
دولت دینی   ۳
مدرنیته   ۳
راهبرد   ۴
پیشرفت   ۴
راهبردهای نوع پیشرفت   ۴
راهبرد اول: ارتباط وثیق مردم و دولت   ۵
بررسی موضوع در مدرنتیه   ۶
راهبرد دوم: بهبود مادی در کنار امور معنوی   ۷
دیدگاه عبرت‌آمیز مدرنیته:   ۸
راهبرد سوم: توجه به نو شدن   ۱۰
ساز و کار؛ توجه اکید به مجتهدان   ۱۱
دیدگاه عبرت‌آموز مدرنیته   ۱۲
راهبردچهارم: انسان‌شناسی دقیق   ۱۳
توجه به رتبه بندی نیاز در صورت تعارض   ۱۵
دیدگاه مدرنیته   ۱۷
خودکامگی   ۱۸
منابع   ۲۰

منابع

ـ آرمسترانگ، مایکل، مدیریت منابع استراتژیک منابع انسانی، سید‌محمد اعرابی، داود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی،۱۳۸۴٫

ـ احمدی، بابک، مدرنیته و اندیشه انتقادی، تهران، مرکز،۱۳۷۴٫

ـ امام خمینی(ره)، صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰٫

ـ بنی‌هاشمی خمینی، سید‌محمد حسن، توضیح المسایل مراجع عظام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸٫

ـ تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمة غلامعلی فرجامی، تهران، انتشارات برنامه و بودجه (۱)، ۱۳۶۶٫

ـ جوادی آملی، عبدالله، فطرت در قرآن، قم، اسراء، ۱۳۷۹٫

ـ جوادی آملی، عبدالله، نسبت دین و دنیا، قم، اسرا، ۱۳۸۱٫

ـ حرّ عاملی، محمد‌حسن، وسایل الشیعه، قم، آل البیت(ع) ، ۱۴۰۹ ق.

ـ الحلوانی، حسین‌بن علی، نزهة الناظر وتنبیه الخاطر، قم المقدسة، نشر مدرسة الامام المهدی، ۱۴۰۸ق.

ـ دیدار با اعضای هیأت دولت ۱۳۸۶/۰۷/۱۵.

ـ رودیگز، کریس، مدرنیسم، ترجمة ‌کامران سپهران، تهران، شیرازه، ۱۳۸۰٫

ـ ژاکس، ولفگانگ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمة فرید فرهی و وحید بزرگی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۴٫

ـ ژیلسون، اتین، روح فلسفه قرون وسطی، ترجمة ع، داوری، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۰٫

ـ صدوق، محمد‌بن علی، من لا یحضره‌الفقیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.

ـ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ ق.

ـ مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، تهران، صدرا، ۱۳۷۳٫

ـ معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۶٫

ـ پیام‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ به‌ کنگره‌ نقش‌ زمان‌ و مکان‌ در اجتهاد ۱۳۷۴/۱۲/۲۴.

ـ پیام نوروزی مقام معظم رهبری ۱/۱/ ۱۳۸۷٫

ـ پیام نوروزی مقام معظم رهبری ۱/۱/ ۱۳۸۸٫

ـ سخنان رهبری در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ۱۳۸۵/۰۷/۰۹.

ـ مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت دولت،۱۳۸۴/۰۵/۱۰.

ـ مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس، ۲۹/۳/۷۹٫

ـ موسایی، میثم، دین و فرهنگ توسعه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴٫

ـ نوذری، حسینعلی، مدرنیته و مدرنیسم، تهران، نقش جهان، ۱۳۷۹٫

ـ واترز، مالکوم، جامعه سنتی و جامعه مدرن، ترجمة منصور انصاری، تهران، نقش جهان، ۱۳۸۱٫

ـ وکیل امیر ساعد، پوریا عسکری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۳٫

ـ ولایتی، علی اکبر، فرهنگ و تمدن اسلامی، قم، نشر معارف، ۱۳۸۷٫

-Edwards, Paul, The encyclopedia of philosophy, v4, p78, Routledge, London, 1967.

-Safre, Jacob E, The new encyclopedia pitannica, v5, p , London, 2007.

-William E.Connolly, Political Theory & Modernity, Basil Blackwell.1988, P1-2.

چکیده

دولت دینی، به عنوان نماد عملی مکتب اسلام, برای دستیابی به مقولة پیشرفت و توسعه،‌ به راهبردهایی نیازمند است؛ پیشرفتی که می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را به سوی کمال مادی و انسانی خود حرکت دهد.در کنار هر راهبرد، برای نیل به شاخصة لازم برای ارزیابی بهتر،‌ لازم است به دورة مدرنیته، به عنوان تجربة عینی توسعه در جهان غرب اشاره شود. راهبردها در نگاه کلی، به چهار راهبرد تقسیم شده است که هر یک می‌تواند به راهبردهای کوچک‌تر نیز تقسیم گردد؛ ارتباط دولت و مردم به عنوان عوامل تحقق توسعه و پیشرفت؛ لزوم نگاه ارزشی به پیشرفت مزبور؛ مقولة زمان که نقشی‌ بی بدیل در رسیدن به پیشرفت ایفا می‌کند؛ شناخت انسان و نیازها و تدبیرهای لازم در این باره به عنوان اصلی‌ترین چالش پیشرفت دینی و غربی مطرح است.

کلیدواژه‌ها: دین، دولت دینی، مدرنیته، راهبرد، پیشرفت.

 

مقدمه

مکتب سیاسی اسلام در حال حاضر، مکتبی نوپا، اما مستحکم و صاحب اثر در دنیای معاصر به شمار می‌رود، که می‌تواند برای تمامی اندیشمندان سیاسی، امری قابل توجه به شمار آید. بنا به نظر اندیشمندان، نظامی که از این مکتب برخاسته است، توانست توطئه‌ها و موانع بسیاری که از سوی قریب به اتفاق قدرت‌های بلامنازع جهان، به وجودآمده است را پشت سر گذارد؛ توطئه‌های نرم و سختی که هر یک برای خرابی و ویرانی نظامی به مراتب متمکن‌تر و ثروتمندتر، کافی بود، اما باوجود همة مخالفت‌ها، نظام جمهوری اسلامی توانست به وجود بیاید، سی سال ادامه یابد و بر قدرتش روز به روز افزوده شود. همین امر، دقت بیشتر و کنجکاوی بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی جهان را برانگیخته است، تا مبانی فکری و ارزشی این پدیدة قرن را مورد بازکاوی قرار دهند.

از سوی دیگر، ما با مکتب مدرنیسم رو به رو هستیم که بعد از سال‌های طولانی که از پیدایش و شکل‌گیری آن می‌گذرد، هنوز دنیای غرب را بدون اغراق، می‌توان دنیای مدرن قلمداد نمود. این پدیده بر اثر عوامل و دلایل بسیاری در غرب به وجود آمد و سپس در فرآیندی فزاینده و رو به رشد، در بخش‌های بسیاری از زندگی بشری نفوذ نمود و آثار و پیآمدهای بسیاری در زندگی بشر برجای گذاشت. آثار، به حدی است که اندیشمندان و صاحب‌نظران وقتی از مکتب مزبور صحبت می‌کنند، از ادبیاتی استفاده می‌کنند که گویی، نوعی عینیت میان غرب و مدرنیسم وجود دارد و این دو، چنان به هم گره خورده‌اند که لازم و ملزوم یکدیگر شده‌اند.

آنچه بسیار مهم است و محور این نوشتار به شمار می‌آید، آن است که مکتب اسلام و مدرنیته در بعد سیاسی چه ارتباطی با هم دارند و چه نقاطی آنها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. از سوی دیگر، وجوه عبرت‌آموزی که در مدرنیته وجود دارد، می‌تواند تجربه‌های مفید و قابل توجهی را برای ما و به ویژه برای دولت‌مردان به وجود آورد. ما می‌توانیم فراز و فرود‌های این نظریه را برای تصمیم گیری‌های خود در عرصه اجتماعی و سیاسی، مورد توجه و امعان نظر قرار دهیم و با مقایسة این دو مکتب، گامی برای نظریه‌پردازی دقیق‌تر مبانی نظری سیاسی اسلام و دولت دینی برداریم.

در این نوشتار، به چهار راهبرد در زمینة پیشرفت دولت دینی اشاره شده است. راهبردها، برخاسته از مبانی مورد توجه اسلام در امور سیاسی و اجتماعی است که سعی شده مهم‌ترین آنها مورد توجه و اشاره قرار گیرد. همچنین در کنار آنها به دیدگاه‌های مدرنیته نیز اشاره شده، تا بتوان با دقت بر آنها، به شاخصه‌های دقیق‌تری برای ارزیابی بهتر و رساتر دست یابیم.

 

مفاهیم کلیدی

در این قسمت، برخی واژه‌ها در دو مقولة دولت و مدرنیسم بررسی می‌شود.

دین

از جمله تعاریفی که دربارة‌ دین ارائه شده و در زمینة مورد بحث می‌توان دولت را برخاسته و مرتبط با آن تلقی نمود، عبارت‌اند از:

۱٫ دین، قانون زندگی و راهی است که انسان باید برای رسیدن به سعادت بپیماید و هدف نهایی انسان، همان رسیدن به سعادت است.

۲٫ دین، مجموعه‌ای از عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای ادارة امور فردی و اجتماعی انسان‌ها و تأمین سعادت دنیا و آخرت آنان تدوین شده است.

دولت دینی

دولت دینی در نوشتار حاضر، به نظامی سیاسی و اجتماعی اطلاق می‌شود که برگرفته از مبانی اسلام است. تعریف‌های دیگر مانند اینکه که دولت دینی را نهادی ارزیابی کنیم که می‌خواهد اسلام را در عرصه‌های خود پیاده کند یا به نظرات آن گوش فرا دهد یا‌….، همگی نوعی دوگانگی غیر‌قابل توجیه را معرفی می‌سازد که این دوگانگی بارها توسط اندیشمندان اسلامی، مورد تخطئه قرار گرفته است. ما باید دولتی را مورد نظر قرار دهیم که اسلام را حقیقت وجودیِ خود در تأسیس و سیاست‌گذاری و … بداند و به گونه‌ای یکپارچه، قابل انفکاک از آن نباشد.۱

مدرنیته

واژة «مدرنیسم» و در پی آن «مدرنیته» به انحای گوناگون تعریف شده است. این تعریف‌ها و بیان‌ها بسیار زیاد و متفاوت است،گونه‌ای که کمتر کسانی را می‌توان یافت که در این رابطه، تعریف کاملاً یکسانی داشته باشند. برای کمی مجال، از آوردن خودِ تعاریف چشم‌پوشی می‌شود و تنها به شاخصه‌ها و مسائل محوریی‌ای که از مدرنیته می‌توان استحصال نمود (با اشاره به تعریف فیلسوف مربوطه) اشاره می‌شود: تعدد تعاریف، ما را به تلقی‌های متعددی می‌رساند که شاید بتوان آنها را به طور مجموعی نگریست و به امور شاخص آن دسترسی یافت:

مدرنیسم بیش از همه، یک مکتب هنری و فکری پیشرو بوده که به تدریج دنباله‌های آن به مسائل فلسفی و نوع نگرش انسان به زندگی و جامعه کشیده شده است.

در این مکتب، بیش از همه به جدا شدن و فراغت از جهان بینی گذشته با کمک عقل ابزاری مستقل اشاره می‌شود که بر اساس امور نو، امروزی و کنونی، امور سنتی گذشته از جامعه کنار گذاشته می‌شود.

راهبرد

راهبرد یا استراتژی، به طرح عملیاتی دراز مدتی گفته می‌شود که به منظور دست‌یابی به یک هدف مشخص، طراحی شده باشد.

راهبرد ــ در اکثر مواردـ به معنای سنجیدن وضع خود و حریف و اتخاذ نقشه‌ای برای مواجهه با او در مناسب‌ترین زمان ممکن می‌باشد. این واژه گسترة وسیعی در حوزه‌های سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ دارد. به همین خاطر، ارائة تعریفی واحد از آن دشوار است.

پیشرفت

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله درآمدی بر وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم
 • مقاله درآمدی بر نقش فرهنگی دولت دینی
 • مقاله آسیب‌شناسی گفتمان عدالت‌ در دولت دینی
 • مقاله تاثیر مدرنیته بر خانواده
 • مقاله مدرنیته و رابطه آن با سنت های قدیم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.