مقاله راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: تعاریف راهنمایی، از دیدگاه های مختلف ۱
تعاریف مشاوره ۳
تفاوتهای راهنمایی و مشاوره ۴
تاریخچه راهنمایی و مشاوره ۵
مراحل روانکاوی ۸
مشاوره به شیوه عقلی- عاطفی ۹
در روش درمان شناختی ۱۱
مشاوره به شیوه مراجع- محوری ۱۱
مشاوره به شیوه واقعیت درمانی ۱۳
مشاوره به شیوه رفتار درمانی ۱۵
کاربردهای علمی راهنمایی و مشاوره ۱۷
خلاصه ۲۰

فصل دوم: راهنمایی و مشاوره تحصیلی ۲۲
تعریف راهنمایی تحصیلی ۲۲
تعریف مشاوره تحصیلی ۲۳
تاریخچه راهنمایی تحصیلی ۲۴
ضرورت راهنمایی تحصیلی ۲۶
ضرورت مشاوره تحصیلی ۲۸
اهداف راهنمایی تحصیلی ۲۸
اهداف مشاوره تحصیلی ۳۰
روشهای اجرای راهنمایی تحصیلی ۳۰
ملاکهای هدایت تحصیلی ۴۲
روشهای اجرای مشاوره تحصیلی ۴۲
خلاصه ۴۴

 

مقدمه

    بحث اصلی این مقاله راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی است . این بحث به دو دلیل اهمیت دارد ، اول : بکار بردن واژه در معنای اصلی خود .

دوم : راهنمایی مشاوره تحصیلی و شغلی خود شاخه ای از راهنمایی و مشاوره محسوب می شود .

فصل اول :

تعاریف راهنمایی ؛ از دیدگاههای مختلف :

در لغتنامه دهخدا : راهنمایی از دیدگاه لغوی به معنی هدایت و ارشاد کردن وارائه طریق تعریف شده است .

در لغت نامه عمید : راهنمایی به معنای نشان دادن راه و هدایت فرد در جهت مشخصی آمده است .

اما درباره راهنمایی صاحب نظران تعاریف متعددی ارائه داده اند :

از نظر میلر : راهنمایی یعنی کمک منظم و سنجیده که فرد در نهایت در زمینه مورد علاقه اش تصمیم بگیرد .

از نظر ترکسلر : از طریق راهنمایی ، تواناییها ، رغبتها و نیز محدودیتها مشخص می گردد .

مک دانیل و شافتل : راهنمایی به فرد کمک می کند تا فرصتهای تحصیلی و شغلی و شخصی را به خوبی بشناسد .

و تعاریف متعدد دیگری نیز درباره راهنمایی ، صاحبنظران ارائه داده اند که می توان در کتب مختلف مطالعه کرد .

اما تمام تعاریفی که مورد راهنمایی مطرح شده چند ویژگی مشترک دارند :

۱٫      کمکی یاورانه بودن

راهنمایی به شناخت توانائیها و محدودیتهای فرد تاکید دارد

فرایند تصمیم گیری مناسب را تشریح و تحلیل می کند .

همه انسانها به راهنمایی نیاز دارند .

به نظر نگارنده راهنمایی فعالیتی است پویا و مستمر تا فرد از بروز مشکلات درآینده پیشگیری و از تواناییهای بالقوه اش حداکثر استفاده را ببرد .

پس ازتعاریف بالا چند مورد را بررسی می کنیم :

راهنمایی فعالیت و تلاشی پویاست .

راهنمایی فعالیتی سازمان یافته است .

محدودیتها هم هیچ گاه از نظر دور نمی ماند .

۲٫      مستمر بودن راهنمایی

۴٫      راهنمایی از طریق ارائه اطلاعات عملی می شود

۵٫      هدف غایی راهنمایی پیشگیری از بروز مشکلات است

تعاریف مشاوره :

در فرهنگ نفیسی : مشاوره کنکاش کردن و تبادل آراء تعریف شده است .

در لغت نامه دهخدا : مشاوره به معنی کنکاش کردن ، مشورت کردن ، سگالیدن است .

در فرهنگ عمید : مشاوره به معنی مشورت کردن – کنکاش کردن – رایزنی بکار رفته است .

درزمینه مشاوره مانند راهنمایی صاحبنظران مختلف تعاریفی ارائه دادند :

به نظر پاترسون : مشاوره جریان یاورانه ای است که در آن برقرار رابطه صمیمی بین مراجع و مشاور ضرورت دارد .

به عقیده آرباکل : مشاوره رابطه تخصصی بین مراجع و مشاور است .

دنیک مایر : مشاوره رابطه حسنه بین مراجع و مشاور است .

پپینسکی : به نظر ایشان مشاوره فعالیتی تخصصی است که به درمان مشکلات عاطفی نسبتاً سطحی که علل جسمانی ندارد می سنجد .

به نظر چالمر : مشاوره برقراری ارتباط ، گوش دادن فعال و بهره گیری از مهارتها است .

به نظر استفلر وگرانت : مشاوره رابطه تخصصی فردی و گروهی است که مراجع با کمک مشاور از طریق خودکاوی و خودشناسی می تواند تصمیم مناسب بگیرد .

به عقیده فی ور و همکارانش : مشاوره فرایند تعاملی یاورانه بین مراجع و مشاور است .

به نظر گروچ : مشاوره که به دنیای ذهنی مراجع و مشاور مربوط می شود به همدلی و خودآگاهی استوار است .

    به طور کلی می توان گفت : مشاوره اصطلاحی است که فعالیتهایی نظیر مصاحبه کردن ، آگاهاندن و رایزنی کردن را شامل می شود . هدف آن کمک به مراجع است تا خوب بتواند تصمیم بگیرد و برای آینده برنامه ریزی کند در مشاوره اول : برقراری محیطی سرشار از امنیت ضروری است ، دوم اینکه : مشاور نقش کمک کننده و نه تحمیل کننده را دارد .

سوم اینکه : رابطه مراجع و مشاور باید حضوری باشد .

تفاوتهای راهنمایی و مشاوره :

مشاوره یکی از خدمات اصلی راهنمایی است هدف راهنمایی پیشگیری از وقوع مشکلات در آینده است در حالیکه مشاورهبه حل مشکلات تاکید دارد .

دوم اینکه همه انسانها در تمام زمانها به راهنمایی احتیاج دارند در حالیکه به مشاوره فقط کسانی که مشکل دارند احتیاج دارند .

راهنمایی با هر روش اعم از حضوری یا غیر حضوری عملی است در حالیکه به مشاوره فقط حتماً باید حضوری باشد .

تاریخچه راهنمایی و مشاوره :

دلیل اهمیت بررسی تاریخچه راهنمایی و مشاوره  ۱) اول آنکه خواننده با سرگذشت علمی و تغییر و تحول این رشته آشنا شود .  ۲) دوم اینکه به برنامه ریزان کمک می شود تا از وقایع گذشته و تجارب پیشینیان بهره گیرند .

در سال ۱۹۰۶ در آمریکا کشیشی بنام فرانک پارسونز راهنمایی در معنای خاص را بر اساس نیاز جامعه با راهنمایی شغلی آغاز کرد . و بعد به دلیل نیاز شدید گسترش یافت . پارسونز کوشید تا بیکاران جامعه آمریکا را در شغل یابی و اشتغال که ضرورت اجتناب ناپذیر فردی و اجتماعی است کمک کند و در نتیجه راهنمایی شغلی را برای اولین بار بطور رسمی در آمریکا مطرح ساخت .

در دیگر کشورها ، در بلژیک ۱۹۷۴ فرانسه در سال ۱۹۴۵ ، نروژ ۱۹۴۷ و انگلستان ۱۹۴۸ تاسیس مراکز راهنمایی را آغاز کردند .

در ایران راهنمایی مبتنی بر طرح و نقشه در سال ۱۳۳۲ با مشارکت وزارت کار و سازمان صنایع کشور و هیأت عمران بین المللی برای انتخاب و انتساب صحیح کارمندان آغاز شد . در سال ۱۳۵۸ اجرای برنامه راهنمایی و مشاوره طی بخشنامه ای از سوی وزارت آموزش و پرورش به طور موقت متوقف شد و مشاوران در بخشهای مختلف آموزشی به کار پرداختند .

در سال ۱۳۶۴ هسته های مشاوره دوباره مقدمات راه اندازی برنامه های راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش فراهم شد .

–  هدف های هسته های مشاوره عبارتند از :

همکاری فراهم آوردن زمینه های تربیتی به منظور جلوگیری از بروز مشکلات .

تشخیص و حل مشکلات رفتاری و تربیتی دانش آموزان

شناسایی استعدادهای دانش آموزان و تاسیس کلینیکها و مراکز مشاوره توسط ریاست جمهوری برای رفع مشکلات نوجوانان و جوانان انجام شد .

از مطالب مذکور نتیجه می گیریم اول آنکه راهنمایی و مشاوره تاریخچه ای طولانی دارد . دوم اینکه : عوامل ناشی از ضرورت فردی و اجتماعی در توسعه راهنمایی و مشاوره نقش بسزایی دارد .

سوم : مقدم بودن خدمت اطلاع رسانی در راهنمایی بر ارائه فعالیت مشاوره .

–        ضرورت راهنمایی و مشاوره:

در جامعه سنتی به دلیل محدودیت اطلاعات و گزینه ها انتخاب ساده تر است و در جامعه صنعتی بلعکس به همین دلیل در جامعه سنتی تصمیم گیری برخلاف جامعه صنعتی ساده تر است . در جامعه صنعتی برای راهنمایی دیگران بیشتر نیاز است .

بهره گیری از خدمات آموزش و پرورش زمانی عملی خواهد شد که دانش آموزان از نظر جسمی ، ذهنی  ، روانی ، اجتماعی ، اخلاقی برای انجام فعالیت آمادگی داشته باشند .

هدفهای آموزش و پرورش زمانی عملی خواهد شد که برنامه ها و محتوای دروس بر اساس نیازها ، توانها ، رغبتها و محدودیتهای دانش آموزان تهیه و تدوین شوند .

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مشاوره تحصیلی
 • تجربیات مدون آموزشی اهمیت مشاوره در حل معضلات دانش آموزان
 • تحقیق بررسی تاثیر خدمات مشاوره در دوره آموزشی متوسطه
 • مقاله بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی
 • مقاله بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.