مقاله رنگرزی الیاف طبیعی در ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله رنگرزی الیاف طبیعی در ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله رنگرزی الیاف طبیعی در ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست  

پیشگفتار                                     ۲
آشنایی   با مفاهیم   اولیه  رنگ                          ۳
آشنایی با هارمونی  رنگ ها                             ۴
رنگرزی                                     ۵
نوع  الیاف                                    ۶
رنگرزی از  لحاظ  عملی                              ۸
آزمایش  ثبات   رنگ                             ۱۰
رنگ بخشیدن  به  اشیاء                              ۱۴
آشنایی   با   مواد  رنگ دار گیاهی                          ۱۴
مواد   رنگ دار حیوانی                              ۱۶
کاربرد  دندانه  در  رنگرزی                              ۱۹
ثبات  رنگ  طبیعی                                 ۲۰
دلایل   اقتصادی    استفاده  از  رنگ  های  طبیعی                 ۲۲
رنگرزی  طبیعی  در  شهرها                             ۲۴
نتیجه گیری                                 ۳۱
منابع                                     ۳۲

منابع :

ژوله  ،  تورج ،  کتاب پژوهش  در  فرش   ایران  ،  تهران  ۱۳۸۱ ،   نشر  یساولی
صور اسرافیل ،  شیرین  ،  کتاب   رنگ های   ایرانی  ،  ۱۳۷۸ف نشر  موسسه  تحقیقات   فرش  دستبافت
آتین  ،  جوهانز ،  کتاب  رنگ ،  ترجمه  محمد حسین  حلیمی ، ۱۳۶۷ف انتشارات   فرهنگ  و ارشاد   اسلامی
اوکتایی  ،  ناصر ،  کتاب  هنر   رنگرزی  با   گیاهان  ،  ۱۳۶۳ف  نشر  خود کفائی
یاوری  ،  حسین ،  کتاب  مبانی   شناخت   قالی  ایران  ،  ۱۳۸۴ ،  نشر  ماهنامه   قالی  ایران
وزری ،  منصور  ،  کتاب  هنر   و  صنعت  رنگرزی  ،  ۱۳۵۵ ،  نشر  رز

پیشگفتار

سخن گفتن   از  ارزش  ها   و  خرده   فرهنگ   های  ملی   در عصر  سلطه   ماهواره  و   اینترنت   و  رباطها   سخت    دشوار    اما  به نظز    میر سد   که دنیا   یک  رنک   آینده    بدون فرهنک ها و  رنگ  ها  ملی  وقومق    دنیای   سخت   اندوه باری   است  .

و  این   باری  سخت  بر دوش   ما  به عنوان   یکی   از  مل   کوچک   و  رو  به  رشد   عالم   می  نهد    که ثابت   کنیم    همراه   شدن    با کروان   جهانی  تمدن  لزوما   نباید    از  راه حل  های جهانی   بگذرد   و گاه  حفظ میراث ها   و سرمایه های  ملی   می تواند  به عنوان   را محلی   را  بهتری   باشد .  یکی از این  ارزش  ها  برای ما فرش  دست باف   است اما  مشکل   آن جاست   که ما  باید   ابتدا    خود  باور   کنیم    دفاع  و حفظ  ارزش   به نام  فرش   دست  باف  نه ئتنها   سنت  گرایی    و تعصب   نیست   بلکه  نگرش   عملی   و تحلیلی   (  یعنی  آن جه  متاسفانه   تا  به  این  زمان  فراموش   شده است ) نشان میدهد  که حضور  و بقاء فرش  دست باف   نمی  پرد ازیم   زیر اول  آنکه حضور  و  بقاء فرش  دست  باف  در بازارهای   بین  المللی   و علیرغم   حضور  صدها   نوع تولید مشابه   و ارزان   تر خود   توجیه   گر  ارزش اقتصادی    آن  حداقل  تا  به   این زمان   است  .    دیگر   آن   که  با هر   تحلیل   فرش   دست  باف   ارزش اقتصادی   خویش   است  مدیون   بار هویتی   و ملی یگانه   و استثنایی   خویش  است .

  آشنایی با مفاهیم اولیه رنگ

دنیای   اطراف ما  سراسر   رنگ است .  بدون  رنگ همه   چیز  تهی   به نظر می رسد   . آسمان  کوهف دریا  ،  جنگل  و  …  هر  رنگی   نماد  و   نشانهای    به همراه دارد   .  در  طبیعت  هر کجا   که  زرد  و  سیاه  توامان  به کار رفته   باشند    نشان  دهنده ی   خطر   هستند  . قرمز  نشانه ی   خون و  سبز  نشانه ی  زندگی   ،  سر سبزی و  خرمی  .

 رنگ است ز نظر   پزشکی  ،  هنری  ،  فیزیکی  ، شیمیایی   و  صنایع   مورد توجه فراوانی قرار گرفته است . کاربرد  هر رنگی   به تنهای  و یا  ب  همراه با رنگ دیگر ، منظور خاصی   را  به  بیننده  القا می کند  رنگهای پدید ه ی   قابل  تحسینی هستند  خصوصاً  زمانی   که به طلوع  و یا غروب آفتاب  نظیر  کنیم  و یا در مقابل  تابلوی  رنگارنگی  بایستیم . رنگها نقش مهمی در زندگی  عاطفی ئ   معنیوی  مات بازی  میکنند . رنگها پرزرق و برق  ما رادچار  هیجان و با  آشفتهئمی شازد   و  رنگهای ملایم    و هماهنگ   بر  ایمان    خوشایندند .

 انسان    در تمام    دو رانها    با  رنگ   سرو کار  داشته    و  به نحو  شایسته ای  از  آن استفاده  نموده است  . مصریها   ،  یونانیان   و ارانیان    رنگ  را  به طرق   مختلف   در زینت   لباسها  و تزئین    ساختمانها    به کار    می بردند    به طور   کای  رنگ ها در تمامی   احوال   و زمانها   توجه انسان  را  جلب  نموده و   می نمایند . انیان   می کوشد    تا اسرار    و رموز    ان  را بشناسد    و در  زندگی    خود   به کار گیرد  .

 آشنایی با هارمونی  رنگ ها

 رنگ ها به دو  دسته تقسیم می شودند :

۱-    رنگ های طبیعی  اعم  از معدنی  ،  گیاهی و حیوانی

۲-   رنگ های مصنوعی و شیمیایی

هدف اصلی رنگرزی عبارتست   از  تثبیت    یک  ماده ی  رنگ دار  بر  روی سطح  اتکاء ( زمینه) به طوئری که   این سطح اتکا بتواند  به طور  دایم  بوسیله ی  ماده ی رنگین  پوشیده  شود . یک ماده ی رنگین موقعی  می تواند مورد استفاده قرار گیرد که بصورت  محکمی بر روی سطح اتکاء چسبیدگی پیدا  نماید و  یا داخل   الیاف    نقوذ   برگشت    نا پذیری    ایجاد  کند    هب طوری   کهوحصول    رنگ   شده   بتواند    در برابر  عوامل   مختلف   مثل   ساییدگی   ،  شستشو   ،  عوامل  جوی ،  نور خورشید ،  حرارت   رطوبت ، گردو  خاک  و  مواد   شیمیایی   مقاومت   کند  و  رنگ آن زود از بین  نرود  .  .

  رنگرزی

رنگرزی عملی  است که  طی  آن ماده   رنگی [۱] در شرایط  معینی از  درجه    حرارت   و  زمان  ب رنگ الیاف    و  یا   کالای   منسوج   از   نوع  معینی    اثر   می کذارد   و آن    را رنگ  می کند .    در صنعت   نساجی   که  رنگرزی   فرش را نیز شامل  میشود    رنگ  به   طور اعم   به کلیه    مواد  طبیع ی    و  یا  شیمیایی   که  قابلیت   رنگرزی  الیاف   و  یا  منسوجات رادارند اطلاق   میشود   . درگذشته   رنگ عمدتاً  به  مواد  طبعی     که این   خاصیت    و کاربرد    داشتند   اطلاق   می شد   .  به  رغم   تفاوتی   که در مقایسه    روش های   سنتی    با روشهای مدرهن   به  علت   کاربرد    برخی   مواد  سنتی   در  رنگرزی   با  رنگ  های    طبیعی    دیده  می شود   ،  ماهیت   عملکرد   و  نتایج   به  دست آمده از  رنگ های  طبیعی  توجیه   علمی دارد   و کاملا   منطبق   با  روش   های  تجربی    رنگرزی    با  رنگ  طبیعی   ،  پایه   گذار   روش های   نوین   علمی    رنگرزی   با  رنگ های   صنعتی   بوده است .

 با  توجه   به  این    تعریف  در اینجا   ابتدا   به  بیان    علمی   و پایه  ای    رنگرزی  الیاف    پرداخته  می شود  و سپس   نگاه ویژه ای  به  رنگ های  طبیعی  و گیاهی   که  در  فرش   ایران   جایگاه   باارزشی   دارد  انداخته   خواهد  شد .

  نوع  الیاف

 ( به  صورت   خام  و   ریسیده   شده )

الیاف  طبیعی  

  معمولاً   به  الیافی   اطلاق   می  شود   که  در   نساجی   کار برد    دارد   ولی   از  نظر    علمی    به  الیاف   معدنی   و  حیوانی   و گیاهی    تقسیم    می  شود   که  :

 الف  –  الیاف   معدنی   :  این   نوع  الیاف    اصطلاحا  پنبه  کوهی  یا  پنبه نسوز   نامیده    شده   و مصرف   صنعتی   دارد  بهترین  مصرف  آن  برای   پارچه های   ضد  حریق   است .

ب  –  الیاف  گیاهی  :   که مهمترین   کاربرد    را در  صنایع   نساجی   داشته   و  ساختمان  انها   عمدتاً   سلولزی   است   وبه  گروه های  زیر   تقیم  می شود .

_الیاف   دانه ای                 : پنبه

_الیاف ساقه ای                  :  کتان  –  چتایی  – کنف

_الیاف برگی                      :  سیسال  و مانیلا

_الیاف میوه  ای                 : نارگیل

پ – الیاف حیوانی  :  که  ممکن  است  از  حیوان   گرفته   شود   نظیر   پشم  –   مو- کرک   که این  الیاف  آن ها  معمولاً  از  نوع   کوتاه   است  [۲]و  یا  به  وسیله  حیوانی  تولید   می شود  مانند  ابریشم   که  دارای   رشته های  بلند    و  مداوم    است [۳] .

ساختماتن   الیاف حیوانی    معمولاً  پروتئنی   بوده   و  برای  آنکه   در  تولیدات   نساجی   و  یا  فروش    به  کاروند   تبدیل   به  نخ   می شوند  .

 الیاف مصنوعی 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی نساجی
 • پاورپوینت رنگرزی نخ های پشمی
 • مقاله رنگرزی نخ های پشمی
 • تحقیق بررسی روشهای بهبود رنگرزی الیاف پنبه با رنگزاهای طبیعی
 • مقاله ساختار سطحی الیاف نساجی استفاده شده در امباسینگ غلتکی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.