مقاله رنگ ها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله رنگ ها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله رنگ ها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

بیان مسأله ۴
رنگ چیست ۵
ضرورت اهداف تحقیق ۶
تحدید از نظر ذات موضوع تحقیق ۷
تحدید از نظر حیطه جغرافیایی ۷
اهداف تحقیق ۷
تعاریف عملیاتی واژه ها ۸
مقدمه ۹
پیشینۀ نظری تحقیق ۹
رنگ در اساطیر یونانی ۱۲
رنگ در اعتقادات مذهبی ۱۳
رنگ در یهودیت و مسیحیت ۱۳
رنگ در اسلام ۱۴
روش تحقیق (Method of research) 17
جامعه آماری ۱۷
روش نمونه گیری ۱۷
حجم نمونه ۱۷
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۸
گزارش نهایی ۲۶
پیشنهادات ۲۷
محدودیت های تحقیق ۲۷
منابع و مأخذ ۲۸
نمونه ای از پرسشنامه تحقیق ۲۹

 

منابع و مأخذ

۱- ایتن- یوهان (۱۹۶۱)- اتین و عناصر رنگها- مترجم بهروز ژاله دوست- انتشارات عفاف.
۲- برند فلمار- کلاوس (۱۳۷۶) رنگ و طبیعت شفابخش آنها- مترجم شهناز آذرینوش- انتشارات ققنوس- چاپ تهران.
۳- دلاور- دکتر علی- روش تحقیق در علوم تربیتی- انتشارات متون درسی.
۴- دلاور- دکتر علی- روشهای آماری در علوم تربیتی- انتشارات متون درسی.
۵- لوشر- دکتر ماکس- روان شناسی رنگها- مترجم- ویدا ابی زاده.
۶- کارکیا- فرزانه- رنگ- نوآوری و بهره وری.

 

بیان مسأله

در طول قرنها رنگ برای اشخاص مختلف معانی مختلف داشته است رنگ برای سنت اگوستین انعکاس افلاطونی خدا بود. برای ایزاگ نیوتن انرژی نوری، برای ولفانگ فون گوته یک ادراک ذهنی و برای لاک کیفیتی از اشیایی که می بینیم اما برای الکساندر اسکر بابین رنگ تمثیل بصری و موسیقی برای لودمیک و تیگن اشتاین در درجه اول یک مسئله نهایی و برای ایسلی کاندنیسکی یک شیوۀ بیان روح بود. رنگ ضمن اینکه شامل همۀ اینهاست برای یافتن یک جهان بینی خاص و راهی برای روح احساس خود امری ذاتی است. با وجود همۀ این موارد می توان با اطمینان گفت که:

رنگ برای بیشترین طیف تقریباً نامحدودۀ از تأثیرات ظریف و پربار فراهم می کند و حاصل اطلاعات اولیه و ابزار قدرتمندی است که برای یک هنرمند یک ستاره شناس و یا هرکس دیگری ارتباط برقرار کند به یک اندازه اهمیت دارد رنگ نیز مانند هوا و آب بخشی از دنیای ماست. هیچ چیز بدون شکلی مادی قابل رویت نیست.[۱]

پاره ای از معانی روانشناسی و فیزیولوژیکی رنگها به قرار زیرند:

خاکستری: گوشه گیری- عدم فعالیت و بی تفاوتی

آبی: نیاز به آرامش کامل و خشنودی خاطر و علاقه زیاد به دوستان و نزدیکان

سبز: پشتکار و استقامت- قدرت اراده- غرور و بلندپروازی

قرمز: داشتن آرزوهای بسیار- شور و شوق زندگی- تهور و قدرت اراده

زرد: پیشرفت بلامانع- امید به حل مشکلات زندگی

بنفش: روحیه شاعرانه و رمانتیک- دوستدار هنر و زیبایی- متکی بودن به دیگران

قهوه ای: نیاز شدید به آسایش جسمی و روحی- فعال- علاقه بسیار زیاد به خانواده

سیاه: بی علاقگی به زندگی- نفی هرچیز- بدبینی و ناباوری لجاجت

رنگ چیست:

رنگ با دیگر پدیده های طبیعی تفاوت دارد:

آزمایش ساده ای انجام دهید: جسمی رنگی مثل یک نقاشی گلدان یا لباسی رنگی خودتان را بردارید و به آن نگاه کنید. سعی کنید رنگ را حس کنید سپس از خود بپرسید چه احساسی از دیدن این رنگها به من دست داده است. پاسخی به آن دهید آیا قادرید با دیدن و حواس پنجگانه رنگهایی را که جلوی رویتان درک کنید آیا پاسخ ارضا کننده ای پیدا کرده اید؟ آیا ابین فرض برایتان بوجود آم که از نظر فیزیکی پدیده ای نادر است؟ رنگ همچون کلامی گویا است برای بازگو کردن خلق و خوی در زمانهای گذشته رنگ یکباره احساس وحشت خوشحالی و یا هیجان را در ما بر می انگیزد رنگها را می توان هم سمبل «زندگی» دانست و هم سمبل «مرگ» مثل رنگ قرمز که سمبل انسان را نسبت به رنگ در این جمله آورده است بطور کلی رنگها شادی آفرین هستند. چشمها همان قدر که برای دیدن به نور نیازمندند محتاج رنگ نیز هستند ما با رنگها غریبه نیستیم. آنها در زندگی ما جای دارند و بطور اجتناب پذیر جزئی از تصورات ما شده اند رنگ بیانگر نگرانیها و ناراحتیهای روحی و ذهنی هستند حالتهایی که جرأت بیان آن به دیگران نداریم. رنگ دلخواه هرکس با افکار و علایق او تطابق دارد هر رنگ ویژگی خاص خود را دارد و احساس متفاوتی از رنگهای دیگر در ما بوجود می آورد.[۲]

ضرورت اهداف تحقیق

یکی از کیفیات بارز و ملموس اشیا و پدیده های جهان، رنگ است و هیچ چیز بدون رنگ معنی و مفهوم ندارد و از زیبایی های آفرینش خداوند است و بچه ها به رنگ علاقه بیشتری نشان می دهند و چیزهای رنگی محصوصاً رنگ آبی و قرمز را بیشتر دوست دارند بنابراین آگاهی از سلسله مراتب رنگ در بین دانش آموزان ابتدایی بسیار اهمیت دارد.

بنابراین والدین باید از رنگهای مورد علاقه بچه های خود آگاهی کامل داشته باشند تا لوازم مورد نیاز آنها را از رنگهایی که بچه ها بیشتر دوست دارند انتخاب کنند و تا باعث شادی بچه ها شوند. البته با کمی تحقیق و سئوال می توان این مشکل را حل کرد و این کار مستلزم صبر و حوصله و محبت زیاد به فرزند می باشد.

تحدید از نظر ذات موضوع تحقیق

موضوع رنگ از نظر مفهوم بسیار گسترده است و در توان ما که به همه جنبه های آن بپردازیم هارج است. بنابراین فقط به سلسله مراتب رنگ آن هم در بین دانش آموزان ابتدایی می پردازیم:

تحدید از نظر حیطه جغرافیایی

بررسی و مطالعه این تحقیق در سطح کل کشور مفید است و هر اندازه که تحقیق دقیق تر صورت گیرد به همان اندازه نتیجه ای که بدست می آید بهتر و سنجیده تر می باشد.

اما چون انجام این تحقیق در سطح کشور از عهده توان مالی محقق خارج است و مستلزم صرف وقت فراوانی می باشد بنابراین موضوضع را در سطح شهر اردکان آن هم در مقطع ابتدایی مطالعه و بررسی نموده ایم.

اهداف تحقیق

الف: هدف کلی و آرمانی تحقیق که بررسی سلسله مراتب رنگ در دانش آموزان ابتدایی می باشد.

ب: اهداف تحقیق:

۱- آگاه شدن از اینکه بچه ها در نقاشیهای خود بیشتر از چه رنگی استفاده می کنند.

۲- ارضای احساس کنجکاوی

۳- مرسوم کردن تحقیق در شهر خودمان

۴- آگاه شدن از اینکه سلیقه بچه ها در انتخاب رنگ دلخواه خود چقدر فرق می کند

سوالات یا فرضیه های تحقیق

۱-   سلسله مراتب رنگ در بین دانش آموزان از چه ترتیبی برخوردار است

۲-   بیشترین رنگی که بچه ها به آن علاقه دارند

۳-   کمترین رنگی که بچه ها به آن علاقه دارند

تعاریف عملیاتی واژه ها

۱-   سلسله مراتب

اولویت بندی رنگ ها از نظر بچه ها

۲-   رنگ

توزیع انرژی طیفی نوری از یک سطح صادر یا بوسیله آن منعکس می شود: (یوهان اتین)- اتین عناصر رنگ

۳-   دانش آموزان ابتدایی[۱] – فرزانه کارکیا- رنگ- نوآوری و بهره وری

[۲] – کلاوس برند فلهار- ترجمه: شنهاز آذرینوش- رنگها و طبیعت شفابخش آنها

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله رنگ در هنرهای تجسمی
 • مقاله روانشناسی رنگ ها
 • پایان نامه رنگ و رزین
 • مقاله رنگ و ارتباط آن با معنویت در هنر
 • مقاله عوامل مؤثر در انتخاب رنگ
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.