مقاله روانشناسی تعامل اجتماعی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله روانشناسی تعامل اجتماعی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله روانشناسی تعامل اجتماعی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه: ۱

روانشناسی  تعامل  اجتماعی.. ۲

ادراک فیزیکی در برابر ادراک اجتماعی.. ۳

حوزه های پژوهش ادراک شخص… ۵

دقت  قضاوتهای ادراک شخص… ۶

یک قضاوت «دقیق» چیست ؟. ۷

دقت در ادراک هیجانات.. ۸

دقت در ادراک صفات شخصیتی.. ۱۱

اثرات خلق بر قضاوتهای ادراک شخص… ۱۵

قابلی فکر کردن به عنوان منبع  بی  دقتی.. ۱۷

برخی تلویحات عملی.. ۱۹

فرآیند ارتباط.. ۲۰

آیا زبان بی همتا است ؟. ۲۲

استفاده از زبان را چگونه می آموزیم ؟. ۲۳

مطالعه زبان.. ۲۴

زبان  ، اندیشه ی و  فرهنگ… ۲۵

نظریه  نسبیت  زبانی.. ۲۶

آیا بنحوی که صحبت می کنیم  می اندیشیم ؟. ۲۷

سنجش نسبیت زبانی.. ۳۰

شما را چگونه بنامم ؟ خطاب کردن مردم در تعامل اجتماعی.. ۳۱

زبان گروههای اجتماعی.. ۳۴

زبان  و وضعیتهای  اجتماعی.. ۳۷

گفتن چیزی که بی معناست.. ۳۹

نتیجه گیری: ۴۱

منابع و مأخذ: ۴۲

مقدمه:

ادراک، فهم و حتی پیش بینی کردن طرف مقابل خود اولین گام ضروری در فرآیند تمایل اجتماعی است. اما ادراک شخص صرفاً مولفه لازم و نه کافی فرایند تعامل است: دقیقاً به هر گونه برخورد اجتماعی رایج از قبیل بحث با یک دوست، یا خرید چیزی از مغازه بیندیشید. در این گونه رویاروییها، ادراک دیگران به معنی پیش شرط فرایند واقعی تعامل می باشد، اما حوز تعامل نیست. تعامل مستلزم زیری تبادل تنظیم پیام، یا ارتباط می باشد. به طوری که اکثر تعاملات با دیگران و انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده مستلزم استفاده او زبان می باشد . هم چنان که زبان واسطه ارتباط بیرونی در درونی بین مردم است زبان در حوزه علوم ارتباطات بدین گونه معرفی می شود. ارتباطی اثر بخش و تأثیرگذار به شکل ژرف و دراز مدت و ایجاد رابطه عاطفی میان مخاطب و رسانه و پیام های آن است.

در دنباله مقاله به بحث زبان و کارکردهای اثرهای آن در تعاملات اجتماعی می پردازیم.

روانشناسی  تعامل  اجتماعی

برای شرکت موفق در تعامل اجتماعی ابتدا باید بتوانیم افرادی را که با آنها سرو کار داریم بدرستی درک کنیم .ادراک شخص از مهمترین ودر عین حال پیچیده ترین تکالیفی است که در زندگی روزمره با آن روبرو می باشیم . چگونه می توانیم بگوییم فردی واقعاً مهربان یا صرفاً خود شیرین است ، مبتکر یا فقط مغرور است ، صادقاست یا متقلب ، بی مسئولیت است یا مشتاق ؟ تقریباً هر آنجه انسانها می گویند یا انجام می دهند به انحناء مختلفی قابل تفسیر است .ولی اگر بخواهیم در تعاملات خود با دیگران موفق باشیم باید بتوانیم رفتار دیگران را به درستی تفسیر کرده ، بفهمیم و پیش بینی کنیم.

لحظه ای تصور کنید اگر فردی در اغلب موارد در قضاوتهای خود راجع به دیگران اشتباه کند چه روی خواهد داد . انتظارات وی درباره دیگران اکثراً اشتباه و ارتباطاتش منحرف می گردند .

تعامل با چنین فردی بطور رنج آوری آزارنده و حتی غیر ممکن خواهد بود . چنین فردی بطور یقین تقریباً از نظر اجتماعی منزوی خواهد شد و نمی تواند با دیگران تماسهای شخصی معنا داری بر قرار کند. بنابراین برای همه ما توانایی نگریستن به خودمان و دیگران ، بدانگونه که واقعاً هستیم بسیار حائز اهمیت است که این خود نیازمند تمرین و مهارت قابل توجهی می باشد. چگونه از عهده این تکلیف بر می آئیم؟ این سوال اصلی است که پژوهش ادراک شخص سعی در پاسخگویی به آن دارد.

همچنین شاید ادراک شخص را بتوان مرحله اول و تعیین کننده هر تعاملی در نظر گرفت. پیش از آنکه بتوانیم با دیگران ارتباط معنا داری بر قرار کنیم باید ابتدا آنها را ادراک و تفسیر کنیم. همچنین علاوه بر این ، ما در طی تعامل مشغول باز بینی مداوم افرادی هستیم که با آنها سرو کار داریم. دیگر جنبه مهم ادراک شخص همین بازبینی می باشد. در نهایت ، هر بر خورد اجتماعی به شکل گیری بر داشتها ، انتظارات و پیش بینیهای معینی درباره افرادی که پیشتر آنهار را ملاقات کرده ایم می انجامد. بنا براین ادراک شخص همیشه در شروع ، حفظ و خاتمه تعاملات اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند. به این خاطر است که در این کتاب بحث خود در زمینه فرایند های تعامل

اجتماعی را با مسئله ادراک شخص شروع می کنیم.

ادراک فیزیکی در برابر ادراک اجتماعی

ادراک اجتماعی مثلاً ادراک مردم ، از حنبه های مهمی با ادراک موضوعات فیزیکی تفاوت دارد. اولاًادراک موضوعات در دنیای فیزیکی ( ادراک فیزیکی )عمدتاً به خصوصیات «سطحی»و قابل مشاهده بلا فصل (اندازه ، رنگ ، وزن ، مزه و غیره ) معطوف است ، در حالیکه ادراک موضوعات اجتماعی مثلاً مردم غالباً با خصوصیاتی در ارتباط است که قابل مشاهده بلا فصل نیستند وباید استنباط شوند (برای مثال  هوش ، نگرشها ، منش و غیره ). این بدان معنی است که قضاوتهای ادراک اجتماعی نسبت به قضاوتهای مربوط به جهان فیزیکی بسیار پیچیده تر و دشوار تر صورت می گیرند. همچنین این نکته نشان می دهد که ما در ادراک مردم در مقایسه با ادراک اشیاءاحتمالاً دچار اشتباهات بسیار بیشتری می شویم.

 اگر لااقل می توانستیم قضاوتهایی را که نادرستی آنها معلوم می شود سریعاً بهبود بخشیم ، این مسئله چندان اهمیتی نداشت. اما به خاطر طبیعت«پنهان» خصوصیات شخصی ، اشتباه در ادراک شخص ( مثلاً اعتقاد به اینکه فردی دارای اعتماد بنفس است در حالیکه واقعاً اینگونه نیست ) در مقایسه با اشتباه در ادراک فیزیکی بسیار دشوارتر کشف می شود ، چه برسد به تصحیح آن. بنابراین اشتباه ما در سنجش اندازه یک سنگ یا اثاثیه با دومین نگاه کاملاً آشکار خواهد شد ، و با مشاهده دقیقتر بلا فاصله تصحیح می شود. این قضیه درباره بیشتر قضاوتهای معطوف به مردم صحت ندارد. ادراک اجتماعی تا حد بسیار زیادی بر استنباط کیفیات پنهانی مبتنی است ، در حالیکه ادراک فیزیکی اینگونه نمی باشد.

 جدای از مشکل ذاتی قضاوت خصوصیات درونی ، مسئله بسیار حادتر دیگری نیز در ادراک شخص وجود دارد. ما هنگام قضاوت درباره دیگران ندرتاً مشاهده کنند گان بی طرفی می باشیم. ما نوعاً احساسات ، نگرشها و انگیزشهای پیشاپیشی داریم که از همان بدو امر بر قضاوتهای ما اثر می نهند. برای مثال شباهتها و تفاوتهای ادراک شده بین خودمان و مردم مورد قضاوت می توانند منابع مهم سوگیری باشند. ما در افراد سبیه به خودمان بیشتر احتمال دارد که خصوصیات خوب در آنهاییکه تفاوت زیادی با ما دارند خصوصیات بد را ببینیم.

ما اغلب در نگرش سوگیرانه نسبت به طبقه خاصی از افراد منافع مقرره ای داریم. به این دلیل است که معدودی موفق می شوند تا نظری کاملاً عینی درباره رؤسا ، والدین ، عاشقان یا حتی زیردستان خود داشته باشند. روانشناسان اینگونه سوگیریها را«سوگیریهای انگیزشی» می نامند که در فصول بعدی آنها را مفصل تر مورد بحث قرار خواهیم داد. با افزودن مشکلات کشف و تصحیح اشتباهاتمان ، این سوگیریهای فردی تهدیدی جدی برای ئقت قضاوتهای ما در ادراک شخص به شمار می آیند. حتی گاهی این سوگیریها ی شخصی می تواند منبع پیشگوییهای خود کامبخش [۱]باشند:وقتی رئیس خود را فردی مستمند می دانیم رفتار ما در قبال وی واقعاً می تواند او را به چنین فردی مبتدل سازد!با وجود این مشکلات ، بسیاری از ما در اکثر اوقات موفق به ادراک معقولانه بیشتر مردم می شویم. چطور از عهده این کار چشمگیر بر می آییم؟ ما چند فصل اول این کتاب را به بحث از فرآیندهای بنیادین قضاوتهای ادراک شخص اختصاص خواهیم داد.

حوزه های پژوهش ادراک شخص

روانشناسان اجتماعی درطول سالها شماری از جنبه های قضاوت ادراک شخص را مطالعه کرده اند. اولین سئوال واضحی که مطرح شد این بود: در قضاوت دیگران دقیقاً چقدر دقت داریم؟ بنا به دلایل فوق و همچنین بنا به تجارت روز مره بنظر می آید که قضاوتهای ادراک شخص اغلب کاملاً کم دقت هستند. اما وضعیتهای بسیاری وجود دارند که در آنها ادراک دقیق دیگران توسط ما حقیقتاًاز اهمیت زیادی بر خوردار است. در جامعه ، خیلی از تصمیمات بسیار مهم ، از بر گزیدن رهبر سیاسی گرفته تا انتخاب متقاضی شغلی خاص مبتنی بر بر چگونگی ادراک ما مردم می باشند.

آیا می توانیم  دقت  اینگونه قضاوتهای  ادراک شخص را بهبود  بخشیم  ؟ آیا یافتن  کسانیکه خصوصاً قضاوت کنندگان  خوبی دربارۀ دیگران  باشند ممکن است ؟ اگر بله ، « قضاوت کننده خوب » چه خصوصیاتی  دارد ؟ اینگونه سئولات از دلائل شروع مطالعه مسائل ادراک شخص توسط  روانشناسان اجتماعی در آغاز است .

روانشناسان بغیر از مسائل دقت ، مسائل دیگری را نیز در  زمینه  ادراک شخص مطالعه  کرده اند . یکی از اینگونه پرسشها به تأثیر عقاید پیشاپیش ما درباره مردم ، به اصطلاح نظریه های ضمنی شخصیت [۳] در  فرآیند ادراک شخص معطوف است . مطالعه اینگونه نظریه های ضمنی برای ما بینشهای جالبی  درباره دسته بندیهای ثابت مورد استفاده  مردم در قضاوت  یکدیگر فراهم آورده است . مسئله  دیگری که بسیار  مرود مطالعه  قرار گرفته است نحوه شکل دهی  برداشتهایی [۴] می باشد  که درباره دیگران  صورت  می دهیم  . برای  سازماندهی  انواع  متفاوت  اطلاعات  دردسترس ما  به شکل  برداشتی  کلی و بهم پیوسته  از  چه نوع  تکنیکهایی  استفاده می کنیم ؟

حوزه  پژوهشی مهمتر ، نحوه  استنیاطها و اسنادهایی  است که بر اساس  اطلاعات  مشاهده  شده ای که فوراً قابل سنجش  نیستند بنا میکنیم . برای  مثال  ذدر این مورد که چرا شخصی اینگونه  رفتار کرد چگونه تصمیم  می گیریم  ؟ یا چه هنگام  فردی شخصاً مسئول  عملی  می  باشد ؟ مطالعه  اینگونه فرآیند  های  استنباطی ، یعنی  پژوهش  اسناد [۵] ، از  فعالیترین  حوزه های  تحقیقی  چند دهه گذشته  بوده است  ولی قبل از ورود  به این حوزه ها ، بیایید  ابتدا  به مسئله  دقت  در  قضاوتهای ادراک  شخص بپردازیم  .

دقت  قضاوتهای ادراک شخص

    ما در جریان تعاملات روزمره گرایش داریم مسلم بدانیم که سنجشهای ما از دیگران اکثراً صحیح می باشند . آیا واقعاً اکثر ما در ادراک دیگران دقت معقولی داریم ؟آیا افرادی وجود دارند که در مقایسه با اکثر ما از موهبت دقیقتر بودن در قضاوت دیگران برخوردار باشند ؟ آیا کسی می تواند مردم را آموزش دهد تأثیر قضاوت کنندگان بهتری باشند ؟ بنا به دلائلی قابل فهم ، اینگونه سئوالات از جمله اولین مسائل مورد بررسی در زمینه پژوهش ادراک شخص بودند . از آنجا که در زندگی روزمره قضاوت درباره مردم از اهمیت بسیاری بر خوردار است ، مسئله دقت آشکارا از مقدمترین جنبه های کاربردی مربوطه بوده است . در جوامع پیشرفته در بسیاری از موارد در اخذ تصمیمات مهم بر قضاوتهای ادراک شخص تکیه می کنیم . راجع به گرایش به باور و اعتماد داشتن به گواهی شاهد ، با قضاوت هیئت منصفه ، پلیسها ، یا انجام میز گردهای مصاحبه ای بیندیشید . اینگونه است ادراکات دقیقاً چقدر موثق هستند ؟ شاید هنگام انجام فعالیت ۱-۲ با بعضی از این مطالب مستقیمتر برخورد کنید .

سه چیز برای بررسی عینی دقت قضاوت درباره دیگران لازم است (۱) نحوه ارائه فردی که معمولاً «هدف» یا «محرک» نامیده می شود به قضاوت کنندگان ،(۲) جمع آوری پاسخ های قضاوت کنندگان که نشانگر ادراک آنان از آن شخص (هدف) است و (۳) معیار مقایسه موثق یا «مقیاس ملاکی» که دقت قضاوتها نسبت ستفاده در بررسی دقت ادراک شخص

قضاوت کننده خوب کیست ؟

لطفاً به هر یک از پرسشهای زیر ، همراه با خلاصه ای از علت صحیح پنداشتن پاسخ خود  ،جواب دهید.

۱- آیا بنظر شما بعضی از مردم نسبت به دیگران قضاوت کنندگان بهتری هستند ؟

۲- اگر بله ، بنظر شما خصوصیات قضاوت کنندگان خوب چه می باشد ؟

۳- چطور می توانیم تصمیم بگیریم که آیا واقعاً قضاوتهای ادراک شخص دقیق می باشند ؟

مثلاً اگر شخصی را  «مهربان» ،«با اعتماد بنفس »و «گرم» قضاوت کنیم ، چگونه می توانیم معین کنیم که آیا قضاوتهای ما صحیح می باشند ؟

پس از نوشتن پاسخهای خود ، این کاغذ را در حین خواندن مابقی این فصل در دسترس داشته باشید تأثیر ببینید تحقیقات چقدر عقاید شما را تأیید کرده اند به آن قابل تعیین باشد . همانگونه که جدول خلاصة زیر نشان می دهد برای انجام هر یک از این تکالیف راههای متفاوت بسیاری وجود دارد.

یک قضاوت «دقیق» چیست ؟

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بومی سازی روانشناسی
 • مقاله زبان شناسی
 • مقاله عدالت اجتماعی
 • مقاله شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند
 • مقاله بررسی اختلالات گفتاری دانش آموزان ابتدایی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.