مقاله روانشناسی ورزش


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله روانشناسی ورزش مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله روانشناسی ورزش نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست  مطالب

مقدمه                                        ۱
روانشناسی ورزش                                ۲
مقدمه‌ای بر روانشناسی ورزش                            ۳
تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش                    ۴
روانشناس ورزش چه کسی است؟                        ۶
ویژگی‌های یک مشاور برجسته روانشناسی عملی ورزش            ۸
شخصیت و ورزش                                ۱۳
کاربرد خصلت و تئوریهای تک بُعدی در ورزش                    ۱۵
متمایز ساختن ورزشکاران از غیر ورزشکاران                    ۱۵
تمایز ورزشکاران موفق از ناموفق                        ۱۶
شخصیت و انتخاب رشته ورزشی                        ۱۸
کسب علاقه به ورزش                                ۱۹
ارزیابی تئوری یادگیری اجتماعی                        ۲۰
نگرشهای نسبت به ورزش                            ۲۱
ماهیت نگرشها                                    ۲۲
رویکرد کارکردی                                 ۲۲
رویکرد ساختاری                                ۲۳
تکوین نگرشها نسبت به ورزش                        ۲۴
وراثت، شخصیت و نگرشها                            ۲۴
یادگیری اجتماعی نگرشها                            ۲۶
پرخاشگری در ورزش                                ۲۷
تعریف پرخاشگری                                ۲۷
پرخاشگری خصمانه، پرخاشگری وسیله‌ای و رفتار جسورانه            ۲۸
پرخاشگری مجاز و پرخاشگری غیرمجاز                    ۳۰
پیوند بین پرخاشگری و عملکرد                        ۳۱
تئوریهای پرخاشگری                                ۳۲
تئوریهای غریزه                                ۳۲
غریزه زندگی و غریزه مرگ                              ۳۳
ارزیابی رویکرد غریزه                                ۳۴
تئوری یادگیری اجتماعی                            ۳۴
ارزیابی تئوری یادگیری اجتماعی                        ۳۶
تأثیرات ورزش بر تماشاگران                            ۳۷
کاهش پرخاشگری                                ۳۸
تنبیه                                        ۳۸
تخلیه هیجانی                                    ۳۹
بینش‌ها و مشاهدات رُتِلا در مورد پرخاشگری و جسارت            ۴۰
توپ پویا                                     ۴۱
برانگیختی، اضطراب و استرس                          ۴۶
تعاریف برانگیختگی، اضطراب و استرس                    ۴۷
اضطراب‌شناختی و اضطراب سوماتیک                        ۴۸
حالت و خصلت اضطراب                            ۵۰
عوامل ایجادکننده اضطراب و استرس                        ۵۲
مدیریت استرس                                ۵۲
فنون آرمیدگی                                    ۵۳
بازخورد                                    ۵۳
آرمیدگی تدریجی عضلات                            ۵۴
فنون رفتاری-شناختی                                ۵۶
تئوری تعیین هدف                                ۵۶
کاهش انگیختگی/فعال‌سازی                            ۵۹
افزایش انگیختگی                                ۶۰
کنترل   و هدایت انرژی                              ۶۱
شناخت   سطح  انرژی                                 ۶۱
فنون آرمیدگی                                  ۶۳
فواید  آرامیدگی چیست ؟                             ۶۳
فنون  آرمیدگی                                 ۶۸
منابع                                         ۷۲

مقدمه

اگرچه در مطالعات موردی سالهای متمادی به عنوان روش شناختی آموزشی استاندارد در بازرگانی، پزشکی و حقوق مورد استفاده قرار گرفته است، امّا کاربرد رسمی مطالعات موردی در آموزش مشاوران روان‌شناسی ورزش پدیده نسبتاً جدیدی است. موارد، حکایت از مسائلی دارد که به شکل معماهای غیرقابل حل درآمده‌‌اند. آموزش رویکرد مطالعات موردی، در زمینه تجزیه و تحلیل مسائل تعمیم راه حل ها و ارزیابی آنها از لحاظ عملی و نظری دارای ارزش است.

رویکرد آموزش مطالعات موردی علاوه بر به مبارزه طلبیدن شیوه‌های سنتی در آماده‌سازی مشاوران روان‌شناسی ورزش، به شکل یک مشوق قوی عمل می‌کند. مطالعات موردی در واقع نوعی سرپیچی از شیوه سخنرانی، روشی که در ان مربیان اطلاعات و پاسخهای سؤالات را برای دانشجویان مهیا می‌سازند، ااین رویکرد نه‌تنها دانشجویان را در درک نظری کمک می‌کند، بلکه آنها را در کاربرد این تئوریها در موقعیت‌های عملی و واقعی توانا می‌سازد. مطالعات موردی علاوه بر ارائه راه‌حلهای کاربردی برای حل معماهای دنیای واقعی، به تمرکز و تعمق اندیشمندانه نیز نیاز دارد. در مجموع، طبقه‌بندی مباحث، جایگاه امنی را برای داننشجویان فراهم می‌آورد که در قالب آن دانشجویان می‌وانند به عنوان مشاوران آینده بدون خطرکردن در حرفه خود، مهارتهای مورد نیازشان را به پرورانند.

موارد مطرح شده در ان کتاب، روی موضوعات مربوط به روان‌شناسی ورزش تأکید دارند، و بالاخص برای افزایش رشد مشاوران ورزش ارائه شده است. این موارد از تجربیات پزشکان، مربیان، و دانشجویان دورة کارشناسی ارشد روان‌شناسی ورزش نشأت گرفته است. نیاز به مطالعه موردی برای تربیت متخصصان جوانی که در آینده هدف دارند در این حرفه مشغول به کار می‌شوند، باز است. این موارد هم‌چنین برای تربیت پزشکان فوق تخصص و مربیانی که خواهان کسب شایستگی در زمینه‌هایی هستند که تا کنون با ورزشکاران تجربه نکرده‌اند، ارزشمند است.

تلاش ما بر این است تا با فراهم آوردن دامنه وسیعی از موارد تجربی، دانشجویان را در این زمینه‌ها فعال کنیم. در مورد هیچ یک از موارد مطرح شده، یک پاسخ صرف صحیح یا غلط وجود ندارد. یادگیری در فرایند تعمق کردن روی موضوعات، طرح سؤالات و ارائة پاسخهای مناسب برای انها، بحث روی موضوعات مختلف و راهبردهای عملی به وقوع می‌پیوندد. فعالیت در روان‌شناسی ورزش اگر به اغراق به تجزیه و تحلیل ساعت به ساعت مسائل و تصمیم‌گیری نیاز نداشته باشد، یقیناً به تجزیه و تحلیل مسائل و تصمیم‌گیری روزانه نیازمند است. امیدواریم که تجربیات حاصل از کار با موارد، مشاوران آینده را در جهت پروراندن مهارتهای حل مسائل کمک کند و شاخصی راجع به تواناییهایشان باشد.

روانشناسی ورزش

«روانشناسی ورزش» جدیدترین اطلاعات روانشناختی مطرح روز ورزش را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. تئوریها و پژوهشهای جدید اساساً در حوزه‌های شخصیت‌، نگرشهای نسبت به ورزش، پرخاشگری در ورزش، اضطراب و استرس، نفوذهای اجتماعی، انگیزش و کسب مهارت می‌باشند. همچنین نمونه‌های متنوعی از رشته‌های ورزشی، از جمله فوتبال، والیبال، وزنه‌برداری و … را شامل می‌شود.

مطالب خواندنی و اطلاعات روانشناختی مهم ورزشی در این متن است که برای دانشجویان رشته روانشناسی ورزش و کلیه علاقه‌مندلن به مسائل ورزشی مفید می‌باشد.

مت جارویس (مؤلف) در حال حاضر استاد رشته روانشناسی در کالج و آکادمی ورزش توتن می‌باشد.

مقدمه‌ای بر روانشناسی ورزش

روانسناسی ورزش چیست؟

تاریخچه‌ای مختصر از روانشناسی ورزش

روانشناس ورزش کیست؟

روانشناسی ورزش چیست؟

به دلیل وجود شیوه‌های مختلف در جهت بکارگیری روانشناسی در حوزه ورزش و وجود فعالیتهای متنوع در فرهنگهای مختلف تحت عنوان فعالیتهای ورزشی لازم است تا تعریف کاملاً گسترده‌ای از روانشناسی در حوزه ورزش را بپذیریم. در ۱۹۹۶ انجمن روانشناسی ورزش اروپا (FEPSAC) چنین تعریف وسیعی را ارائه داد که با کمی اختصار عبارت است از:

روانشناسی ورزش به بررسی فرایندهای بنیادین روانشناختی و تأثیرات آن بر ورزش می‌پردازد.

اصطلاح «ورزش» که هم در تعریف روانشناسی ورزش (FEPSAC) و هم در سرتاسر این کتاب بکار رفته است، شامل کلیه فعالیتهای جسمانی است که به منظور رقابت، تفریح، تربیت و سلامتی انجام می‌پذیرد. روانشناسی می‌تواند به عنوان «علم ذهن و رفتار» (گروس[۲] ۱۹۹۶) تعریف شود.

پس روانشناسی ورزش، رشته گسترده‌ای است. روانشناسان ورزش آمریکا مایز دقیق را بین روانشناسی علمی ورزش که بر تمامی عوامل مؤثر بر شرکت‌کنندگان و عملکرد ورزشی تمرکز دارد و روانشناسی کاربردی ورزش، که به طور خاص روی کاربرد روانشناسی جهت افزایش عملکرد ورزشی (برای مثال کُکس[۳] ۱۹۹۸ تمرکز دارد، قائل شده‌اند. تاکنون نویسندگان اروپا چنین مایزی را عنوان نکرده‌اند (کریمر[۴]و اسکولی[۵] ۱۹۹۴) و این کتب به دلخواه، بین روانشناسان علمی و کاربردی پیوند برقرار می‌کند. مقوله‌های مطرح شده در این کتب شامل، شخصیت، نگرشها، پرخاشگری، استرس و اضطراب، پویایی های گروه، انگیزش و کسب مهارت است که هم از لحاظ علمی و هم کاربردی ورزشکاران و در برخی از موارد تماشاگران را مورد بررسی قرار خواهد داد.

تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش

روانشناسی ورزش به شکلهای مختلف از همان زمانی که روانشناسی پا به عرصه وجود گذاشت، به وجود امده است. نخستین مطالعه ثبت شده در روانشناسی ورزش در قرن نهم انجام شده است. نورمن ریپلیت[۶] (۱۸۹۸) آنچه را که به عنوان نخستین آزمایش در روانشناسی اجتماعی و نخستین آزمایش در روانشناسی ورزش ذکر می‌شود را انجام داد. تریپلیت پدیده تسهیل اجتماعی ( به طور مفصل در فصل ۶ مورد بحث قرار می‌گیرد) را مورد بررسی قرار داد. او ثابت کرد که دوچرخه‌سواران تمایل دارند وقتی با شخص دیگری مسابقه می‌دهند نسبت به زمانی که به تنهایی دوچرخه‌سواری می‌کنند، سریعتر برانند. اما تریپلیت پژوهش مربوط به ورزش را بیشتر دنبال نکرد و تا ۱۹۲۰ که اصول روانشناسی ورزش به طور رسمی به ثبت رسید، کاری در این مورد انجام نگرفت.

در سال ۱۹۲۵ کلیمن گریفث[۷] آزمایشگاه پژوهشی ورزش را در دانشگاه الینوئز تأسیس کرد. گرفث،؛ که روانشناسی ورزش را ثبیت کرد و کُرسی دانشگاهی برای ان بوجود آورد، دو کتب درسی مهم را نیز منتشر ساخت و به عنوان مشاور تیمهای حرفه‌ای ورشی به کار خود ادامه داد، به همین دلیل اغلب به «پدر روانشناسی ورزش» معروف است اما روند اولیه روانشناسی ورزش بسیار کُند بود و آزمایشگاه پژوهشی ورزش در ۱۹۳۲ به دلیل فقدان بودجه تعطیل شد.

بین ۱۹۳۰ و ۱۹۶۰ (حداقل در جهان غرب) فعالیتهای اندکی در رشته روانشناسی ورزش انجام گرفت. در اتحاد جماهیر شوروی (سابق) روانشناسی ورزش به طور رسمی مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح گردید. البته بدست آوردن اطلاعات صحیح راجع به عملکرد روانشناسی ورزش شوروی در دورة جنگ سرد دشوار است.، اما عموماً باور بر این است که، در خلال بازیهای المپیک ملبورن[۸] (۱۹۶۰) تیمهای اروپا شرقی برای تیم‌های ملی خود روانشناسان ورزشی استخدام کردند (کریمرو اسکولی ۱۹۹۴). مسلماً می‌دانیم که، در اوایل ۱۹۷۰ تیمهای روسیه و آلمان غربی برای افزایش عملکرد ورزشکارانشان در رویدادهای بین‌المللی روانشناسان ورزشی استخدام کردند.

روانشناسی ورزش در آمریکا از ۱۹۶۰ فعالیت مجدداش را شروع کرد و چند سال بعد در انگلیس و باقی کشورهای اروپایی شکل گرفت. این رشته به سرعت در جهان توسعه یافت و از جدیدترین اصول علمی برخوردار گردید. جالب است که تا اخیراً مطالعه روانشناسی ورزش دقیقاً به جای قرار گرفتن در قلمرو روانشناسی در حوزه علوم ورزشی قرار دسته‌بندی می‌شد. اما این موضوع به مرور تغییر مکان داد، به طوری که در ۱۹۸۶ انجمن روانشناختی آمریکا رسماً روانشناسی ورزش را به عنوان شاخه‌ای از روانشناسی شناخت و ۱۹۹۳ جامعه روانشناختی انگلیس بخش روانشناسی تمرین و ورزش را تأسیس کرد.

روانشناس ورزش چه کسی است؟

این سؤال می‌تواند به دو روش مطرح شود: چه کسانی می‌توانند خودشان را روانشناسان ورزشی معرفی کنند و روانشناسان ورزشی چه کاری انجام می‌دهند؟ در مورد پرسش نخست، فعلاً در انگلیس ثبت‌نام اجباری روانشناسان ورزشی وجود ندارد، بنابراین (از لحاظ نظری) هر کسی می‌تواند خودش را یک روانشناس ورزش معرفی کند. البته، غیراخلاقی است که کسی به اندازه کافی آموزش ندیده باشد و بخواهد از عنوان روانشناس ورزش استفاده کند. انجمن علوم تمرین و ورزش انگلیس (BASES) [9]دفتری برای ثبت‌نام روانشناسان ورزشی دارد. در کنفرانس سالیانه ۱۹۹۸ بخش روانشناسی انجمن روانشناختی تمرین و ورزش انگلیس اصول اعطاای روانشناس خبره ورزش (اختصاصاً به افراد واجد شرایط) را تصویب کرد. برای ثبت‌نام در دفتر BASES به عنوان روانشناس ورزش، یا فرد بایستی ابتدا مدرک روانشناسی و سپس درجه بالاتری در رشته ورزش داشته باشد یا ابتدا مدرک علوم ورزشی و سپس درجه بالایی در روانشناسی ورزشی بگیرد. برای دستیابی به اجازه‌نامه از جامعه روانشناختی انگلیس، ابتدا بایستی شخص دارای مدارک روانشناسی تأیید شده جامعه روانشناختی انگلیس باشد و سپس دوره آموزش کار عملی تحت نظارت بعد از دورة لیسانی مصوب این جامعه را بگذارند.

مباحثی پیرامون اعتباربخشی روانشناسان ورزش وجود دارد. طرح نام‌نویسی BASES از روانشناسان ورزش تنها از ۱۹۹۲ پا به عرصه وجود گذاشت و تعداد زیادی از روانشناسانی که قبلاً به عنوان روانشناسان ورزش کار می‌کردند یا نام‌نویسی نکردند و یا واجدالشرایط تشخیص داده نشدند. آنشیل[۱۰] (۱۹۹۲) خاطرنشان ساخت بسیاری از روانشناسان که تمام‌وقت با ورزشکاران کار می‌کردند، یا فرصت لازم برای جمع‌آوری مدارک را پیدا نکردند، با اصلاً تمایلی به ادامه روند طولانی مدت شیوه‌های مورد نیاز برای نام‌نویسی را نداشتند و بدین ترتیب این نام‌نویسی برخی از مجرب‌ترین اساتید در حوزه روانشناسی ورزش انگلیس را دربرنمی‌گیرد. از طرف دیگر، نام‌نویسی اجباری ملاکی بر رهایی عموم از تردیدها یا شناخت روانشناسان ورزشی غیر واجد شرایط را فراهم آورد. موضوع اعتباربخشی روشی برای مجبور ساختن کسانی است که از عنوان روانشناس استفاده می‌کنند، تا قانوناً ثبت‌نام نمایند، به طوری که هم‌اکنون این موضوع در برخی کشورها به واقعیت پیوسته است و احتمال دارد این مورد در قرن آینده در انگلیس نیز انجام پذیرد.

راجع به سؤال دوم باید گفت، کار روانشناسان ورزش کاملاً متنوع است. انجمن روانشناسی ورزش اروپا (۱۹۹۶) سه تکلیف مهم مربوط به روانشناسان ورزش را شناسایی کرد.

·        پژوهش: حقیقت در همه جنبه‌های روانشناسی ورزش؛ هم نظری و هم عملی.
·        تعلیم و تربیت: آموزش دانشجویان، کارمندان و ورزشکاران در حوزه روانشناسی.
·    کاربرد: اندازه‌گیری و مداخله در مسائل مربوط به ورزش. این جنبه می‌تواند شامل عمل به عنوان مشاور برای کل تیم یا مشاوره کردن با تک‌تک اعضای تیم باشد.

به دلیل این که روانشناسی ورزش رشته‌ای جید و گسترده است، این اماکن برای روانشناسان ورزش هست تا دانسته‌هایشان را در تمام جنبه‌ها رشد دهند. امروزه، ملاحظه خواهید کرد که رشته‌های تخصصی بسیار زیادی در روانشناسی ورزش شکل گرفته است. برای مثال یک روانشناس ممکن است متخصص حوزه انگیزش باشد (به فصل ۸ مراجعه کنید). آنها ممکن است صرفاً در موضوع انگیزش به پژوهش بپردازند، به مربیان راجع به انگیزش آموزش دهند و ممکن است با افراد ورزشکار در جهت بهبود انگیزه ‌شان کار کنند.

ویژگی‌های یک مشاور برجسته روانشناسی عملی ورزش

* زمانی آموزش را شروع می‌کند که ورزشکار آمادگی لازم برای یادگیری را داشته باشد.

* او مایل است به ورزشکاران کمک کند ا به نقطه‌ای برسند که به تنهایی امکان رسیدن به آن نقطه بسیار دشوار یا غیرممکن است.

* معتقد است که رمز موفقیت در وجود ورزشکاران قرار دارد و این که وقتی فکر سالم باشد، نیروی واقعی شخص در عملکردش متجلی می‌گردد.

* می‌داند که همه چیزها همان‌طوری است که در ذهن شخص است، لذا در عمل به قدرت حقیقی شخص توجه دارد.

* می‌داند که جسم تحت کنترل عوامل ذهنی است.

* می‌داند که تفاوت اندکی بین آرامش و تحت فشار بودن وجود دارد، امّا اثر آن روی عملکرد بسیار زیاد است.

* اساس آموزش افراد را بر پایه فلسفه خوب فکر کردن قرار می‌دهد.

شخصیت و ورزش

یکی از اساسی‌ترین سؤالاتی که دروانشناسی با آن مواجه است این است که «چرا همه ما با هم فاو داریم؟» البته در برخی از جنبه‌ها بالا مثال در ساختار مغز و مکانیزم های دریافت محرکها و حافظه همه افرد بشر با هم شبیه هستند. اما فاوهای مهمی بین شیوه‌های فکر کردن احساس کردن و شیوه‌های عمل در موقعیتهای مختلف، وجود دارد. روانشناسی شخصیت به این نوع از تفاوتهای فردی می‌پردازد. پروین [۲](۱۹۹۳) تعریف کارکردی از شخصی ارائه داد که عبارتست از:

شخصیت مجموعه‌ای از ویژگیهای بارز است که الگوهای رفتاری ثابت شخص به حساب می‌آیند.

به طور کلیف نحوه واکنش در هر موقعیتی به چهار عامل: ساخنار ژنتیکی، جربه گذشته، ماهیت موقعیتی که ما در آن قرار داریم و اراده ما بستگی دارد. هر یک از این عوامل به وسیله یک و گاهاً تعدادی از تئوریهای شخصیتی مورد تأکید قرار گرفته است.

تئوریهای خصلت بر نقش تعیین کنندة ژنتیک در شخصی فرد تأکید دارند. تئوری یادگیری اجتماعی، بالعکس شخصیت را عملاً ماحصل جربه گذشته تصور می‌کند. دیدگاههای موقعیتی و تعاملی تأکید را بیشتر روی موقعیتی خاص قرار می‌دهند و کمر به ماهیت شخصی در شکل‌گیری شخصیت توجه دارند. تئوریهای خصلت، یادگیری اجتماعی، موقعیتی و تعاملی همه رویکردهای مدعی در حوزه شخصیت هستند که هدف‌شان تبیین کامل شخصیت فرد است. ئوریهای تک بُعدی شخصیت بلندپروازی کمتری دارند و بر روی جنبه‌هایی از شخصیت تمرکز دارند. هیچیک از رویکردهای مهم شخصیت تأکید زیادی را روی اراده یعنیف نحوه‌ای را کع ما برای فکر کردنف ادراک کردن و رفار انخاب می‌کنیم، ندارند. اگرچه ممکن ایت باورمان بر این باشد که نحوه رفتارمان را خود انخاب نمی‌کنیم، اما همیشه این احتمال وجود دارد که ا اندازه‌ای تح تأثیر ساختار ژنیکی و جربیات گذشته‌مان واقع شویم. بنابراین مقوله اراده در روانشناسی ورزش بسیار جدل‌برانگیز است.

می‌توان گفت که مطالعه شخصیت سنگ‌بنای روانشناسی ورزش است. وقی ما در فصول بعدی به مقوله‌های همچون مثل نگرش، پرخاشگری، انگیزش و اضطرابف می‌پردازیم چیزی که برای ما جلب می‌باشد این است که چطور و چرا افراد در این جنبه‌ها با هم تفاوت دارند و چگونه می‌توانیم با اصلاح انها عملکرد ورزشی را بهبود دهیم. پاسخ بسیاری از این پرسشها را می‌توان در تئوری شخصیت پیدا کرد.

کاربرد خصلت و تئوریهای تک بُعدی در ورزش

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تربیت بدنی و ورزش
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک
 • پاورپوینت اضطراب در امتحان
 • پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.