مقاله روشهای مختلف جوشکاری با برق


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله روشهای مختلف جوشکاری با برق مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله روشهای مختلف جوشکاری با برق نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

جوشکاری با برق مستقیم ۴
روش های مختلف جوشکاری ۴
مبانی جوشکاری با برق ۵
اصول جوشکاری با قطب مستقیم (DCSP) 8
اصول جوشکار با قطب معکوس (DCRP) 8
ایمنی ، لباس های حفاظتی و وسائل دیگر ۹
تنظیم و راه اندازی دستگاههای جوشکاری ۱۵
انتخاب الکترود ۱۷
روشن کردن قوس الکتریکی ۱۸
حرکات الکترود ۱۹
دویدگی گرده جوش یر روی سطوح صاف ۲۰
روشن و تنظیم کردن دستگاه ۲۲
انواع اتصالات ۲۵
وضعیت جوشکاری ۲۶
دمش یا ضربه قوس الکتریکی ۲۷
خوردگی ۲۹
جوش پیشانی ۲۹
جوشکاری لب به لب در وضعیت افقی ۳۰
جوشکاری روی هم در وضعیت تخت ۳۴
جوشکاری گوشه ای یک اتصال در حالت تخت ۳۵
جوشکاری در وضعیت افقی ۳۶
جوشکاری در وضعیت عمودی ۳۷
جوشکاری سر بالا ۳۷
اصول جوشکاری با الکترودهای ذغالی ۳۸
خاموش کردن دستگاه جوشکاری ۳۸
مروری بر موارد ایمنی جوشکاری با قوس الکتریکی ۴۰
جوشکاری با برق متناوب ۴۱
خصوصیات دستگاههای جوشکاری ۴۱
مزایای جوشکاری با برق AC 43
انواع دستگاههای جوشکاری AC 45
دستگاه جوشکاری AC از نوع ژنراتور ۴۵
دستگاه جوشکاری AC از نوع مبدلی ( ترانس جوش ) ۴۷
روشن کردن ترانس های AC 49
روشن کردن قوس الکتریکی در جریان AC 50
عملیات جوشکاری با برق متناوب ۵۱
الکترودهای فلزی جوش AC با روپوش ظریف ۵۲
الکترودهای فلزی وروپوش دار AC 54
آماده سازی قطعه کار ۵۵
اتنخاب الکترود ۵۵
شروع کردن جوشکاری ۵۷
شروع مجدد جوش ۵۸
متوقف کردن جوشکاری ۵۸
توضیحات مجدد درباره اصول ایمنی جوشکاری با جریان متناوب ۵۹

 

جوشکاری با برق مستقیم

روش های مختلف جوشکاری:

به طور کلی در دو طریقه جوشکاری ، برق منبع اصلی انرژی تلقی میشود ، یکی جوشکاری با قوس الکتریکی و دیگری جوش مقاومتی و یا نقطه جوش .

جوشکاری با قوس الکتریکی بر این اساس پایه گذاری شده است که وقتی جریان الکتریسیته از شکاف موجود بین دو قطب مثبت و منفی عبور می کند فضای گازی شکل ما بین آن دو را گرم کرده و گرمای بسیار زیاد و متمرکزی را ایجاد می نماید .

دمای جرقه ایجاد شده بین دو قطب مزبور در محل قوس الکتریکی بین ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ درجه سانتی گراد است . از این خاصیت قوس الکتریکی در موارد زیر استفاده میشود :

۱- جوشکاری با قوس الکتریکی به وسیله الکترودهای زغالی

۲- جوشکاری با قوس الکتریکی به وسیله الکترودهای فلزی

۳- جوشکاری با قوس الکتریکی به کمک گاز اضافی

۴- جوشکاری با قوس الکتریکی بروش Atomic Hudrogen

5- جوشکاری با قوس الکتریکی به کمک گاز خنثی و تنگستن

آنچه که در این فصل مورد بحث قرار می گیرد جوشکاری به کمک برق مستقیم است که اختصا را جوشکاری DC نامیده میشود .

مبانی جوشکاری با برق :

انجمن آمریکائی جوشکاری ، جوشکاری با قوس الکتریکی را به شرح زیر تعریف می کند:

جوشکاری پدیده یا تحولی و با استفاده از فشار و فلرات پرکننده و یا حتی بدون استفاده از آنها باعث پیوسته شدن و دره آمیخته شدن قطعات مختلف میشود .

در جوشکاری یا الکترود فلزی ما بین قطعه جوش دادنی و الکترود فلزی ، قوس الکتریکی برقرار میکنند. در این روش الکترود فلزی را در یک گیره مخصوص قرار داده و فلز جوش دادنی را طوری در مدار الکتریکی قرار می دهند که با نزدیک شدن نوک الکترود به سطح کار ، مسیر مدار تکمیل گردد .

برای انجام یک جوشکاری خوب . جوشکار باید با موارد زیر آشنا باشد :

۱-               دستگاه جوشکاری و مدار آن

۲-               الکترود و خصوصیات آن

۳-               مهارت در ایجاد قوس الکتریکی

ژنراتور یا مولد DC دستگاهی است که به کمک آن برق جریان مستقیم را تولید میکنند . جریان الکتریکی ایجاد شده باید طوری باشد که پس از عبور از کابل های تشکیل دهنده مدار بتواند بین الکترود و قطعه کار یک منطقه مذاب ایجاد نماید . قسمت مذاب الکترود وارد منطقه مذاب می شود و مجموعا فطعه جوشکاری شده را ایجاد نماید .

جریان خروجی ماشین و جهت حرکت آن ، بسته به نوع کار مورد نظر ، توسط جوشکار انتخاب میشود . الکترود مصرفی ممکن است آهنی یا آلیاژی از آهن باشد . در بعضی از الکترودها مخلوطی از مواد غیر آهنی نیز یافت میشود . الکترودها در انواع مختلفی ساخته و عرضه میشوند . بعضی از آنها لخت ، بعضی با پوشش نازک و دسته ای با پوشش کلفت تهیه میشوند . مشکل ترین طریقه ، استفاده  از الکترود لخت است و مرغوبیت جوش به دست آمده نیز با قطعه مشابهی که بوسیله الکترود پوشش دار جوشکاری شده باشد قابل مقایسه نیست . یک پوشش نازک میتواند ثبات قوس الکتریکی را افزایش دهد . پوشش کلفت الکترود بقوس الکتریکی ثبات قابل ملاحظه ای میبخشد و ناخالصیهای موجود در منطقه مذاب را به بیرون هدایت کرده و ضمن سوختن باعث ایجاد گازهای خنثی میشود که این  نیز سطح خارجی و مذاب منطقه جوش را  از خطر  اکسیداسیون  محفوظ  نگه  میدارد.

پوشش کلفت الکترودها علاوه بر محافظت فلز جوش دادنی از خطر اکسیداسیون ، باعث سخت شدن سطحی قطعه کار نیز میشوند .

الکترودها را در قطرهای مختلفی تهیه میکنند . وقتی ضخامت قطعه کار تغییر کند متناسب با آن ، قطر الکترود و شدت جریان مدار نیز تغییر خواهد کرد . وقتی از پشت ماسک جوشکاری به منطقه مذاب نگاه کنیم دو قسمت مجزا مشهود خواهد بود : یکی جریان قوس و دیگری شعله قوس .شعله قوس که از گازهای خنثی تشکیل شده قرمز کمرنگ است . فلز تبخیر شده موجود در جریان قوس ، زرد و فلز مذاب آن سبز رنگ است .

وقتی اکسیژن و نیتروژن هوا بداخل منطقه جوش نفوذ کنند باعث تضعیف و شکنندگی آن می شوند . ولتاژ مصرفی نیز خیلی مهم است بطوری که افزایش ولتاژ باعث طویل شدن شعله و افزایش میزان سیلان الکترود خواهد شد . هر گاه پیشروی کار خیلی سریع باشد گرده جوش به خوبی نفوذ نکرده و حرکت کند آن نیز باعث برجستگی بیش از حد گرده جوش خواهد شد .

هرگاه شدت جریان و طول قوس بصورت متناسبی انتخاب شوند نتیجه جوشکاری بسیار خوب خواهد بود . ولتاژ و آمپراژ مناسب برای جوشکاری های مختلف را میتوان از جداول موجود استخراج نمود . انتخاب طول شعله مناسب به عهده جوشکار است .

 

اصول جوشکاری با قطب مستقیم (DCSP) :

تجربه نشان داده که الکترون ها پس از عبور از قطب منفی ( گاتد ) ماشین به طرف الکترود می روند . سپس الکترونها ادامه مسیر داده و از طریق قوس و قطعه کار بطرف قطب مثبت ماشین ( آتد ) می روند .

تقریبا در حدود     حرارت ایجاد شده در این طریقه ، در فلز اصلی و    آن در الکترود توزیع میگردد . انتخاب این طریقه جوشکاری به عوامل متعددی بستگی دارد .

جنس فلز اصلی ، وضعیت جوشکاری ، جنس الکترود و مواد پوششی آن از عوامل این انتخاب هستند . اطلاعات اضافی در مورد چگونگی انتخاب جوشکاری با قطب مستقیم در فصل دوم داده خواهد شد .

اصول جوشکار با قطب معکوس (DCRP) :

 گاهی اوقات ناچاریم که مسیر حرکت الکترونها را در مدارد جوشکاری معکوس کنیم .در جوشکاری باقطب معکوس ، الکترونها از قطب منفی ( کاتد) دستگاه شروع به حرکت کرده و به طرف قطعه گاز می روند. الکترونها از طریق  الکترود جوش به قطب مثبت باز می گردند . در این حالت  یک سوم حرارت ایجاد شده از قوس در قطعه گاز  و آن در  الکترود  توزیع می گردد.

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت تست های غیر مخرب جوش
 • پاورپوینت جوشکاری پلاستیک ها
 • مقاله جوشکاری
 • گزارش کارآموزی جوشکاری
 • مقاله جوشکاری ترمیت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.