مقاله زندگی اجتماعی بشر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله زندگی اجتماعی بشر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله زندگی اجتماعی بشر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
تعاریف برنامه ریزی :   ۲
سیر تحول برنامه ریزی :   ۲
انواع برنامه ریزی :   ۴
الف ـ اهمیت برنامه ریزی جامع در سازمان   ۵
ب ـ سبک های مختلف برنامه ریزی جامع و تعیین استراتژی های سازمانی   ۵
ج ـ فرایند برناتمه ریزی جامع   ۶
فرایند برنامه ریزی جامع از مراحل زیر تشکیل شده است :   ۶
د ـ مزای و محدودیتهای برنامه ریزی جامع   ۶
مزایا :   ۶
محدودیتها :   ۷
۲- برنامه ریزی عملیاتی :   ۷
تکنیکهای برنامه ریزی عملیاتی   ۹
وجوه افتراق برنامه ریبزی جامع و برنامه ریزی عملیاتی :   ۱۱
نتیجه گیری :   ۱۲
منابع :   ۱۳

منابع :

۱-   مدیریت عمومی – دکتر مهدی الوانی

۲-   تئوریها و فرایند مدیریتجی . ای . کل  ترجمه دکتر سهراب خلیلی .

۳-   نظام کنترل مدیریت ، ترجمه محمد تقی ضیائی بیگدلی .

۴-   مدیریت رفتار سازمانی ، علی رضاییان .

مقدمه :

در زندگی اجتماعی بشر یکی از مهمترین فعالیتها و اثر گذارترین آنها مدیریت بوده است . مدیریت صرفاً منحصر به سازمانها نمی باشد . لزوم بقای هر واحد اجتماعی چه کوچک که خانواده است و چه واحدهای اجتماعی بزرگ نظیر سازمانها و شرکتها و مؤسسات متعدد مدیریت می باشد . در سازمانها به کمک این فعالیتها است که اهادف تحقق می یابند و توانایی هایی که افراد از قوه به فعل در می آید . برای مدیریت وظایف متعددی را تعریف کرده اند که از جمله این وظیاف برنامه ریزی می باشد . برنامه ریزی یکی از اساسی ترین وظایف مدیران است که در صورت عدم دقت در تنظیم و اجرای آنهاست . تحقق اهداف سازمانها را مشکل موجه می کند در این نوشتار سعی شده خلااصه مطالبی در مورد برنامه ریزی ارائه شود .

ابتدا تعاریف مختلف برنامه ریزی از دیدگاه های متفاوت ارائه شده است . انواع برنامه ریزی که شامل برنامه ریزی جامع و برنامه ریزی عملیاتی بعد از آن توضیح داده شده است . مزایا و محدودیتهای هر کدام و نهایتاً نتیجه گیری از بخشهای دیگر این نوشتار است .

امید است که با ارائه این مطالب آشنایی مختصری با برنامه ریزی سازمانی پیدا کنیم .

تعاریف برنامه ریزی :

۱-  برنامه ریزی یک فرایند تصمیم گیری است که بر ایمبنای ان اهداف دسته بندی شده و روشهای رسدن به اهداف شهر میگردد .

۲-   برنامه ریزی عبارت است از فرایند تصمیم گیری درباره برنامه های که سزمان اجرا خواهد کرد و برآورد میزان منابعی که به هر برنامه اختصاص خواهد یافت .

۳-  برنامه ریزی فرایند تضمین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای سازمان است که ایجاد کار و چگونگی رسیدن  به این اهداف را نیز تدوین و تبیین می کند .

۴-   برنامه ریزی فعالیتی است که با تصمیمهای مربوط به هدفها و وسیله ها رفتار ونتیجه ها سرو کار دارد .

همانگونه که ملاحظه می شود تقریباً تعاریف یکسانی از برنامه ریزی سازمانی شده است که وجوه اشتراک آنها تعیین اهداف و بررسی راهها و روشهای رسیدن به اهداف در سازمان است .

سیر تحول برنامه ریزی :

 انسانها از دیرباز در زندگی روزمره خود بدنبال رسیدن به اهداف معینی بوده اند برای رسیدن به این اهداف در ذهن خود برنامه هایی را ترسیم کرده اند بدون اینکه اطلاعی از برنامه و یا برنامه ریزی داشته باشند . بعبارتی انسانها در گذشته بطور ناخودآگاه و نادانسته برای  انجام کارهای خود برنامه ریزی کرده اند در اغلب سازمانها تقریباً تا غریب به سی سال قبل فرایند برنامه ریزی به صورت نامنظم صورت می گرف در حاتلی که مدیران آن سازمانها درباره برنامه ریزی های بلند مدت می اندیشیده اند ولی نه به صورت منظم و هماهنم ، تعداد محدودی از شرکتها نظامهای برنامه ریزی رسمی خود را در اواخر سالهای ۱۹۵۰ شروع کرده اند که تلاشهای اولیه اغلب با مشکلاتی مواجه شد اما اخیر اغلب سازمانها پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیبهای فراوان روشهای تنظیم برنامه ها را فرا گرفته اند که این برنامه ها به صورت الگوی گسترده ونه جهانی پذیرفته شده اند .

انواع برنامه ریزی :

۱- برنامه ریزی جامع یا استراتژیک و یا بلند مدت ، فرایندی است که در خلال آن اهداف و خطوط کلی فعالیتها و مأموریتهای سازمان در بلند مدت تعیین میشود تشخیص اولویتها و تعیین اقدامات اصلی و کلیدی که برای نیل به اهداف سازمان ضروری است نیز در برنامه ریزی جامع انجام می گیرد . تعریف فرایندی که مورد قبول همگان باشد برای برنامه ریزی جامع وجود ندارد اما در مورد پاره ای از خصوصیات این نوع برنامه ریزی اتفاق نظر وجود دارد که این خصویات عبارتند از :

برنامه یزی جامع انعکاسی ارزشها ، اعتقادات ،جهان بینی ها وسنتهای حاکم برجامعه است .
برنامه ریزی جامعه شامل سئوالاتومسائل اساسی سازمان است  .
برنامه ریزی جامع راهنمای تصمیم گیری مدیران هر سازمانهاست .
برنامه ریزی جامع دارای دید بلند مدت است که در آن موفقیت سازمان در بلند مدت ترسیم میشود .
عملیات و اقدامات سازمان از دوره های نسبتاً طولانی توسط برنامه ریزی جامع هماهنگ می شود .
باتوجه به اینکه اطلاعات لازم در مورد منابع و امکانات سازمان اغلب در سطوح بالای سازمان وجود دارد . لذا برنامه ریزی جامع در سطوح بالا شکل میگیرد .

برنامه ریزی جامع فراگیر بوده و برنامه های عملیاتی سازمان را در بر میگیرد و به آنها جهت می دهد .

الف ـ اهمیت برنامه ریزی جامع در سازمان

 در سالهای اخیر سازمانها دچار تحولات زیادی شده اند و رقابت بین سازمانها افزایش چشمگیری داشته است و مدیران سازمانها به خوبی دریافته اندکه در صورت عدم برنامه ریزی جامع و صحیح محکوم به فنا هستند ، لذا ضرورت استفاده از برنامه ریزی جامع و استراتژیک خیلی بیش از پیش در سازمانها احساس شده است چرا که به کمک همین برنامه ریزی است که مدیریت حاضر میشود که جهت گیری های خود را در آینده مشخص ساخته و خود را در مقابل تغییر و تحولات آینده مجهز نماید .

ب ـ سبک های مختلف برنامه ریزی جامع و تعیین استراتژی های سازمانی

۱-  در بعضی سازمانها برنامه ریزی با اتکا به بینش و قدرت خود مدیر صورت می گیرد و قاعده و ضابطه خاص حاکم بر آن نیست .

۲-  در بعضی دیگر سازمانها ، مدیران با توجه به برنامه های قبلی و با تغییرات جزئی در آنها اقدام به برنامه ریزی برای آینده میکنند .

۳-  در سبک دیگری که برنامه ریزی جامع یا استراتژیک نام دارد  برنامه ریزی و تعیین استراتژی بر اساس نظمو قاعده خاص صورت می گیرد . و اغلب با موفقیت همراه است .

ج ـ فرایند برنامه ریزی جامع

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله برنامه ریزی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.