مقاله زورخانه ها و ضرورت بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی در محله های شهری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله زورخانه ها و ضرورت بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی در محله های شهری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله زورخانه ها و ضرورت بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی در محله های شهری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
ورزش، واقعیتی اجتماعی   ۲
انقلاب صنعتی و تغییرات الگوها   ۳
ضرورت توجه به طراحی زورخانه ها در ساختار اصلی محله های شهری   ۵
بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی   ۷
بررسی و مطالعات نشان می دهد که ورزش های زورخانه ای، آثار مثبت ورزشی فراوانی دارند، از جمله:   ۹
نتیجه گیری   ۱۱
یادداشت   ۱۱
منابع:   ۱۳

 منابع:

۱- منشور المپیک, از انتشارات کمیته بین المللی المپیک

۲- ورزش وسیله ای در جهت تربیت، توسعه و صلح سال ۱۳۸۳ از انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

۳- تاریخ و فرهنگ زورخانه و گروه های اجتماعی زورخانه رو، غلامرضا انصافپور، ۱۳۵۳، مرکز مردم شناسی ایران

۴- بررسی و مطالعه زورخانه های تهران، مرکز مردم شناسی ایران، ۱۳۵۴

۵- آداب و رسوم ساختار ورزش های زورخانه ای، چاپ اول,۱۳۸۳،انتشارات سبزخامه

۶- فرهنگ و معماری ۱۷ آموزش معماران مقالة “تاریخ و شیوه های طراحی”, نوشتة پ.ا.بل، ترجمة مهرداد بیک، از انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۷۹

۷- میراث پهلوانی، ابراهیم مختاری- هدی صابر، معاونت پژوهشی پژوهشکده مردم شناسی – سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۸۳

۸- میراث فرهنگی، هویت و جهانی شدن، “محمد کارکنان” (دکترای جامعه شناسی)، خبرگزاری میراث فرهنگی، آبان ۱۳۸۳

۹- احیای زورخانه ها طلب ایام، پروفسور دکتر عبدالرحمان رییس، دانشگاه تربیت جسمانی دانشگاه تاجیکستان، اولین سمپوزیوم علمی آشنایی با مبانی علمی و فرهنگی ورزش های زورخانه ای، فروردین ۱۳۸۳، شهر دوشنبه تاجیکستان

۱۰- آیین فتوت و جوانمردی در ورزش های زورخانه ای، دکتر فربان واسع، تاجیکستان، سومین سمپوزیوم علمی آشنایی با مبانی علمی و فرهنگی ورزش های زورخانه ای، تهران، مهرماه ۱۳۸۳

۱۱- رساله جهت اخذ دکترای مدیریت ورزش (Ph.D)، سید امیر حسینی، موضوع: فراملی کردن ورزش های باستانی از بازی های محلی تا ورزش های جدید، بررسی نگرش مدیران ارشد و کارشناسان ورزش و امور فرهنگی نسبت به تأثیر ورزش باستانی (زورخانه ای) در ساختار اجتماعی- فرهنگی جامعه، ۱۳۸۴

۱۲- Games and Empires. Allen Guttmann (1996) published by Columbia University Press.

13- Maarten Van Bottenburg. Global Games

14- Diopter-Janssens & Van Bottenburg B.V. Social Sciences Research Company in the Netherlands

مقدمه

ورزش عرصه فعالیت های الگومند، ساختارهای(هنجارهای) اجتماعی و روابط میان نهادی       (Inter Institutional) است. زورخانه ها در طول تاریخ، مؤثرترین نهادهای اجتماعی و فرهنگ ایرانی بوده اند. زورخانه در دوران پر فراز و نشیب تاریخ ایران در رهبری نهضت های آزادی خواهی و ترویج فرهنگ، فتوت و جوانمردی نقش مهمی را در تربیت مردم بر عهده داشته است. نهاد زورخانه با کارکرد اجتماعی خود، نقش با اهمیتی را در حفظ هویت فرهنگی، یکپارچگی و ایجاد مشترکات فرهنگی محله ها و به تبع آن شهرها ایفا کرده است.

در این مقاله سعی شده، به نقش زورخانه در بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی محله (به عنوان پایه و بنیان اجتماع شهروندی) پرداخته شود. لازم است در طراحی مبانی، الگوها و روش های توسعة محله ای، به زورخانه ها به مثابة چشم انداز توسعه پایدار شهری، توانمند سازی و افزایش ظرفیت ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندی نگاه ویژه ای شود. ضروری است که مدیریت شهری با عزمی ملی نقش مهم تری را در این زمینه ایفا کند. این مقاله با توصیف واقعیت های موجود، بر اساس مطالعات اسنادی به بررسی و طرح سوالاتی چون نقش زورخانه ها در بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی، حفظ و احیای مناسبت ها، آیین ها و میراث فرهنگی و باز تولید   سرمایه های فرهنگی در محله های شهری می پردازد.

ورزش، واقعیتی اجتماعی

پویایی گروهی، نیل به هدف از طریق سازمان (نهاد) های اجتماعی، خرده فرهنگ ها، فرایند رفتاری، پیوستگی اجتماعی، نابرابری ساخت یافته، جامعه پذیری و شبکه های سازمانی از مؤلفه های جامعه شناختی هستند که می توان در محیط های ورزشی به مطالعه آنها پرداخت. پیش فرض این نگرش این است که ساختار یا اشکال رفتار و تعامل موجود در محیط های ورزشی شبیه رفتار و تعامل موجود در سایر زمینه های اجتماعی هستند. به عبارت دیگر، ورزش همانند دیگر نهادها، جهان کوچکی از جامعه و محصول یک واقعیت اجتماعی و منحصر به فرد است. ورزش دارای آن رمز، احساس غم همراه با شادی، فکر کردن به حوادث، تثبیت فرهنگی انگیزه های آرمانی است. شاید هیچ فعالیت دیگری چنین تناقض آمیز، امری جدی به امری غیر جدی، تفریح و نشاط را با شدت و قوت و امر ایدئولوژیکی را با امر ساختاری ترکیب نمی کند. در این راستا بازی ها و ورزش های سنتی

(Games and Traditional Sports, Play) و بازی های بومی و محلی (Native) از زمان های گذشته، به عنوان وسیله ای در ایجاد انگیزة حرکت، تلاش برای آمادگی جسمانی و لذت بردن از تفریحات، زمینه مناسبی را جهت گسترش سلامتی افراد در گروه های سنی مختلف مردم فراهم کرده است.

انقلاب صنعتی و تغییرات الگوها

انقلاب صنعتی علاوه بر تغییرات بسیار در زندگی مردم، موجب افزایش سریع نظام های ارتباطی جدید شد. در دوران جدید، ایجاد هماهنگی و تلاش برای رسیدن به استانداردهای بین المللی در زمینه های مختلف و ارائه خدمات و مراقبت های سلامتی و ورزشی به عنوان یک نیاز اساسی، ملموس و محسوس می شود. مجموعه این تغییرات، الگوها و روش های توسعه محله ای، بازی ها و       ورزش های سنتی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. (۱)

با ورود ورزش های جدید که عمدتاً مبدأ و منشا آن کشورهای غربی بود، بازی های جدیدی که از پوشش وسیع رسانه ای – به ویژه برنامه بازی های المپیک- برخوردار بودند، ورزش های سنتی را در سایه قرار دادند. (۲)

در ایران نیز ساختار سنتی جامعه بر اساس الگوهای غربی از سال ۱۳۰۰ به بعد تغییر یافت و موجب گسستگی سنت پهلوانی شد. (میراث پهلوانی صفحه ۲۸). در این راستا ورزش زورخانه ای نیز در  دهه های گذشته مورد هجوم ورزش های جدید و بین المللی قرار گرفت. به ویژه از جهت سخت افزاری دارا بودن محیطی مناسب و جذاب و نرم افزاری، داشتن مقرراتی کارآمد، برنامه ریزی، مدیریت و ساختاری مناسب، اداری و اجرایی را با مشکل رو به رو کرد. به طوری که ورزش های زورخانه ای در رقابت با ورزش های جدید از توانایی کمتری برخوردار شد؛ در نتیجه بسیاری از زورخانه های قدیمی در معرض زوال قرار گرفتند و برخی از آن ها تغییر کاربری یافتند. (پژوهش بررسی زورخانه های تهران).

بر اساس این پژوهش – که در سال ۱۳۵۴ انجام شده است- بیشتر زورخانه های عمومی تهران مالکیت استیجاری داشته و به طور کلی بیش از ۷۰ درصد ساختمان زورخانه های تهران، قدیمی و فرسوده بوده و احتیاج به بازسازی اساسی داشته اند. آمارها نشان می دهند بسیاری از این خانه های فرهنگ و نیرومندی محلات، به جهت عدم حمایت های لازم سخت افزاری و نرم افزاری، موفق به جذب مخاطب نشده اند. فقدان یک نظام حمایتی و نظارتی و منابع مالی که در اختیار مدیران و مرشدان باشد، امکان برنامه ریزی و اداره کارآمد زورخانه ها را فراهم نکرد و زورخانه ها دچار رکود شده یا در معرض تعطیلی قرار گرفتند. مختاری در کتاب میراث پهلوانی می نویسد: ((از سال ۱۳۲۴ که کشتی پهلوانی به میدان می رود، گود زورخانه از پهلوان خالی می شود. زورخانه اصلی ترین پشتیبان و مهم ترین محرک اقتصادی خو یعنی پهلوان و مجموعة مناسبات پیوسته به پهلوان را از دست می دهد. از این پس زورخانه داران حرفه ای (ورزشکاران گمنام و علاقه مند) و مرشدان هستند که زورخانه داری می کنند.))

ضرورت توجه به طراحی زورخانه ها در ساختار اصلی محله های شهری

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله پهلوان شاهنامه
 • مقاله زورخانه، ورزشی بی نظیر
 • مقاله تاریخچه زورخانه در ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.