مقاله سازه های بتنی پیش تنیده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

سازه های بتنی پیش تنیده

اولین نوآوری در استفاده از بتن سازه‌ای، ۱۳۰ سال قبل با مسلح کردن بتن توسط میلگردهای ‏فولادی به وقوع پیوسته. پس از آن، در سال ۱۸۸۶ با مطرح شدن بتنپس تنیده امکان رقابت سازه‌ای بتنی در حوزه هایی ‏که در گذشته تنها توسط سازه های فولادی قابل اجرا بود، مانند پلها با دهانه های بزرگ، ساختمانهای بلند مرتبه، سازه ‏های دریایی و غیره را مقرون به صرفه ساخت. با وجود اینکه حدود ۵۵ سال است که در دنیا بصورت گسترده ای از ‏بتن پیش تنیده استفاده می‌شود ولی در ایران از پیش تنیدگی علی الخصوص در بخش ساختمان بدرستی استفاده نشده ‏است و ساختمانهای زیادی که پس کشیدگی می‌توانست بهترین راه حل ( هم از لحاظ سازه‌ای و هم از لحاظ اقتصادی ) ‏برای آنها باشد، بصورت غیر پیش تنیده اجرا شده اند. ‏

‏ سیستم‌های ‏‎ Post Tensioning‏(پس‌تنیده)‏‎ ‎که در طراحی و اجرای تیرها و دال بتونی بکار گرفته می‌شود نسبت به ‏سایر سیستم های مدرن و روش سنتی ، دارای مزایای متعدد است که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میگردد:‏
‏۱٫ ایجاد دهانه‌های بزرگتر که موجب افزایش فضای مفید در ساختمان شده و قطعاً در پروژه‌های مختلف اعم از ‏تجاری، اداری، فرهنگی، مسکونی و ورزشی استفاده مطلوبتری خواهد داشت.‏
‏۲٫استفاده از حداکثر ظرفیت مکانیکی مصالح، چون کل مقطع بتنی تحت فشار بوده و از نهایت مقاومت کابل‌های ‏پیش‌تنیده نیز همواره استفاده می‌گردد.‏
‏۳٫کاهش ارتفاع تیرها و در بسیاری موارد حذف تیرها. (عموماً در دهانه‌های تا حدود ۹ متر امکان حذف تیر آویز از سقف ‏مقدور می‌باشد). ‏
‏۴٫ضخامت کم دال‌های بتنی.‏
‏۵٫کاهش وزن (مصالح مصرفی) سازه که تاثیر بسزایی در کاهش بار زلزله داشته و عملکرد لرزه‌ای سازه را بهبود می‌بخشد.‏
‏۶٫کنترل خیز، چون نیروهای پیش‌تنیدگی موجب ایجاد خیز معکوس می‌شوند. ‏
‏۷٫کنترل ترک در سازه، چون مقطع بتنی همواره تحت فشار می‌باشد.‏
‏۸٫ کاهش ارتفاع طبقات مفید ساختمان و به تبع آن

کاهش هزینه کلیه سطوح و آیتم‌های عمودی از جمله نما‌سازی، ‏تاسیسات، تیغه چینی، گچ‌کاری و رنگ و نقاشی.‏
‏۹٫سرعت اجرای بالاتر به دلیل عدم نیاز به زمان طولانی برای باز کردن قالب پس از انجام عملیات کشش کابل‌ها.‏
‏۱۰٫دوام بیشتر سازه به دلیل تحت فشار بودن دائمی بتن و عدم ایجاد کشش در آن.‏
‏۱۱٫امکان تامین پارکینگ‌های بیشتر در ساختمان به خاطر افزایش طول دهانه‌ها.‏
‏۱۲٫اجرای زیباتر و جذابتر سازه از نظر معماری و به تبع آن افزایش کیفیت، مطلوبیت و مرغوبیت طرح.‏
‏۱۳٫هزینه کمتر در مقایسه با سیستم‌های مرسوم سازه‌ای به دلیل کاهش مصرف مصالح و به تبع آن کاهش نیروی انسانی ‏مورد نیاز و سایر هزینه‌‌های اجرایی.‏
‏۱۴٫سهولت عبور لوله‌های تاسیسات و انعطاف‌پذیری در ایجاد بازشوها در دال‌های پیش‌تنیده.‏
‏۱۵٫امکان کنترل کیفیت سازه در حین ساخت، چون پس از انجام عملیات کشش کابل‌ها هر گونه نارسایی در اجرای سازه ‏قابل مشاهده و اصلاح خواهد بود.‏

botonpishtanideh_bankmaghale.ir_

کاربردهای عمومی و ساختمانی پس‌کشیدگی:‏

پارکینگهای طبقاتی • مراکز اداری
•مراکز تجاری  ‏ •بیمارستانها
•هتل ها و مراکز رفاهی   •ساختمانهای صنعتی
•ساخت پلها و ساختمانها • ترمیم و تقویت سازه‌ها
•سازه‌های دریایی •       مخازن و سیلوها
•مسلح کردن ساخت خاک•  سازه‌های کابلی

ساختمانهای مسکونی شخصی

راهنما و معرفی سقفهای تیرچه و بلوک ، کرومیت و کامپوزیت

پس از حذف اجرای سقف بصورت طاق ضربی در ساختمانهای بیش از دو سقف ، شاهد گسترش اجرای انواع سقفهای بتنی شامل سقفهای تیرچه و بلوک سنتی ، سقفهای کرومیت و نیز کامپوزیت می‌باشیم و بدلیل تغییر مداوم قیمت مصالح و عدم ارتباط مستمر بخشهای اجرایی با بخش طراحی و محاسبه ، یکی از بزرگترین مسائل محاسبین و دفاتر مهندسی و نیز کارفرمایان ، انتخاب نوع سقف ساختمانها می‌باشد.
در این مجموعه سعی شده است که اولاً وزن کلیه سقف های تیرچه و بلوک سنتی و  سقفهای تیرچه و بلوک کرومیت و نیز سقفهای کامپوزیت را جهت تعیین بار مرده سقفها و مشخصات اجرایی و شرایط اجرا و مزیتها و محدودیتهای هر سقف بیان گردد تا بدین وسیله از انتخاب سقفهای نامناسب در طراحی اولیه جلوگیری شود.

نکات عمومی در مورد سقفهای دارای تیرچه بتنی :

۱-مشخصات این نوع سقف بر اساس نشریه شماره ۹۴ سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.
۲- در تمامی سقفهای معرفی شده ، میلگرد افت و حرارت با قطر ۶ میلیمتر کفایت می کند. چنانچه فاصله آکس تا آکس تیرچه‌ها تا ۵۰ سانتیمتر باشد، در جهت تیرچه‌ها بین هر دو تیرچه یک عدد و چنانچه فاصله آکس تا آکس تیرچه‌ها بیش از ۵۰ سانتیمتر باشد، در جهت تیرچه‌ها بین هر دو تیرچه دو عدد میلگرد حرارتی مورد نیاز است. میلگردهای حرارتی در خلاف جهت تیرچه‌ها هر ۲۵ سانتیمتر یک عدد می‌بایستی اجرا گردد.

 

3-میلگرد تقویت ممان منفی تیرچه‌ها حداقل می‌بایستی سطح مقطعی برابر ۱۵% سطح مقطع میلگردهای کششی همان تیرچه را دارا باشد و طول آنها از هر طرف یک پنجم طول تیرچه باشد. باید توجه نمود که این میلگردها را با میلگردهای تقویت برشی (اتکای سر تیرچه) اشتباه نکنیم. این میلگردها درون جان تیرچه خم نمی‌خورد بلکه بصورت صاف به میلگرد فوقانی تیرچه‌ها بسته می‌شود.
۴-در سقفهایی که بار زنده کمتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع باشد ، در دهانه‌های زیر ۴ متر نیازی به کلاف میانی (Tie Beam) نمی‌باشد و در دهانه‌های بین ۴ تا ۵٫۳۰ متر یک کلاف میانی و در دهانه‌های بیش از ۵٫۳۰ متر دو کلاف میانی مورد نیاز است. در تمام این حالات حداقل سطح مقطع کل میلگردهای طولی کلافهای میانی بایستی برابر نصف سطح مقطع میلگرد کششی تیرچه‌ها باشد.
۵- در سقفهایی که بار زنده بیشتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع باشد ، در دهانه‌های زیر ۴ متر یک کلاف میانی (Tie Beam) و در دهانه‌های بین ۴ تا ۷ متر دو کلاف میانی و در دهانه‌های بیش از ۷ متر سه کلاف میانی مورد نیاز است. در تمام این حالات حداقل سطح مقطع کل میلگردهای طولی کلافهای میانی بایستی برابر کل سطح مقطع میلگرد کششی تیرچه‌ها باشد.
۶-میلگرد زیگزاگ تیرچه‌ها برای هر طول تیرچه بصورت جداگانه بایستی طراحی گردد.
۷-در سقفهایی که خیز مطرح نباشد می‌توان تا دهانه‌ای معادل ۳۲ برابر ضخامت سقف ، از این سقفها استفاده نمود. اما اگر خیز مطرح بوده و تیرهای اسکلت دارای تکیه‌گاه گیردار باشند حداکثر دهانه مجاز ۲۶ برابر ضخامت سقف و در صورتیکه تیرهای اسکلت دارای تکیه‌گاه ساده باشند حداکثر دهانه مجاز ۲۰ برابر ضخامت سقف می‌باشد.
۸-در این سقفها چنانچه میلگرد زیگزاگ برای برش انتهایی محاسبه شود، نیازی به تقویت برشگیر (اتکای سر تیرچه) نمی‌باشد. ولی در صورتیکه میلگردهای زیگزاگ برش انتهایی را جوابگو نباشند باید از تقویت برشی (اتکا) طبق محاسبه استفاده نمود.
نکتة مهم : دانستن این نکته مهم است که محدودیت و تعدد انواع سقفهای تیرچه و بلوک قابل اجرا دقیقاً بستگی به وجود انواع بلوکه‌های سقفی موجود در بازار دارد و از آنجا که بدلیل حجم و وزن زیاد بلوکه‌های سقفی عملاً حمل و نقل آن از یک نقطه کشور به نقطه‌ای دیگر مقرون به صرفه نمی‌باشد، بنابراین ممکن است در بعضی نقاط کشور عملاً امکان اجرای برخی از سقفهای معرفی شده زیر بدلیل نبودن بلوکه متناسب با آن  وجود نداشته باشد و یا احیاناً در بعضی مناطق علاوه بر سقفهای معرفی شده زیر بتوان سقفهای دیگری نیز اجرا نمود. درضمن لازم به ذکر است که با استفاده توأم انواع بلوکه‌های سقفی با مواد دیگر (مانند یونولیت) گاه بنا به ضرورت می‌توان سقفهایی با ارتفاع بیشتر نیز اجرا نمود.

نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوکه سفال

ارتفاع کل سقف : ۲۵ سانتیمتر – مرکز تا مرکز تیرچه‌ها ۵۰ سانتیمتر

محاسن :

۱- این سقف دارای وزنی متعادل در محدوده وزن سقفهای کرومیت می‌باشد.
۲-قیمت تمام شده این سقف معمولا پایین است خصوصا در دهانه‌های کوچکتر این اختلاف قیمت کاملا تأثیر گذار است.
۳-بدلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش کمتری نسبت به سقفهای کرومیت و کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می‌کند.
۴-سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.

نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوکه سیمانی

ارتفاع کل سقف : ۲۵ سانتیمتر – مرکز تا مرکز تیرچه‌ها ۵۰ سانتیمتر

محاسن :

۱-قیمت تمام شده این سقف نیز نسبت به سایر سقفها معمولا پایین است.
۲-بدلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش کمتری نسبت به سقفهای کرومیت و کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می‌کند.
۳-سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.

نقاط ضعف احتمالی :

۱-این سقف سنگین‌تر است و جزو سقفهای نسبتا سنگین محسوب می‌گردد. معمولا تنها زمانی از این سقف استفاده می‌شود که امکان اجرای سقف تیرچه بلوک نباشد (مثلا زمانی که بلوکه سفال موجود نباشد)

نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوکه سفال

ارتفاع کل سقف : ۳۰ سانتیمتر – مرکز تا مرکز تیرچه‌ها ۵۰ سانتیمتر

محاسن :

۱-این سقف لرزش کمتری نسبت به تمام سقفهای معرفی شده و سقفهای کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می‌کند.
۲-سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :

این سقف جزو سقفهای نسبتا سنگین‌ محسوب می‌گردد

نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوکه سیمانی

ارتفاع کل سقف : ۳۰ سانتیمتر – مرکز تا مرکز تیرچه‌ها ۵۰ سانتیمتر

محاسن :

۱-این سقف نیز لرزش کمتری نسبت به تمام سقفهای معرفی شده و سقفهای کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می‌کند.
۲-سطح نسبتا صافی در زیر سقف مییدهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.

نقاط ضعف احتمالی :

۱-این سقف جزو سقفهای سنگین‌ محسوب می‌گردد.
۲-معمولا اجرای این سقف با توجه به وزن آن توجیه اقتصادی ندارد

نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوکه سفال

ارتفاع کل سقف : ۳۱ سانتیمتر – مرکز تا مرکز تیرچه‌ها ۷۰ سانتیمتر
محاسن :

۱-این سقف لرزش کمتری نسبت به سقفهای کرومیت و کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از آنها بهتر عمل میکند.
۲-سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.
۳-در مقایسه با سقف تیرچه بتنی با بلوکه سیمانی علاوه بر اینکه وزن کمتری دارد معمولا در دهانه‌های کوتاهتر به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است.

نقاط ضعف احتمالی :
۱-این سقف جزو سقفهای نسبتا سنگین‌ محسوب می‌گردد.
نوع سقف : تیرچه زیگزاگ با قالب
ارتفاع کل سقف : ۳۱ سانتیمتر – مرکز تا مرکز تیرچه‌ها ۷۰ سانتیمتر
محاسن :
۱- این سقف جزو سقفهای سبک می‌باشد.
۲- وزن این سقف از اکثر سقفهای کامپوزیت و نیز سقفهای کرومیت با بلوک سفال یا سیمانی سبکتر است.
۳- در مقایسه با سقفهای کامپوزیت هزینه کاذب کاری کمتری دارد زیرا فواصل تیرچه‌ها کم بوده و نیازی به استفاده از نبشی در سقف کاذب نیست.
۴- اجرای این سقف حتی با احتساب هزینه کاذب کاری

با توجه به وزن آن در اکثر موارد کاملا مقرون به صرفه است.
نقاط ضعف احتمالی :

این سقف به کاذب کاری نیاز دارد.
نوع سقف : تیرچه زیگزاگ با بلوکه سفال
ارتفاع کل سقف : ۲۶ سانتیمتر – مرکز تا مرکز تیرچه‌ها ۷۰ سانتیمتر
محاسن :
۱-این سقف دارای وزنی متعادل در محدوده وزن سقفهای کرومیت می‌باشد.
۲-بدلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش کمتری نسبت به سقفهای کرومیت و کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می‌کند.
۳-سطح نسبتا صافی در زیر سقف مییدهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.
نوع سقف : تیرچه زیگزاگ با بلوکه پلی استایرن
ارتفاع کل سقف : ۳۱ سانتیمتر – مرکز تا مرکز تیرچه‌ها ۷۰ سانتیمتر
محاسن :
۱-این سقف دارای وزنی نسبتاً سبک می‌باشد.
۲-بدلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش کمتری نسبت به سقفهای کرومیت و کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می کند.
۳-سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
۱-بدلیل قیمت بالای بلوکه پلی استایرن معمولاً اجرای این نوع سقف مقرون به صرفه نمی‌باشد.
۲-بدلیل اختلاف ضریب انبساط طولی بلوکه‌های پلی استایرن با تیرچه‌ها ، در سقفهایی که ا ز زیر با گچ پوشش شوند ترک ایجاد می‌شود.

۳-اکثر بلوکه‌های پلی استـایرن موجود در بازار بر اثر آتـش سوزی آتش می‌گیرند و یا دود زیاد منتشـر می نمایند بنابـراین به لحاظ ایمنی استفاده از این سقف چندان توصیه نمی شود
نوع سقف : تیرچه کرومیت با بلوکه سفال
ارتفاع کل سقف : ۲۵٫۵ سانتیمتر – مرکز تا مرکز تیرچه‌ها ۷۵ سانتیمتر
محاسن :
۱-چنانچه زیر بنای هر سقف زیر ۱۲۰ متر مربع باشد و سازه دارای دیوار برشی نباشد به دلیل اجرای همزمان دو یا سه سقف معمولاً اجرای این سقف مقرون به صرفه خواهد بود.
۲-سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقفهای با تیرچه بتنی دارد.
۳-به کاذب کاری نیازی ندارد.
۴-این سقف وزنی نسبتاً متعادل دارد.
نقاط ضعف احتمالی :
۱-بدلیل عدم اجرای شمع بندی ، لرزش این نوع سقفها از سقفهای با تیرچه بتنی بیشتر است.
۲-بدلیل عدم وجود دانش فنی و تجربی مناسب و ضعف آیین نامه در مورد سقفهای کرومیت ، امکان اجرای غیر اصولی سقفها بسیار زیاد است

نوع سقف : تیرچه کرومیت با بلوکه سیمانی
ارتفاع کل سقف : ۲۵٫۵ سانتیمتر – مرکز تا مرکز تیرچه‌ها ۷۵ سانتیمتر
محاسن :
۱-چنانچه زیر بنای هر سقف زیر ۱۲۰ مترمربع باشد و سازه دارای دیوار برشی نباشد بدلیل اجرای همزمان دو یا سه سقف باهم معمولا اجرای این سقف مقرون به صرفه خواهد بود.
۲-سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقفهای با تیرچه بتنی دارد.
۳-به کاذب کاری نیازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
۱-بدلیل عدم اجرای شمع بندی ، لرزش این نوع سقفها از سقفهای با تیرچه بتنی بیشتر است.
۲-بدلیل عدم وجود دانش فنی و تجربی مناسب و ضعف آیین نامه در مورد سقفهای کرومیت ، امکان اجرای غیر اصولی سقفها بسیار زیاد است.
۳-این سقف جزو سقفهای سنگین‌ محسوب می‌گردد.

نوع سقف : تیرچه کرومیت با قالب
ارتفاع کل سقف : ۲۵٫۵ سانتیمتر – مرکز تا مرکز تیرچه‌ها ۷۵ سانتیمتر
محاسن :
۱-این سقف جزو سقفهای سبک می‌باشد.
۲-وزن این سقف از اکثر سقفهای کامپوزیت و نیز سقفهای تیرچه و بلوک سبکتر است.
۳-در مقایسه با سقفهای کامپوزیت هزینه کاذب کاری کمتری دارد زیرا فواصل تیرچه‌ها کم بوده و نیازی به استفاده از نبشی در سقف کاذب نیست.
نقاط ضعف احتمالی :
۱-این سقف به کاذب کاری نیاز دارد.
۲-در مقایسه با تیرچه زیگزاگ با قالب قیمت بالاتری دارد مگر در ساختمانهای فاقد دیوار برشی که زیر بنای هر طبقه کمتر از حدود ۱۲۰ متر مربع باشد.
۳-بدلیل عدم اجرای شمع بندی ، لرزش این نوع سقفها از سقفهای با تیرچه بتنی بیشتر است.
۴-بدلیل عدم وجود دانش فنی و تجربی مناسب و ضعف آیین نامه در مورد سقفهای کرومیت ، امکان اجرای غیر اصولی سقفها بسیار زیاد است.
نوع سقف : تیرچه کرومیت با بلوک پلی استایرن (یونولیت)
ارتفاع کل سقف : ۲۵٫۵ سانتیمتر – مرکز تا مرکز تیرچه‌ها ۷۵ سانتیمتر
محاسن:
۱-این سقف جزو سقفهای سبک می‌باشد.
۲-سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقفهای با تیرچه بتنی دارد.
۳-به کاذب کاری نیازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
۱-بدلیل قیمت بالای بلوکه پلی استایرن معمولاً این نوع سقف در ردیف گرانترین سقفها قرار می‌گیرد.
۲-بدلیل عدم اجرای شمع بندی ، لرزش این نوع سقفها از سقفهای با تیرچه بتنی بیشتر است.
۳-بدلیل عدم وجود دانش فنی و تجربی مناسب و ضعف آیین نامه در مورد سقفهای کرومیت ، امکان اجرای غیر اصولی سقفها بسیار زیاد است.
۴-بدلیل اختلاف ضریب انبساط طولی بلوکه‌های پلی استایرن با تیرچه‌ها ، در سقفهایی که ا ز زیر با گچ پوشش شوند ترک ایجاد می‌شود.
۵-اکثر بلوکه‌های پلی استایرن موجود در بازار بر اثر آتش سوزی آتش می‌گیرند و یا دود زیاد منتشر می‌نمایند بنابراین به لحاظ ایمنی استفاده از این سقف چندان توصیه نمی‌شود

نکته مهم : همانطور که ملاحظه می شود سقف‌های کامپوزیت از برخی سقفهای تیرچه و بلوک سبکتر و از برخی سنگین‌تر هستند بنابراین این تصور که کلیه سقفهای کامپوزیت سبکتر از کلیه سقفهای تیرچه و بلوک و کرومیت هستند غلط است.

محاسن :

۱ – عموماً سقفهای کامپوزیت وزنی سبک یا نسبتاً سبک دارند.
۲ – سقفهای کامپوزیت سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقفهای با تیرچه بتنی و کرومیت دارند.
۳ – به کاذب کاری نیازی ندارد.

نقاط ضعف احتمالی :

۱ – سقف کامپوزیت بدلیل هزینه کاذب کاری سنگین از عموم سقفهای تیرچه و بلوک و کرومیت هزینه تمام شده بیشتری دارد.
۲ – هرچند سرعت اجرایی سقفهای کامپوزیت نسبت به سقفهای تیرچه و بلوک و کرومیت بیشتر است اما بدلیل کاذب کاری سنگین و نیاز به نبشی کشی، در مجموع اجرای پروژه زمان بیشتری طول خواهد کشید.
۳ – سقفهای کامپوزیت بدلیل داشتن لرزش ، گزینه مناسبی برای سقف پروژه‌های مسکونی نمی باشد مگر اینکه به هنگام بتن ریزی زیر کلیه تیرآهنهای فرعی و اصلی شمع بندی کامل شود که در اینصورت اجرای همزمان چند سقف منتفی است یا با مشکلات فراوانی همراه خواهد بود. ۱ – محاسبات تیرچه‌های کرومیت بسیار مشکل و دارای کنترلهای زیادی می‌باشد و باید برای هر تیرچه بطور جداگانه طراحی گردد. در طراحی این تیرچه‌ها می‌بایستی تمام جزئیات شامل بال فوقانی ، بال تحتانی ، میلگرد زیگزاگ و فواصل زیگزاگها و ول تقویتهای فوقانی و تحتانی با توجه به آیین نامه محاسبه می گردد.

۲ – برای این نوع سقف میلگرد افت و حرارت با قطر ۶ میلیمتر کفایت می‌کند که تعداد این میلگردها در خلاف جهت تیرچه‌ها هر ۲۵ سانتیمتر یک عدد می‌بایستی اجرا گردد.

۳ – در کلیه دهانه‌های سقفهای کرومیت ، اجرای کلاف میانی (Tie Beam) ضروری می باشد و در دهانه‌های بالای ۳ متر کلافهای میانی حتماً می‌بایستی با بتن (بوسیله ایجاد فاصله بین بلوکها) اجرا گردند. در دهانه‌های کوچکتر از ۵٫۳۰ متر یک کلاف میانی و در

 

دهانه‌های بین ۵٫۳۰ و ۷٫۸۰ متر دو کلاف میانی و در دهانه‌های بیش از ۷٫۸۰ متر سه کلاف میانی مورد نیاز است. در تمام این حالات حداقل میلگرد طولی کلافهای میانی دو عدد میلگرد نمره ۱۲ می‌باشد.

 

4 – در تیرچه‌های کرومیت استفاده از میلگردهای نوع A3 (با آجهای به شکل هفت و هشت) ممنوع است و فقط می‌بایستی از میلگردهای صاف و یا آجدار نوع A2 (با آجهای فنری شکل) استفاده نمود.

۵ – مطابق مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان در ساختمانهای مسکونی که در آنها خیز مطرح است و تکیه‌گاه تیرهای اسکلت آنها از نوع گیردار باشد ، حداکثر دهانه مجاز برای استفاده از این سقفها ۲۶ برابر ضخامت سقف و برای ساختمانهایی که تکیه‌گاه تیرهای اسکلت آنها از نوع ساده باشد ، حداکثر دهانه مجاز برای استفاده از این سقفها ۲۰ برابر ضخامت سقف می‌باشد.

 

نکته مهم ۱ :
دانستن این نکته مهم است که محدودیت و تعدد انواع سقفهای تیرچه و بلوک قابل اجرا دقیقاً بستگی به وجود انواع بلوکه‌های سقفی موجود در بازار دارد و از آنجا که بدلیل حجم و وزن زیاد بلوکه‌های سقفی عملاً حمل و نقل آن از یک نقطه کشور به نقطه‌ای دیگر مقرون به صرفه نمی‌باشد، بنابراین ممکن است در بعضی نقاط کشور عملاً امکان اجرای برخی از سقفهای معرفی شده زیر بدلیل نبودن بلوکه متناسب با آن وجود نداشته باشد و یا احیاناً در بعضی مناطق علاوه بر سقفهای معرفی شده زیر بتوان سقفهای دیگری نیز اجرا نمود. درضمن لازم به ذکر است که با استفاده توأم انواع بلوکه‌های سقفی با مواد دیگر (مانند یونولیت) گاه بنا به ضرورت می‌توان سقفهایی با ارتفاع بیشتر نیز اجرا نمود.

 

نکته مهم ۲:
از آنجا که اجرای سقفهای کرومیت بدون شمع بندی صورت می‌پذیرد، هرگونه بی‌دقتی در طراحی، محاسبه ، تولید و اجرای این نوع سقفها ممکن است به ریزش سقف یا شکم دادن تیرچه‌ها منجر شود. لذا اکیداً توصیه می‌شود تا از استفاده از تیرچه‌های نامطمئن و بدون محاسبه و نیز تیرچه‌هایی که کیفیت تولید آنها پایین است پرهیز شود. در ضمن یادآوری می‌گردد اجرای سقفها با تیرچه‌های کرومیت فرآیندی کاملاً تخصصی است و حتی با وجود استفاده از تیرچه‌های مرغوب، ممکن است بر اثر بی‌احتیاطی در اجرای صحیح سقف، ریزش سقف اتفاق افتد.

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بتن سبک
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۸ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.