مقاله ستاره زهره


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

ستاره زهره

ستاره زهره را گویند که صاحب فلک سیم واقلیم پنجم است . (برهان ). ستاره زهره است و آنرا ناهید نیز خوانند. (جهانگیری ). ستاره زهره . (رشیدی ).ستاره ای است در آسمان سوم که او را ناهید نیز گویندو منجمان سعد اصغر خوانند و بتازیش زهره نامند. (ازشرفنامه منیری ). مولف انجمن آرا پس از نقل گفته برهان نویسد ظن مولف آن است که آن نیز هیدخت بوده مانند بیدخ تصحیف خوانی شده چه دخت بمعنی دختر است و هی بمعنی خوب است یعنی دختر خوب و ناهید یعنی دختر نارپستان نیز موید این قول است پس اصل در این لغت هیددخت بوده چنانکه رسم است یک دال را حذف کرده اند هیدخت شده و تصحیف بیدخت گردیده بیدخت یعنی بیدختر و در اینجا این معنی مناسب نیست . عین همین عبارت را آنندراج از انجمن آرا نقل کرده است اما چنانکه خواهیم دید این گفته براساسی نیست . بذخت ، بقول «شفتلویتز» اصل آن بغدخت است یعنی دختر بغ (خدا) و آن به ستاره زهره اطلاق شده است . بعضی اساس بدوح اسلامی را همین نام آرامی ایرانی ستاره زهره – یعنی بیدخت – میدانند. رجوع به حاشیه برهان چ معین و دائرة المعارف اسلام در کلمه بدوح و مزدیسنا ص ۳۳۰ و ۳۲۹ شود

sayarehzohreh_bankmaghale.ir_

سیاره زهره

سـتـاره درخشانی که گاهی پس از غروب آفتاب در ناحیه غربی آسمان پدیدار می شود؛ به تـدریـج بـه سـوی افـق سـرازیـر و سـرانـجـام نـاپـدیـد مـی شـود. و در بـرخـی روزهـای سال نیز اندکی پیش از طلوع خورشید آشکار می گردد.

عـامـل اصـلی ایـن کـه زهـره دربـعـضـی ایـّام سـال ، هـنـگـام صـبـح و در اوقـات دیـگـر، اوّل شـب طـلوع مـی کـنـد، این است که مانند دیگر سیارات به دور خورشید می چرخد و ما ساکنان زمـیـن آن را گـاهی در طرف راست خورشید و زمانی در سمت چپ آن مشاهده می کنیم. یعنی وقتی در سـمـت راسـت خـورشـیـد قرار گیرد، قبل از خورشید، طلوع می کند و چنانچه در طرف چپ خورشید واقع شود، بعد از آن ، غروب می کند.

سـتـاره زهـره پـس از مـاه نـزدیـک تـریـن سـیـّاره بـه کـره زمـیـن اسـت و بـه هـمـیـن دلیل ، ما آن را درخشان تر از ((عطارد)) و ستارگان دیگر مشاهده می کنیم.

ستاره زهره به زمین شباهتی ندارد

    در گذشته یونانی ها بر این گمان بودند که ماهیت سیاره زهره در روز و شب یکسان نیست و این سیاره از دو جسم کاملاً متفاوت تشکیل شده است. زهره بعد از خورشید و ماه، درخشنده ترین سیاره آسمان است و علت این درخشندگی، انعکاس نور خورشید بعد از برخورد به ابرهای متراکم اطراف این سیاره است. در گذشته زهره را خواهر دوقلوی زمین می شناختند. این سیاره نزدیک ترین سیاره در منظومه شمسی به زمین است. اندازه آن کمی کوچک تر از زمین(۱۲ درصد) و دارای جوی بسیار متراکم است. در گذشته بر این اعتقاد بودند که زهره بسیار شبیه به زمین بوده و بیشتر مشخصات زمین را داراست. اما امروزه مشخص شده که این سیاره هیچ شباهتی به زمین نداشته و بسیار با آن تفاوت دارد.

    مشخصات

    قطر این سیاره۱۲ هزار و۱۰۴ کیلومتر است و هر گردش آن به دور خورشید،۲۲۵ روز به طول می انجامد. زهره تنها سیاره ایست که حرکت وضعی آن کوتاه تر از حرکت دَوَرانی اش بوده و هر۲۴۱ روز یک بار به دور خود می چرخد. در نتیجه یک روز آن طولانی تر از یک سال آن است. ابرهای آن در هر۴ روز یک بار سیاره را دور می زنند. زهره هیچ قَمَری ندارد و دانشمندان تصور می کردند که به علت گرمای زیاد سطح کرة این سیاره بسیار جوان تر از سایر سیارات منظومه شمسی است. حتی بعضی از آنها بر این باور بودند که این سیاره از مجموعه کهکشان تشکیل نشده است. فاصله زهره از خورشید۱۰۸ میلیون کیلومتر، وزن مخصوص آن۵/۲۴ گرم بر سانتی متر مکعب، سرعت گریز۱۰/۳۶ و گردش به دور خورشید۳۵/۲۰ کیلومتر بر ثانیه و نیروی جاذبه اش۸/۷۸ متر بر مجذور ثانیه است.

    جو

    زهره دارای جو بسیار متراکم و سنگینی است. بیشتر اتمسفر آن را دی اکسید کربن تشکیل داده و اثر گلخانه ای در این سیاره باعث به وجود آمدن حرارت بالا در سطح آن شده است. تشعشعات خورشید زمانی که به سطح کره برخورد می کند به علت وجود ابرهای متراکم، پس از انعکاس، دوباره به سطح آن بازتاب می یابد. در نتیجه اثر گلخانه ای دمای سطح این سیاره به حدود۴۸۰ درجه سانتی گراد می رسد. در این دما بسیاری از فلزات ذوب می شوند. اتمسفر آن از۹۶/۵ درصد دی اکسید کربن و۳/۵ درصد نیتروژن و درصد کمی از سایر عناصر مانند دی اکسید سولفور ، بخار آب، منواکسیدکربن، آرگون، هلیوم، نئون، هیدروژن، کلراید و فلوراید در حد چند PPM ، تشکیل شده است. میزان فشار جو در سطح کره که از تراکم گازهای آن به وجود آمده،۹۵ اتمسفر بوده و می تواند هر موجود زنده ای را در این فشار زیاد خرد کند. در نتیجه سکونت انسان در این سیاره تقریباً ناممکن است. سفینه مارینر۱۰ که به ونوس رفت بیش از چند ساعت در آن دوام نیافت و منحدم شد و این به علت همان فشار سنگین اتمسفر بود که معادل فشار۹۰۰ متر زیر سطح آب دریاست. ابرهای ونوس در اثر سطح اسیدی کره آن به وجود آمده و گرمترین سیاره منظومه شمسی است.

    آنچه تاکنون مشخص شده آن است که این سیاره دارای آب نبوده ولی وجود آن در گذشته دور در سطح سیاره بسیار محتمل است. این سیاره دارای باران های اسیدی تند، اقیانوس و یا طوفان های سنگین نیست. سرعت بادها از چند کیلومتر در ساعت تجاوز نمی کند. در نتیجه سطح آن در اثر

    وزش های باد، ساییده نشده و تغییر چندانی نیافته است. باران های این سیاره به صورت بارش قطعات اسید سولفوریک است.

    سطح کره

    زهره مانند زمین، عطارد و مریخ دارای سطحی یکنواخت سنگی همراه با عناصر فلزی است. این سیاره تشعشعات خورشید را دو برابر بیشتر از زمین جذب می کند. بیشترین سطح آن را بیابان ها تشکیل داده اند و ضخامت پوسته کره آن بین۲۵ تا۶۰ کیلومتر بوده و قطر آن را تا۳ هزار کیلومتر برآورد کرده اند. سطح کره در۳۰۰ تا۵۰۰ میلیون سال قبل بازسازی کامل شده است.۲۰ درصد آن صاف،۷۰ درصد ناهموار و۱۰ درصد دارای زمین های بلند است. سطح کره پوشیده از برخورد شهاب سنگ های آسمانی بوده و محل برخورد آنها بیش از چند کیلومتر(۱/۵ الی۲ کیلومتر) وسعت ندارند. شهاب سنگ های آسمانی پس از برخورد به اتمسفر تقریباً ذوب و سوزانده می شوند، در نتیجه حجم بسیار کمی از آن به سطح کره برخورد می کند. بیش از یکهزار دهانه آتشفشان با قطری حدود۲۰ کیلومتر و یک میلیون آتشفشان با قطر۱ کیلومتری در روی آن است. بیشتر سطح کره از گدازه های آتشفشان ها پوشیده شده است. در شمال کره جویبارهای گدازه های آتشفشان بنام »ایشتارترا« به وسعت قاره آمریکاست. نزدیک به خط استوا، زمین های بلندی بنام »آپرودایت« به طول۱۰ هزار کیلومتر(به وسعت قاره آفریقا) قرار دارند.

    جریان های مذاب آتشفشان با طولی معادل هزاران کیلومتر به صورت رودخانه های مارپیچ در زهره وجود داشته و برخی از آنها تا۷ هزار کیلومتر امتداد دارند. مساحت خشکی زهره در حدود سه برابر زمین است.

    مدار زهره

    برخلاف مدار گردش سیارات منظومه شمسی که به دور خورشید و به صورت بیضی است، مدار زهره تقریباً دایره کامل است. حرکت دورانی آن برخلاف جهت سایر سیارات منظومه شمسی است. در زهره آفتاب از طرف غرب طلوع و از طرف شرق غروب می کند.

    دانشمندان بر این عقیده اند که در۵۰۰ میلیون سال قبل بر اثر برخورد یک شهاب سنگ بزرگ به آن، جهت گردش سیاره معکوس و آرام شده است. زهره دارای میدان مغناطیسی نیست. انحراف محور گردشی آن از مرکز، فقط۳ درجه است. اگر تصور کنیم که تمام شرایط اقلیمی آن مشابه زمین باشد در واقع این سیاره به علت انحراف بسیار کم محور گردشی خود دارای فصول بدون تغییر در تمام نقاط خود خواهد بود. با توجه به زمان و حرکت وضعی و دورانی آن ما نمی توانیم از زمین بیشتر از یک طرف آن را ببینیم.

    تاکنون با ارسال سفینه های متعدد که هر کدام بیش از چند ساعت در سطح آن دوام نیافته اند معلوم شده است که این سیاره با زمین بسیار تفاوت داشته و اکثر پیش بینی های گذشتگان با آنچه امروز کشف شده است بسیار متفاوت بوده و امکان اقامت انسان در آن تقریباً ناممکن است. برنامه های دیگری برای فرستادن سفینه ها به این سیاره برای کشف رازهای نهفته الهه زیبایی در دست تهیه است.

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۸ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.