مقاله سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول
توسعه اقتصادی
رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی
رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی
فصل دوم
کشورهای توسعه نیافته
تعریف کشورهای توسعه نیافته
خصوصیات کشورهای توسعه نیافته
طبقه‌بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی
فصل سوم
سرمایه و عوامل موثر در تشکیل آن
تعریف و مشخصات سرمایه
عوامل موثر در تشکیل سرمایه
فصل چهارم
امکانات افزایش تولید ملی
ازدیاد عوامل تولید
ترکیب عوامل تولید با استفاده از شیوه‌های نوین تولید
قدرت تولید و تشکیل سرمایه
افزایش درآمد و تغییرات تقاضا
سرعت رشد و توسعه اقتصادی
فصل پنجم
برآورد سرمایه
عوامل موثر دربرآورد سرمایه
ضریب سرمایه‌گذاری
معیار سرمایه‌گذاری در تقدم و تاخر طرحهای توسعه
فصل ششم
رشد متوازن
فصل هفتم
پس‌انداز
فصل هشتم
تورم و اعتبار
فصل نهم
مالیات و هزینه‌های دولت
مالیات
هزینه‌های دولت
مالیات و پس‌انداز
مالیات و تورم
فصل دهم
علل و چگونگی سرمایه‌گذاری خارجی
علل سرمایه‌گذاری خارجی
چگونگی سرمایه‌گذاری خارجی
نتیجه گیری
منبع

منبع و ماخذ

         ·نقش سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی، دکتر اسداله نصراصفهانی،

 

مقدمه

اعتلاء سطح زندگی مردم و سطح تولید و همچنین رشد علمی، مستلزم سرمایه‌گذاری به میزان وسیع است. همانگونه که سرمایه، تمدن را پی‌ریزی می‌کند، امروز هم ترقی اجتماع ما مبتنی بر سرمایه است. در تولید کوچکترین و بی‌اهمیت‌ترین کالا تا ایجاد بزرگترین تاسیسات اتمی سرمایه سهیم است. منتهی هرچه تولید و محصول مهمتر و عظیم‌تر باشد، اهمیت سرمایه در تولید نیز بیشتر می‌شود.

بوسیله سرمایه است که نیروی عظیم طبیعت مهار می‌شود، هر چیز بوسیله نیروی علم و دانش بوده که بشر توانسته است نیروی احتراق زغال‌سنگ و نفت و نیروی باد وآبشار و بالاخره نیروی سهمگین اتم را در اختیار خود گیرد و علم بزرگترین نیروی تولید ثروت است، ولی اکتشافات علمی خود زائیده سرمایه‌گذاری در راه تعلیم و تربیت و تحقیقات و تبعات علمی است.

تفاوت بین سطح درآمد مردم کشورهای جهان، نه تنها بخودی خود، کم نمی‌شود، بلکه بعلت رشد علمی که کشورهای توسعه یافته از آن برخوردارند، روزبروز بر وسعت و دامنه آن افزوده می‌گردد. رشد علمی، به حدی در افزایش درجه رفاه مادی کشورهای توسعه یافته موثر است که می‌توان گفت:

« کشورهای پیشرفته هستند که در آنها تفکر علمی سابقه طولانی‌تر و شیوع بیشتر و رسوخ زیادتر است.»

در سالهای اخیر مسئله توسعه اقتصادی و اختلاف و تفاوتهای عمیق بین درآمد مردم کشورهای جهان مورد توجه روزافزون حکومتهای ملی و سازمانهای بین‌المللی قرار گرفته است.

افزایش سطح تولید و درآمد مردم مستلزم سرمایه‌گذاری بمیزان وسیع است و اگر کمکهای خارجی نباشد، مهمترین منبع برای سرمایه‌گذاری، پس‌انداز ملی است و از بین رفتن عوامل موثر در توسعه اقتصادی یعنی عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، عوامل اقتصادی دارای اهمیت بیشتری می‌باشد و از عوامل اقتصادی، مهمتربن مسئله برای بالابردن سطح زندگی و توسعه اقتصادی، تامین سرمایه است و سرمایه، هسته اصلی توسعه اقتصادی را تشکیل می‌دهد. سرمایه گرچه شرط لازم برای توسعه  اقتصادی است، ولی کافی نیست. فراوانند کشورهایی که دارای منابع طبیعی سرشار و سرمایه لازم می‌باشند، ولی توفیق آنها برای اعتلاء سطح زندگی مردم ناچیز است. درکشورهای پیشرفته، سالیانه بین ۱۵ الی ۲۲ درصد، درآمد ملی پس‌انداز می‌شود، در حالیکه این نسبت در برخی از کشورهای کم رشد، حتی از ۲ درصد تجاوز نمی‌کند، علت این امر، کمی درآمد مردم است. قلت درآمد و پایین‌بودن سطح مصرف و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دور تسلسل را تشکیل می‌دهد.

تعریف توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی عبارت از یک سلسله عملیاتی است که بوسیله آن درآمد ملی کشوری طی دوره نسبتاً طولانی افزایش می‌یابد. توسعه معرف یک سلسله عملیات می‌باشد، در حالیکه بالارفتن سطح تولید، معرف رشد و نمو اقتصادی است. به نظر برخی از نویسندگان، توسعه اقتصادی وضع دینامیک اتصاد جامعه را بیان می‌کند، در حالیکه رشد و نمو اقتصادی معرف وضع استاتیک جامعه از نظر اقتصادی است. بنابراین تعریف، توسعه اقتصادی را باید اعتلاء درجه رشد اقتصادی در طی مدت طولانی دانست.

رابطه توسعه اقتصادی ورفاه اجتماعی

رشد مادی و توسعه اقتصادی به نظر علمای اقتصاد اجباراً باعث افزایش رفاه اجتماعی نمی‌گردد. بطور کلی می‌توان پیش‌بینی کرد که در نتیجه پیشرفت اقتصادی بهبود اجتماعی نیز بوجود آید، ولی امکان دارد که توسعه اقتصادی نه تنها سبب افزایش رفاه اجتماعی نشود، بلکه درجهت مخالفت تاثیر کرده درجه رفاه اجتماعی را تنزل دهد. گروهی از علمای جامعه‌شناسی، معتقدند انقلاب صنعتی در اروپا از رفاه اجتماعی موجود در زمان انقلاب تا حدی کاست و اگر ساختمان اقتصادی جامعه‌ای سریعاً تغییر کند، دگرگونی‌هایی بوجود می‌آورد که از نظر اجتماعی مفید مطلوب نمی‌باشد، زیرا تغییراتی که در اثر توسعه اقتصادی در روابط اجتماعی افراد جامعه بوجود می آید، ممکن است سبب تغییرات عمیق درعادات و عقاید و نظامات اجتماعی مردم بشود و در نتیجه عدم رضایت بعضی از طبقات مردم را فراهم آورد.

برخی از کشورهائیکه از نظر اقتصادی توسعه نیافته محسوب می‌شوند، ممکن است دارای وضع اجتماعی و سیاسی کاملاً مناسب باشند و این عوامل که غالباًَ از موجبات عدم توسعه اقتصادی بشمار می‌روند، از نظر رفاه انسانی دارای ارزش فوق‌العاده باشند، مثلاً نظام خانواده متمرکز که تمام افراد خانواده مجتمعاً در یک محل زندگی می‌کنند از نظر اجتماعی بسیار پسندیده و جالب است، ولی چون ابتکار اقتصادی فردی را از بین می‌برد از توسعه اقتصادی تا حدی جلوگیری می‌کند.

رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی

حال باید دید توسعه اقتصادی تا چه حدی در ایجاد رفاه اقتصادی جامعه موثر است. چون پیشرفت و بهبود مادی معرف توسعه اقتصادی است، باید ملاک و معیاری برای اندازه‌گیری جریان کالا و خدمات داشته باشیم، شاخصی که معمولاً برای اندازه‌گیری جریان مزبور بکار می‌رود درآمد ملی است.

پیشرفت و افزایش مداوم درآمد ملی نه تنها متضمن افزایش رفاه اجتماعی نیست، بلکه توسعه اقتصادی حتی ضرورتاً باعث افزایش رفاه اقتصادی نمی‌گردد. درآمد حقیقی عبارت‌است از واحد کلی برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی جامعه و برای آنکه این واحد بتواند معرف رفاه اقتصادی افراد جامعه باشد، لازم است سهم متوسط هریک از افراد اجتماع از درآمد ملی تعیین گردد و بنابراین باید بین درآمد ملی و سرآنه که از تقسیم درآمد ملی به تعداد جمعیت بدست می‌آید، تمیز قائل شد، زیرا درآمد ملی و درآمد سرانه معرف یک وضع و حالت نیستند و  ممکن است در جهت عکس یکدیگر پیشرفت یا تنزل کنند. اگر افزایش درآمد ملی مواجه با ازدیاد بیشتر جمعیت شود، درآمد سرانه علیرغم ازدیاد درآمد ملی کاهش می‌یابد و چنانچه برعکس، درجه ازدیاد  جمعیت سریعاً تنزل یابد، اعم از اینکه این تنزل ناشی از افزایش نسبت متوفیات باشد یا در اثر افزایش مهاجرت مردم بوجود آید، با ثابت بودن یا حتی تنزل درآمد ملی حقیقی، درآمد سرانه افزایش می‌یابد.

انتخاب یکی از این دو واحد بستگی دارد به اینکه فرد مورد نظر باشد یا جامعه. اگر توسعه اقتصادی مثلاً از لحاظ ازدیاد قدرن نظامی مورد توجه است، درآمد ملی واحد مناسبی خواهد بود، ولی اگر هدف بررسی رفاه اقتصادی فردی باشد، باید درآمد سرانه حقیقی را واحد و ملاک قرار دارد. حتی افزایش درآمد سرانه نمی‌تواند مطمئناً رفاه اقتصادی افراد را تامین کند، زیرا روش و چگونگی عمل تولید در آسایش افراد موثر است و چون کار و تلاش برای کارگر رنج و الم فراهم می‌کند، اگر افزایش تولید و محصول ملی در اثر ازدیاد ساعات کار و رنج و الم بیشتر کارگران باشد.

 افزایش درآمد سرانه نه تنها رفاه مادی افراد را ترقی نمی‌دهد، بلکه سبب تنزل آن نیز می‌گردد. بطور کلی هرچه‌قدر جامعه برای استراحت و ایام فراغت افراد ارزش بیشتری قائل باشد، رابطه درآمد سرانه و رفاه اقتصادی کمتر می‌شود، به همین جهت شاید بهتر باشد که بجای درآمد سرانه، درآمدیکه در ازاء هرساعت کار بطور متوسط عاید فرد می‌گردد ملاک درجه رفاه اقتصادی گردد.

چنین شاخصی نه تنها نمودار فعالیت اقتصادی جامعه است‌(صورت کسر)، بلکه معرف میزان استفاده از منابع انسانی (مخرج کسر) نیز می‌باشد. نقص این شاخص آن است که نمی‌تواند بطور مطمئن و صددرصد نمودار متوسط رفاه مادی باشد، معذلک چون بازده متوسط هر ساعت کار تاثیر فراوان در متوسط بهبود رفاه مادی دارد، معذلک چون بازه متوسط هر ساعت کار تاثیر فراوان در متوسط بهبود رفاه مادی دارد، می‌توان بین این دو رابطه مشخص و معینی بدست آورد.

فصل دوم

کشورهای توسعه نیافته

تعریف کشورهای توسعه نیافته

به نظر برخی از محققین کشورهای توسعه نیافته، کشورهایی هستند که سطح درآمد و مصرف مردم آن از معیار بین‌المللی یعنی سطح درآمد و مصرف در کشورهای غربی بطور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر باشد. عده‌ای از کارشناسان برجسته سازمان ملل متحد در گزارش مربوط به « تدابیر لازم برای توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته»، کشوری را توسعه نیافته تشخیص داده‌اند که: « … سطح درآمد سرانه حقیقی آن کشور در مقام مقایسه با درآمد سرانه حقیقی کشورهای متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و اروپای غربی بسیار قلیل باشد … » و بدین لحاظ در گزارش مزبور اصطلاح کشورهای توسعه نیافته و کشورهای فقیر مترادف هم بکار رفته است.

این دو تعریف مشابه که بر پایه قلت درآمد و کم‌بودن سطح تولید استوار است، عنصر شرایط متحرک اقتصادی را که اشاره بدان ضمن تعریف اصطلاح « توسعه نیافته» لازم می‌باشد، شامل نمی‌شود و بین کشورهای توسعه یافته کامل و توسعه نیافته مرز مشخص و معینی بوجود می‌آورد.

به نظر پروفسور واینر، کشور توسعه نیافته، کشوری است که: «… دارای استعداد و قابلیت آن باشد که بتواند از سرمایه و کار و منابع طبیعی یا جمع این عوامل بیشتر و بهتر استفاده کند و نتیجه آن اعتلاء سطح زندگی ساکنین آن باشد و اگر درآمد سرانه آن کشور نسبتاً زیاد باشد، موجباتی فراهم آورد که اکثریت جمعیت از سطح زندگی بالاتری و رفاه بیشتر برخوردار شوند … ».

عامل روانی مهمی که در توسعه اقتصادی کشورها موثر است، درجه میل و علاقه مردم هر کشور به پیشرفت اقتصادی می‌باشد. هرچند این عامل خارج از عوامل اقتصادی است، معذلک درجه شدت و ضعف این میل اثر مستقیم در امکان توسعه اقتصادی هر کشور است.

خصوصیات کشورهای توسعه نیافته

پروفسور هاروی لیبن شتین، کاملترین فهرست خصوصیات کشورهای توسعه نیافته را در کتاب خود بنام « عقب افتادگی و رشد اقتصادی » بیان کرده است. به نظر وی این خصوصیات عبارتند از:

I- خصوصیات اقتصادی

الف: خصوصیات کلی:

کثرت فوق‌العاده جمعیت کشاورز که معمولاص بین ۷۰ الی ۹۰ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهد.
اضافه‌ جمعیت مطلق در کشاورزی، بدین معنی که بتوان کارگران را تقلیل داد بدون آنکه سطح تولید کاهش یابد.
وجود علائم و آثار بیکاری پنهان قابل ملاحظه و فقد امکان اشتغال بکار خارج از رشته کشاورزی.
قلت فوق‌العاده سرمایه سرانه
ناچیز بودن درآمد سرانه و در نتیجه وجود وضع بخور و نمیر
توده عظیم جمعیت امکان پس‌انداز ندارد.
پس‌انداز فقط بوسیله طبقه ملاکین انجام می‌گیرد و این طبقه علاقه‌ای بسرمایه‌گذاری در صنایع و تجارت ندارد.

درجه افزایش جمعیت در کشورهای جمعیت در کشورهای توسعه نیافته یکنواخت نیست و ضمناً نمی‌توان ادعا کرد که بالا بودن درجه افزایش وجه تمایز کشور های توسعه نیافته از کشورهای توسعه یافته خواهد بود. در امریکای مرکزی وآفریقا که درجه تراکم جمعیت کم است افزا یش جمعیت بعضی از کشورهای این نواحی قابل ملاحضه می باشد . بالعکس کشورهای آسیایی با درجه تراکم زیاد دارای ا فزایش جمعیت کمتری از کانادا و استرالیا می باشند .

نا گفته نماند که حتی کشورهای غنی که بمرحله توقف وسکون اقتصادی رسیده اند بامشکلاتی مواجهند .برقراری وحفظ اشتغال کامل در کشورهای کاملا پیشرفته که درجه پیشرفت آنها رو به کاهش است، یکی از مسائل مهم سیاست اقتصادی آنها را تشکیل می‌دهد. چنانچه درآمد سرانه کشوری علیرغم قلت آن رو به ازدیاد و رشد دائم و پیوسته و حصول رفاه اقتصادی قطعی باشد، چنین کشوری نسبت به کشور غنی که درحال سکون و رکود باشد، با مسائل نسبتاص کمتری مواجه است. بنابراین مسئله توسعه اقتصادی در کشورهای فقیر و کشورهای توسعه نیافته در حال سکون، عبارتست از جهش و رشد مداوم آنست که درآمد ملی و سرانه کشور به طور مداوم و پیوسته برای دو نسل و بیشتر  باقی و افزایش مناسب داشته باشد.

طبقه‌بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه
 • تحقیق چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در حوزه اقتصاد و فناوری
 • مقاله توسعه اقتصادی
 • پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
 • مقاله توسعه اقتصادی در جهان سوم
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.