مقاله سلوک سیاسی آیت الله بروجردی ره؛ پیش درآمد نهضت امام خمینی ره


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سلوک سیاسی آیت الله بروجردی ره؛ پیش درآمد نهضت امام خمینی ره مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سلوک سیاسی آیت الله بروجردی ره؛ پیش درآمد نهضت امام خمینی ره نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
تبیین مفاهیم کلیدی بحث   ۳
اندیشة سیاسی آیت الله بروجردی در ناروایی زمام دارای حکّام جائر یا طاغوتی   ۳
دیدگاه آیت الله بروجردی دربارة رابطة دین با سیاست و موضوع ولایت فقیه   ۴
دیدگاه آیت الله بروجردی در اختیارات فراحسبه ای ولی فقیه   ۷
نظر شیعه بر حاکمیت اختصاصی ائمّة اطهار علیها السلام و منصوبان ایشان   ۸
تعامل و مناسبات میان آیت الله بروجردی و پهلوی دوم و علل آن   ۱۰
تعامل منتقدانه و رو به خصومت آیت الله بروجردی علیه اقدامات مخالف دین و مصالح مملکت رژیم شاه   ۱۳
۱٫ سابقة مبارزاتی آیت الله بروجردی پیش از کودتای ۲۸مرداد؛ مطلوب نظر امام خمینی ره   ۱۳
۲٫ رفتارهای سیاسی تند و معترضانة آیت الله بروجردی پس از کودتای ۲۸مرداد علیه اقدامات ضدارزشی رژیم شاه   ۱۴
اول. صراحت لهجه در نهی از منکر نسبت به اعمال ناشایست شاه   ۱۴
دوم. اعتراض به شاه در قبال دست بوسی پاپ در ایتالیا   ۱۵
سوم. برخوردهای تند با برنامه های مبتذل و بی حجابی   ۱۵
چهارم. مخالفت صریح با لایحة مشارکت انتخاباتی زنان   ۱۶
پنجم. هشدار تهدیدآمیز به رژیم شاه در صورت ایجاد مزاحمت برای آیت الله کاشانی   ۱۷
ششم. بیانیة عربی علیه اشغالگران فلسطین و ابراز مخالفت با رسمیت شناختن آن رژیم توسط دولت ایران   ۱۸
هفتم. اعتراض به تصمیم رژیم شاه در تغییر خط فارسی به لاتین   ۱۸
هشتم. اعتراض به اجازة فعالیت بهائیت توسط رژیم شاه   ۱۹
نهم. اوج انتقاد و تهدید نسبت به طرح اصلاحات ارضی   ۲۰
دهم. سایر اقدامات فرهنگی ـ سیاسی تأمین کننده عقبة نظری جمهوری اسلامی   ۲۳
اول. تلاش مجدّانة آیت الله بروجردی در بالندگی علمی حوزة علمیه در واکنش به اقدام پهلوی در حذف حوزه ها   ۲۴
دوم. آیت الله بروجردی طلایه دار اندیشة وحدت اسلامی و درهم شکنندة مقاصد شوم استعمار   ۲۴
سوم. نواندیشی آیت الله بروجردی در اعزام سفیران دینی به جهان غرب   ۲۵
نتیجه گیری   ۲۶
منابع   ۲۷

منابع

ابراهیم پور، ابراهیم، ۱۳۸۷، اسوة مرجعیت، در: ویژه نامة آیت الله العظمی بروجردی، قم، دفتر عقل.

احمدی طباطبایی، سیدمحمدرضا، ۱۳۹۰، آیت الله بروجردی در: اندیشة سیاسی متفکران مسلمان، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

اردبیلی، احمد، ۱۴۱۴ق، مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسة نشر اسلامی.

آذرشب، محمدعلی، ۱۳۸۴، پیشینه تقریب، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.

بدلا، سیدحسن، ۱۳۷۸، هفتاد سال خاطره از آیت الله سیدحسن بدلا، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

برجی، یعقوب علی، ۱۳۸۰، سیر تاریخی نظریة ولایت فقیه، اندیشة صادق، ش ۳ و ۴، ص۹۴-۹۶٫

بروجردی، حسین ، ۱۳۸۸، مجموعه استفائات، قم، مؤسسة حضرت آیت الله العظمی بروجردی.

پهلوی، محمدرضا، ۱۳۴۵، انقلاب سفید، تهران، چاپخانه بانک ملی ایران.

جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۹، چشم و چراغ مرجعیت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

جمعی از نویسندگان مجله حوزه، ۱۳۸۲، آیینه داران حقیقت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

حسینیان، سیدحامد، ۱۳۸۲، آیت الله بروجردی و سیاست، دانش پژوهان، ش۴، ص۲۴-۲۹٫

حلی (محقق)، حسن بن محمد، بی تا، شرایع الاسلام، بی جا، دار الهدی.

حوزه، ۱۳۷۰(الف)، مصاحبه با آیت الله فاضل لنکرانی، حوزه، ش۴۳-۴۴، ص۱۳۷-۱۶۱٫

ـــــ ، ۱۳۷۰(ب)، مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین بدلا، حوزه، ش۴۳-۴۴، ص۸۵-۱۰۶٫

ـــــ ، ۱۳۷۱، مصاحبه با آیت الله میرزا غلامحسین جعفری همدانی، حوزه، ش۵۲، ص۲۵-۴۶٫

دوانی، علی، ۱۳۷۲، زندگانی زعیم بزرگ…، تهران، مطهر.

ـــــ ، ۱۳۷۹، مفاخر اسلام، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

ـــــ ، ۱۳۸۲، خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

ذبیح زاده، علی نقی، ۱۳۹۲، مطالعة تطبیقی میان سلوک سیاسی آیت الله بروجردی و امام خمینی در تعامل با پهلوی دوم، پایان نامة مقطع دکتری، علوم سیاسی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.

رابینسون، ریچارد، ۱۳۳۷، جمهوری اول ترکیه، ترجمة ایرج امینی، تهران، بی جا.

روزنامة شرق، فروردین ۱۳۸۵، ویژه نامة فقیه ماندگار.

طبری، ابی جعفر محمد، ۱۳۸۵ق، تاریخ الامم و الملوک، قاهره، مطبعة الاستقامه.

طرح ولایت، ۱۳۹۱، ناگفته های خورشید، طرح ولایت، ش۳، ص۵۲-۵۵٫

طوسی، محمد، بی تا، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم، قدس محمدی.

علوی طباطبایی، محمدحسین، ۱۳۴۱، خاطرات زندگانی آیت الله بروجردی، تهران، اطلاعات.

علی آبادی، محمد، ۱۳۷۸، الگوی زعامت، سرگذشت های ویژه حضرت آیت الله العظمی بروجردی از زبان علما و مراجع، قم، انتشارات اسلامی.

عمید زنجانی، عباسعلی، ۱۳۶۸، انفلاب اسلامی و ریشه های آن، تهران، کتاب سیاسی.

کرباسچی، غلامرضا، ۱۳۸۰، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

کرکی، علی، ۱۴۰۸ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت علیها السلام.

ـــــ ، ۱۴۰۹ق، رسائل المحقق الکرکی، قم، مکتبه آیت الله مرعشی.

گروه تدوین خاطرات و تاریخ شفاهی، ۱۳۸۲، انقلاب اسلامی به روایت خاطره (از دوران زعامت آیت الله بروجردی تا قیام ۱۵ خرداد)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

گلپایگانی، مرتضی، ۱۳۸۰، واژگان علوم اجتماعی، تهران، بهینه.

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۷۹، روحانی مبارز آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد، تهران.

مرکز بررسی تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۷۸، قیام پانزده خرداد به روایت اسناد (زمینه ها)، تهران.

مطهری، مرتضی، ۱۳۶۵، تکامل اجتماعی انسان، قم، صدرا.

معرفت، محمدهادی، ۱۳۷۷، ولایت فقیه، قم، تمهید.

مفید، محمدبن نعمان، ۱۴۱۳ق، مقنعه، قم، جامعه مدرسین.

ـــــ ، ۱۴۱۴ق، اوائل المقالات (سلسله مؤلفات الشیخ المفید)، بیروت، دار المفید.

مکتب اسلام، ۱۳۴۰، ش۴۶٫

ممدوحی، حسن، ۱۳۸۰، حکمت حکومت فقیه، چ دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

منتظری، حسینعلی، ۱۳۶۱، مبانی فقهی حکومت اسلامی (دراسات فی ولایة الفقهیه و فقه الدولة الاسلامیة)، ترجمة محمود صلواتی، قم، تفکر.

ـــــ ، ۱۴۰۹ق، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، منشورات المرکز العالمی

المدرسات الاسلامیه.

ـــــ ، ۱۳۶۹، البدر الزاهر فی صلاة الجمعه و المسافر، قم، دفتر تبلیغات اسلامی و مطبعة الحکمه.

ـــــ ، ۱۳۷۹، متن کامل خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری، بی جا، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا.

منصوری، جواد، ۱۳۷۸، قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

منظور الاجداد، حسین، ۱۳۷۹، مرجعیت در عرصه های اجتماع و سیاست، تهران، شیراز.

مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام، ۱۳۸۶، سیر مبارزات امام خمینی درآیینة اسناد به روایت ساواک، تهران.

موسوی خمینی، سیدروح الله، بی تا، ولایت فقیه، بی جا، بی نا.

ـــــ ، ۱۳۷۲، صحیفه نور، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره.

واعظ زاده خراسانی، محمد و جلال میرآقایی، ۱۳۷۹، زندگی و مکتب فقهی، اصولی و حدیثی و رجالی آیت الله العظمی بروجردی، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.

واعظ زاده خراسانی، ۱۳۶۰، سیری در زندگی علمی و انقلابی استاد شهید مطهری، یادنامة استاد مطهری، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

الوردی، علی، بی تا، وعاظ السلاطین، بی جا، بی نا.

یزدی، محمد، ۱۳۸۰، خاطرات آیت الله محمد یزدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

چکیده

آیت الله بروجردی، یکی از فقها و مراجع نامدار معاصر شیعه، دارای مبانی نظری و رفتار سیاسی در تعامل با پهلوی دوم بود. معاصرت ایشان و امام خمینی ره با آن رژیم و مسئولیت مرجعیت پیاپی آن دو در آن ایام، مقتضی مطالعة تطبیقی میان سلوک سیاسی آن دو در تعامل با پهلوی دوم است تا همسویی یا ناهمگونی سلوک آنان بررسی گردد و معلوم شود که آیا آیت الله بروجردی در صورت ادامة حیات و اصرار رژیم شاه در اجرای اصلاحات آمریکایی، واکنشی همانند امام خمینی از خود نشان می داد؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی و مطالعة اسنادی، به بررسی اندیشه و رفتار سیاسی آیت الله بروجردی در قبال اقدامات رژیم سابق و مقایسة آن با امام خمینی در همین زمینه پرداخته و نتیجة به دست آمده از همسویی و پیش درآمدی سلوک سیاسی آیت الله بروجردی نسبت به نهضت منجر به انقلاب اسلامی امام خمینی ره حکایت دارد.

کلیدواژه ها: سلوک، مرجعیت، ولایت فقیه، آیت الله بروجردی، تعامل، طاغوت، امام خمینی ره.

 

مقدمه

سلوک سیاسی آیت الله بروجردی و نقش آن در شکل گیری نهضت و انقلاب اسلامی امام خمینی ره یکی از پرسش های مجامع علمی است. این پژوهش با بررسی اندیشة سیاسی آیت الله بروجردی و سایر اقدامات فرهنگی ـ سیاسی ایشان، به ویژه در دهة سی در تعامل با رژیم شاه، نقش وی در پیدایش نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی را بررسی کرده است.

تاکنون دربارة اندیشة سیاسی آیت الله بروجردی و چگونگی تعامل ایشان با رژیم شاه، کتاب ها و مقالات متعددی نوشته شده، اما تبیین نقش ایشان در پیدایش نهضتِ منجر به انقلاب امام خمینی ره تلاش علمی نسبتاً نوی است.

این نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا سلوک سیاسی آیت الله بروجردی در دو بخش نظری و رفتاری در دهة سی در تعامل با رژیم شاه، توانست زمینه ساز پیدایش نهضت امام خمینی باشد؟ و آیا آیت الله بروجردی در صورت ادامة حیات، در واکنش به اقدامات ضد ارزشی بعدی رژیم، همانند امام خمینی دست به موضع گیری های تند علیه شاه می زد؟

در پاسخ به این پرسش ها، تلاش خواهد شد با استفاده از روش تحلیلی و اسنادی، پس از بررسی نقطه نظرات آیت الله بروجردی در ضرورت طاغوت ستیزی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به رهبری ولی فقیه در عصر غیبت، به چگونگی تعامل این مرجع با رژیم شاه، سیرة مداراتی اولیه مطابق مصالح عالی، در حفظ دارالاسلام شیعی در دوران کنش های انقیادی شاه تا برخوردهای تند و خصمانة ایشان علیه اقدامات ضد ارزشی رژیم پس از کودتا و عمدتاً در نیمة دوم دهه سی و سایر اقدامات فرهنگی ـ سیاسی زمینه ساز نهضت امام خمینی بررسی شود.

 

 تبیین مفاهیم کلیدی بحث

سلوک: گرچه سلوک از ریشة سلک افادة پیمایش می کند، ولی در اینجا، با توجه به پیوست واژة سیاسی به آن و در ارتباط با آیت الله بروجردی، همان اندیشه ها و رفتارهای سیاسی ایشان در تعامل با پهلوی دوم منظور است.

تعامل: غالباً مشارکت دادن دو نفر یا دو گروه را تعامل گویند که معادل interaction است، و در فارسی، برهم کنش معنا گردیده است (گلپایگانی،۱۳۸۰، ص۱۱۰). از عصر جدید، دولت ها به نوعی، بر امور زندگی تمامی طبقات وارد شده مردم را نیازمند و مرتبط به خود می نمایند. از سوی دیگر، هر یک از طبقات اجتماعی در جوامعی همانند کشورمان، که دارای ساختار دینی است، از بدو تولد و مراحل بعدی زندگانی و در مشاغل خود، با رهبران دینی و مرجعیت مرتبط می گردند، و رهبران دینی نیز دارای قدرت اجتماعی و از جایگاه تصمیم سازی برخوردارند. ازاین رو، در گذشته نیز زمام داران در ایران، مشروعیت اجتماعی خود را با جلب نظر مساعد مرجعیت دست و پا می کردند. این دو واقعیت رهبران دینی و سیاسی را به همکاری به منظور برقراری امنیت ملزم می نمود. تعامل در این پژوهش، در ایام روابط به دور از تنش فیمابین این دو نهاد، به تعامل مثبت و سازنده و در صورت عکس، به روابط خصمانه منجر گردیده است (ذبیح زاده، ۱۳۹۲، ص۱۱).

اندیشة سیاسی آیت الله بروجردی در ناروایی زمام دارای حکّام جائر یا طاغوتی

در اصطلاح فقهای شیعه، حاکم جائر کسی است که بدون اذن امام معصوم علیهم السلام یا نایب او بر مردم حکم رانی کند. در این صورت، علاوه بر آنکه ولایت او غصبی است، در حق صاحب اصلی این مقام نیز ظلم کرده، و اگر در این منصب، نتواند به خوبی از عهدة کار برآید حقوق مردم را نیز تضییع نموده و ظلم بر آنان به شمار می آید، هرچند وی مسلمان باشد. مرحوم محقق حلّی می نویسد: هر حاکمی که شرایط و صفات لازم برای حکومت را نداشته باشد حاکم جائر بوده و حکومتش نامشروع است و به تبع آن، همکاری و کمک به او نیز حرام است (حلی، بی تا، ص۲۶۶).

فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که حاکمان جائر ولایت ندارند و حکومتشان نامشروع است. شیخ مفید دربارة نحوة رفتار با حکومت های جور، پنج مسئله را به تفکیک بیان کرده است (مفید، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۷۶).

مفاد آیات قرآن، از جمله آیة ۶۰ سورة نساء می فرماید: آیا نمی نگری به حال آنان که به گمان خود، به قرآن تو و کسی که پیش از تو فرستاده شده ایمان آورده اند، چگونه باز می خواهند داوری به طاغوت برند، در صورتی که مأمورند به طاغوت کافر شوند؟! امام حسین علیهم السلام نیز می فرمایند: هر کسی سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال… آنگاه علیه او با کردار و گفتار خویش و جهاد با سلاح و زبان قیام نکند، سزاوار است که خداوند او را با همان ستمگر محشور سازد (طبری، ۱۳۵۸، ص۳۰۴). طبق مضمون سایر روایات از این دست نیز ناروایی حاکمیت ظالمان و یا افراد غیر منصوب از ناحیة شارع مقدس، اعم از متصل و منفصل، چنان بداهت دارد که آیت الله بروجردی در استدلال خود، برای اثبات ولایت فقیه، آن را مفروض دانسته، می گوید: حال، آیا کسی می تواند احتمال دهد که ائمه علیها السلام شیعیانشان را از رجوع به طاغوت ها و قضاوت جور برحذر داشته باشند، اما در مقابل، کسی را در فصل خصومات … و دفاع از حوزة اسلام و همانند آن … مشخص نفرموده باشند؟! (منتظری، ۱۳۶۹، ص۵۲). مبارزه با طاغوت نزد شیعه، چنان شهرت دارد که الوردی، دانشمند معاصر اهل سنت، نیز طاغوت ستیزی را از مشخصات شیعه برشمرده است (الوردی، بی تا، ص۲۹۳؛ عمید زنجانی، ۱۳۶۸، ج۲، ص۱۲۲).

دیدگاه آیت الله بروجردی دربارة رابطة دین با سیاست و موضوع ولایت فقیه

آیت الله بروجردی در درس خارج نماز جمعه، به اجمال، به ادلّة نقلی و عقلی ولایت فقیه پرداخت، ولی پیش از ورود به اصل بحث، به صورت مجمل و مقدمه، دربارة ضرورت آمیختگی دین اسلام با سیاست بحث نمود. ایشان دربارة همراه بودن احکام سیاسی و اجتماعی اسلام با احکام عبادی و فردی، فرمود: برای کسی که قوانین اسلام و ضوابط آن را بررسی کند، تردیدی باقی نمی ماند که اسلام دین سیاسی ـ اجتماعی است و احکام آن به اعمال عبادی محض، که هدفش تکامل فرد و تأمین سعادت اخروی است، منحصر نمی گردد، بلکه بیشتر احکام آن مربوط به امور سیاسی و تنظیم اجتماع و تأمین سعادت دنیای مردم است.

به تعبیر دیگر، اسلام دین دنیا و آخرت و جامع هر دو نشئه است، و این با نگرش به احکام معاملات و سیاسات و جزائیات، از قبیل حدود و قصاص و دیات و احکام قضایی و مالیات هایی نظیر خمس و زکات، که حفظ دولت اسلام بر آن متوقّف است، به روشنی آشکار می گردد و به همین سبب، علمای خاصّه و عامّه بر این معنا اتفاق دارند که در محیط اسلام، وجود سیاست مدار و رهبری که امور مسلمانان را اداره کند، لازم و ضروری و بلکه از ضروریات اسلام است، گرچه در ویژگی ها و شرایط و اینکه تعیین او از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا انتخاب عمومی است، اختلاف نظر دارند.

ایشان در ادامه آورده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شخصاً به تدبیر امور مسلمانان می پرداختند و امور آنان را سیاست گذاری می کردند و مسلمانان برای حل و فصل خصومت های خویش، به ایشان مراجعه می کردند و آن حضرت برای ولایات، حاکم و کارگزار منصوب می فرمودند و مالیات هایی نظیر خمس و زکات از آنها مطالبه می نمودند (منتظری، ۱۴۰۹ق، الجزء الاول، ص۴۵۷؛ همو، ۱۳۶۹، ص۵۳).

با نگاهی گذرا به سیر تاریخی نظریة ولایت فقیه چنین به دست می آید که در آثار مشاهیر علمای امامیه، این نظریه از اوایل عصر غیبت وجود داشت، اما با وجود حاکمان جائر، فرصتی برای عهده داری آن برای فقهای شیعه موجود نبود. آنها بالاجبار در حالت تقیه، برای پاسداشت از مذهب و مصالح شیعه، به شکل های گوناگونی با زمام داران خود تعامل می کردند. شخصیت هایی همچون شیخ مفید (مفید، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۱۲۰-۱۲۱ و ۲۷۶؛ همو، ۱۴۱۳ق، باب امر به معروف، ص۸۱۰-۸۱۱؛ معرفت، ۱۳۷۷، ص۲۲)، شیخ طوسی (طوسی، بی تا، ص۳۰۱؛ معرفت، ۱۳۷۷، ص۴۵؛ ممدوحی، ۱۳۸۰، ص۴۵، ۱۳۴ و ۱۴۵)، محقق کرکی (کرکی، ۱۴۰۸ق، ج۱۱، ص۲۶۶؛ همو، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳-۱۴۲؛ ذبیح زاده، ۱۳۹۲، ص۱۹)، محقق اردبیلی (اردبیلی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۱۸) و سایر اعلام امامیه تلویحاً یا تصریحاً به نظریة ولایت فقیه پرداختند و آن را اثبات نمودند (ذبیح زاده، ۱۳۹۲).

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.