مقاله سمبولیسم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سمبولیسم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سمبولیسم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   ۱
از سمبولیسم چه می دانیم؟   ۲
تشویش پایان قرن   ۲
کلمه سمبول:   ۳
بیانیه سمبولیسم   ۵
اصول سمبولیسم   ۵
رمان سمبولیک   ۶
اصولی که سمبولیست ها مراعات می کنند.   ۶
سمبولیسم در قرن ۲   ۷
سمبولیسم در روسیه   ۸
در انگلستان   ۹
ادبیات ترکیه و یک شاعر سمبولیست   ۱۱
عقاید احمدهاشم درباره شعر تقریبا همان عقاید مالارمه است و به ظن   ۱۲
نمونه هایی از آثار سمبولیست ها   ۱۴
مکتب رومن   ۱۵
منابع:   ۱۷

منابع:

۱-    کتاب مکاتب هنری

۲-    تاریخ هنر نوین جهان

مقدمه:

از سمبولیسم چه فهمیده ایم و می خواهیم سبمولیسم را نقد و بررسی کنیم و از کجا شروع شد و تا به کجا راه یافته و می گویند ریشه اصلی سمبولیسم را باید از رومانتیسم آلمان در فلسفه هگل و در قرن ۱۸ و ۱۹ جستجو کرد. و تولد آن مکتب ادبی فرانسوی می باشد. سمبولیسم از کدام کشور شروع شد و معنی آن چه بود و بعد از آن چه مکتب روی کار آمد و در کل از این مکتب چه یاد گرفته‌ایم و در نقاشی چه فایده هایی داشته.

از سمبولیسم چه می دانیم؟

 هزار چیز مبهم سمبولیسم پیوسته از فکلمه و انتقاد گریزان و ماهرانه خود را از تشریح و توصیف نجات می دهد. ورلن می گفت: سمبولیسم؟ نمی شناسم بعید نیست یک کلمه آلمانی باشد. زیرا ریشه های سمبولیسم را باید در رومانیستم آلمان در فلسفه هگل و شوپنها و در آثار ماقبل را خائلیان انگلیسی و سوین برن swinburne و بالاخره در سنن عرفانی قرن هجده و نوزدهم هم جستجو کرد. حال آنکه تولد آن به عنوان مکتب ادبی فرانسوی است.

تشویش پایان قرن

در حوالی ۱۸۸ درنس جوان ادبی و هنری نوع یحالت روحی پیدا شد. که زائیده بی آرامی در برابر زندگی و بیزاری از تمدنی کهنه و فرسوده بود. اینان که خود را زندانی دنیای جدید و تبعیدی در دنیای خصمانه و افسونگری می دانستند قدم از چهارچوب خشک و بی روح شعر پارنانیس فراتر گذاشته و با حساسیت تازه ای هم بر ضد اشعار خشن پانابینی ههها و هم بر ضد قاطعیت فلسفه تحققی و ادبیات رئالیستی و ناکورالیستی عصیان کردند. از همه سو روح عصیان نمودار بود عصیان نسل جوان و یا قسمتی از این نسل که در اجتماع زندگی راحتی برای تخویش نمی یافت. این جوانان از همه روش های سیاسی و اجتماعی تو فکری و هنری که میراث گذشتگان بود منتفر بودند. نیروی نظامی، نظم اخلاقی هنر منظم و با قاعده رمان رئالیستی اینان به فلسفه تحققی همه این ها در نظرشان باطل و بی اعتبار بود. کلمه Decadent (منحط) نخست به صورت انتقاد به تمام کسانی که از پل ورلن پیروی می کردند اطلاق شد ولی با وجود این نفس تازه ای به شعر فرانسه دمید و آن چیزی را که سمبولیسم نامید وارد شعر شد.

در شکل گیری جریان انحطاط و نیز مکتب سمبولیسم دو کتاب که شاعران جوان را با پیشگاهان شعر نو آشنا ساخت دارای اهمیت خاصی است نخست شاعران نفرین شده اثر ورلن دیگری رمان وارونه اثر ژوریس کارل هویسانس.

کلمه سمبول:

اصل کلمه سمبول Symbole (نهاد) سوم بولون symbolon یونانی است به معنی به هم چسباندن دو قطعه مجزا که از قبل سومبالو (می پی پیوندم) مشتق است و حاکی از چیزی است که به دو قسمت شده باشد. اما با گذشت زمان برداشت از کلمه سمبول پیچیده تر شده است از تعاریفی که قاموس فنی و انتقادی فلسفه اثر آندره لالاند از سمبول به دست داده است این تعریف قابل توجه است. هر نشانه محسوس که (با رابطه‌ای طبیعی) چیزی غایب یا غیر قابل مشاهده را متذکر شود.

تلقی سمبولیست ها از کلمه سمبول را نیز می توان از این تعریف ژول لومتر استنتاج کرد. تطبیقی است که فقط جز دوم آن به ما داده شده است و گهگاهی از استعاره های پیاپی

هگل بحث مهمی در مورد سمبولیسم دارد. سمبول بنا به طبیعتش اساساً مبهم و چند پهلو انسان و اولین برخورد با یک سمبول از خود می پرسد که آیا این واقعاً سمبول است یا نه؟ بعد به فرض اینکه چنین باشد معانی مختلفی که سمبول می توائند داشته باشد آن معنی که حقیقت متعلق آن است کدام است. بنابراین اغلب رابطه بین نشانه و مدلول ممکن است بسیار دور باشد. سمبول دلالتی را ایجاد م یکند یا روشن می سازد. فعالیت سمبولیست نیز دوگانه است. رمز گشایی و ایجاد سمبول برخلاف استعاره انسان را به شناسائی یک معنی مخفی دعوت می‌کند و آن معنی مخفی می تواند یک چیز از دست رفته و یا ممنوعه باشد. بدین سان می توان نوعی توازن بین سیستم روایت به طور کلی و سیستم سمبولیک دید. سمبول «پوست ساغری» در اثری به همین نام از بالزاک نمونه بسیار روشنگری از این مسئله است. در برابر این تصور مادی سمبول به منزله فعالیت موثر در خواننده و سنت اروپایی تصور دیگری را که انتزاعی تر است قرار داده. گفته های پیچیده و ظاهراً متضاد فلسفه های احساساتی آلمانی و توجه رومانتیک ها به اشعار قرن ۱۶ مقدمه تفکری است درباره زبان و رابطه آن با خداوند.

تشبیه یونانی ها از سمبول بیشتر به معلوم تشبیه و استعاره است و حقیقت این است که چه در شرق و چه در غرب سمبول مقلمه ای که ما امروزه به کار می بریم از چهارچوبه انواع صدر بلاغی که در علم بیان آمده است تجاوز کند زیرا در رابط دال و مدلول دورترین صورت دال رمز است آن نوعی از کنایه است که آن ملازمه معنی نخستین با معنی ثانوی مخفی پوشیده شده است.

بیانیه سمبولیسم

سمبولیم ها پیش از منحطلان کسب موفقیت کردند که قوای محکم نزومبهم تری بیان داشتند زیرا مطالعات شان بیشتر هوس ها و آرزوهایشان کمتر از آنان بود. عاقبت ژان موره آس شاعر یونانی نژاد بیانیه مکتب جدید را در شماره ۱۸ سپتامبر ۱۸۸۶ ضمیمه ادبی روزنامه مینگار و انتشار داد که سر و صدایی زیاد بر پا کرد و در این بیانیه بود که سوره آس برای نخستین بار کلمه سمبولیسم را در مورد این مکتب به کاربرد و از آن پس کتب جدید به همین اسم نامیده شد. جریان سمبولیسم در سال ۱۸۹۰ به دوره فعالیت خود رسید.

اصول سمبولیسم

از نظر فکر سمببولیسم تحت تتاثیر فلسفه ایدآلیسم از متافیزیک الهام می گرفت و در حوالی سال ۱۸۸۰ در فرانسه باز رونق یافت. بدبینی اسرارآمیز شو پنهار نیز تاثیر زیادی در شاعران سمبولیست کرده بود. در سمبولیست ها در سونژکتیرسمخ عمیق غوطه ور بودند و همه چیز را از پشت نشود خراب کننده روحیه تخیل آمیزشان تماشا می کردند. رویا و تخیل که پوزیتیویسم ورئالیسم می خواست آن را در عالم ادبیات براند دوباره با سمبولیسم وارد ادبیات شد ولی البته منظور سمبولیست های واقعی این نبوده که به کلی با شاعر پارناس قطع رابطه کنند و به رومانتیسم بازگردانند. عده ای از سمبولیسم ها در رأسشان «مالارمه» قرار داشت از این قاعده پیروی کردند و چنان تعبیراتی به کار بردند که فقط خودشان آنها را می فهمیدند. عده ای از سمبولیست ها مایل بودند که تمام قواعد دستور زبان را عوض کنند پیش از سمبولیست   ها اصولی که حاکم بر آن روابط کلمات شود. اصولی معقول و ادراک پذیر باشد. کلمات را نه از روی قواعد منطقی بلکه آن طوری که شاعر احساس می کنتد باید با همدیگر ترکیب کرد.

رمان سمبولیک

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.