مقاله سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده  ۱
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه   ۴
۱-۱- بیان مسئله  ۷
۲-۱- ضرورت انجام تحقیق  ۸
۳-۱- اهداف تحقیق  ۹
۴-۱- فرض های اساسی تحقیق  ۱۰
۵-۱- واژگان کلیدی  ۱۱
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه  ۱۶
بخش اول :
۱-۲- معرفی و ویژگی ها  ۱۸
۱-۱-۲-سیر تکاملی ERP  ۱۸
۲-۱-۲-معرفی جامع ERP  ۲۱
۳-۱-۲- ERP از دیدگاه مدیریتی  ۲۴
۴-۱-۲- تفاوت بین ERP یک بانک اطلاعات مرکزی  ۲۶
۵-۱-۲- ERP در ایران  ۲۷
۶-۱-۲- مراحل بهره برداری از یک راه حل ERP  ۲۹
۷-۱-۲- بررسی هزینه ها و امکان سنجی ERP  ۳۰
۸-۱-۲- استقرار پلکانی ERP راهی برای کاهش هزینه  ۳۳
۹-۱-۲- مهندسی مجدد ( BPR) و تفاوت آن با ERP  ۳۸
۱۰-۱-۲- مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری  ۴۰
۱۱-۱-۲- مختصری از MRPII, MRP (از زیر سیستمهای erp)  ۴۴
۱۲-۱-۲-ERPII  ۴۹
۱۴-۱-۲- تفاوت ERPII, ERP  ۵۳
۱۵-۱-۲- ERP, MIS  ۵۳
۱۶-۱-۲- عوامل مؤثر در پیروزی و شکست پروژه های ERP  ۵۵
۱۷-۱-۲- انواع روشهای پیاده سازی ERP از لحاظ وسعت فعالیت  ۶۴
۱۸-۱-۲- مباحث انسانی در پیاده سازی پروژه های ERP (نقش نیروی انسانی در انجام پروژه)  ۶۵
۱۹-۱-۲- اجزای تشکیل دهنده ی سیستم های ERP  ۶۷
۲۰-۱-۲- امنیت در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی  ۶۹
۲۱-۱-۲- مزایا و معایب بکارگیری ERP  ۷۲
۲۲-۱-۲- چرا سازمان به ERP نیاز دارد؟ (لزوم پیاده سازی)  ۷۴
۲۳-۱-۲- گزینه های پیاده سازی ERP   ۷۶
۲۴-۱-۲- معرفی دو عرضه کنندة عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR  ۷۸
بخش دوم :
۲-۲- معرفی شرکت آب منطقه ای استان یزد  ۸۱
۱-۲-۲- معرفی سازمان  ۸۱
فصل سوم : روش تحقیق
۱-۳- کلیات روش تحقیق  ۸۶
۲-۳- روش تحقیق  ۹۶
۳-۳- جامعه آماری  ۹۷
۴-۳- قلمرو تحقیق  ۹۷
۵-۳- نمونة آماری  ۹۸
۶-۳- روش جمع آوری اطلاعات  ۹۸
۷-۳- روش سنجش روایی  ۹۹
۸-۳- روش سنجش پایایی  ۹۹
۹-۳- روش تحلیل آماری داده ها جهت آزمون فرضیه ها  ۹۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۴- کلیات  ۱۰۱
۲-۴- نمودارها و جداول آماری  ۱۰۲
۳-۴- آزمون فرض سؤالات پرسشنامه  ۱۲۳
۴-۴- آزمون فرض گروههای مختلف سؤالات پرسشنامه  ۱۳۵
۱-۴-۴- حمایت مدیران  ۱۳۵
۲-۴-۴- ظرفیت تغییر پذیری  ۱۳۶
۳-۴-۴- وجود زیر ساخت های مناسب  ۱۳۷
۴-۴-۴- برگزاری دوره های آموزشی  ۱۳۸
۵-۴-۴- بکارگیری افراد بصورت تیم های کاری  ۱۳۹
۶-۴-۴- قدرت پیشبینی و برنامه ریزی سازمان  ۱۴۰
۷-۴-۴- استفاده کارآمداز گروه مشاوران  ۱۴۱
۸-۴-۴- بهره وری مناسب مهندسان حوزه فن آوری اطلاعات  ۱۴۲
۵-۴- پایایی و روایی پرسشنامه  ۱۴۳
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- مقدمه  ۱۴۵
۲-۵- نتیجه گیری همراه با پیشنهادات   ۱۴۶
۳-۵- پیشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب  ۱۴۸
۴-۵- تیم پروژه  ۱۴۹
منابع و مأخذ  ۱۵۰

منابع و مآخذ

– سلیمان، احمد (۱۳۸۵)، مقاله برنامه ریزی منابع سازمان، عوامل مؤثر در موفقیت و شکست

– خندان، فرزاد (۸۵) ، چهارمین همایش سالانه سیستم مدیریت امینیت اطلاعات- شرکت داده پردازان سیما گران

– رحمتی، پرویز (۸۶)، مقاله آشنایی با سیستم ERP، شرکت مهندسی نرم افزار رای ورز

– فرشیدفر، فروغ (۱۳۸۶)، ERP چرا و چگونه، مدیر سیستم های پیشرفته شرکت گسترش انفورماتیک ایران.

– ظاهری، محمد (۱۳۸۵)، استقرارا پلکانی ERP ، شرکت سند پرداز

– صنعتی، محمد ()۸۶)، نقش سیستم های ERP در دگرگون سیستم حسابداری، شرکت نرم افزاری سینا

– غلامعلی نژاد، حاجعلی ایوانی (۱۳۸۳)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استاد راهنما: دکتر کاویانی، چکیده ای از ERP

– عابدینی، مهدی (۱۳۸۳)، شناسایی و اولیت بندی عوامل مؤثر بر آمادگی صنعت خودروسازی ایران جهت پیاده سازی ERP، پایانا نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران.

– نخعی،‌(۱۳۸۵)، گزارش مصاحبه ای با مهندس نخعی مدیر پروژه ERP ذوب آهن اصفهان، شرکت پردازش سیستم های مجازی

– ثقه ای، احسان، سیستم های ERP و فرآیند پیاده سازی آن

– سلیمانی، احمد (۱۳۸۵)، مدیریت تحول و پیاده سازی مرحله به مرحله ERP

– راه حل های ERP (مبتنی بر فناوری اطلاعات)، کازرونی افشین، کازرونی مهرداد، کارزونی مقدم، حسن- نشر ذره، تهران، دی ماه ۸۱

 مقدمه :

سیر تکاملی سیستم های برنامه ریزی بیش از ۴۰ سال است که آغاز شده است . این سیستم ها از تمرکز بر مباحث مالی و حسابداری تا تبدیل شدن به یک مرکز اطلاعاتی برای شرکت را طی کرده اند . در دنیای امروز ،  هر سازمان تولیدی یا خدماتی از روش ها و سیستم های مختلفی جهت برنامه ریزی و تحقق محصولات (خدمات)خود و ارائه آن به بازار مصرف بهره برداری می نماید .

این سیستم ها ممکن است به صورت سنتی ( دستی و کاغذی ) باشند و یا از سیستم های نرم افزاری مدرن کمک گرفته شود آنچه که مهم است نقش اساسی و حیاتی استراتژی های خود را به طور واحد و جامع در کل سازمان هدایت کرده و بازخورهای مربوطه را جهت تصحیح برنامه ریزی و برنامه های آتی دریافت نماید.

 فشارهای رقابتی باعث می شود تا سازمان ها مجبور به کاهش قیمت در ارائه ی کالاها و خدمات خود شوند در حالیکه هزینه های داخلی آن ها روز به روز در حال افزایش است یکی از مهمترین راه های کاهش هزینه ها حذف زبان ها و ضایعاتی است که از ارتباطات، هماهنگی های ضعیف در سرتاسر سازمان و نیز ارتباط با مشتریان و تأمین کنندگان منتج می گردد. ERP همچون یک مرکز اطلاعاتی با جمع آوری و یکپارچه سازی کلیه ی داده ها و اطلاعات جاری ، پردازش و تحویل آن ها به مکان مورد نیاز پرداخته و ضمن مدیریت کامل ارتباطات درون سازمانی ، هریک از کاربران را جهت تصمیم گیری بهتر یاری می کنند.

 ICT: کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران به گستردگی کاربرد آن در کشورهای پیشرفته نیست . برنامه ریزی منابع سازمان یکی از جنبه های نسبتاً جدید کاربرد ICT است که در کشور ما هنوز خیلی جوان است . اخیراً برخی از سازمان ها در داخل کشور تمایل زیادی به پیاده سازی این سیستم ها نشان داده اند از جمله ذوب آهن اصفهان ، شرکت ملی صنایع مس سرچشمه و..

 با توجه به مقدمه ذکر شده و همچنین مزایا و معایب ERPکه در ادامه خواهد آمد و مشکلات متعدد سازمان های ایرانی در خصوص سیستم های اطلاعاتی که همیشه گریبانگیر آن ها بوده است نیاز به این سیستم ها از سوی سازمان های آگاه و مطلع از پیشرفت های تکنولوژیک و سیستمی در دنیا احساس

گردید.

این سازمان ها که همواره در طول سال های فعالیت خود، به طریقی دست اندرکار ایجاد ، توسعه و یا بهبود سیستم های اطلاعاتی خود بوده اند و متأسفانه به سر منزل مقصود نرسیده اند درواقع همواره با سرابی روبرو بوده اند که به محض رسیدن به آن هدف خود را نیافته و جستجوی جدیدی را آغاز نموده اند.

از سوی دیگر آمار و اطلاعات موجود در خصوص استفاده اکثر شرکت های پیش رو در دنیا از سیستم های ERP رشد بازار فروش این سیستم و پیش بینی مربوط به تقاضای آینده آن در ایران و جهان و سایر عوامل به عنوان سیگنال هایی برای تعیین به وضوح توسط شرکت های فعال و پیشرو در زمینه ی صنعت نرم افزار دریافت گردید . و این موضوع به عنوان یکی از اهداف اساسی و دارای اهمیت سر منشأ فعالیت های این شرکت ها قرار گرفت.

پاره ای از نشانه ها برای تعییر عبارتند از :

 بیشتر از ۸۷% سازمانی ها با ابعاد متوسط در اروپا از ERP استفاده می کنند

  ۱۰۰% سازمان های بزرگ در اروپا از ERP استفاده می کنند

حدود ۸۵% شرکت های صنعتی در آمریکا از ERP استفاده می کنند یا در حال پیاده سازی آن هستند و ۱۱% نیز در حال برنامه ریزی جهت پیاده سازی می باشند .

  ۹۸% سازمان ها با ابعاد متوسط (Midsize) در کره از ERP استفاده می کنند.

 

بخش اول :

۱-۲- معرفی و ویژگی ها

۱-۱-۲- سیر تکاملی ERP

از اواخر دهه ۶۰با توسعه نیازها بحث برنامه ریزی مواد که اختصاراًMRP نامیده می شود مطرح گردید نرم افزارهایی با همین نام بوجود آمدند که اطلاعات طرح تولید، موجود انبار ، سفارشات در راه را دریافت می کردند و بر این اساس آن برنامه ریزی چگونگی تأمین مواد و قطعات مورد نیاز را از جهت میزان و زمان مورد نیاز خرید یا ساخت قطعات و مواد مشخص نموده و کمبودها را در هر دو زمینه اعلام می کردند . در اواخر دهه ۷۰ با تشدید فضای رقابتی در بازارهای صنعتی و پیشرفته برنامه ریزی مواد به تدریج ارتقاء یافته و به برنامه ریزی منابع ساخت که اصطلاحاً MRPII نامیده می شود تغییر یافت.

 در MRPII حوزه مواد به کلیت فرآیند ساخت گسترش یافت و برنامه ریزی و کنترل صنایع موثر در فرآیند ساخت شامل مواد، تجهیزات و نیروی انسانی را پوشش داد . ضمناً در کنار کلیه رویدادها و تراکنش های عملیاتی بازتاب مالی فعالیت ها نیز انعکاس داده شده در اواخر دهه ۸۰ میلادی بحث مدیریت منابع مالی در واحدهای صنعتی به مثابه یک نیاز به مراتب جدی تر از گذشته و به صورت برجسته مطرح گردید و با تقویت مبانی سیستمی مدیریت منابع مالی در MRPII  در محصولات نرم افزاری تحت همین عنوان جهت پاسخگویی به شرایط پیچیده بازار د رتولید و اثرات مالی آن جهت تصمیم گیری مطرح گردید.

 در نیمه ی اول دهه ی ۹۰ میلادی ،با تشدید فضای رقابتی و استقرار تفکر مشتری مداری و حرکت بر مبنای نیاز مشخص مشتریان و نیازها و انتظارات محیط جهت تسریع در تصمیم گیری و اجراء و به موازات آن تغییرات ناشی از پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج تحولی کیفی در سازمان ها از شیوه و مشی محصول مداری به مشتری مداری صورت گرفت . ادغام ها و ترکیب های بنگاه های کسب و کار و تصمیم کار جدید در مقیاس فراسازمانی و به موازات آن تعیین بنیادی در جایگزینی تفکر و رویکرد فرآیندی به جای رویکرد وظیفه مداری، همگی سازمان های در مقیاس بزرگ و در عین حال نوین موسوم به Enter prise را بوجود آوردند و همزمان اولین محصولات نرم افزاری تحت عنوان سیستم های            برنامه ریزی منابع موسوم به ERP به بازار عرضه شدند نسل نخست ERP با اتخاذ رویکرد سیستمی توأم درون و برون سازمانی و استقرار مبانی اطلاعاتی جهت تحقق ایدة مشتری مداری و رفع بخش قابل توجهی از فواصل و تنگناهای اطلاعاتی و نیز پوشش همه جانبه نیازهای جدید سازمان های خدماتی و صنعتی در دة ۹۰ میلادی راهکار برتر مورد استفاده سازمان های پیشرفته و عمدتاً متوسط به بالا بود . در اوایل دهه جاری میلادی با رشد و توسعه ی زیر ساخت های اینترنتی در مقیاس جهانی ، نسل جدیدی از محصولات نرم افزاری تحت عنوان ERPII مطرح شده اند . که گرایش آن ها به سمت استقرار سیستم های تماماً «رویداد محوری » می باشد به گونه ای که حداکثر امکانات پردازش پیوسته درآن دیده شده و هر رویداد مستقلاً از لحظه ی شروع تا مقطع پایان آن بصورت یک فرآیند بر اساس پردازش پیوسته انجام و نتیجه آن مشخص می شود و تأثیرات پنهان سیستمی آن در رابطه با کنترل های متقابل با دیگر حوزه های عملیاتی و نیز آثار مالی ناشی از فعالیت های اجرایی همگی به صورت لحظه ای و خودکار توسط سیستم عملی می گردند.

 پس به طور جامع می توان سیر تکاملی تاریخچه ERP را بصورت ذیل طبقه بندی کرد .

قبل از سال ۱۹۶۰ میلادی : در این مدت نرم افزارهایی به نام Bom Processors توسعه پیدا کرده بودند که هدف عمده ی آنها استخراج مواد لازم برای تولید تعدادی محصول بود .

بین سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی : در اوایل این دهه تمرکز نرم افزاری بیشتر برروی سیستم های کنترل موجودی بود . در این مدت همچنان بیشتر از مفاهیم سنتی کنترل موجودی برای توسعه نرم افزارهای مرتبط استفاده می شد اما در اواخر این دهه ی مفهوم MRP و با برنامه ریزی مواد مورد نیاز معرفی و نرم افزار MPPI توسط شرکت IBM توسعه پیدا کرد .

بین سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی : تمرکز به MRPI با توجه به برنامه کلان تولید با MPS و توسعه MRP حلقه بسته در این سیستم ها امکان بروز نارسایی در ذخیره تولید به حداقل رسید اما همچنان این سیستم ها فقط برنامه ریزی تولید را انجام می داد در اویل همین دهه سیستم های DRP  یا سیستم های برنامه ریزی توزیع که مستقل از MRPII عمل می کردند وارد این سیستم شده و عملاً مشکل عدم ارتباط این دو سیستم با یکدیگر مرتفع گردید.

بین سال های۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی و پس از آن :

 گسترش MRPII به سایر حوزه های  و  اضافه نمودن سیستم های پشتیبانی تصمیم به MRPII توسعه یافته که در تمام عرضه های تولیدی، خدماتی ، تجارتی توزیع و…کارایی داشت و ظهور  ERP مشکل عمده سیستم های MRPII و توسعه یافته ای آن این بود که تنهات سیستم تولیدی ساخت را پشتیبانی می کرد و سایر سیستم های تولیدی را چندان پوشش نمی داد .

اما با ظهور   ERP در حوزه ی تولید تمامی سیستم های تولیدی تحت پوشش قرار گرفتند .

در سال ۱۹۹۵ ، مقوله اینترنت  وارد ERP شده و در سال های ۱۹۹۸-۲۰۰۰ ERP , EDI با یکدیگر پیوند خوردند .

در سال ۲۰۰۰ اینترنت به عنوان جزیی تفکیک ناپذیر از ERP محسوب و سیستم های ERP تحت وب توسعه یافتند که فن آوری چند لایه ای در معماری سیستم اطلاعاتی را پشتیبانی می کنند .امروزه هم سیستم های جدیدی با عنوان ERPII در حال توسعه هستند که اساس آن ها وب می باشد قابل ذکر است که در  سال ۱۹۹۸ بیش از ۰۰۰/۲۵ سازمان در سرتاسر جهان مبلغی افزون بر ۱۷ میلیارد دلار در زمینه ERP  سرمایه گذاری نموده اند که این رقم در سال های بعدی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته و در سال ۲۰۰۳ به رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

۲-۱-۲-معرفی جامع ERP

 سیستم های ERP بسته های نرم افزاری جامعی هستند که به صورت راه حل های ارائه شده ای به یکپارچگی همه فرآیندها و حوزه های وظیفه ای موجود در کسب و کار کمک میکنند . واژه ERP  بعنوان یک نام عمومی برای این گروه از بسته های نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرند . مزیت اصلی و اولیه این سیستم ها ایجاد یک بستر نرم افزاری یکپارچه مشترک برای فرآیندهای یکپارچه موجود در کسب و کار مربوطه می باشد . این سیستم ها دارای دو ویژگی مهم می باشند ، اولاً سیستم های ERP باعث ایجاد ارتباطی بین فرآیندهای تجاری و بکارگیری نرم افزاری این فرآیندها می گردند و ثانیاً آن ها باعث ایجاد یک انسجام و امنیت د رهمه ی بخش های کسب و کار می شوند. این سیستم ها قابلیت ارائه خدمات به شرکت هایی در هر اندازه و حجم فعالیت و هر گونه گستردگی جغرافیایی را دارا هستند .

 در مورد سیستم هیا ERP تعاریف متعددی ارائه شده است که در ادامه به چند مورد از این تعاریف اشاره شده است .

ERP سیستم جامعی است که سعی در یکپارچه سازی همه وظایف و بخش های موجود در یک سازمان با استفاده از یک سیستم کامپیوتری واحد را دارد بطوریکه بتواند نیازهای خاص و ویژه این بخش ها را فراهم سازد.

ERP یک تفکر ، فناوری و سیستمی برای مدیریت مؤثر منابع مختلف در یک سازمان است که این مدیریت از طریق اتومات ویکپارچه کردن تمام فرآیندها و در نتیجه بالا بردن کارایی سازمان و افزایش رضایت مشتری انجام می گیرد.

 ERP یک راه حل مبتنی بر فناوری اطلاعات است که منابع سازمان را توسط یک سیستم بهم پیوسته به سرعت ، دقت و کیفیت بالا در کنترل بالا مدیران سطوح مختلف سازمان قرار میدهد تا بطور مناسب فرآیند برنامه ریزی و عملیات سازمان را مدیریت نمایند.

هدف اصلی و اولیه ی ERP گرد آوری دپارتمانها و حوزه های مختلف یک سازمان در داخل یک سیستم یکپارچه به گونه ای است که این سیستم بتواند جوابگوی تمامی نیازهای بخش های متفاوت یک سازمان باشد .

ساختن یک نرم افزار واحد که بتواند تمام نیازهای کاربران بخش مالی را همانند نیازهای بخش منابع انسانی و یا انبار و تجهیزات پاسخ دهد . کار چندان ساده ای نیست . معمولاً هر بخش از سازمان دارای نرم افزارها و برنامه های واحدی است که متناسب با نیازهای آن ساخته شده است و آنگونه که آن بخش نیاز دارد کار می کند ولی ERP سعی در ترکیب آنها و ایجاد یک نرم افزار یک پارچه که از یک بانک نرم افزاری واحد استفاده می نماید دارد در این حالت تمام بخش ها و واحدهای یک سازمان به سهولت قادر به استفاده مشترک از اطلاعات بوده و ارتباط هر واحد با دیگری نیز به سهولت برقرار خواهد بود .

برای مثال دریافت یک سفارش از مشتری را در نظر بگیرید معمولاً این سفارش روی برگه ای ثبت شده و گردش خود را ازبخشی به بخش دیگر در قسمتهای مختلف سازمان آغاز می نماید . هر بخش متناسب با سیستم خود گدگزاریهایی را انجام داده و پس از انجام مراحلی آن را به بخش دیگر ارجاع می نمایند .و در این سفر طولانی اجرای این عملیات باعث تأخیرات و گم شدن سوابق و حتی برخی موارد بروز اشتباهاتی می گردد ضمن آنکه کسی بطور صحیح از وضعیت سفارش و مراحلی که طی کرده است آگاه نیست زیرا که سیستم واحدی برای انجام امور بین بخش ها وجود ندارد . لذا مثلاً برای بخش مالی امکان دستیابی به سیستم انبار و ارسال کالا وجود نداشته و اطلاع از وضعیت حمل سفارش از این طریق میسر نیست . در حالی که ERP، سیستم های منفرد بخش های مالی ، انبار ، منابع انسانی و تولید را کنار زده و آن ها را با یک نرم افزار یکپارچه ی متحد که به طور کامل وظایف  و نیازهای تمامی بخش های را کاملتر از سیستم قبلی برآورده می سازد جایگزین  می نماید بسیاری از فروشندگان ERP به اندازه کافی انعطاف پذیرند تا بتوان بخش هایی ( ماژول) از نرم افزار ها را بدون خرید تمام بسته نرم افزاری ، از آنها خریداری و نصب کرد. برای مثال یک شرکت تولیدی قادر است از اجزای نرم افزاری موجود فقط بخش های تولید ، مالی ، انبار ، فروش و تدارکات را خریداری کند و یک شرکت خدماتی فقط اجزای مالی و منابع انسانی را مورد استفاده قرار دهد در یک جمع بندی می توان گفت سیستم های ERP تنها حاصل اجتماع فرآیندهای و وظایف مختلف سازمانی در قالب یک بسته نرم افزاری نمی باشد بلکه حداقل باید دارای چند مشخصه کلیدی باشد تا بتواند به عنوان یک راه حل صحیح مطرح گردد.

 این ویژگی ها عبارتند از :

۱) انعطاف پذیری (Flexibility): سیستم های ERP باید قادر به پاسخگویی به نیازهای متغیر سازمانها و شرکت های استفاده کننده باشند .

۲) ماژول مدار باز (Modular & open): این سیستم ها باید به گونه ای باشد که هر جزئی از بسته نرم افزاری بدون تأثیر در رویه های دیگر در هر زمانی تغییر کرده، اضافه یا حذف گردد.

۳) فراگیر بودن (Comprehensive): سیستم های erp باید وظایف سازمانی مختلفی را مورد پشتیبانی قرار داده و متناسب با طیف وسیعی از سازمان ها مورد استفاده باشد .

۴) فراشرکتی (Beyond the : این سیستم ها باید به صورت online به سازمان های دیگر و سایر شرکت های تجاری از جمله تأمین کنندگان و مشتریان نیز متصل باشد .

۵) بهترین روشهای موجود (Best Business Practices) :مجموعه ای از بهترین روش های مورد استفاده و تجربه شده در سرتاسر جهان در این نرم افزار ها گرد آوری شده باشد .

۶) شبیه سازی واقعیت Simulation of Reality))

– سایر ویژگیها: علاوه بر موارد کلیدی مطرح شده در بالا یکپارچگی بین ماژولها جهت به صر فه جویی در زمان ،کاهش کارها ،حذف دوباره کاری ها و بهینه سازی منابع ، محیط کاربر پسند ،انعطاف پذیری در انطباق با قوانین کشورها در زمینه های مالی ، مالیاتی ، فروش ،صادرات و واردات ، ایمن بودن دردسترسی افراد به سیستم و همچنین انتقال و تبادل اطلاعات و نامحدود بودن در ثبت اطلاعات از نظر حجم رکوردهای اطلاعاتی رامی توان عنوان کرد.

۳-۱-۲- ERP از دیدگاه مدیریتی

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ERP و اثرات پیاده سازی آن در حوزه حسابداری
 • مقاله مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان
 • مقاله سیستم مدیریت تجارت یکپارچه
 • مقاله تأثیر ERP در SCM
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.