مقاله سیاه ‌خروس قفقازی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سیاه ‌خروس قفقازی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سیاه ‌خروس قفقازی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده. ۱

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲- پیشینه مطالعاتی.. ۴

۱-۲-۱- پیشینه مطالعاتی در قفقاز: ۴

۱-۲-۲- پیشینه مطالعاتی در ایران: ۵

۱-۳- پراکنش… ۷

۱-۳-۱- پراکنش جهانی: ۷

۱-۳-۲- پراکنش در ترکیه: ۹

۱-۳-۳- پراکنش در جمهوری آذربایجان: ۹

۱-۳-۴-  پراکنش در ایران: ۱۰

۲-۱- معرفی منطقه حفاظت شده ارسباران: ۱۳

۲-۱-۱- وسعت و حدود جغرافیایی: ۱۳

۲-۱-۱-۱- حدود چهارگانه جغرافیایی : ۱۴

۲-۱ـ۱ـ۲ـ تقسیمات سیاسی ـ اداری: ۱۵

۲-۱-۲-  گونه‌های شاخص گیاهی: ۱۶

۲-۱-۳- خصوصیات فیزیکی منطقه: ۱۷

۲-۱-۴- گونه‌های شاخص جانوری: ۱۹

۲-۲- معرفی گونه. ۲۰

۲-۲-۱- مشخصات ظاهری: ۲۳

۲-۲-۱-۱- مقایسه مشخصات ظاهری سیاه خروس قفقازی و اروپائی: ۲۴

۲-۲- ۲- مشخصات زیستگاه گونه: ۲۶

۲-۲-۲-۱-  مقایسه زیستگاههای قفقاز با زیستگاه کلن: ۲۸

۳-۱- تجهیزات مورد نیاز: ۳۱

۳-۱-۱- تجهیزات اقامتی: ۳۱

۳-۱-۲- تجهیزات مطالعاتی: ۳۲

۳-۲- مراجعه به روستاهای منطقه و مصاحبه با افراد: ۳۳

۳-۳- انواع لکهای شناسایی شده: ۳۵

۳-۳-۱-  لک های شناسائی شده در داخل منطقه امن و تعلیف ممنوع کلن: (از شرق به غرب)  ۳۵

۳-۳-۲-  لک‌های شناسائی شده در خارج از محدوده امن کلن و داخل منطقه حفاظت شده ارسباران: ۳۶

۳-۳-۳- مناطق لک شناسائی شده در خارج از منطقه حفاظت شده ارسباران: ۳۷

۳-۴- عملیات میدانی در منطقه امن کلن و مشاهده رفتار پرنده: ۳۹

۳-۴-۱- تغذیه: ۴۱

۳-۴-۲- استراحت شبانه: ۴۲

۳-۴-۳- صدا: ۴۳

۳-۴-۴- الگوهای اجتماعی: ۴۴

۳-۴-۵- نظام تجمع (Lekking) و تشکیل لک: ۴۵

۳-۴-۵-۱- ویژگی و کارکرد قلمرو: ۴۶

۳-۴-۵-۲- رفتارشناسی تجمع و نمایش (Lekking behaviour) 48

3-4-5-3-  جلب جفت: ۴۹

۳-۴-۵-۴- پرش: ۵۲

۳-۴-۵-۵-  رویاروئی نرها: ۵۵

۳-۴-۵-۶- جفتگیری: ۵۷

۳-۴-۵-۷- زادآوری: ۵۸

۳-۵- تخمین جمعیت: ۵۹

۴-۱- بررسی نوسانات جمعیت در فصول مختلف سال: ۶۳

۴-۲- عوامل تهدید کننده زیستگاه و گونه: ۶۴

۴-۲-۱- چرای دام: ۶۴

۴-۲-۲- جنگل تراشی: ۶۵

۴-۲-۳- علف چینی: ۶۵

۴-۲-۴- تغییر کاربری اراضی: ۶۶

۴-۲-۵- شکار: ۶۷

۴-۲-۶- سقوط بهمن: ۶۷

۴-۲-۷- احداث جاده‌های روستائی وعشایری: ۶۸

۴-۳- جمع بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج: ۶۸

۴-۴- پیشنهادات و راهکارهای مدیریتی و حفاظتی: ۶۹

۴-۴-۱- مدیریت در محدوده امن کلن: ۷۰

۴-۴-۲- مدیریت زیستگاههای خارج از منطقه امن کلن و واقع در محدوده حفاظت شده ارسباران: ۷۱

۴-۴-۳- مدیریت در زیستگاههای واقع در مناطق آزاد: ۷۱

۴-۴-۴- انجام اقدامات زیربنائی در درازمدت: ۷۲

پیوست.. ۷۳

دلایل ناکارآمد بودن سازه‌ها: ۷۶

فهرست منابع و ماخذ. ۷۷

فهرست منابع و ماخذ

۱-             امیربهبودی حمید، بررسی وضعیت گونه‌های نادر گیاهی و جانوری ۱۳۷۴

۲-             خان محمداف آی.ای، ماکیانهای جمهوری آذربایجان ۱۹۷۱، ترجمه حاجی‌زاده لیل‌آبادی،احمد

۳-             ضیائی هوشنگ، راهنمای صحرائی پستانداران ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ۱۳۷۵

۴-     طرح مدیریت منطقه حفاظت شده ارسباران، مرحله توجیهی (طرحریزی)، جلد یازدهم، حیات‌وحش و آبزیان، مدیرطرح: شرکت جهاد تحقیقات آب وآبخیزداری، مشاور: شرکت روانآب، ۱۳۸۱

۵-             فیروز اسکندر،حیات وحش ایران (مهره داران)،مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۸

۶-     مجنونیان هنریک، منصوری جمشید، زهراد بهرام، طرح تحقیقات حیات وحش کشور، گزارش بررسی ترکیب و ساختمان پوشش گیاهی زیستگاه سیاه‌خروس، ۱۳۶۲

۷-             مسعود محمدرضا، بررسی زیستگاه سیاه خروس (منطقه امن کلن) اردیبهشت ۱۳۷۲، گزارش اداره کل

۸-             منصوری جمشید، کلیات پرنده‌ شناسی، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ۱۳۶۹

۹-             نامه اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی به آقای دواد کلاهی اول، ۲۷/۱۲/۱۳۸۳، شماره ۱۶۰۲۷

۱۰- D.A. Scott. 1971  caucasian  black  groouse survey in the kalibar Restricted region

11- Ghahramani.A  ۱۹۷۱  A  survey of  the  kalibar  mountains with penticular refrence to the caucasian black grouse department of the environment job completion report

12- Mansoori.J. 1974  caucasian  black  groouse survey department of the environment job completion report

13- Argyle.F.B.  Field  trip  report  caucasian black groouse survey 19-29 th april 1977

14- Kirby Alex mountain bird  life under  threat. BBC News online environment correspondent in bishkek kyrgystan

15- Michael  A.  Schroeder  &  Clait  E.  Branu.  Walk-in  traps for capturing   greater   prairie-chickens   on   leks in northeastern colorado,1986-1989.   J. Fielf  Ornithol., 62(3):378-385

16- Daniel P.Walsh, Gary C.White, Thomas E.Remington, and David C.Bowden, Evaluation of the lek-count index for greater sage-grouse (prairie grouse), Wildlife society Bulletin 2004, 32(1):56-68

17- P.G.A. Ten Den & F.J.J. Niewold, The black Grouse in the Netherlands: Monitoring the last (?) surviving population, Cahiers d’Ethologie, 2000, 20 (2-3-4): 299-310

18- Michael A.Schroeder et al. Changes in the distribution and abundance of Sage grouse in Washington, Reprinted with Permission from Northwestern Naturalist (81:104-112.)

19- Wayne L.Wakkinen, Kerry P.Reese, John W.Connelly,Sage grouse nets locations in relation to leks, J.Wieldl.Manage. 56(2):1992

20- Hans-heiner bergmann et al. Biology and population status of the Caucasian Black Grouse Tetrao mlokosiewiczi- a survey, programme european conference, black grouse – endangered species of Europe.

2-1-2-  گونه‌های شاخص گیاهی:

منطقه امن کلن، بخش بسیار کوچکی از حوزه ارسباران است که از دو بخش مرتعی و جنگلی تشکیل یافته است. بخش مرتعی دارای پوشش گیاهی متراکم و همگنی از گونه‌های گراس و فورب است و منطقه جنگلی که در شیبهای الش‌ناوی، قره‌ قوش داشی، ساوالان ناوی و برازه‌ چای قرار گرفته است؛ دارا ی پوشش متراکمی از Quercus macrantera و Acer sp. در ارتفاعات بالا (۲۲۸۰ تا ۳۰۰۰ متر) است. در ارتفاعات پائین‌تر (۱۸۰۰ تا ۲۲۸۰ متر)  Quercus macrantera و Carpinus sp. گونه‌های اصلی بوده و گونه‌های همراه شامل Prunus sp.,Cornus sp.,Ulmus sp می‌باشند. گونه‌های کف‌پای جنگل، بیشتر از Euphorbia, Sedum sp., Galium sp. و انواع گرامینه‌ها، شامل Viota, Geranium sp. می‌باشند.در کف  دره مناطق مرطوب می‌توان  این گونه‌ها را یافت: Heraclum sp., Reibes sp., Salvia sp..

حدفاصل (اکوتون) جنگل و مرتع را گونه‌های شیرخشت، نسترن و ارس، بطور پراکنده و بصورت نوار باریکی پرکرده‌اند و گونه‌های درختچه‌ای، گونه‌های پراکنده اکوتون جنگل و مرتع را تشکیل می‌دهند. از نظر خانواده گیاهی نیز، لگومینوزها Legominosae، گرامینه‌ها Graminae و خانواده گل سرخ Rosaceae، بیشترین اهمیت را دارند.

بیشترین وسعت زیستگاه توسط گیاه Festuca اشغال شده است؛ و بعد از آن Alchemilla و Trifolium بیشترین پراکندگی را دارند. این سه گیاه در تقسیم بندی بر اساس درجه اهمیت گونه‌ای هم در اولویت قرار دارند.

۲-۱-۳- خصوصیات فیزیکی منطقه:

منطقه حفاظت‌شده ارسباران به علت شرایط خاص اقلیمی، از تنوع زیستی ویژه‌ای برخوردار است. ترکیب گیاهی خاص مناطق مختلف در این محدوده از یکسو تحت تاثیر اقلیم قفقاز و هجوم گونه‌های گیاهی آن منطقه واقع شده است و نیز قسمتی از منطقه کوهستانی قفقاز را که در درون رودخانه ارس واقع گردیده، شامل می‌شود. از سوی دیگر تحت تاثیر اقلیم مدیترانه‌ای غرب قرار دارد و تحت نفوذ اقلیم خزری و تهاجم گونه‌ها گیاهی آن منطقه از طرف شمالشرقی قرار دارد. این منطقه در بخشهایی از خود، سیمای نیمه خشک فلات مرکزی را نیزاز خود  بروزداده‌است.

فرماسیون کوههای این منطقه با اشکال مختلف و منابع غنی آب، از نظر زمین ساخت حائز اهمیت است. نزولات آسمانی در قسمتهای مختلف آن متفاوت است و تغییرات فابل توجهی در سطح مناطق نیمه‌خشک تا مناطق مرطوب ان دیده‌ می‌شود. بدین لحاظ و به واسطه موقیت توپوگرافی خاص، منطقه دارا ی درجه حرارت متغیری است. رژیم بارندگی متفاوت، اختلاف ارتفاع و سایر ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی، پوششهای گیاهی متفاوتی را بوجود آورده که در نوع خود بی‌نظیر است.چمنزارهای آلپاین، علفزارهای استپی، درختان و درختچه‌های پراکنده تا انبوه و استپهای نیمه خشک، مجموعه سیمای گیاهی منطقه را شامل می‌شود.

۲-۱-۴- گونه‌های شاخص جانوری:

مهمترین گونه‌های جانوری که در زیستگاه سیاه خروس وجود دارند، عبارتند از:

الف- هامستر طلائی Mesocricetus auratus وهامسترخاکستری Cricetulus migratorius که در علفزارهای آلپی پراکنش داشته و شاخص اقتصادی و مطالعاتی هستند. و در تجدید حیات گیاهان نقش دارند. این گروه از جوندگان شب فعال بوده و از زندگی مخفی و انفرادی برخوردارند.

ب- خرس قهوه‌ای Ursus arctus ، درمحدوده‌های جنگلی و مراتع مشجر منطقه پراکنش دارد.

پ- گراز Sus scrof در تمام سطح منطقه پراکنش دارد ولی در نواحی جنگلی و حاشیه ارس متراکم است.

ت- کل و بز Capra aegagrus در مناطق صخره‌ای زیست می‌کند و ارزش اکولوژیک و اقتصادی دارد و به دلیل استفاده از تولیدات گیاهی غیرقابل دسترس،امکان بهره‌برداری از جمعیت مازاد برای تامین مواد پروتئینی و تروفه‌هاو نیزاستفاده‌های تفرجی در برنامه‌های اکوتوریسم، گونه شاخص درنظر گرفته شده است.

ث- افعی البرزی Vipera ursinii در ارتفاعات بالاتر از ۲۰۰۰ متری و درعلفزارهای آلپی دیده می‌شود. این گونه، حفاظت شده و حمایت شده می‌باشد.

ج- کبک چیل Perdix perdix بصورت بومی در علفزارهای آلپی و زیستگاههای حاشیه جنگل مشاهده می‌گردد.

از دیگر گونه‌هایی که در این منطقه مشاهده می‌شود، می‌توان به جی‌جاق، عقاب طلائی، چند گونه خفاش، انواع جوندگان، جغد، روباه، گرگ، سیاه گوش، پلنگ و غیره اشاره کرد.

۲-۲- معرفی گونه

از نظر رده بندی، وضعیت سیاه خروس قفقازی Caucasian black grous با نام علمی Tetrao mlokosiewiczi  به قرار زیر است:

سلسله: جانوری                                                         Kingdom: Animal

شاخه: طنابداران                                                       Phylum: Chordata

رده: پرندگان                                                                      Class: Avea

راسته: ماکیان‌سانان                                                  Order: Galliformes

زیرراسته: ماکیان                                                         Sub.order: Galli

تیره: سیاه خروسان                                                Tetraonidae Family:

سرده: سیاه خروس                                                           Tetrao Genus:

گونه: قفقازی                                                   mlokosiewiczi Species:

سیاه خروس یک پرنده حفاظت شده و حمایت شده است که وضعیت آن در ایران، در خطر انقراض و در جهان، در معرض تهدید می‌باشد.

 به طور کلی راسته ماکیان‌سانان یا Galliniformes را به دو زیر راسته Opithocomi و Galli تقسیم می‌نمایند که از زیرراسته Opithocomi تنها یک خانواده بنام Opithocomidae شناخته شده است که دارای یک جنس و یک گونه بنام Opithocomus است که بومی آمریکای جنوبی بوده و در کشورهای سورینام،کلمبیا و بولیوی زندگی می‌کند.زیر راسته دوم یا Galli به چهار خانواده تقسیم شده است که عبارتند از:

۱- Megapodidae 2- Tetraonidae 3- Pavonidae 4-Cricidae

خانواده Tetraonidae شامل یازده جنس می‌باشد که شش جنس آن ساکن نئارکتیک (دنیای جدید) می‌باشند که عبارتند از: ۱- Dendragapus 2- Tymapanuchus 3- Centrocercus 4- Bonasa 5- Canachites 6- Pedioecetes

ساکنین پالئارکتیک (دنیای قدیم) شامل پنج جنس می‌باشند که عبارتند از:

۱- Tetrao 2- Tetrastes 3- Falcipennis 4- Lagopus 5- Tetraogallus

از جنس Tetrao دو گونه بنامهای T.tetrix و T.mlokosiewiczi شناخته شده است.

۲-۲-۱- مشخصات ظاهری:

طول بدن پرنده نر ۲۵ تا ۳۸ سانتیمتر و دم ۱۵ تا ۱۹ سانتیمتر و گستره بال ۵۸ تا۶۲ سانتیمتر می‌باشد.

نتایج بدست آمده از ۹ سیاه خروس، که توسط خان‌محمداف اندازه ‌گیری شده‌است، بدین شرح است: وزن ۷۲۰ تا ۷۷۰ گرم، طول بالها ۱۸۵ تا ۱۹۱ میلیمتر، طول دم ۱۶۴ تا ۱۷۵ میلیمتر،طول پاشنه پا ۴۸ تا ۵۰ میلیمتر و طول نوک آنها ۲۸ میلیمتر بوده است. پرنده نر تقریبا تمام بدنش به رنگ سیاه با جلای سبز فلزی بوده و دم بلند آن دوشاخه و متمایل به پائین است. پرنده ماده به رنگ قهوه‌ای – خاکستری است و انتهای دمش مربعی شکل است.

نر و ماده کاملا متفاوت و دارای دوشکلی جنسی هستند. در فصلهای مختلف تفاوت چندانی در آنها دیده نمی‌شود.

سطح بدن نرها به ‌رنگ سیاه براق می‌باشد. اما سطح زیرین بدن کدرتر به‌نظر می‌رسد. در ماده‌ها قسمت پنهان دم فاقد خالهای سفید می‌باشد و قهوه‌ای یکنواخت است. Averin رنگ‌آمیزی نر و ماده و نابالغها را چنین توصیف می‌کند:

جوجه‌ها دارای کرکهایی به رنگ زرد کهربایی تیره، قسمت سر با لکه‌های سیاه نامنظم و قسمت بالای بدن خرمائی رنگ توام با پرهای سیاه می‌باشد.

نرها در پوشش سال اول شبیه ماده‌ها می باشند. قسمتهای بالا اخرایی رنگ و پیچ و شکن‌های پررنگ دارد.در قسمت جلوئی گردن خالهای کوچکی وجود دارد. قسمتهای پائین، کتف و قسمتهای پسین بخشهای بالائی شکم اخرائی با راه راه پررنگ جزئی و باریک خاکستری رنگ و در وسط قهوه‌ای پررنگ، پرهای دم قهوه‌ای قرمزمانند با راه ‌راه کمتر می‌باشد.

نرها در دومین سال زندگی بالغ می‌شوند. رنگ سر، سینه، گردن و پشت، سیاه با جلای زرد مایل به آبی، شاهپرها قهوه‌ای پررنگ و پرهای زیر بغل سفید با قسمت انتهایی مدور می‌باشد.تارس و متاتارس با پرهای قهوه‌ای پررنگ،متضاد سیاه بوده و زوائد بالای چشم نر که در فصل جفتگیری (بهار) بشدت آماس می‌کند، قرمز رنگ است.

در ماده‌ها تارک و بدن دارای خطهای باریک اخرائی پررنگ، با خطوطی که گاها به راه راه تبدیل می‌شوند،است و قسمت جلوئی گردن واجد خطوط تیره هستند. قسمت چینه‌دان با خطوط اخرائی پررنگ سینه و قسمت جلوی شکم و پهلوها با نقوش راه راه وسط شکم قهوه‌ای پررنگ، پرهای دمی قهوه‌ای پررنگ با خطوط اخرائی و تارس و متاتارس، کرم مایل به خاکستری می‌باشد.

۲-۲-۱-۱- مقایسه مشخصات ظاهری سیاه خروس قفقازی و اروپائی:

هر دو جنس نر و ماده کوچکتر از سیاه خروس اروپائی Tetrao tetrix می‌باشند؛ ولی دم نرها بلندتر است. سایر خصوصیات آنها کم و بیش شبیه هم است ولی الگوی پر وبال و همچنین ساختار دم آنها متفاوت است. پرنده نر تقریبا سراسر بدنش به رنگ سیاه با جلای سبز است. دم بلندش دارای دو شاخه اصلی در طرفین و دو شاخه فرعی در وسط می‌باشد و کمتر از سیاه خروس اروپائی مجعد است.در شکل پرهای دمی سیاه خروس قفقازی (راست) با اروپائی (چپ) مقایسه شده است. نرها برخلاف سیاه‌خروس اروپائی دارای علائم سفید نبوده، تنها لکه‌های بسیار کوچک سفیدرنگ بر روی شانه‌ها و پرهای پا دیده می‌شود.

ماده‌های بالغ شبیه ماده سیاه خروسهای اروپائی بوده، اما رنگ آن خاکستری‌تر و تیره‌ تر است. خط و خال پرها مخصوصا در کناره‌های بدن کمتر است، بطوریکه قسمت بالای بال یکدست و فاقد خال است.

ماده شبیه ماده سیاه خروس اروپائی است؛ اما رنگ آن خاکستری‌ تر و تیره ‌تر است. پرهای بیرونی دم نرها به سمت بیرون و رو به پائین پیچ می‌خورد. هیچ نوع تفاوتی در عمل پرواز و طرز راه رفتن انواع مختلف دیده نشده است.

پرنده نر برخلاف گونه اروپائی تقریبا بدون سروصداست؛ اما ضمن پرواز بالهایش صوت می‌کشد و صدایی شبیه veeegggg تولید می‌کند.

۲-۲- ۲- مشخصات زیستگاه گونه:

در بررسی منطقه امن و تعلیف ممنوع کلن که شامل ۱۱ دره می‌باشد، ویژگیهای خاصی تشخیص داده شد که هرکدام ازویژگیهای زیستگاهی، سهم مهمی  در بقای پرنده دارند که مهمترین ویژگیها عبارتند از:

۱-   جهت شیب زیستگاه: شمالی

۲-   درصد شیب زیستگاه: میانگین ۶۰%

۳-   جنگل انبوه تا ارتفاع ۲۰۰۰ متر از سطح دریا

۴-   بوته‌زار از ارتفاع ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ متر از سطح دریا

۵-   علفزار آلپی از ارتفاع ۲۲۰۰ متر به بالا

۶-    وجود صخره‌های پراکنده

۷-   وجود گونه‌های گیاهی مانند: هفت‌ول، قره ‌قات، انواع نسترنها، پیرو، بلوط، ممرز.

 ویژگیهای فوق منجر به تهیه مدلی از زیستگاه گردید که در شناسائی زیستگاههای جدید مورد استفاده قرار گرفت. باید اضافه کرد که به علت چرای دام در مناطقی که تعلیف آزاد می‌باشد، منطقه بوته‌زار که محل لانه‌گزینی و جوجه‌آوری پرنده می‌باشد، نابود گردیده، بطوریکه دامنه قسمت مرتعی تا دار مرز کشیده شده است؛ لذا لانه و تخمهای پرنده اگر توسط گله‌های گوسفند لگدمال نشوند، توسط چوپانها و یا سگهای گله نابود می‌شوند.

۲-۲-۲-۱-  مقایسه زیستگاههای قفقاز با زیستگاه کلن:

85,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.