مقاله سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۰صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

پیشگفتار   ۱
فصل اول : کلیات
تاریخچه شرکت   ۲
انبارها   ۳
کدینگ  ۳
نحوه ورود و خروج کالا از انبار   ۳
فرمهای مورد استفاده در انبارهای شرکت تجهیزات ایمنی راهها   ۴
انبارگردانی   ۵
فصل دوم : شناسایی انبار
مقدمه   ۷
هدف و اهمیت انبارداری   ۸
انبار و انواع آن   ۱۰
انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی   ۱۳
موجودیهای انبار ( انواع انبار )   ۱۵
محل سازمانی و تشکیلات داخل انبار   ۱۹
مشخصات انباردار   ۲۰
اهم وظایف انباردار   ۲۱
رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار   ۲۲
انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده   ۲۳
واحد کنترل انبار یا کنترل اقلام   ۲۴
فصل سوم : طبقه بندی کالاها ، کدگذاری و تنظیم کالاها در انبار
طبقه بندی کالاها   ۲۵
محاسن طبقه بندی کالاها   ۲۵
خصوصیات طبقه بندی صحیح   ۲۶
مبانی طبقه بندی کالاها   ۲۶
کدگذاری کالاها   ۲۷
ضرورت و شرایط کدگذاری   ۲۸
خصوصیات یک نظام کدگذاری صحیح   ۲۹
علل استفاده از نظام کدگذاری   ۲۹
روشهای کدگذاری   ۳۲
کدگذاری بر اساس طبقه بندی کالاها   ۳۳
کد میله ای ( خط نما )   ۳۳
استقرار کالاها در انبار   ۳۵
چیدن و استقرار کالاها در انبار   ۳۵
استفاده از حداکثر فضای انبار   ۳۶
وسایل کار در انبار   ۳۸
نظامهای خروج کالا از انبار   ۳۸
روشهای انبارکردن کالا   ۴۰
فصل چهارم : نظام نظارت بر انبار
وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار   ۴۴
دفاتر انبار   ۴۴
کارت انبار   ۴۴
کاردکس حسابداری   ۴۷
مهمترین کارتهای انبار   ۴۸
طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار   ۵۳
نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح اطلاعاتی انبار   ۵۴
وظایف اطلاعاتی انباردار   ۵۵
طراحی فرمهای انبار   ۵۵
نمودار حرکت فرمها   ۵۶
تعریف فرم   ۵۷
فرمهای مورد نیاز انبار   ۵۸
گردش عملیات در سیستم تدارکات   ۵۹
دریافت و صدور کالاها   ۶۱
روشهای اجرای کار در انبار   ۶۲
عملیات حسابداری خرید و انبار   ۶۴
روشهای درخواست و دریافت کالا از انبار   ۶۴
روشهای صدور و درخواست خرید و ورود کالا به انبار   ۶۶
روش برگشت کالا به انبار   ۶۷
فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودی
استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در سازمان   ۶۸
هدف و فواید نظارت بر موجودی   ۶۸
اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی   ۶۹
دسته بندی کالاهای مختلف   ۷۰
ارزش یابی کالاها  ۷۰
هزینه های مربوط به موجودی   ۷۱
نظام موجودی صفر   ۷۵
فصل ششم : شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی
شیوه های ریاضی نظارت بر نظام موجودی   ۷۷
عوامل مؤثر در تعیین موجودی   ۸۰
انبارگردانی   ۸۴
فصل هفتم : نحوه انبارگردانی در شرکت تجهیزات ایمنی راهها
مقدمه   ۸۶
انبار   ۸۶
تقسیم انبار   ۸۶
سیستم انبار   ۸۸
فرمهای مورد استفاده در انبار  ۸۸
نحوه ورود جنس به انبار   ۹۰
نحوه خروج جنس از انبار   ۹۰
نحوه نگهداری موجودی حساب کالا در انبار   ۹۰
کدینگ ( شماره کالاهای انبار )   ۹۱
حفاظت فیزیکی از انبار   ۹۲
انبارگردانی   ۹۲
جمع آوری برگه های شمارش   ۹۲
لیستهای مغایرت   ۹۲
نحوه انبارگردانی   ۹۳

مقدمه :

انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت از نگهداشتن کالا به منظور عرضه بموقع آن یا گسترش دادن مدت عرضه آن است به نحوی که کالا برای مدتی بیشتر قابل دسترس و مصرف باشد . در اقتصاد هر کشوری انبارها حلقه هایی از زنجیر تولید ، انتقال ، توزیع و مصرف اند و نقش اتصال و واسطه را در انتقال کالا از مناطق تولید به بازارهای مصرف و سپس توزیع محلی بر عهده دارند . بهایی که مصرف کننده برای هر کالایی می پردازد ، برابر مجموع قیمت خرید کالا ،هزینه حمل و نقل ، هزینه انبارداری و سود فروشنده است . هزینه های حمل و نقل و انبارداری اغلب اوقات در مقایسه با قیمت تمام شده کالا ، مبلغ قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص می دهد . بنابراین استفاده از شیوه های صحیح انبارداری موجب کاهش چنین هزینه هایی می شود که در نهایت به تقلیل بهای پرداختی از طرف مصرف کننده خواهد انجامید ، ضمن این که برای مصرف کننده ، انبار نقش عمده خود را از نظر قابلیت کاربرد و سهولت دسترسی به کالا نشان می دهد .

تلاش کارخانه های مختلف مصروف تهیه مواد اولیه و ساخت کالاهای مورد مصرف مردم می شود . بنابراین در هر سازمان صنعتی و تولیدی ، انبارهای مختلفی بر حسب نیازهای آن سازمان همچون : انبار مواد اولیه ، انبار کالاهای نیم ساخته ، انبار ابزارآلات ، انبار قطعات یدکی دستگاهها ، انبار قالبها ، انبار ملزومات ، انبار ضایعات مواد و … وجود دارد .

درصد زیادی از سرمایه اکثر سازمانهای بازرگانی را مواد اولیه ، لوازم و قطعات یدکی ، کالاهای ساخته شده و نیم ساخته و نظایر اینها تشکیل می دهنـد . بدیـهی است کـه بخـش عمده ای از سرمایه در گردش سازمان مصروف تهیه آنها می شود . لذا نگهداری و مراقبت دقیق از آنها و برقراری یک نظام صحیح اطلاعاتی برای کنترل موجودیهای انبار بسیار ضروری است . چه ثروتهایی که در انبارها به سبب فقدان دقت و مراقبت و انبارداری ناصحیح از بین می روند و بنابراین با بهبود وضع انبارداری می توان جلو این زیانها را گرفت و بر میزان سود سازمان افزود . عوامل مختلفی در میزان موجودی و انواع و تعداد انبارهای سازمانهای بازرگانی مؤثرند. از قبیل : روش تولید ، میزان به کارگیری ماشین آلات ، نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ، نوع مواد اولیه مورد نیاز ، نوسانات ارزی و قیمت در بازارهای جهانی ، وضعیت واحد تولیدی در صحنه صنعت و اقتصاد کشور بلکه در سطح جهانی و بالاخره نظام تدارک و سفارش کالاها در سازمان مربوطه .

در نظام انبارداری و نگهداری کالاها با سه روش سروکار است :

۱- ورود کالاها به انبار ( وارده )

۲-صدور و خروج کالاها از انبار ( صادره )

۳- ذخیره کردن یا موجودی کالاها در انبار .

در مواردی که انبار ، کالاهای نیم ساخته در میان خط تولید را ذخیره و نگهداری می کند ، چون جریان ورود این کالاها و صدور آنها در خارج انبار تعیین و اجرا می شود ، این روشها مشکلتر و پیچیده تر است .

هدف و اهمیت انبارداری صحیح

درصد زیادی از سرمایه اکثر موسسات صنعتی را مواد اولیه ، لوازم ، وسائل یدکی کالای ساخته و نیم ساخته و نظایر آنها تشکیل میدهند که قسمت عمده سرمایه در گردش صرف تهیه اجناس و وسائل مذکور میگردد ، لذا نگهداری و حفاظت دقیق از آنها و برقراری یک سیستم صحیح اطلاعاتی برای موجودی بسیار ضروریست .

ارزش ریالی مجودیهای انبار در صنایع مختلف متفاوت است . جهت در ک اهمیت این موجودیها در واحدهای صنعتی مختلف میتوان از نسبت موجودیهای انبار به کل دارائیها و ارزش ویژه آن صنعت استفاده کرد .

عوامل مختلفی در میزان موجودی انبار واحدهای صنعتی موثر هستند . بطور مثال روش تولید ، دوره تولید ، میزان بکارگیری ماشین آلات ، نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ، نوع مواد اولیه مورداحتیاج ، نوسانات ارزی و قیمت در بازارهای جهانی ، وضعیت واحد صنعتی در کل صنعت کشور و دنیا ، … و بالاخره سیستم های تدارکاتی و سفارش واحد تولیدی .

ایجاد یک نظام صحیح انبارداری در سازمانها ( به ویژه سازمانهای بازرگانی و صنعتی ) باعث سودآوری و متضمن مزایای زیادی است که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می شود .

۱- دریافت ، استقرار ، حفاطت و در دسترس قرار دادن کالاها در انبار به طرز درست و به سرعت و آسانی انجام می پذیرد و نیازهای واحدها بموقع تامین می شود

۲- با نظارت دقیق بر موجودیهای انبار ، از افزایش بیش از اندازه و حد تعیین شده کالاها در انبار جلوگیری می شود و در نتیجه از ضرر و زیانهای ناشی از تغییر قیمتها یا خرابی و فساد کالاها در اثر گذشت زمان جلوگیری می شود .

۳- از سفارشات مضاعف و تکراری که بر اثر بی توجهی به کالاهای سفارش شده قبلی و در بین راهی رخ می دهد ، جلوگیری می شود .

۴- تعیین میزان موجودی کالاها در انبار و میزان مصرف و در نتیجه نوع و مقدار خرید آنها در زمانهای مختلف به نحو صحیح محاسبه و در نتیجه در بودجه خرید صرفه جویی می شود . این امر عملیات حسابداری صنعتی را نیز تسهیل می کند .

 ۵- اطلاعات مورد نیاز مدیران در زمینه میزان موجودیها و مصارف کالاها در هر زمان به نحو احسن تأمین می شود .

 ۶- باعث تسهیل عملیات شمارش ، موجودی گیری و صورت برداری عملی از موجودیها ( انبار گردانی ) ، همچنین تعیین ارزش موجودی جنسی در پایان سال که کار پر زحمت و پر خرجی است می گردد .

 ۷- با خرید به مقدار مقرون به صرفه ، از راکد شدن سرمایه در گردش به سبب نگهداری بیش از حد موجودی جلوگیری و در نتیجه باعث تسریع جریان نقدینگی سازمان می شود .

  ۸- صدور بموقع قبض انبار سبب تسهیل پرداخت مبلغ کالا به فروشنده و عملیات حسابداری می  شود .

 ۹- کالاها به میزان واقعی و صحیح بیمه می شوند و از پرداخت هزینه اضافی بیمه برای کالاها جلوگیری می شود .

۱۰- چون میزان موجودیهای انبار معمولا به قیمت تمام شده ارزیابی می شود ، لذا در صورتی بروز خسارات ناشی از آتش سوزی و مواردی که باعث ایجاد خسارت می شود ، خسارات وارده با استناد به آمار موجودیها ، از طرف شرکتهای بیمه به سهولت تعیین می شود و احتیاج به ادعاهای واهی ، غیر حقیقی و تسویه حساب از طریق مصالحه نمی باشد

۱۱ – اموال و دارائیهای سازمان به نحو صحیحی نگهداری و حفاظت می شود و در نتیجه اتلاف و ضایعات و سرقت به حداقل می رسد . به علاوه بدیهی است که با بودن نظم و امکان رسیدگی دقیق بر موجودیها ، از سوء استفاده های احتمالی در انبار جلوگیری می شود  .

انبار و انواع آن

۱- تعریف

به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالای تجاری ، صنعتی ، مصرفی ، مواد اولیه یا فراورده های مختلف نگهداری می شود ، انبار اطلاق می کنند . از ترکیب چند انبار یک مخزن (دپو) بوجود می آید . تعداد انبارها و مخازن هر سازمان به نوع و کیفیت کالاها و نیازهای سازمان و نیز حدود تأثیر آنها در دستیابی به هدفهای مورد نظر سازمان بستگی دارد .

۲- انواع انبارها

انبارها را به طرق مختلف تقسیم بندی می کنند : از نظر نوع کالاهای نگهداری شده  از نظر چگونگی و ماهیت عمل ، از نظر فیزیکی یا شکل ساختمانی .

۱-۲- از نظر نوع کالاهایی که درانبار نگهداری می شود

کالاها در بدو امر به شکل جامد ، مایع و گاز هستند و انبارداری هر یک به شیوه خاصی انجام می گیرد . علاوه بر شکل و حالت مواد ، شرایط و خصوصیات کالا در نوع انباری که برای نگهداری آن مورد نیاز است و تدابیری که به کار می رود ، در آن شیوه تأثیر دارد . از این نظر، انبارها به صورت زیر تقسیم بندی می شوند :

۱-    انبار کالاهای معمولی

۲-    انبار مواد قابل اشتعال و انفجار

۳-    انبار کالاهای فاسد شدنی

۴- انبار مواد شیمیایی و سموم

۵- انبار مواد فله ای .

۲-۲- انواع انبار از نظر چگونگی نقش و ماهیت عمل

با توجه به محل و موقعیت انبار ، نحوه ساختن انبار ، تأسیسات مورد نیاز ، تنوع کالاهایی که وارد انبار می شود ، میزان حجم یا وزن موادی که در طی زمان معینی به انبار داخل یا از آن خارج می شود ، همچنین موقعیت انبار در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی جامعه ، انبارها را به صورت زیر تقسیم بندی کرده اند :

۱- انبارهای گمرکی و ترانزیت

۲- انبارهای توزیع کلی و محلی ( سراها )

۳- انبارهای سازمانها و کارخانه ها .

۳-۲- انبار از نظر فیزیکی یا شکل ساختمانی

انبار از نظر فیزیکی یا شکل ظاهری به سه صورت زیر است :

۱-انبارهای پوشیده : چنین مکانی از چهار طرف بسته و دارای سقف ، دیوارها ، در و وسایل ایمنی و اطفای حریق کامل و ساختمان آن عمدتا به صورت سوله است.

۲- انبارهای سر پوشیده : این انبار به صورت بارانداز است و فقط سقف و عمدتاً سکو دارد . بدین ترتیب که اطراف آن باز و فاقد دیوار و حفاظ جانبی است و کالاها را فقط از بارندگی و تابش مستقیم نور خورشید محافظت می کند . معمولاً کالاهایی که از کامیون یا قطار تخلیه می شوند در این انبارها به طور موقت نگهداری وسپس به محلهای دیگر حمل می کردند .

۳- انبارهای باز یا انبار فضای باز : این انبار به شکل محوطه باز است و معمولاً برای نگاهداری ماشین آلات و لوازم سنگین و نیز مواد و مصالح ساختمانی ( زیر بارندگی و تابش آفتاب آسیب نمی بینند ) مورد استفاده قرار می گیرد .

۳- نقش انبار

نقش اصلی انبار حفاظت از کالاهاست . در پاره ای موارد در انبار عملیات ساده بسته بندی و عدل بندی ، یا باز

 کردن کالاها و تقسیم و توزین آنها و آماده کردن برای توزیع بین واحدهای مختلف سازمانی ، نیز انجام می پذیرد . در واقع انبار حالت بارانداز را دارد و محل استقرار موقت یا دریافت و پخش کالاهاست و عمدتاً هیچگونه ارزش افزوده ایجادنمی کند بلکه کانون ایجاد هزینه است .

نگهداری کالا

گفتنی است که انبار ، حالت مسافرخانه یا هتل را برای کالا دارد . برای مدتی در آن اقامت می کند و سپس برای استفاده و مصرف همیشگی به واحد اصلی و مصرف کننده تحویل داده می شود .

در انبار اعمال فیزیکی از قبیل تحویل گرفتن کالاها ، حمل و نقل ، جایگزینی ، توزیع و تحویل کالاها ، همچنین اعمال اداری و دفتری برای کنترلهای موجودی و مالی از قبیل ثبت در دفاتر و کارتها انجام می شود . در واقع نگهداری و تحویل مواد و کالاها شامل کنترل اقلام  (کنترل جنسی) و نیز کنترل مالی و تحویل و تحولات فیزیکی کالا در انبار می شود . بیشتر سوءاستفاده ها و فساد اداری و مالی در انبارها رخ می دهد که با ایجاد سیستم صحیح انبارداری می توان از بروز آن پیشگیری کرد .

۴- منابع ورود کالا به انبار

کالاهای یک سازمان از مجاری ، منابع و ورودیهای مختلف به شرح زیر راهی انبارهای سازمان می شود و بر موجودی می افزاید :

۱-کالاهای خریداری شده توسط مامورین خرید ( از فروشندگان ، تولید کنندگان ، دلالها یا مازاد مواد اولیه و مصرفی کارخانه ها ) ؛

۲-کالاهای تحویل شده توسط برندگان مناقصه ؛

۳- کالاهای خریداری شده از خارج از کشور ؛

۴- کالاهای برگشتی یا مرجوعی به انبار ( برگشتی از فروش با برگشتی از واحدهای سازمان ) ؛

۵- کالاهای انتقالی از سایر انبارهای سازمان ؛

۶- کالاهایی که به عنوان نمونه یه مستوره و معمولا مجانی و بلاعوض توسط تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی یا خارجی یا مردم به سازمانی اهدا می شود که انبارهای هلال احمر و کمیته امداد و جهاد سازندگی بهترین نمونه در این باره است .

۷- کالاهایی که در همان سازمان تولیدی ( کارخانه ) ساخته و رهسپار انبار محصولات ، یا انبارقطعات نیم ساخته و یا انبار مواد اولیه می شود ؛

۸- کالاهای امانی نظیر انبارهای گمرکی ، انبارهای عمومی و سردخانه ها ، انبارهای شرکتهای حمل و نقل ، انبارهای برخی چاپخانه ها و برنج کوبیها و ریخته گریها ، انبارهای برخی پارچه بافیها ، انبارهای پست و بانک کارگشایی ؛

۹- کالاهای مصادره ای و تملیکی برای بعضی سازمانهای دولتی یا کالاهایی که بر اثر تغییرات سازمانی به انباری تحویل داده می شوند .

انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی

 ۱-انبارهای تولید

معمولا در سازمانهای صنعتی _ بازرگانی ، هر انبار به رفع نیازهای یک بخش یا واحد سازمانی اختصاص دارد . معمولاً انبار مواد اولیه و قطعات زیر نظر مدیر فنی کارخانه قرار دارد. همچنین در بعضی کارخانه ها انبار مواد خام و قطعات ، لوازم یدکی ، قطعات نیم ساخته و ابزارآلات جملگی مستقیماً زیر نظر مدیر فنی کارخانه اداره می شود . انبار محصولات ساخته شده زیر نظر بخش بازاریابی و فروش قرار دارد . انبار ملزومات اداری و دفتری زیر نظر بخش امور اداری و کارگزینی فعالیت می کند .

مواد و قطعات مختلف مورد نیاز سازمان صنعتی حداقل در سه مکان جمع و انباشته می شود :

۱- معمولاً در انبار مرکزی یا انبار مادر ، مواد خام و اولیه و اقلام در انتظار توزیع با شرایط زیر ذخیره و نگهداری می شود :

الف- اقلام بزرگ و حجیم ،

ب- اقلام به تعداد زیاد ،

ج- قطعاتی که در بخشهای زیادی مورد استفاده است ،

د- مواد اولیه و قطعات خریداری شده آماده ورود به فرایند تولید .

۲-در انبارهای واقع دربخشهای مختلف کارخانه معمولاً چنین اقلامی ذخیره و نگهداری می شود :

الف- در صورت امکان همه نوع اقلام ،

ب- کالاها و قطعاتی که پیوسته مورد استفاده آن بخش قرار می گیرد ،

ج- مواد در جریان تولید که به صورت موقت در کنار ماشینها انبار می شود ( کالاهای نیم ساخته در بین مراحل تولید یا در انتظار مونتاژ نهایی ) .

۳-در نقطه انجام عملیات یا ایستگاه کار یا محل عملیات ( که به آن انبار پای کـار گفتـه می شود ) ، معمولاً چنین اقلامی ذخیره و نگهداری می شود :

الف- اقلام مورد استفاده فوری ،

ب- اقلام کوچک با مقادیر زیاد ،

ج- مواد در جریان ساخت .

۲- انبار محصول

این انبار با نگهداری و توزیع کالاهای ساخته شده ( محصول ) ارتباط دارد و وظایف آن بدین شرح است :

۱-    تحویل گرفتن کالاهای ساخته شده ( محصول ) ازبخش تولید

۲-    انبار کردن منظم و حفاظت صحیح فرآورده ها

۳-    تفکیک محصولات سفارشی از سایر محصولات موجود در انبار

۴- توزین و بسته بندی صحیح محصولات برای ارسال به مراکز و بازارهای فروش .

۳- انبار مرکزی و انبار پای کار

تشکیلات و سازمان داخلی انبارها در همه سازمانهای صنعتی و بازرگانی یکنواخت نیست و با توجه به موقعیت ، اوضاع و احوال ، مصالح سازمان و مساله تمرکز و عدم تمرکز متفاوت است . در برخی سازمانهای تولیدی ، یک انبار مرکزی ( مادر ) مواد اولیه و یک انبار مرکزی کالای ساخته شده وجود دارد . در برخی دیگر از سازمانهای تولیدی علاوه بر این دو انبار ، برای مواد اولیه و کالاهای نیم ساخته نیز انبارهای فرعی یا به اصطلاح انبارهای دستی و پای کار در هر پست کار ( واحد تولید ) وجود دارد . اهمیت ایجاد انبارهای پای کار بیشتر از لحاظ  کنترل مصرف است .

در عین حال انبارداری و طراحی و ساختمان فیزیکی تأسیسات انبار ، لازمست مسایلی چون کسری و کمبود انبار بر اثر تبخیر ، نقایص و شکستگی و نشت و تراوش و امثالهم که برای کالاها پیش می آید ، در نظر گرفته شود .

  موجودیهای انبار ( انواع انبار )

برای به کارگیری سیستم صحیح انبار داری کالاها ، در بدو امر لازمست شناسایی دقیقی از اقلام انبارها داشت . هر قلم کالایی که در انبارها نگهداری می شود ، جزء یکی از موارد زیر است و هر سازمان بسته به نوع وظایف ، هدفهاو تولیدات خود یک یا چند نوع از انبارهای زیر را داراست :

۱- مواد تولیدی ( مواد خام اولیه )

مواد خریداری شده برای تولید کالا را مواد تولیدی یا مواد اولیه می نامند . این مواد در فرایند تولیدی ، برای ساخت محصولات و مصنوعات کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد و روی آنها عملیات مختلف شیمیایی ، فیزیکی و مکانیکی انجام می شود ؛ پس از طی مراحل تولید به صورت کالای قابل مصرف و استفاده ، یعنی کالای قابل عرضه به بازار برای فروش به مشتریان و مصرف کنندگان ، درمی آید . مواد تولیدی اشیایی هستند مانند مفتول آهن و ورقه آهن در یک کارخانه سازنده وسایل و لوازم خانه ( مثل بخاری ، کولر و …  )، یا نظیر چرم و پارچه های خاص در کارخانه کفش سازی ، یا سنگ آهن برای کارخانه فولادسازی . مواد اولیه تنها به صورت مواد خام و به حالت طبیعی نیست ، بلکه ممکن است محصول ساخته شده در یک کارخانه ، به عنوان مادهم اولیه در کارخانه دیگر مورد استفاده قرار گیرد .

مواد اولیه در یک کارخانه به آن دسته از مواد و مصالحی اطلاق می شود که در آن کارخانه ساخته نشده و محصول کارخانه های دیگر است و در آن کارخانه به عنوان عوامل تولید بشمار می آید و از آن پس در آن کارخانه روی آنها کار انجام می شود ، نظیر آرد ، چرم و پارچه .

۲- کالای نیم ساخته ( کالای در جریان ساخت )

مواد یا کالاهایی را که بخشی از عملیات تولیدی در آن کارخانه روی آنها انجام گرفته لکن هنوز به صورت کالای آماده برای فروش در نیامده و در محل کارخانه در مراحل مختلف تولیدی یا در دست ساخت است ، کالای نیم ساخته یا در جریان ساخت گویند ؛ مانند بدنه کولر یا اتاق اتومبیل ، بهای کالای نیم ساخته تنها قیمت مواد اولیه آن نیست . بلکه هزینه هایی از قبیل کار مستقیم ، کار غیر مستقیم و دیگر هزینه های ساخت نیز شامل آن می شود . نگهداری کالاهای نیم ساخته و قطعاتی که به سرعت مونتاژ می شود و به صورت محصول نهایی مورد نظر در می آید ، در پاره ای مواقع فضای کمتری نسبت به نگهداری محصولات اشغال می کنند و گاه به صلاح است کالاها بدین شکل در انبار نگهداری شود .

۳- محصول یا کالای ساخته شده

کالاها یا موادی که کلیه عملیات تولیدی را در کارخانه پشت سر گذارده و تکمیل شده و کاملاً آماده فروش یا توزیع است ، کالای تمام شده یا نهایی می نامند . در واقع کالاهایی که محصول تولیدی یک سازمان تلقی می شود و هدف آن سازمان ، تولید آنهاست و برای حمل به بازار و توزیع و فروش آماده است ، کالای ساخته شده یا محصـولات کـارخانـه خـوانده می شود . درسازمانهای تولیدی ، کالاها و لوازم تولید شده در کارگاه های آن سازمان ، معمولاً از مواد اولیه ای ساخته شده است که از انبار مواد اولیه می گیرند یا مستقیماً از خازج سازمان خریداری می کنند و سپس به شکل و در قالب یک کالای جدید به انبار کالاهای ساخته شده سازمان تحویل داده می شود . یک سازمان ممکن است یک محصول تولید کند (تک محصوله) مانند اتومبیل ، یا محصولات متعدد ، مانند لوازم خانگی که برای هر کدام یک انبار در نظر گرفته می شود .

۴- اجناس خریداری شده برای فروش

 

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله طراحی یک سیستم انبارداری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.