مقاله سیستم اطلاعات مدیریت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سیستم اطلاعات مدیریت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سیستم اطلاعات مدیریت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
سیستمهای اطلاعات مدیریت   ۱
تعریف سیستم اطلاعات:   ۱
سیر تکامل سیستمهای اطلاعات:   ۱
سیستم پردازش داده(DP):   ۲
جزایر اتوماسیون:   ۲
سیستم اطلاعات مدیریت : (MIS)   ۲
تصمیم گیری مدیریتی وسیستمهای اطلاعاتی:   ۳
مدیران وحمایتهای کامپیوتری:   ۳
دلایل نیاز به سیستم های مکانیزه حمایت از تصمیم :   ۴
فناوریهای اصلی حمایت از تصمیم:   ۵
تعیین چهارچوبی برای حمایت از تصمیم:   ۵
مفهوم سیستمهای حمایت ازتصمیم(DSS):   ۶
سیستم حمایت از تصمیم گروهی(GDSS):   ۶
سیسنم اطلاعات مدیریت عالی(EIS):   ۶
سیستمهای خبره(ES):   ۷
شبکه های عصبی مصنوعی(ANN):   ۷
سیستمهای پشتیبانی ترکیبی(HSS):   ۷
طراحی سیستم‌های حسابداری و حسابداری سنجش مسئولیت   ۸
تعیین هدفها و طراحی سیستم‌ها :   ۸
ویژگیهای سیستمهای حسابداری مدیریت :   ۹
همسوئی اهداف :   ۱۰
ضرورت اهداف چندگانه :   ۱۱
حسابداری منابع انسانی :   ۱۲
حسابداری سنجش مسئولیت :   ۱۳
تغییرات سازمانی سیستمها :   ۱۳
حسابداری سنجش مسئولیت :   ۱۴
تعریف حسابداری سنجش مسئولیت :   ۱۵
حسابداری سنجش مسئولیت بر فرضیات زیر استوار است:   ۱۶
فواید عدم تمرکز و حسابداری سنجش مسئولیت در مؤسسات:   ۱۷
مراکز مسئولیت:   ۱۷
مراکز مسئولیت را معمولاً می‌توان به ۴ طبقه به شرح زیر تقسیم بندی کرد:   ۱۸
گزارشهای عملکرد (Performance Reprts) :   ۱۹
بودجه : تجزیه و تحلیل انحرافات و حسابداری سنجش مسئولیت:   ۲۱
استانداردها به عنوان معیار سنجش مسئولیت :   ۲۲
سنجش مسئولیت هزینه مواد :   ۲۲
سنجش مسئولیت هزینه دستمزد :   ۲۲
سنجش مسئولیت هزینه‌های سربار ساخت :   ۲۳
خلاصه :   ۲۴
منبع :   ۲۶

تعریف سیستم اطلاعات:

سیستمی که برای کاربران سازمان داده یا اطلاعات فراهم میکند که اگر در این سیستم از کامپیوتر استفاده شود به ان سیستم اطلاعات مکانیزه می گویند.

 

سیر تکامل سیستمهای اطلاعات:

پردازش داده( دوره ۱۹۵۰)
سیستم اطلاعات مدیریت(۱۹۶۰-مسایل ساختار یافته)
سیستم حمایت از تصمیم(۱۹۷۰-مسایل نیمه ساختار یافته)
سیستم خبره(۱۹۸۰-مسایل ساختار نیافته)
سیستم اطلاعات مدیریت عالی(۱۹۸۰-مسایل ساختار نیافته)
سیستم تصمیم گروهی(۱۹۹۰)
شبکه عصبی مصنوعی(۱۹۹۰)

 

سیستم پردازش داده(DP):

سیستمی کامپیوتری که داده های خام را گرفته و بر اساس نیاز سازمان انها را پردازش می کند که این پردازش معمولا در مورد عملیات عادی سازمان است.مانند سیستم مکانیزه حساب پس انداز.

 

جزایر اتوماسیون:

اگر در یک سازمان هر بخش برای خود DP جداگانه ای ایجاد نماید بدلیل عدم سازگاری و نداشتن دیدگاه نظام مند وسیستمی مسایلی از قبیل افزونگی داده ها ، وابستگی برنامه وداده ، عدم انعطاف پذیری ،امنیت پایین ، نبود اشتراک داده ها وقابلیت دسترسی داده ها بوجود میاید که اگر بخواهیم اطلاعات چند DP را با هم ترکیب و گزارش مشترکی از انها بگیریم کار دشواری است که به این حالت جزایر اتوماسیون می گویند.

برای رفع مشکل بالا می توان از پایگاه داده یکپارچه(به حداقل رساندن افزونگی داده هاومرکزیت بخشیدن به انها) استفاده کرد.

 

سیستم اطلاعات مدیریت : (MIS)

سیستمی منسجم برای تهیه اطلاعات به منظور حمایت از برنامه ریزی ، کنترل وعملکرد سازمان است که از طربق ارائه گزارشهای خاص مدیریتی وظایف مدیریت میانی را پوشش میدهد.


تصمیم گیری مدیریتی وسیستمهای اطلاعاتی:

مدیر نخستین وبزرگترین تصمیم گیرنده در سازمان است که در تمام فعالیتهای وی فرایند تصمیم گیری وجود دارد با توجه به تغییرات سریع وپیچیدگی محیطی که مدیران دران به فعالیت مشغولند استفاده از سیستم های اطلاعاتی مناسب برای مدیران امری حیاتی است.این تغییرات میتوانند بر تصمیم گیری یک مدیر به اشکال گوناگون تاثیر بگذارند:

 ۱-توسعه فناوری وسیستم های ارتباطی باعث بوجود امدن تعداد راهکارهای بیشتر می شود.

۲-پیچیدگی وحجم عملیات اتوماسیون و… باعث بوجود امدن خطا در جندین بخش سازمان شده که هزینه زیادی ناشی از خطای بوجود امده به سازمان تحمیل می شود.

۳-امکان دارد دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مشکل باشد در حالیکه باید به سرعت تصمیم ها گرفته شوند.

۴-افزایش بازارهای جهانی ، مصرف کنندگی ، مداخله دولت وکاهش ثبات سیاسی، عدم قطعیت در مورد اینده را به دنبال دارند.

 

مدیران وحمایتهای کامپیوتری:

امروزه فناوریهای کامپیوتری به شکل گسترده ای در فعالیتهای مدیران نفوذ کرده و میتوانند بازه ای از پردازشهای مراوده ای تا بررسی وتجزیه وتحلیل وحل مسایل را پوشش دهند وبطور کلی در مهمترین وظیفه یک مدیر یعنی تصمیم گیری بکمک وی بیایند.

 

دلایل نیاز به سیستم های مکانیزه حمایت از تصمیم :

۱- محدودیتهای فکری بشر در پردازش وذخیره سازی: چون توانایی ذهن بشر در پردازش ذخیره ودسترسی به اطلاعات محدود است با استفاده ازاین سیستمها می توانیم این محدودیت را برطرف کنیم.

۲- محدودیتهای دانش: اگر برای حل یک مساله نیاز به اطلاعات ودانشهای متنوعی باشد توانائی یک فرد در حل ان مسئله محدود میباشدواگر بخواهیم از چندین متخصص در هر زمینه استفاده کنیم هماهنگی وارتباط بین این افراد مشکل خواهد بود.سیستمهای کامپیوتری این مشکلات را حل کرده ومی توانند به سرعت به حجم زیادی اطلاعات دسترسی پیدا کرده وانها راپردازش کنند همچنین میتوانند هماهنگی وارتباط بین ان افراد را اسان کنند.

۳- کاهش هزینه: حمایت کامپیوتری باعث کاهش تعداد افراد گروه می شود وامکان برقراری ارتباط از مناطق مختلف را برای اعضای گروه فراهم می سازد و همچنین باعث افزایش بهره وری بخش ستادی میشود که همه این موارد منجر به کاهش هزینه خواهد شد.

۴- حمایت فنی: کامپیوترها می توانند به سرعت وبه شکل مقرون به صرفه ای داده های لازم را جستجو وذخیره کنند یا انتقال دهند.

۵- حمایت از کیفیت: سیستمهای کامپیوتری با اجرای سریع شبیه سازیهای پیچیده به مدیران کمک میکنند تا امکانها و راهکارهای گوناگون را بررسی وتاثیرات مختلف را به سرعت ومقرون به صرفه ارزیابی کنند واز این طریق کیفیت تصمیمها را بالا ببرند.

 

۶- حاشیه رقابت_مهندسی مجدد فرایندها واختیارات: فناوریهای کامپیوتری در زمینه فشارهای رقابتی وتغییر در وضعیت عملیات سازمان ، مهندسی مجدد فرایندها وساختارها ، اختیارات کارکنان ونواوریها به مدیران اختیارهایی اعطا وانها را در اخذ تصمیم درست وسریع یاری می کنند.

فناوریهای اصلی حمایت از تصمیم:

۱-سیستم حمایت از تصمیم(DSS) ۲-سیستم حمایت از تصمیم گروهی(GDSS) ۳-سیستمهای اطلاعات مدیریت عالی(EIS) ۴-سیستمهای خبره(ES) ۵-شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) ۶-سیستمهای حمایت ترکیبی

 

تعیین چهارچوبی برای حمایت از تصمیم:

فرایندهای تصمیم گیری شامل سه نوع تصمیمات ساختار یافته(قابل برنامه ریزی)، نیمه ساختار یافته ،ساختار نیافته(غیر قابل برنامه ریزی)است.فعالیتهای مدیریت نیز شامل سه قسمت برنامه استراتزیک، کنترل مدیریت، کنترل عملیاتی می باشد.از ترکیب این تصمیمات وفعالیتها حالتهای مختلفی بوجود می اید که برای هر حالت یک یا چند سیستم اطلاعاتی جوابگو می باشد.برای مثال زمانیکه تصمیم از نوع ساخت یافته باشد سیستمهای MIS، OR، TPS، DP جوابگو است یا اگر نیمه ساخت یافته باشد DSS مناسب میباشد.

 

مفهوم سیستمهای حمایت ازتصمیم(DSS):

این سیستمها،منابع انسانی (اگاهیهای فردی) را با قابلیتهای کامپیوتری ترکیب میکنند تا باعث ارتقاء کیفیت تصمیم گیریها مخصوصا در مورد مسائل نیمه ساخت یافته شوند.

مزایای DSS: ۱- کیفیت بالاتر تصمیم گیری ۲- بهبود ارتباطات ۳-کاهش هزینه ۴- افزایش بهره روی ۵- صرفه جوئی در زمان ۶- بهبود رضایت مشتری وکارمند .

 

سیستم حمایت از تصمیم گروهی(GDSS):

حجم زیادی از تصمیمات اصلی سازمان توسط گروهها گرفته میشود ازانجاییکه گرداوری یک گروه در یک مکان و زمان معین مشکل وهزینه بر است و بر گزاری این جلسات گروهی نیز زمان زیادی را میطلبد ونتایج تصمیم گیریها در حد متوسط است برای رفع این مشکلات از فناوری اطلاعات(IT) استفاده می شودکه عنوانهای مختلفی مانند سیستمهای حمایت از تصمیم گروهی را دارا می باشد.

سیسنم اطلاعات مدیریت عالی(EIS):

این سیستمها برای اهداف زیر بوجود امده اند:

۱- ایجاد دیدگاهی سازمانی از عملیات سازمان۲-ایجاد یک واسطه نزدیک به کاربر در انواع سبکهای تصمیم فردی ۳- تهیه کنترلهای کارا وبه موقع ۴- دسترسی سریع به اطلاعات دقیق ۵-متمایز، فشرده ودنبال کردن داده ها واطلاعات حساس ۶- تعیین مسائل

 

سیستمهای خبره(ES):

در این نوع از سیستم، خبرگی وتخصص از فرد متخصص به کامپیوتر منتقل می شود . این دانش در کامپیوتر ذخیره می شود وهنگام نیاز کاربر از ان استفاده می کند. ES میتواند مانند یک متخصص به خوبی استنباط کند وبه نتیجه مناسبی برسد

 

شبکه های عصبی مصنوعی(ANN):

در فناوریهای قبلی از اطلاعات ودانش موجود در کامپیوتر که از افراد متخصص گرفته میشود استفاده می کردیم ولی چون دسترسی به اطلاعات به سادگی امکان پذیر نیست تصمیم گیرندگان باید از تجربه های خود در شرایط گوناگون گذشته استفاده کنند .در این سیستم کامپیوتری امکان یادگیری از تجربه های گذشته وجود دارد وبه این طریق مسایل حل میشود .

 

سیستمهای پشتیبانی ترکیبی(HSS):

برای حل مسایل سازمان تصمیم گیرندگان می توانند از ترکیب چند فناوری اطلاعاتی استفاده کنند .بنابراین بایستی از یکپارچه سازی این سیستمها استفاده کرد که اگر درجه یکپارچگی بالا باشد ابزار تصمیم گیری سیستمی ترکیبی است که در اختیار کاربر قرار میگیرد


طراحی سیستم‌های حسابداری و حسابداری سنجش مسئولیت

سیستمهای حسابداری زمانی در امر تصمیم گیری مفیدند که متناسب با اهداف مدیریت طراحی شدند. در اینجا ، به آن عوامل مهمی توجه خود را معطوف می‌کنیم که هنگام ارزیابی یا انتخاب سیستم حسابداری باید مدّ نظر حسابداران و مدیران قرار گیرد.

غیر از این، به مسئله پر اهمیت حسابداری سنجش مسئولیت می‌پردازیم و به نقش هزینه‌های قابل کنترل و همسوئی هدفها در طراحی آن سیستم حسابداری اشاره می‌کنیم . هر چه در مورد جنبه‌های انسانی حسابداری مدیریت گفته شود، باز هم کم است.

تعیین هدفها و طراحی سیستم‌ها :

در طرح سیستم حسابداری، اهداف باید کاملاً مد نظر باشند.

سیستم حسابداری مهمترین سیستم اطلاعاتی در هر سازمان است. این سیستم شبکه‌ای از ارتباطات رسمی است که با ارائه اطراعات به مدیران اجرائی ، آنها را در دستیابی به اهداف اصلی  و فرعی تعیین شده از طرف مدیران عالی رتبه، یاری می‌کند.

از آنجا که سازمانهای نوین همیشه در حال تغییرند، طرح مُبرز سیستم حسابداری همواره با مشکل تغییر در اهداف، رفتار، منابع موجود ، و ساختارهای سازمانی درگیر است. تنها با در نظر گرفتن این تغییرهاست که سیستم حسابداری  می‌تواند انواع اطلاعات متناسب با اهداف مدیریت را گردآوری ، طبقه بندی ، محاسبه و گزارش کند.

ویژگیهای سیستمهای حسابداری مدیریت :

30,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • کارآموزی حسابداری در بانک سپه
 • مقاله سیستم مدیریتی بودجه
 • مقاله حسابداری منابع انسانی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.