مقاله سیکل پرورش ماهی قزل آلا


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سیکل پرورش ماهی قزل آلا مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سیکل پرورش ماهی قزل آلا  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

تورگردان احاطه ای (پره) ۱

مقدمه: ۴

۱-۱ آدرس وموقعیت ماهی سرا: ۵

۲-۱منبع تامین کننده آب ماهی سرا: ۶

۳-۱ محل تامین غذا وتخم مرغ.. ۷

۴-۱ ظرفیت تولید استخر. ۷

فصل دوم :زیست شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان.. ۷

۱-۲ زیستگاه قزل آلای رنگین کمان.. ۷

۲-۲ مهاجرت ،تخم ریزی و تولید مثل: ۸

۳-۲ نیازمندهای محیطی قزل آلا: ۹

فصل سوم :کار د راستخر. ۱۱

۱-۳ شست شوی استخرها ۱۱

۲-۳ ضدعفونی کردن استخرها: ۱۱

۳-۳ تمیز کردن توری ها: ۱۲

۴-۳ تامین آب حوضچه ها هنگام کمبود آب وتامین اکسیژن.. ۱۲

۵-۳ غذادهی به ماهی  ها ۱۳

۶-۳ رقم بندی وجداکردن ماهی ها (سورت کردن) ۱۴

۷-۳ احتیاجات غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان.. ۱۷

۸- ۳ ارتفاع آبگیری کانالها و سرعت جریان آب در کانالها ۱۸

۹-۳ زمان رهاسازی بچه ماهی ها ۱۹

۱۰-۳ بیماریهای ماهیان.. ۱۹

اجزای غذای ماهی قزل آلا. ۲۱

۱۱-۳ تغذیه ماهیان.. ۲۲

منابع. ۲۳

منابع

۱) مدیریت مزارع پرورش ماهی – دکتر آذری۱۳۸۰

مرکز آموزش علوم وصنایع شیلاتی میرزا کوچک خان

۲) تحقیقات پیرامون پرورش ماهی قزل آلا مجله زیتون ش ۱۱۴

۳) فرزانفر، ۱۳۸۰، روش های نوین در پرورش ماهی قزل آلا موسسه تحقیقات شیلات ایران

تورگردان احاطه ای (پره)

این تور شامل دو بال ویک کیسه است طناب بالایی دارای مشاورهای پلاستیکی یا چوبی وطناب پایینی تور دارای وزنه های سربی است که باعث متعادل بون تور در آب می شود.

وسعت منطقه ای که عملیات (منطقه کیاکلا) در آنجا صورت می گیرد حدود ۲ کیلومتر است طول تور مورد استفاده دد صید پره ۲۲۰۰ متر است وعرض تور مورد نظر ۲۸ متر است تور معمولا یک سرش در ساحل قرار گرفته وبدنه تور همزمان با دورشدن قایق از ساحل کم کم به آب ریخته میشود وپس از یک گردش دایره ای ومحاصره گله ماهی سردیگر تور به ساحل آورده می شود. صید پره در این مکان حدود ۵ بار در روز انجام می گیرد صید پره برای ماهی هایی به کار می رود که به صورت گله ای حرکت می کنند وماهی ها توسط تور محاصره شده تراکتور به ساحل آورده می شود عمل کشیدن تور به ساحل توسط دودستگاه تراکتور در جناین تور انجام میشود طنابهای تور توسط وینچ به ساحل کشیده می شوند

قرار گرفتن شناورها در بالای توروهمچنین وزنه هایی که به طناب پایینی توروصل است باعث می شود زمانی که تور در داخل آب قرار می گیرد بدنه آن نسبت به کف دریا عمودی قرار گیرد کیسه تور از دوسر به دو باله تور متصل است وانتهای باله ها به طنابهای کمکی تور متصل هست.

تا قبل از جنگ جهانی دوم این روش صید در ایران مرسوم نبود با اشغال شمال ایران توسط روس ها اولین بار این روش صید در رودخانه ها مورد استفاده قرا رگرفت اما به علت آسانی این روش استفاده از آن در ساحل دریا رایج شد به طورکه امروزه این روش صید را با وجود همه زیان های آن به نام یک روش صید سنتی می دانند در این روشماهی هایی که در کنار رودخانه ها وسدها قبل از تخم ریزی جهت تغذیه تجمع پیدا می کنند مورد صید واقع می شوند از این تورهای گردان ساحلی تعداد زیادی در مناطق ساحلی از آستارا تا بندر ترکمن وجود دارد سال تاسیس تعاونی پره ۱۳۴۳ می باشد جایگاههای که برای صید پر به کار می رود دارای دو مشخصه است محل صید باید برای پره کشی مناسب باشد وموانع دریایی وجود نداشته باشد در واقع ساحل صخره ای وعمیق نباشد ومشخصه دوم این است که محل صید نباید در حوضه عملیاتی ماهیان خاویاری باشدمعمولا در هر پره ۱۰۰ نفر عضویت دارند شروع کارپره با تصیم سرصیاد یا لسان صورت می گیرد در واقع سرصیاد فردی است از ساخت تور آگاهی کامل دارد وقدرت مدیریت برجامعه ۱۰۰ نفری را داشته باشد. چگونگی پره ریختن تعداد پره ریزی در روز وچگونگی هدایت پره درساحل وبه طور کلی همه امورماهی گیری تحت نظر لسمان است دراین روش عده ای فوکا پوش در پشت ناحیه کیسه تو،تور را بادست به بالا نگهداری می کنند. تا از پریدن ماهی ها به سمت خارج جلوگیری کنند کشیدن طنابها، هنگام کشیدن تور به بیرون اب توسط دستگاه توسط تراکتورصورت می گیرد به این صورت که دوطرف تور به طور پیوسته باید به تراکتور متصل شود وتراکتوردر ساحل حرکت کرده وپره را از دریا بیرون می کشد این کار به صورت متوالی صورت می گیرد.

تعداد کارگرانی که در این مرکزصیادی مورد استفاده قرار می گیرد حدود ۴۰ نفر هستند تور مورد نظر از ۱۱ قطعه تشکیل شده است که طول هر قطعه حدود ۲۰۰ متر است طول قطر چشمه های توروسطی حدودئ ۳۰میلی متر است که به ترتیب به طرف جناحش به ۳۳ و۳۶ و ۴۰ و ۴۵ میلیمتر می رسد میانگین صید ماهی حدود ۲۵۰ الی ۳۰۰ کیلوگرم در روز است بیشتر ماهی های صید شده را ماهی کفال و سفید تشکیل می دهد فصل صید ره از ۲۰ مهر شروع شده و تا ۱۵ فروردین سال بعد ادامه پیدا می کند تجهیزاتی که برای صدی پره در این مرکز استفاده می شود شامل ۶ عدد تراکتور ۲ عدد قایق موتوری، و ۲ عدد قایق یا کشتی حمل تور است.

مقدمه:

قزل آلای رنگین کمان (ONCO RHYNCHUS MYKISS) نخستین گونه از خانواده آزاد ماهیان (SALMONIDAE) است که بوست بشر رام شده ومورد پرورش قرار می گیرد. ماهی قزل آلای رنگین کمان در رده ماهیان استخوانی (TELEOTEL) راسته آزاد ماهی شکلان  قرار دارد.

گوشت ماهی های قزل آلا غنی از چربیهای غیراشباعی هستند که وجود شان در  غذای سالم ضروری است همچنین تخم ماهیان قزل آلا را می توان به صورت خاوریار مرغوب عمل آوری وعرضه نمود قزل آلای رنگین کمان در حال حاضر کاملا اهی شده وپرورش آن آسان است .مزه وطعم قزل آلای رنگین کمان نسبت به ماهی آزاد چه به صورت تازه وچه به صورت دودی بهتر و خوشمزه تراست در این رابطه پرورش ماهیان سردآبی به ویژه قزل آلای رنگین کمان با توجه به ذائقه پسند بودن این ماهی واستقبال مصرف کنندگان از آن می رود تا جایگاه ویژه ای در رژیم غذایی مردم کشورها بیابد و با شناخت پتانسیل های موجود در زمینه پرورش این ماهی در سطح کشور لزوم افزایش و آگاهی در مورد فن آوری زیستی پرورش این ماهی را الزامی می سازد پرورش این ماهی نظیر سایر گونه های آبزیان در امر تغذیه خاص است .برای دست یابی به این اهداف لازم است رفتارهای تغذیه ای ونیازهای غذایی این ماهی اطلاعات دقیق وکامل در اختیار داشته باشیم.

قزل آلای رنگین کمان جز ماهیان پرورشی است این ماهی در اواخر قرن نوزدهم میلادی اهلی شده و به صورت قابل مصرف وقابل عرضه به بازار پرورش داده می شوند. در حال حاضر ماهی قزل آلا اساسی صنعتی را تشکیل می دهد که در حال توسعه است واهمیت آن به ویژه در کشورهایی که قادر به تدارک شرایط ومهیا کردن محیط اب شیرین یا شور برای پرورش آن هستند در حال افزایش است. در پرورش ماهی قزل آلا از هر آبی که زلال وروشن و دارای دمای مناسب باشد نمی توان برای پرورش استفاده کرد.

۱-۱ آدرس وموقعیت ماهی سرا:

ماهی سرا در منطقه حصار کرج وکنار کمربندی

جاده چالوس قرار گرفته است این ماهی سرا در سال ۱۳۳۹

توسط دکتر معتمد در مساحت ۴ هکتار نباشد که دو هکتار آن را حوضچه ها اشغال کرده اند تعداد حوضچه های این ماهی سرا ۳۲ عدد است این ماهی سرا دارای ۲۵ پرسنل است حوضچه های این ماهی سرا دارای ابعاد مختلفی است کم تقریبا ۲۰عدد از آنها به ابعاد در ۲۰متر ساخته شده اند

۲-۱منبع تامین کننده آب ماهی سرا:

 

25,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ماهی
 • پروژه پرورش ماهی
 • پایان نامه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا
 • مقاله پرورش ماهی قزل آلا
 • پروژه کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.